Page 13

• Вавилонска карта света на глиненој плочи, која обухвата елементе као што су реке, положај града, планине. Античка географија дала је значајна географска и картографска достигнућа која ће утицати на стварање картографије као науке. Томе су посебно допринели значајни грчки филозофи који су се бавили и картографијом. Међу њима се истичу Анаксимандар и Хомер. Анаксимандар је израдио прву карту тадашњег света. На тој географској карти у центру је била Грчка, окружена деловима Европе и Азије и њима познатим државама које се налазе поред мора.

Вавилонска карта света на глиненој плочи

Хомер је у свом картографском приказу представио и један део ЗАНИМЉИВОСТ Јадранског мора. Једна од важнијих географских карата била је Пoјтингерова карта. Ову карту израдио је средњовековни картограф Пoјтингер по угледу на римске карте. Она има велики Kарта Хомерове представе света значај због начина израде, као и садржаја који обухвата. Њена вредност је у томе што детаљно представља путну мрежу, насеља, тврђаве и логоре римске војске, реке Картографија у старом Риму развија се са и језера. Обухвата простор од Британских острва ширењем римске империје и изградњом путева на западу до реке Ганг на истоку. На њој на новоосвојеним територијама. Тако настају се налазе и прикази Балканског путне карте, које су приказивале римске територије полуострва. и путеве који су водили кроз њих.

Kарта представе света Римљана

15

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement