Page 1

portfolio Aleksandra Harazin

Katowice 2012

1


Katowice 2012

projekty 2d

3


zlecenie:

Projekt logotypu, akcydensów oraz strony internetowej. współpraca: Jagoda Rudek


identyfikacja wizualna

DGD Doradztwo gospodarcze Dorota Dusik

Dorota Dusik

Doradztwo Gospodarcze

dyrektor generalny

608 012 777 d.dusik@o2.pl

na najw szym poziomie

Dorota Dusik dyrektor generalny

Doradztwo Gospodarcze na najwyższym poziomie

608 012 777 d.dusik@o2.pl ul. Prusa 42–500 Będzin tel. 533 265 009 NIP 625 203 57 74 www.doradztwogospodarczedgd.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

5


Skontaktuj się z doradcą, tel. 533

SĄ WIĘKSI. MY JESTEŚMY SKUTECZNI.

Oferta Dotacje Unijne

Biznes Plan Studium Wykonalności

Analiza Strategiczna

Analiza finansowa Plan Marketingowy

Doradztwo innowacyjne

E-doradztwo

DGD 2011, powered by e-promocja

layout strony internetowej

Start

O firmie

Referencje

Z


Zaloguj

3 265 009

Zakup usług

Zarejestruj

Forum

szukaj

Ceny

Zapytanie

Zamówienie

Kontakt

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7


1

zlecenie:

Księga znaku

DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

Projekt logotypu, akcydensów oraz strony internetowej. współpraca: Jagoda Rudek


spis treści:

1. prezentacja znaku

LOGO 1. prezentacja znaku s.4 2. opis typografii s.5 3. przedstawienia na siatce s.6 4. przedstawienie logotypu na siatce oraz pola ochronnego s.7 5. naruszenie pola ochronnego s.8 6. możliwe układy znaku z pełną nazwą oraz hasłem s.9 7. minimalna wielkość i wersja podstawowa logotypu s.10 8. niedozwolone manipulacje s.11 9. wersje kolorystyczne s.12 10. przedstawienie na białym tle s.13 11. właściwe usytuowanie logo s.14 12. niewłaściwe usytuowanie logo s.15 MATERIAŁY BIUROWE 10. opis typografii s.17 11. papier firmowy s.18–23 12. teczki s.24–28

2

4

DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

3. prezentacja znaku na siatce

2. opis typografii logotypu

Sansation Regular abcdefghijklmn oprstuwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPRSTUWXYZ 1234567890

5

6

DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

9

DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej


7. minimalna wielkość i wersja podstawowa logotypu

4. przedstawienie logotypu na siatce oraz pola ochronnego

2,67 cm 0,51cm

4X

X 1,5X

4X

2X

Doradztwo Gospodarcze

X

Doradztwo Gospodarcze

1,5X

Doradztwo Gospodarcze

Pole ochronne

X

X

Doradztwo Gospodarcze na najwyższym poziomie 4X 4X

7

10 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

9. wersje kolorystyczne

10. przedstawienie na białym tle

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

12 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

zlecenie:

PANTONE C0 M0 Y0 K84 R79 G79 B81

PANTONE C59 M93 Y40 K31 R98 G39 B81

PANTONE C62 M90 Y47 K50 R73 G30 B60

PANTONE C20 M35 Y99 K0 R209 G164 B53

13 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

Projekt logotypu, akcydensów oraz strony internetowej. współpraca: Jagoda Rudek


11. właściwe usytuowanie logo

12. niewłaściwe usytuowanie logo

niedozwolone jest wykorzystywania innego koloru pola ochronnego, niż te opisane wcześniej

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze niedozwolone jest stosowanie loga na niejednorodnych tła, bez pola ochronnego

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

14 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

15 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

teczka – propozycja 2 – środek

teczka – propozycja 3 – okładka

Dorota Dusik

Dorota Dusik

dyrektor generalny

dyrektor generalny

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

www.doradztwogospodarczedgd.pl

na najwyższym poziomie

na najwyższym poziomie

608 012 777 d.dusik@o2.pl

608 012 777 d.dusik@o2.pl

Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik www.doradztwogospodarczedgd.pl tel: 506 87 89 przykładowy@gmail.com ul. Fiołkowa 9 NIP 634 58 97

