Page 1

PORTFOLIO ALEKSANDRA PRZESMYCKA

ARKITEKTUR // DESIGN

2019


indhold 00/

Intro Om mig

03

01/ DIGTERVEJEN Boliger/ Parallelopdrag

04

02/ hjørring Boliger / Renovation

08

03/

E1/e2

04/

hatlehol

05/

AUGUSTÓW Gangbro

20

06/

Tegning & Akvarel

24

07/

design & syning

28

Boliger tarn

Kirke

12

16


Jeg er en ung arkitekt med en tværfaglig tilgang og interesse i arkitektur, grafik, kunst og design. Jeg har fået det meste af min erhvervserfaring hos arkitektfirmaet C.F. Møller, hvor jeg i min nuværende stilling arbejder som skitserende arkitekt. Hos C.F. Møller har jeg i næsten to år som fastansat, bidraget til mange forskellige projekter, udviklingsopgaver og konkurrencer, heriblandt f.eks. boligbebyggelser, indkøbscenter, datacenter og landskab. I langt de fleste projekter har jeg haft indflydelse på designbeslutninger og arkitektrådgivning i alle projekters forskellige faser, herunder konceptudvikling, skitsering og formidling. Min tidligere erfaring i flere internationale arkitektfirmaer i Paris og Warszawa, har med deres forholdsvise korte, men meget intensive forløb, gjort mig opmærksom på mangfoldigheden i arkitekturforståelse. Deltagelse i mange arkitektoniske og urbane konkurrencer under mit studieforløb gav mig mulighed for at udfordre mig selv og teste mine evner i den virkelige verden. Det internationale miljø både på mine forskellige arbejdspladser og universitetet gjorde det muligt for mig at være socialt åbent og aktivt, såvel som lære og mestre mange forskellige sprog.

ALEKSANDRA PRZESMYCKA

www.

www.przesmycka.com przesmycka@gmail.com +45 60 90 52 11

/modersmål/ /flydende/ /flydende/ /flydende/ /mellemniv./ C1 C1 C1 B2

Udover arkitektur har jeg stor interesse for håndtegning og akvarelmaling, samt grafisk arbejde, fx design af brætspil, rejseguider og planners, kalender og andre. Jeg har også prøvet kræfter med at drive egen tøjvirksomhed i Warszawa, hvor jeg, udover at sy tøjet, både var ejer, administrator og designer.

/ håndtegning & akvarelmaling/

/ design & syning /

/ fotografering & grafik/

* Nedstående portfolio indeholder tegninger, som jeg enten selvstændig har produceret eller været en betydelig del af.

// 3


4 //


digtervejen

Boliger / Parallelopdrag

2017 / C.F. Møller Skalborg, Danmark

01/

Bygherre: Calum Omfang: 16.000m2 / 192 boliger Mit ansvar: - Skitsering, design og modellering af arkitektur og landskab i henhold til program og normer - Løsning af planer og facader af rækkehuse - Grafiske diagrammer, der forklarer forudsætninger, kvaliteter, udfordringer og løsninger - Interiør og eksteriør visualiseringer

Skalborg er en mangfoldig bydel, som udgør et bredt udsnit af befolkningen, og både nu og i fremtiden vil efterspørgslen på mindre - men veludnyttede – boliger, boliger og et mere varieret boligudbud stige. Den nye boligbebyggelse har stor indflydelse på områdets fremtidige beboersammensætning, og det er derfor vigtigt at sikre en stor variation af boligtyper. Projektet skaber høj kvalitet i boliger, og der er lagt stor vægt på at frembringe et veldefineret nærmiljø, der danner grundlag for et godt hverdagsliv.


Forskellige mønstrer

Private trapper og terrasser Skærmende vold Grønne parkeringspladser

6 //

Altaner mod gård

Semiprivat sti Opholdslomme


Ny Nibevej

Bebyggelse

Grønne parkeringspladser

Adgangsvej til parkering

Forskellige typer af vegetation

Rekreativt grøn område

Lejlighedstyper

Modulsystem

Varieret bygningsdybde

1

2

1

2

// 7


8 //


hjørring Boliger / Renovation 2017 / C.F. Møller Hjørring, Danmark

02/

Bygherre: Wenbo A/S Omfang: 5.400 m2 inkl. boliger, kontor og butikker Mit ansvar: - Forskellige forslag til form og arkitektur, samt diskussioner med bygherre - 3d modellering og design af endelig koncept - Grafiske diagrammer, der forklarer konceptet - Opsætning af design mappe - Visualiseringer

Bebyggelsen er beliggende på den mest centrale plads i Hjørring - Springsvandspladsen - og er en del af den nye kulturakse igennem byen. Det er vigitgt at bebyggelsen bliver en aktiv del af den nye byudvikling langs kulturaksen. Vision: - unikt og visionært - formidling af stedets historie - attraktion for såvel byen som regionen - skal ’blende’ sig ind og bidrage til de fremtidige planer for byområdet - skal tilpasse sig byens skala og stedets ånd


