Page 1

tematykę

rozrywkową,

anegdoty

i przeglądy

mód paryskich.

Podobne

formy

h

felietonowe znalazły się w „Kuźnicy^

piśmie z okresu Sejmu Wielkiego. W

T"'

Ą

„Wiadomościach Brukowych^ (Wilno,fl 816J^1822) zamieszczano teksty felietonowe, [J^JL, które dotyczyły już nie tematów rozrywkowych, ale politycznych, obyczajowych, 8

filozoficznych i oświatowych . £>

W połowie XIX wieku felieton_był już znanym terminem.]^ostat|także stałym

^—| S W T ^

elementem prasy satyrycznej. Obecny był w takich l4ytołach(_ jak „Pszonka" na ( — [ ] " crz>saopo>>«.cA 9

emigracji, „Wolne Żarty", „Mucha" i „Sowizdrzał" w Królestwie^Diabeł" w Krakowie . vf

£> C®!l§t90y_

0

tematyce niesatyrycznej zamieszczały „Dziennik Literacki" (Władysław

IĄ Łoziński), „Dziennik Poznański" (powieści Kraszewskiego w odcinkach, felietony

^ —

Y^iefa

10

Władysława Rabskiego i Stanisława Koźmiana), „Prawda", „Goniec Polski" . Ten ostatni zasługujejia szczególną uwagę, jako że^Tnim)w 1851 roku Cyprian Norwid opublikowałMekst pt. O felietonie

felieton,

Q

w którym próbował Jcharakteryzować J^s

gatunek. Do ważnych pozycji należą także: „Kurier Warszawski", „Niwa", „Kurier Codzienny" oraz „Tygodnik Ilustrowany", w których przez 37 lat publikował swoje kroniki Bolesław Prus . Kroniki/PrusaTBr^y^Sdi^ąJę^iaktualne tematy, które mogły ^y&ici£c^<* 11

H

£3 .

interesować czytelników, k pisane były lekkim, dowcipnym językiem. Gatunek ^ i uprawiany przez tego pisarza był formą bardzo zbliżon^ do tego, czym jest dzisiejszy <| <^ 1

5 Hfelieton. Nawet s a m Prus, wypracowawszy już swój warsztat, zawarł jego

g ł ó w n e Y h o ^ ^ s

założenia w Uwagach nad pisaniem felietonu™. XX wiek to dalszy rozwój polskiej felietonistyki. Na jego początku felietony zamieszczano przede wszystkim w „Liberum Veto" w Krakowie. W dwudziestoleciu międzywojennym felietony pisano w „Szczutku", „Cyruliku" i w końcu w „Szpilkach", 5

2

które również przodowały w satyrze w Polsce LudowejV^eJietony|w Pulsoe L u d o w e j j J / ^ ^ * odnaleźć można także w „Trybunie Ludu", „Życiu Warszawy", „Przekroju" i wielu ^1 innych.

PYTANIA DO TEKSTU:

s

9

1 0

11

12

Ibidem, s. 131. Ibidem, s. 132. Chudziński E . , op.cit., s. 198. Ibidem, s. 204. Ibidem.

|-

^| ^

T

Rozwój Felietonistyki 3  
Rozwój Felietonistyki 3  

trzecia strona projektu z tego tygodnia

Advertisement