Dorota Dusik dyrektor generalny

Doradztwo Gospodarcze

Dorota Dusik dyrektor generalny

608 012 777 d.dusik@o2.pl

Dorota Dusik dyrektor generalny

Dorota Dusik dyrektor generalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

608 012 777 d.dusik@o2.pl

na najwyższym poziomie

Doradztwo Gospodarcze na najwyższym poziomie

Doradztwo Gospodarcze

608 012 777 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego d.dusik@o2.pl

na najwyższym poziomie

Doradztwo Gospodarcze na najwyższym poziomie

608 012 777 d.dusik@o2.pl

26 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

27 DGD Doradztwo Gospodarcze Dorota Dusik – Księga identyfikacji wizualnej

11


galeria

 

otwarta

    

wybrana propozycja:

  

warianty:     ulotka:

.*+-/.&&' %) 

wybrany logotyp

+*-#*#

 ,+')/.()*+,&!!4/.#!),&#'-")'-&!)'"#+'-&!$#+,

& ($$2./&$;&)1#0.*0$#0'.# 4

 ,(*0$2 #"#2$&$ ,* ')1 ,2 ") & ,1$/& ,*-217-& !/-22/& *+1.$/&)*+ )2$/&

$-&/-2$"*, "2

#&*)$ 0-& #"/2$7-&* ,& 2 %) !22/, &,21&%'+*, !)'-&!#()'-&!#! $ &*.*+&+# *.*+&+#*+2.*+#-)'#,#%!#!%   #"

'/5-*/.' )'#,()*+,&+1-/()'-&! ()'! 0$!*!!')5,/!0-!4/.&)''-.%'&#,)*! $&)/.!)+3-!5+/&''-')'/&. !!$-)*/-! #+')!!#$&)/.($#+'-. *))&.%!%$%!/'*+0. +%&)'/'&+)/.()(''(!/&. $&)/'%!&!)*#!  $&)//3$5*# !$&)/+)2#! .)12&!&!- )'+)/.%0$&)/$)./") < "*,*&//% "*+*2.&60.%+*($;21-.12)$ +*21)%:* ((1(*<'$0*98, '$2%$01,)1#+,*% & .60$/2 -.)$.0/.*,60-./ ).600+,* -$ ,/&/0,/&,)$ $(*",!0 $ '-&/ $5 %), 2 -,$/-2,21"560-+$ , %:1&'010)$,/&$ (.1#+,0+$-/% -$;0&,:"'/2$&/' ./,1&.6,210-2'# .)1-+*-60-+$ ,%:&-2.5 )$ +,*% &.).60 ",3&6002&, -$ + 5) "*1&'/010)$2) "*. ),- ,

0.*0$#+,*02:10,22 -./ ).($42$;&/%:

zadanie

+*.&)$ 2/2 -.)$&($01-.01 

Projekt logotypu oraz ulotki dla galerii studenckiej na ASP przy ul.Raciborskiej.

 

 

 


  Pracownia Typografii prow. dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

13


zadanie

Projekt logotypu wraz z ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2026; znaku dla miasta Gliwice.


Gliwice Była to Gliwice Była to

to m mo to m mo

Pracownia Projektowania Tożsamości Wizualnej prow. dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

Gliwice to miasto o dużym potencjale ludności o wykształceniu technicznym. Była to moja główna inspiracja do zaprojektowania prezentowanego tutaj loga.

Gliwice to miasto o dużym potencjale ludności o wykształceniu technicznym. Była to moja główna inspiracja do zaprojektowania prezentowanego tutaj loga.

Gliwice to miasto o dużym potencjale ludności o wykształceniu technicznym Była to moja główna inspiracja do zaprojektowania prezentowanego tutaj

Gliwice to miasto o dużym potencjale ludności o wykształceniu technicznym. Była to moja główna inspiracja do zaprojektowania prezentowanego tutaj loga.

