Page 1

AK

zgon m

AK (= Armia Krajowa) (abbreviation) Polnische Untergrundarmee 1942-1945 Heimatarmee bhp (= bezpieczeństwo i higiena pracy) (abbreviation) bezpieczeństwo i higiena pracy Arbeitsschutz und Arbeitshygiene dramat m (noun) sztuka Drama n: muzyczny Musikdrama sceniczny Bühnendrama współczesny Zeitdrama przerabiać na dramatisieren; coś strasznego Tragödie f ; gatunek dramatu Schauspiel n katedra f (noun) 1 pulpit Katheder n, m, Lehrpult m a na uczelni Lehrstuhl m: historii Lehrstuhl für Geschichte; 2 kościół Kathedrale f, Domkirche f, Dom m mąż m /m ʃ/ (noun) małżonek Mann m, Ehemann m, Gatte m: zdradzony betrogener Ehemann wychodzić za kogoś jmdn heiraten mieć za męża mit jmdm verheiratet sein nie wychodzić za mąż ledig bleiben; mężczyzna na służbie państwu Staatsmann m, Vertrauensmann m;: wszyscy jak jeden alle wie e. Mann mydlić /ˈmɨdlʲi / (verb) 1 smarować mydłem (ein)seifen:; 2 się sich einseifen a o mydle schäumen; 3: mydlić komuś oczy /ˈmɨdlʲi ˈk muɕ ˈ ɨ/ (idiom) mataczyć; oszukiwać kogoś jmdm etw. <blauen Dunst> vormachen, jmdm Sand in die Augen streuen [mydło] oraz /ˈ ras/ (conjunction) łączący słowa i zdania równorzędne und, sowie ołtarz m /ˈ wtaʃ/ (noun) Altar m : główny Hauptaltar skrzydłowy Flügelaltar ślubny Traualtar, Brautaltar iść

z kimś do -a mit jmdm vor den Altar treten zaprowadzić do -a zum Altar führen pieczołowitość f /... w vit çtç/ (noun) dokładność; pracowitość Sorgfalt f, Sorgsamkeit f; opieka Fürsorge f zgon m /z n/ (noun) śmierć Ableben n, Hingang m , Heimgang m , Tod m, Ende n: nagły zgon e.

plötzlicher Tod

Słownik polsko niemiecki a krajewska  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you