Page 1

INFORMATOR MATURALNY 2014


WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO

PODEJMIJ WYZWANIE I DOŁĄCZ DO NAS Bezpieczeństwo wewnetrzne, studia I i II stopnia w Krakowie Bezpieczeństwo wewnetrzne, studia I stopnia w Katowice

www.apeiron.edu.pl 2

Kraków, ul. Krupnicza 3, tel.: +48 12 422 30 68 Katowice, ul. Słowackiego 41, tel.: +48 32 205 13 25


Już po raz kolejny oddajemy w Wasze ręce informator maturalny „Zostań studentem”. Poprzednie edycje informatora spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem wśród maturzystów i nauczycieli. Dostaliśmy do szerokiej grupy odbiorców, którzy z zainteresowaniem czytali tę kilkudziesięciostronicową publikację poświęconą praktycznym informacjom dotyczącym studiowania, niezwykle pożyteczną i pomocną w wyborze studiów.

PARTNERZY

Coraz większą popularnością cieszy się także nasz portal www.zostanstudentem.pl, dla osób które chcą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych i językowych na podstawie wybranego przez siebie kryterium (miasto, kierunek, tryb lub stopień). Na naszej stronie internetowej i blogu (www.blog.zostanstudentem.pl) znajdziecie ciekawe artykuły, porady i przydatne informacje. Jesteście zawsze mile widziani! Zapraszamy do lektury!

WYDAWCA:

ADRES REDAKCJI:

Zostań Studentem

ul. Królewska 65 a

Szymański i Wspólnicy s. j.

30-081 Kraków

ul. Królewska 65 a 30-081 Kraków

ZDJĘCIA: PhotoXpress,

REDAKTOR WYDANIA:

Dreamstime, iStock

Urszula Pieczek PROJEKT GRAFICZNY: Aleksandra Klusińska

Znajdź nas na Facebooku: facebook.com/zostanstudentem i bądź na bieżąco!

WWW.ZOSTANSTUDENTEM.PL


Pamiętacie już scenę z kultowego filmu Dzień Świra, w której Adaś (Marek Konrad) mówi: „Co za ponury absurd… Żeby o życiu decydować za młodu, kiedy jest się kretynem?”. Traktując to szczere wyznanie z lekkim przymrużeniem oka, chcielibyśmy zwrócić Wam jednak uwagę na to, że wybór studiów, zwłaszcza w tak młodym wieku jest decyzją niezwykle trudną, ponieważ w pewien sposób decydujecie o swojej przyszłości. Studia to nie tylko pięć lat nauki, to wybór determinujący wasze życie.

Jaki kierunek

STUDIÓW?

Przed podjęciem decyzji o wyborze studiów najlepiej zadać sobie kilka pytań, dotyczących zainteresowań, predyspozycji i, choć to dość prozaiczne, rynku pracy. Nie sugerujcie się znajomymi, przyjaciółmi, rodzicami – oczywiście oni chcą dla nas najlepiej, ale tę decyzję należy podjąć samodzielnie. Oczywiście są zawody dziedziczne, na które idziecie z pasji, wpojonej wam przez rodzinę od najmłodszych lat, ale, umówmy się zdarza się to coraz rzadziej. Na studia wcale nie trzeba iść od razu po maturze. Popularny za granicą gap year może pomóc w podjęciu decyzji, nabraniu ogłady i zastanowieniu się, jaki wybór będzie najwłaściwszy.

Najlepiej działać z pasją, przecież bez zainteresowań architektonicznych nikt nie stanie się dobrym architektem, a budowniczy bez żyłki nie zaciekawi nikogo konstrukcjami, które będzie chciał wybudować. Oczywiście, rynek pracy jest bezlitosny i pasją kieszeni nikt nie napełni, a tym bardziej nie wykarmi siebie i rodziny, ale robienie czegoś, czego nie lubimy nie wyjdzie nikomu na dobre, w pracy, czy w nauce jest tak samo. Po pierwsze rozważ kilka kierunków, które odpowiadają twoim zainteresowaniom i dopiero wtedy weź pod uwagę dodatkowe czynniki (perspektywy zawodowe, miejsce studiowania itd..). Dziś oferta edukacyjna jest tak boga-

ta, że praktycznie w każdym większym mieście możecie podjąć studia na wymarzonym kierunku. Warto jest jednak zwrócić uwagę na „bonusy”, jakie oferuje uczelnia. Oczywiście w pierwszej kolejności przyjrzyjcie się programowi nauczania, później wykładowcom, programom stypendialnym, praktykom, wymianom zagranicznym, czy nauce języków obcych – to także bardzo ważne! Po maturze macie sporo czasu, by zastanowić się, co zamierzacie robić!

Dobrych decyzji!


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. W 2013 r. zajął 2. miejsce w rankingu publicznych uczelni ekonomicznych opracowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”. Jako ośrodek naukowo-dydaktyczny UEP cieszy się też wielką renomą za granicą. Od wielu lat współpracuje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb

administracji rządowej i samorządowej. Studenci UEP mogą studiować na 5 wydziałach, 14 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Kadra naukowa UEP zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach i ekspertyzach, doradza podmiotom gospodarki i państwa. UEP oferuje również unikatowe w skali kraju bloki przedmiotów prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów ze świata biznesu, szefów i menedżerów wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorów z uczelni zagranicznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel.: +48 61 856 91 91 BIURO DS. KANDYDATÓW

WWW.UE.POZNAN.PL


Abecadło PRZYSZŁEGO STUDENTA

A

bsolutorium – czas, kiedy niby skończyłeś studia. Masz pozaliczane wszystkie egzaminy i musisz jeszcze obronić pracę dyplomową.

B

iblioteka – miejsce, w którym spędzisz dużo czasu, przygotowując się do egzaminów. Rzadko kiedy da się stąd cokolwiek wypożyczyć, a ksero jest potwornie drogie lub go nie ma.

C D

zesne – forma abonamentu za studia. Płaci się go z góry za cały semestr.

ziekanat – najbardziej piekielna instytucja, stworzona dla spraw administracyjnych. Idziesz, bo musisz! W wolnym tłumaczeniu „dziekanat” oznacza: „sekretariat”.

E

CTS – punkty, które ocenią „wagę” danego przedmiotu. Im więcej ma punktów, tym (najczęśćiej) więcej trzeba się uczyć do egzaminu.

F G H I

ilozofia – przedmiot obowiązkowy na prawie wszystkich kierunkach studiów. Tak dla zasady! odziny rektorskie/dziekańskie – dni wolne od zajęć, dzięki którym na studiach masz dużo długich weekendów.

armonogram – dumne określenie na studencki podział godzin.

ndeks – kiedyś zielona książeczka, gdzie zbierało się autografy wykładowców. Dziś zamieniony na elektreoniczną platformę.

J K L

uwenalia – trwająca przez cały tydzień impreza, która odbywa się zazwyczaj na początku maja. olos (kolokwium) – studencka kartkówka. Często bywa zaskoczeniem, rzadziej jest zapowiadana.

aborki (laboratoria) – zajęcia, na które uczęszcza się w białych fartuchach.

6

M N

agisterka – praca, którą piszesz na zakończenie studiów w celu uzyskania tytułu magistra.

umer albumu – taki jakby studencki PESEL. To ciąg cyfr, który znajdziesz na swojej legitymacji i będziesz wpisywać we wszystkich podaniach i formularzach.

O

biegówka – służy do pochwalenia się przed studentem ilością obiektów, jakie ma uczelnia, a w których nigdy w czasie studiowania nie był. Uzupełnia się ją pieczątkami po skończeniu studiów.

P

oprawka (kampania wrześniowa) – druga szansa, jaką daje wykładowca po tym, jak oblejesz egzamin. Wyniki letniej sesji poprawkowej (kampanii wrześniowej) decydują o tym, czy nadal jesteś studentem.

R S

ektor – największa szycha na uczelni, szef wszystkich szefów. Nigdy go nie poznasz.

esja – dwa tygodnie wieńczące każdy semestr studiów, podczas których zdajesz wszystkie egzaminy bijąc rekordy Guinessa w ilości nieprzespanych nocy, wypitych kaw i przeczytanych książek. Termin SESJA po rozwinięciu brzmi: System Eliminacji Studentów Jest Aktywny.

T

ermin – nie licz na to, że wszystko zaliczysz za pierwszym razem. Terminy występują w kolejności od „0” do „2” (choć są wykładowcy, którzy ogłaszają ich nawet kilkanaście).

U W

SOS – System informatyczny służący inwigilacji studentów. Z założenia miał ułatwić życie, ale...

ykład – zajęcia, na których najwyższa frekwencja jest na pierwszym roku, bo później okazuje się, że obecność na nich nie jest obowiązkowa.

Z

aliczenie (Zalka) – ocena z ćwiczeń, która nie liczy się do średniej, ale bez niej nie możesz podejść do egzaminu z danego przedmiotu.


7


Erasmus+ jest kolejnym etapem znanego już wszystkim programu Erasmus. Wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Erasmus+ CZYLI PLUS NAUKI ZAGRANICĄ

ZAŁOŻENIA Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

PRIORYTETY W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

8


JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA WYJAZD?

BARIERA JĘZYKOWA Jeżeli masz jeszcze trochę czasu przed wyjazdem, to zapisz się na kurs językowy lub zmobilizuj się do samodzielnej i systematycznej nauki. Musisz wziąć pod uwagę, że jadąć do innego kaju zetkniesz się z żywym językiem, ludzie mówią szybciej, niewyraźnie i z akcentem. Przed wyjazdem koniecznie słuchaj radia, oglądaj telewizję w danym języku – by nabrać wprawy.

UBEZPIECZENIE Wyrób sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – można to zrobić w punktach NFZ. Warto sobie także wyrobić kartę AISEC lub EURO26 (jeśli masz mniej niż 26 lat), które przy okazji upoważniają do dodatkowych zniżek.

AKADEMIK CZY MIESZKANIE? Wynajmowane mieszkanie podczas wyjazdów studenckich na pewno ma swoje plusy, ale przebywając w międzynarodowym środowisku z domach studenckich, zapewnisz sobie na pewno niezapomnianą przygodę. Co wybrać? Możesz udać się do swojego miasta, pomieszkać kilka dni w hostelu, dowiedzieć się, gdzie są mieszkania do wynajęcia. Wtedy na spokojnie je obejrzysz i podejmiesz decyzję, gdzie chcesz mieszkać. Jeśli będziesz na miejscu, to szukaj ogłoszeń na uczelni, w bibliotece, a także w hostelach.

STYPENDIUM A KOSZTY UTRZYMANIA Stypendium Erasmus jest to kwota, która jest dodatkiem do tego, co wydajesz w Polsce. Stypendium dostajesz, aby utrzymanie zagranicą nie było tak obciążające dla Twojego portfela. Tak samo, jak w Polsce, tak zagranicą w mniejszych miastach za mieszkanie zazwyczaj będziesz mniej płacić, a w takich metropoliach, jak Madryt czy Barcelona, koszty zdecydowanie będą większe.

I NAJWAŻNIEJSZE – NAUKA! Wielu z Was pomyśli: „Zdam, przecież jestem Erasmusem!”, pojadę na roczne wakacje, na urlop naukowy – nic bardziej mylnego! Często rok za granicą wymaga jeszcze większej pracy i wysiłku, niż na twojej uczelni. W kwestii egzaminów wszystko tak naprawdę zależy od wykładowców. Zdarzają się sytuacje, że jesteśmy traktowani ulgowo, że możemy zrobić dodatkową pracę na zaliczenie przedmiotu. Jest jednak wiele sytuacji, kiedy profesorowie traktują nas tak samo, jak swoich uczniów. Warunkiem ukończenia Erasmusa jest zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Każdy przedmiot (także w Polsce) ma przydzieloną wartość. Wybierając przedmioty na wyjeździe, sprawdź najpierw jaką mają wartość!

9


Studia

NA KREDYT Dla jednych może być to jedyny sposób na zdobycie pieniędzy umożliwiających studiowanie, dla innych będzie to świetny początek gromadzenia zasobów finansowych. Niezależnie od tego, w której grupie się znajdujesz, kredyt studencki z pewnością okaże się bardzo pomocny. DLA KOGO?

JAKIE BANKI?

miesiąc w wysokości 600 zł. Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Specjalne zaświadczenie o studiach będziesz zobowiązany przedstawić w banku jedynie przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.

Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to: • mBank • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. • Bank PEKAO S.A. • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. • Bank Zachodni WBK S.A. • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. • Kredyt Bank S.A. • PKO Bank Polski S.A.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez studenta są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej (jest to udzielenie kredytu przez Bank Centralny „zwykłemu” bankowi, w tym wypadku temu u którego my zaciągamy kredyt) przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

O ten kredyt ubiegać może się każdy: zarówno uczelni prywatnej jak i państwowej, pod warunkiem, że rozpocznie studia przed ukończeniem 26 roku życia. Bez znaczenia jest też fakt czy są to studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne.

JAK TO DZIAŁA? Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są co

10

Jeżeli student ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową,

trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.

JAK DOSTAĆ KREDYT? Przy składaniu wniosku należy przedstawić dochody na osobę w rodzinie. Sposób dokumentowania dochodów jest podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w uczelni. W grudniu 2013 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego. Obecnie dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2 300 zł. W terminie do dnia 15 lutego 2015 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli wysokość zabezpieczenia kredytu okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku. Paweł Korpet


Studia licencjackie • Kosmetologia • Dietetyka • Filologia angielska Studia magisterskie • Kosmetologia Studia podyplomowe

2000 ul. Starzyńskiego 3-4 11


Tanie

STUDIOWANIE

Pierwszy miesiąc na studiach jest zazwyczaj najbardziej decydujący jeżeli chodzi o budżet studencki i tzw. studencką kieszeń. Już po pierwszym tygodniu zoWIELU Z WAS STARAŁO SIĘ NA PEWNO O rientujecie się, że łatwiej i przyjemniej jest wydaRÓŻNEGO RODZAJU STYPENwać niż oszczędzać, a do końca miesiąca jeszcze DIA, JEDNAK WYNIKI I DECYZJE PRZYCHODZĄ ZAZWYCZAJ daleko… Podpowiemy Wam kilka sposobów na mądre oszczędzanie – takie, które pozwoli Wam cieszyć się w pełni życiem studenckim, ale nie zrujnuje Waszego portfela. Teraz przedstawimy Wam wydatki „domowe”. Oszczędzanie nie musi łączyć się z rezygnacją ze wszelkich uciech, z życiem pełnym wyrzeczeń - przecież nie o to chodzi! Wyjeżdżając na studia, pamiętajcie by przeszkolić swoich domowników ze Skype’a. To pozornie bardzo błaha rzecz, ale zważcie na to, że znajdujecie się często daleko od rodziców, którzy najzwyczajniej w świecie za Wami tęsknią. Zainstalowanie Skype’a pozwoli Wam na długie rozmowy z rodzicami. Na pewno wtedy nie przekroczycie kwoty abonamentu! Często jest tak, że siedzicie przed komputerem i rozmawiacie z rodzicami. Dlaczego tego nie połączyć? Dzielenie pokoju to prawdopodobnie najlepszy sposób na znalezienie oszczędności. Rozumiemy, że taka sytuacja dla niektórych jest nie do przeżycia, jednak zastanówcie się nad tym, bowiem na pewno umożliwi Wam podreperowanie budżetu. Podobnie jest z oszczędnościami za tzw. „media”. Zweryfikujcie, czy na pewno potrzebujecie najdroższej

12

POD KONIEC ROKU I DOPIERO WTEDY OTRZYMUJECIE WYRÓWNANIE.

prywatnej telewizji, czy nie lepiej zainwestować w energooszczędne żarówki i czy odkręcona woda przy myciu zębów to jest dobry pomysł (dwa ostatnie przykłady to nie tylko sposób na znalezienie oszczędności, ale przede wszystkim na dbanie o środowisko).

Lwią część studenckiego budżetu pochłania tzw. „kasa na jedzenie”. Tutaj też pomyślcie zanim pójdziecie do najdroższego sklepiku osiedlowego, który jest t u ż za rogiem. Co tydzień duże markety wypuszczają gazetki z promocjami – może warto się rozejrzeć i wtedy wstąpić właśnie do tego sklepu. W Polsce dużą popularnością cieszą się także dyskonty spożywcze, takie jak Biedronka, które oferują produkty tańsze, ale także bardzo smaczne. Zawsze chodźcie do sklepu z listą, nigdy nie chodźcie głodni – wtedy kupujemy dużo i często dokonujemy zupełnie bezsensownych wyborów. Pamiętajcie także, żeby nie kupować produktów spożywczych w dużych opakowaniach, którym także szybko kończy się data ważności. Kraje rozwinięte są mistrzami w marnotrawieniu jedze-


TAJ! PAMIE AJĄC I ODŻYWIO” MON SIĘ ”TA TEŻ ODŻESZ SIĘ Ć A I W ŻY O ZDROW

nia. Kupujmy z głową! Jedząc na przykład codziennie na śniadanie parówki, które kupiliśmy po okazyjnej cenie, w dużej ilości, można nabawić się do nich wstrętu na całe życie. Zainwestujmy jednak w większe gabaryty produktów chemicznych. Na pewno taniej wyjdzie nam kupienie proszku w opakowaniu na 10 kg, który wystarczy nam na ponad miesiąc niż bieganie do sklepu po półkilogramowe kartoniki z proszkiem. To samo tyczy się płynów czy artykułów do pielęgnacji ciała.

DRUKUJ I KSERUJ, ALE Z GŁOWĄ! Nie odkryjemy niczego nowego, mówiąc, że firmy produkujące drukarki czy urządzenia wielofunkcyjne nie tyle zarabiają na nich samych, ale przede wszystkim na potrzebnych do ich obsługi gadżetach, czyli krótko mówiąc zarabiają na tuszach i tonerach. Wielu z Was nie posiada drukarki, tłumacząc to zbyt wysokimi kosztami eksploatacji, jednak przeliczcie sobie, ile kosztuje Was pójście do kawiarenki czy punktu ksero. Nie ominie Was drukowanie – każdy z Was wiele razy będzie musiał „coś wydrukować”, czy to pracę zaliczeniową, czy to podanie do dziekana, by tę pracę zaliczeniową oddać później. Drukarka jest niezbędna, ale żeby przyoszczędzić możecie kupować zamienniki, które są praktycznie o jedną trzecią tańsze niż oryginalne tuszy. Co bardziej wtajemniczeni, wiedzą, że toner do drukarki można regenerować samemu, ale to pozostawmy specjalistom.

Osoba, która wymyśliła pendrive’a (i skaner) nie tylko przyczyniła się do znacznej „ekologizacji” życia (tyle ocalonych drzew!), ale przede wszystkim ułatwiła studiowanie! Nie dość, że oszczędzacie miejsce, przestrzeń w swoim lokum, to jeszcze znacznie poprawia się Wasz budżet. Osoby, którym nie sprawia problemu czytanie czy uczenie się z komputera, zdecydowanie skorzystaj z tego. Nie musisz być jednym z tych studentów z anegdoty, który kseruje wszystko to, co inni. Urządzenia wielofunkcyjne możecie odkupić od kolegów ze starszych lat, którzy na przykład wyprowadzają się z akademika, możecie sprawdzić na popularnych serwisach wymiany „dóbr”, albo po prostu wybrać się do serwisu.

