Page 1

Warszawa 27-10-2012

Rachunek nr 1/2012 Data sprzedaży: Sposób zapłaty: Termin płatności:

Sprzedawca:

Nabywca:

Aleksandra Jastrzębska Chmielna 73c/42 00-801 Warszawa

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 7781435103

27-10-2012 Gotówka 27-10-2012

POZYCJE RACHUNKU Lp. Nazwa towaru lub usługi 1.

Ilość

Tłumaczenie pisemne POL>ENG (856645 słów)

Jedn.

1

szt

Cena jedn.

Wartość

34 288,64

34 288,64

PODSUMOWANIE Zapłacono:

0,00

Pozostało do zapłaty:

Razem:

34 288,64

Słownie:

trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem i 0,64 PLN

34 288,64

Uwagi:

Osoba upoważniona do otrzymania rachunku

Osoba upoważniona do wystawienia rachunku

1/2012

Druk: www.ifirma.pl

strona 1 z 1

Rachunek  
Rachunek  

Ufff! x3 :)

Advertisement