En kobling mellem to ældre bygninger i forskellige højder

Maksimal volumen af bebyggelse udlægges

Volumenet tilpasses til de gamle bygninger og formidler skalaspringet

Stueetagen danner en udadvendt base og bliver bebyggelsens hjerte

Dobbelthøj lejlighed

10 //

Butik/ Cafe

Butik/ Cafe

Jernbanegade

Svinget

Overdækket gårdrum


P. NørkjÌrs Plads

Springsvandspladsen

Jernbanegade

Mammutpladsen

// 11


12 //


E1/e2 Boliger tarn 2018 / C.F. Møller Aalborg, Danmark

03/

Bygherre: A. Engaard A/S Omfang: 14.000 m2 boliger Mit ansvar: - Modellering af forskellige designforslag - Design af opgange, indgangspartier, tagterrasse, facader og drivhuse - Grafiske forklarende diagrammer både i dispositionsforslag og projektforslag - Opsætning af mappe - Interiør og eksteriør visualiseringer

Byggefeltet E1-E2 er en del af det område, der i lokalplanen beskrives som: ”Silobyen”. Silobyens skyline mod Limfjorden tager sit udgangspunkt i den tidligere industrihavns store silovolumener med en karakteristisk vertikal orientering. Disponeringen af den nye skyline er stærkt inspireret af industribygningernes profil mod fjorden. Samtidig lægges der vægt på et råt og enkelt detaljeudtryk med reference til områdets tidligere havnefunktion.


E1

E2

Byggefelterne ligger med den nordlige side ud mod Limfjorden og den sydlige mod Stjernepladsen.

Stueetagen danner mod stjernepladsen en aktiv og udadvendt base for bebyggelsen.

14 //

Lokalplanen definerer forskellige højdegrænser i hjørnerne af byggefelterne.

Det indre af byggefeltet holdes frit. Dette sikrer lys og udsigt til boligerne.

1-13 etage af bebyggelsen er boliger

Tagterrasser giver kvalitet til fællesudearealer samt sikrer bebyggelsen et markant udtryk.


21,2m Grønt tag

14,6m

Fælles opholdsterrasse

Sandwichelement Aluminiums facadebeklædning

Lav konvektor

Grønt gårdrum

Tung bagmur - Tegl

Sokkelrende

// 15


16 //


HATLEHOL Kirke

2015 / Akademisk Hatlehol, Norge

04/

Team: B. Sopolińska, I. Ank Jørgensen, J. Wittrup Laursen, K. Bue Jensen, A. Przesmycka Mit ansvar: - Concept and form development - Church room interiors and organization - Graphic diagrams and sketches - Interior and exterior vizualisations

The project of a church in Hatlehol, Ålesund in Norway is developped through a performanceaided design process including both acoustical and structural analysis. The aim of the church is to serve as a catalyst and meeting point for the area and its community. The essence of the project is to join profane and sacral functions under one roof, by redefining the focal of a church, so that it accommodates the needs of a modern community. ​ Through analysis of context and reference projects, it is defined that the design of a church should be executed using principles of Nordic architecture, local materials, traditional architecture and a coherence with the surrounding nature.


Views are cut through the volume to frame surrounding nature. Smaller segments are created

18 //

Volume of the church is enlarged to make it stand out

The church room is shaped through parametric and acoustic analysis. The bell tower gets extra height.

Other functions are placed and the church is shaped

Cuts through the volume become corridors. They are covered but stay transparent.

Roofs of other volumes are lifted to create synergy


// 19


20 //


Augustรณw Gangbro

2016 / Offentlig konkurrence Augustรณw, Polen

05/

Team: D.Strasenburg, A. Przesmycka Mit ansvar: - Concept and form development - Plan drawings and graphics - Vizualisations

The project of the new footbrigde in Augustรณw enables better connections and accessibility for both inhabitants and turists in the area. The bridge creates a connection between the river Netta, the lake Necko and Bielnik beach and is accessible for both pedestrians and cyclists. The construction of the project makes use of tensegrity static system. On both ends the bridge end with a ramp, one straight, one spiral around observation tower in order to make bicycle traffic as convenient as possible. Apart from the brigde, all surrounding urban spaces were enriched with some extra activities, like: beach volleyball court, grill, outside kitchen, but also places to relax and enjoy the surrounding nature.


22 //


// 23


24 //


Tegning & akvarel 2010-2019 / Personlige projekter

06/

Besides architecture, I have a great interest in various fields, partially related to my profession. I spend my free time on capturing architectural views and urban details in sketches, watercolours or photographies. I love all kinds of graphic design, such as digital illustrations, design of boardgames, calendars, planners or travel guides.


26 //


// 27


28 //


design & syning 2010-2019 / Personal & company projects

07/

My focus always goes to all handcrafts and handmade designs, such as sewing and clothes design. The passion for the last two got developped in 2013 into clothing company named after my name: al.p. The company was created against massproduction of clothes and focused on the quality of both production and the final product. It had two main lines: basic, offering user customization of simple elements, such as: type of sleeves, waist, lenght, etc. And a more ready-made line, offering clothes (mainly dresses) for special occations with a strong focus on unique design.


30 //


// 31


ALEKSANDRA PRZESMYCKA

Mere info: www.

www.przesmycka.com Kontakt:

przesmycka@gmail.com +45 60 90 52 11

2019

Profile for Aleksandra Przesmycka

Portfolio (dansk)  

Link to my personal website: www.przesmycka.com

Portfolio (dansk)  

Link to my personal website: www.przesmycka.com

Advertisement