UBRANIE PRZEZ INTERNET? Często ceny w sklepach internetowych są o wiele niższe niż w ich realnych „odpowiednikach”, dlatego warto czasem poszukać w sieci, tego co chcemy na siebie włożyć. Jeśli boicie się, że ciuchy nie będą pasować, pamiętajcie, że każdemu z Was przysługuje dziesięciodniowe prawo do zwrotu zakupu. To Wasze prawo konsumenckie! Warto o tym pamiętać nawet, w momencie, kiedy nie chcecie oszczędzać. Poza tym warto korzystać w wyprzedaży, kupowania ciuchów „po sezonie”, tak naprawdę co to za różnica, czy najzwyklejszy biały t-shirt kupimy w kolekcji letniej czy jesiennej. Oczywiście każdy sezon rządzi się swoimi prawami i swoimi modami, ale niektóre rzeczy pozostają ponadczasowe, a nikt przecież nie sprawdza, czy wydaliśmy na niego 99 zł, czy o połowę mniej.

13


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jedną z najmłodszych uniwersytetów w Polsce i co za tym idzie – jednym z najszybciej rozwijających się. Uczelnię tworzy sześć wydziałów, na których można kształcić się na prawie 40 kierunkach na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim, a także na studiach podyplomowych i doktoranckich. Wraz z uczelnią rozwija się również infrastruktura. Właśnie zakończono dwie wielkie inwestycje –właśnie zakończono dwie wielkie inwestycje - budowę nowoczesnego Centrum Sportu oraz Biblioteki UKW. Studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywają się pod kierunkiem świetnie wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom oraz potrzebom rynku pracy, otwieramy nowe atrakcyjne kierunki studiów. Rozwijamy kierunki inżynierskie, wśród nich unikatowy kierunek - rewitalizacja dróg wodnych. Studenci kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych korzystać mogą z bogatej bazy laboratoryjnej. Specjalnie dla nich prowadzimy też program „Lepszy start”, podwyższający ich kompetencje w zakresie przedmiotów ścisłych. Oferujemy szkolenia pomagające wejść na rynek pracy oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz staże w kilkudziesięciu firmach, za odbycie stażu płacimy 1000 zł.

WWW.UKW.EDU.PL

Nasi studenci mogą korzystać z oferty programów wymiany studenckiej w kraju i za granicą. Program MOST umożliwia studiowanie na innej polskiej uczelni. Chcesz pojechać na studia za granicę? Nic prostszego. Wspieramy tych, którzy chcą przekonać się, jak studiuje się za granicą. UKW bierze udział w programie wymiany Erasmus, umożliwiającym wyjazdy studentom i pracownikom. UKW współpracuje z 80 uczelniami z 24 krajów. Co ważne, Uniwersytet pomaga w znalezieniu pracy w trakcie studiów i po nich. Warto skorzystać z Biura Karier, które pomaga znaleźć pracę studentom i absolwentom, a także pośredniczy w załatwianiu praktyk czy staży. Organizuje także szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzi cykliczne spotkania z pracodawcami z różnych branż. Możecie także skorzystać z pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który wspiera młodych w realizacji pomysłu, a później zakładaniu i prowadzeniu firmy. Studiując na naszym Uniwersytecie, możecie korzystać z szerokiej oferty stypendialnej (stypendia Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, stypendia specjalne, zapomogi, stypendia ministra). Do Waszej dyspozycji przygotowaliśmy ponad 600 miejsc w domach studenta. Akademiki są w centrum miasta, blisko uczelni, dobrze wyposażone i z dostępem do Internetu. Dla tych, którzy rozpoczynają studia na UKW co roku przygotowujemy obóz adaptacyjny. Każdy zasługuje na to, co najlepsze. Jeżeli także dla Ciebie liczy się prestiż, jeżeli na co dzień wybierasz tylko to, co ma przed sobą przyszłość, a do tego chcesz mieć niezwykłe wspomnienia – wybierz nowoczesną i najszybciej rozwijającą się uczelnię w regionie, dla której ważne są przede wszystkim Twoje ambicje i oczekiwania. Warto wybrać dyplom Uniwersytetu. Na UKW każdy student jest wyjątkowy!

DOŁĄCZ DO TEGO GRONA! 14 J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel.: 52 389 28 11 (centrala) Biuro Rekrutacji, ul. Łużycka 24, tel.: 52 389 28 11, e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl


NAJLEPSZY KIERUNEK NA STUDIA inżynierskie humanistyczne przyrodnicze artystyczne sportowe ►► administracja ►► bezpieczeństwo i higiena pracy ►► bezpieczeństwo narodowe ►► biologia ►► biotechnologia ►► dziennikarstwo i komunikacja społeczna ►► edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ►► edukacja techniczno-informatyczna ►► filologia o spec. angielska ►► filologia o spec. germańska ►► filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim ►► filologia o spec. rosyjska ►► filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ►► filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim ►► filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim ►► filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim ►► filologia polska ►► filozofia ►► fizyka ►► geografia ►► historia ►► humanistyka drugiej generacji ►► informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ►► informatyka ►► inżynieria materiałowa ►► inżynieria bezpieczeństwa

►► kulturoznawstwo ►► logopedia ►► matematyka ►► mechatronika ►► ochrona środowiska ►► pedagogika

SPECJALIZACJE NA STUDIACH I STOPNIA: animacja

społeczno-kulturowa, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna z geragogiką, opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, resocjalizacja

►► pedagogika

SPECJALIZACJE NA STUDIACH II STOPNIA: animacja

społeczno-kulturowa, badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej, edukacja dla bezpieczeństwa, logopedia, pedagogika ogólna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna, pedagogika wczesnoszkolna, promocja zdrowia, resocjalizacja

►► pedagogika wczesnoszkolna ►► praca socjalna ►► politologia ►► psychologia ►► regionalistyka europejska ►► rewitalizacja dróg wodnych ►► socjologia ►► stosunki międzynarodowe ►► turystyka i rekreacja ►► turystyka krajoznawcza i kulturowa ►► wychowanie fizyczne ►► zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

WWW.REKRUTACJA.UKW.EDU.PL 15


Jak pogodzić STUDIA Z PRACĄ?

Studia i praca? Co jest ważniejsze? Czemu poświęcić więcej siły i uwagi? Czy można znaleźć złoty środek? Czy w ogóle możliwe jest pogodzenie studiów z pracą. Specjaliści biją na alarm, że absolwenci studiów wyższych nie posiadają realnych i sprawdzalnych umiejętności, które pozwoliłyby im przejąć bezpośrednio posadę. Z drugiej strony jednak idąc na studia chcemy zająć się studiami i tak zwanym życiem studenckim, ponieważ kiedy-jak-nie-teraz? Młodość – trzeba się wyszaleć! Jednak na szaleństwa potrzebne są pieniądze, a jak wiadomo studencki budżet to nie „kokosy”! Tak naprawdę łączenie studiów z pracą zależy od predyspozycji danej osoby – niektórzy bez problemu radzą sobie z jednym i drugim, a przy tym nie zawodzą

w żadnej z tych stref. Okazuje się bowiem, że dobra organizacja pracy, odpowiednie „ustawienie” godzin zajęć oraz elastyczne godziny pracy pozwalają łączyć te dwa światy. Na studiach lepiej nie podejmować pracy na pełen etat, ale na przykład prace dorywcze (najpopularniejszym dorywczym „studenckim” zawodem jest niezmiennie kelner/

16

kelnerka, barman/barmanka), można także pracować w weekendy (na przykład w hipermarketach jako hostessa, czy jako pomoc przy inwentaryzacjach). Oczywiście dla wielu z Was nie jest to szczyt możliwości i wymarzone zajęcie, ale należy pamiętać, że żadna praca nie hańbi, a zwłaszcza taka, która zapewnia Wam dodatkowe pieniądze w studenckiej skarbonce, a poza tym uczą pewnego szacunku dla pracy i pieniędzy. Jest to też na pewno jakieś doświadczenie zawodowe, którego nie zdobędziecie marnując wolny czas. Podejmując jakąś pracę dorywczą uczycie się bez względu na to jakie zajęcie wykonujecie, bo

na przykład różnego rodzaju działania wolontariackie, w które możecie się angażować w mniejszym wymiarze godzinowym, ale uczą Was też pewnego rodzaju systematyczności i wypełniania powierzonych zadań. Najlepsze w wolontariacie jest to, że może być on związany w Waszym kierunkiem studiów.

na przykład praca kelnera/kelnerki na pewno nauczy Was pokory, cierpliwości, zręczności – to są zdecydowanie najlepsze ćwiczenia na osobowość.

wania czasu pracy nie powadziliby sobie z pogodzeniem tych dwóch sfer – odpuśćcie sobie. Pamiętajcie, że nie uczycie się dla kogoś, ale dla siebie. Lepiej jest znaleźć czas na naukę i nie przemęczać się, nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę! Litościwie patrzące i proszące o tróję oczy Kota ze „Shreka” coraz częściej nie zdają egzaminu.

Warto może przed pojęciem nawet najdrobniejszej pracy, sprawdzić czy jesteście w stanie podjąć się jakichkolwiek dodatkowych zajęć – mogą być to

Musicie jednak pamiętać, że żadna praca nie może zakłócić Wam nauki. W końcu w pierwszej kolejności jesteście na studiach. Jeżeli wiecie, że na przykład w danym semestrze nawet najwięksi logicy i mistrzowie plano-


17


Od jakiegoś czasu trwa w najlepsze nagonka na studia humanistyczne (w tym społeczne). Postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu, nie do końca słusznemu atakowi, który ustawił humanistów w pozycji osób przegranych, bez pracy i bez możliwości rozwoju; humanistów pracujących w hipermarketach, fastfoodach; humanistów bezrobotnych; humanistów, którzy mają według niektórych zasilać szeregi pokolenia przegranego. Czy rzeczywiście taka diagnoza jest słuszna? Czy można bez końca generalizować? Czy po ukończonej socjologii czy politologii humanistów czeka jedynie kariera w Mc Donald’s?

