Page 12

2.1

карте и ( Појам њен развој кроз историју • Како су изгледале прве географске карте? • Због чега нам је потребан план града? • Шта је утицало на развој картографије?

Појам карте Географска карта је умањени, математички приказ Земљине површине или неког њеног дела на равној површини. На њој су помоћу картографских знакова и боја приказани природни и друштвени објекти (планине, реке, насеља, путеви, пруге...). Карта има већу практичну примену од глобуса јер је можемо носити са собом, окачити на зид и једноставно користити у географском кабинету, код куће и у природи. Картографија је наука која проучава садржај карата и начине израде и коришћења географских карата.

Развој карте кроз историју Приказивање делова Земљине површине почело је веома давно. Како је човек стицао сазнања о непознатом географском простору, у његовој свести су се формирали први географски појмови, које је он онда цртао на пећинским зидовима. Праисторијски цртежи помагали су у оријентацији у простору и били су основ за настанак географских карата. На зидовима пећина пронађени су цртежи ловних подручја и окружења у којима је живео тадашњи човек. Један од најстаријих цртежа који представља плaн локалне средине израђен је у Месопотамији пре 6000 година. Пећински цртеж ловног подручја

Од бројних старих „картографских приказа” треба истаћи Мајкопску вазу, која је пронађена у Кини. Направљена је од сребра са изгравираним цртежима ловног подручја и потиче из трећег миленијума пре нове ере. Овакви картографски покушаји представљају увод у нови начин посматрања простора и околине, онако како су те појаве људи запажали у простору. Народи старог века, Египћани, Вавилонци, Асирци, Хиндуси, приказивали су своју околину на картама. Од пронађених предмета из тог периода, најзначајнији су: • Староегипатска карта Нубијских рудника злата израђена на папирусу,

Староегипатска карта Нубијских рудника злата

14

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement