Page 1

Faktura VAT nr 1 z dnia 2013-06-23, data sprzedaży 2013-06-23 ORYGINAŁ Wystawca

Nabywca

Aleksandra Kozaczenko NIP: 768-000-24-66 Adres: 02-323 Warszawa Radomska 11/212B

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100

Jm

1. Tłumaczenie POL->GER Amtsblatt der Europäischen Union C326 2. Tłumaczenie POL->GER OBWE

1800 znaków 1800 znaków 3. Tłumaczenie ANG->POL A guide in 1800 Africa znaków

Ilość

Cena netto 1

Wartość VAT Wartość VAT Wartość netto brutto 8166.71 8166.71 23% 1878.34 10045.05

1

91.62

91.62

23%

21.07

112.69

1

25.08

25.08

23%

5.77

30.85

RAZEM:

8283.41 8283.41

23%

1905.18 1905.18

10188.59 10188.59

Do zapłaty 10188.59PLN, Słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy.

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

podpis/pieczęć Wystawcy

podpis/pieczęć Nabywcy

Dokument utworzony za pomocą serwisu www.fakturavat.biz - darmowe i proste Faktury VAT online.

Faktura vat  

We wszystkich dokumentach użyłam internetowego szablonu, do zliczenia słów/znaków wykorzystałam program Total Assistant.

Faktura vat  

We wszystkich dokumentach użyłam internetowego szablonu, do zliczenia słów/znaków wykorzystałam program Total Assistant.

Advertisement