Kierunki

HUMANISTYCZNE

Atak, o którym mowa, o dziwo znalazł ujście nie tylko w memach, ilustracjach, na fanpage’ach, ale obieg oficjalny, tj. ministerialny przyczynił się do takiego, a nie innego postrzegania humanistów. Niezwykła popularność studiów humanistycznych to składowa bardzo wielu czynników, które spowodowały niesłychany przyrost kierunków humanistycznych, tworzenie mikrospecjalności. Jednym z najważniejszych powodów stała się egalitarność studiów samych w sobie, od dekady każdy wybiera taką a nie inną drogę w życiu. Wiele osób, z powodu braku innego pomysłu na siebie, postanowiło zacząć studia, postanowiło wstąpić do uniwersytetów, szkół wyższych akademii. Studia, tytuł magistra to w tym momencie żaden wyznacznik elity. Dziś każdy może mieć magistra. Taka sytuacja była nie do pomyślenia jeszcze w pokoleniu dzisiejszych czterdziestolatków. Każdy okres ma swoje mody. Z pewnością pamiętacie modę na studiowanie ekonomii, niezliczoną ilość osób na jedno miejsce na kierunkach ekonomicznych. Po takiej fali przyszła moda właśnie na kierunki humanistyczne… W okresie boomu edukazyjnego, w momecie, kiedy na studia szły roczniki wyżu demograficznego, to właśnie kierunki humanistyczne były najchętniej wybieranymi. Wiele osób błędnie ustawia kierunki humanistyczne w opozycji do studiów inżynierskich czy do kierunków ścisłych, technicznych. Dlaczego błędnie? Uważamy, że to dwa osobne światy, ale dwa światy, które mogą ze sobą spokojnie współistnieć. Tak naprawdę, proszę pomyśleć, że humanistyka (nauki społeczne) są pewnego rodzaju uj-

18

ściem dla stawiania pytań,dla problematyzowania rzeczywistości. Studia techniczne w jakiś sposób odpowiadają na te pytania i wątpliwości. Studia humanistyczne są dla osób, które nie dokonują bezmyślnych wyborów – tak samo jak być polonistą, nie lubiącym czytać książek można zostać słabym inżynierem, który tak naprawdę nie lubi matematyki… Po raz kolejny to wszystko zależy od osób wybierających daną specjalność. Prawda jest taka, że osoby zaangażowane, inteligentne odnajdą swoją drogę rozwoju, często bardzo dobrze płatną! Iluż w Polsce wysoko postawionych dyrektorów, kierowników, spejalistów, którzy ukończyli studia humanistyczne, dzięki którym mogą wielostrownnie i wieloaspektowo patrzeć na stawiane przed nimi problemy, rozwiązywać zasania, kierować projektami, grupą ludzi! Poza tym jednym z najważniejszych tworzyw, w jakim pracuje humanista to język, język pozwalający na swobodną komunikację, język, który jest nośnikiem (no, ba!) informacji! Nie chcemy tu nikogo na siłę wybielać – oczywiście jest tak (na to wskazują teżwyniki badań), że osoby po studiach humanistycznych muszą się przekwalifikowywać, szukać pracy nie w swoim zawodznie, ale umówmy się, że polska cecha narodowa, czyli generalizowanie nie wyjdzie i nie wyszło jeszcze nikomu na zdrowie. Dlatego oczernianie i wyśmiewanie ludzi, którzy decydują się na studia humanistyczne, którzy wybierają pewien typ wrażliwości, wydaje nam się niewłaściwe, zwłaszcza jeśli na takie hasła daje przywzolenie instytucja państwowa…


CREATIVE MEDIA EDUCATION

Study For Your Dream Career BA Film Making BA Audio Production BA Interactive Animation BA Web Development BSc Games Programming www.sae.edu

57 Campuses Worldwide including London, Oxford, Sydney and Los Angeles

Meet our partner Studiujwuk at the Education Fair in Krakow

20 - 22 March 2014 Targi w Krakowie Exhibition Centre

19


Ile zapłacisz

ZA BEZPŁATNE STUDIA?

Podobno „w życiu nie ma nic za darmo”. Choć konstytucja gwarantuje obywatelom wolny dostęp do edukacji, okazuje się, że nie jest to równoznaczne z całkowicie bezpłatnymi studiami – nawet dziennymi, nawet na uczelni państwowej. Na każdym etapie przygody ze studiami napotykamy na różnego rodzaju opłaty, wydatki, koszty, które musimy ponieść. Płacimy za proces rekrutacyjny (składamy podania na więcej niż jeden kierunek studiów), legitymację, indeks (coraz częściej wypierany przez e-indeks) i, według nowych ustaleń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poniesiemy koszty za naukę – po przekroczeniu (dozwolonej, czyli bezpłatnej) ilości punktów ECTS. Co się z tym wiąże? Najprościej mówiąc nie ma możliwości swobodnego studiowania na dwóch i więcej kierunkach. Dla 10% najbardziej utalentowanych studentów przewidziana jest „ulga”, która może pozwolić im na studiowanie drugiego kierunku. Wprowadzając opłatę za drugi kierunek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chciało wyeliminować problem długoletniego studiowania, „zalegania” na uczelniach, czyli po prostu modnego w ostatnim czasie przedłużania młodości wiecznych studentów. Pomysł może i szlachetny dla rozwoju gospodarczego, w końcu jest to bardzo wyraźny impuls, by – kolokwialnie mówiąc – „wziąć się do roboty”, ale co zrobić z osobami, które wiążą swoją przyszłość z nauką i chcą poszerzać swoje horyzonty chociażby na drugiej specjalizacji tego samego kierunku? Czy tylko talent ma wystarczyć? W związku z wprowadzonymi opłatami rodzi się kolejne pytanie o przyszłość i zasadność studiów kompa-

20

ratystycznych czy jakichkolwiek studiów porównawczych. Co można ze sobą porównywać będąc specjalistą w jednej tylko dziedzinie? Nowe ustalenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowokują bardzo wiele pytań i budzą niemałe kontrowersje w środowisku akademickim. Za co jeszcze płacimy? Oczywiście za tzw. pomoce naukowe – książki, ksero, wszelkiego rodzaju przyrządy i materiały dydaktyczne, ponieważ większość pracowni specjalistycznych pozostawia bardzo wiele do życzenia. Kiedy już przejdziemy przez całą edukacyjną ścieżkę ponosimy opłaty za dyplom ukończenia studiów wyższych, odpis czy dyplom w języku obcym. Dołóżmy do tego podstawowe opłaty za mieszkanie czy akademik oraz wydatki „na życie”, a okaże się, że od ziarnka do ziarnka a uzbiera się całkiem pokaźna miarka. KOSZTY STUDIOWANIA: • opłata rekrutacyjna • opłata za indeks, legitymację, książeczkę zdrowia • drugi kierunek • książki i ksero • opłata za dyplom i jego odpis w języku obcym


21


KALENDARZ MATURZYSTY

Skończył się czas ferii i dobrej zabawy, teraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich powinni intensywnie myśleć o pzzygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. W ostatnich miesiącach przed maturą, uczniowie muszą nie tylko nadrabiać zaległości, ćwiczyć i powtarzać, ale także myśleć o ocenach końcowych, powoli żegnać się ze szkołą. Chcielibyśmy usystematyzować Waszą wiedzę na temat planowanych terminów tegorocznych matur. W związku z długim majowym weekendem zaczną się one 5 maja. Maturalny maraton rozpoczyna jak zwykle matura z języka polskiego. Jest to obowiązkowy egzamin dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Co roku rozpoczyna się przedmaturalna loteria – która lektura będzie w danym roku: Potop, Granica, Ogniem i mieczem, a może Dziady? Pierwszy egzamin maturalny rozpoczyna się o 9:00 rano, jest on pewnego rodzaju testem dla maturzystów. Pierwsze koty za płoty… a później… sami spójrzcie: PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Język polski – PP

Matematyka - PP

Język angielski - PP

Język polski - PR

Matematyka - PR

Wiedza o tańcu - PP, PR

Język łaciński i kultura antyczna – PP,PR

Język angielski - PR Język angielski - klasy dwujęz.

Fizyka i astronomia – PP, PR

WOS – PP, PR

Biologia – PP, PR

Język niemiecki – PP

Geografia - PP, PR

Język rosyjski – PP

Chemia - PP, PR

Filozofia - PP, PR

Język niemiecki – PR Język niemiecki - dla klas dwujęzycznych

Historia muzyki PP, PR

Język rosyjski – PR Język rosyjski - dla klas dwujęzycznych

Historia sztuki – PP, PR

Język francuski – PP

Informatyka - PP, PR

Język hiszpański – PP

Język włoski – PP

Język francuski – PR Język francuski - dla klas dwujęzycznych

Historia - PP, PR

Język hiszpański – PR Język hiszpański - dla klas dwujęzycznych

Język włoski – PR Język włoski - dla klas dwujęzycznych

9:00 14:00

9:00 14:00

9:00 14:00

WTOREK

22

PP- poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony


23


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

w polsce

.pl www.zostanstudentem

w Wielkiej Brytanii uk.pl www.studiujw 24

Zostań Studentem 2014  

Informator maturalny Zostań Studentem 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you