Gliwice to miasto o dużym potencjale ludności o wykształceniu technicznym. Była to moja główna inspiracja do zaprojektowania prezentowanego tutaj loga.

temat

Chair777

Chair777

15


KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

konstrukcja logotypu na siatce 1,5x 3x

13,5x

x

x

3x

x 2,5x

17x

Pracownia Projektowania Tożsamości Wizualnej temat: identyfikacja wizualna miasta Gliwice autor: Aleksandra Harazin Gliwice Księga identyfikacji wizualnej prowadzący: dr hab Ewa Stopa-Pielesz mgr Anna Pohl wzornictwo II rok ASP Katowice, 2009/2010

1

10

opis koloru

opis typografii

Gliwice

Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

realpoltik

kolory inspirowane kolorami herbu

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrSsTtUuWwXxYyZz 1234567890

poszukiwania kroju pisma

Franklin Gothic Medium

Gliwice

PANTONE 376U

PANTONE 186U

PANTONE 298U

R: 163 G: 205 B: 57

R: 230 G: 27 B: 70

R: 0 G: 174 B: 239

C: 41 M: 0 Y: 100 K: 0

C: 3 M: 100 Y: 71 K: 0

C: 69 M: 14 Y: 0 K: 0

Lucida Sans

Gliwice

Atomic

Gliwice

Grotesque MT Std

Gliwice

Microsoft Sans Serif

Gliwice

BN Deep Blue

Gliwice

Silesiana

(MJXJDF Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

zadanie

8

Projekt logotypu wraz z księgą znaku dla miasta Gliwice.

Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

9


pole ochronne i minimalna wielkość

niedozwolone manipulacje

szerokość minimalna

rozciąganie

7mm

pole ochronne 2x

2x

2x

obracanie

3x

naruszenie pola ochronnego

Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

11

Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

12

Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

18

aplikacje 3d - statuetka

niedozwolone wersje

różne wersje kolorystyczne

kolory tła

umieszczanie logotypu na niejednolitym tle bez pola ochronnego

źle

dobrze (dwie propozycje)

Gliwice Księga identyfikacji wizualnej

14

17


atywny, zmotywowany. ę jak żyć pełnią życia.

Coachin

Helena

zlecenie: Projekt logotypu, wizytówki oraz ulotki dla firmy zajmującej się coachingiem.


zyst

sposób składania ulotki aj z

ęgn

coac

ij po

hing

suk

n, bo czujesz, że nne, lepsze życie.

dnąć – a ciągle nie wychodzi.

www

cę – co dalej.

a Ci osoba yć.

.c o

walczysz achBezskutecznie z inałogami. ngz y 93 5 cia.pl

508

A4

u

ces! Masz wspaniałe marzenia i chcesz je zrealizować.

tel.

wymiary

CZHG Coaching Życia Helena Gemza

0 22

W każdej z tych spraw może pomóc Ci coaching! Skorzystaj z Coachingu. Ta nowa inspirująca dziedzina pomoże ci wytrwać w dążeniu do dobrze Czy sprecyzowanych celów. Z pomocą coacha wi uświadomisz mas esz,sobie, że że masz ogromny potencjał. z wnowe Rozwiniesz szysstrategie myślenia i zachowania. o d nikreatywny, Będziesz o, że eśc tkzmotywowany. bżycia. Nauczysz się jak żyć pełnią y

suk

ces?

Postanowiłeś zadbać o siebie – być bardziej świadomy, bardziej „tu i teraz”.

Coaching Zycia Helena Gemza

Coa ch drog ing pom ę do o sukc że Ci z nale esu źć !

74.25 mm x 105mm

Skorzystaj z

i sięgnij

coachingu

po sukces!

www.coachingzycia.pl tel. 508

Skorzystaj z

i sięgnij

coachingu

Czy wiesz, że

masz wszystko, żeby

po sukces!

odnieśc sukces?

Coaching pomoże Ci znaleźć drogę do sukcesu!

www.CoachingZycia.pl

Chcesz zmian, bo czujesz, że stać Cię na inne, lepsze życie.

W każdej z tych spraw może pomóc Ci coaching! Masz wspaniałe marzenia i chcesz je zrealizować.

Chcesz schudnąć – a ciągle nic Ci z tego nie wychodzi.

Straciłeś pracę – co dalej.

Odeszła bliska Ci osoba – jak z tym żyć.

Bezskutecznie walczysz z nałogami. Postanowiłeś zadbać o siebie – być bardziej świadomy, bardziej „tu i teraz”.

19

Skorzystaj z Coachingu. Ta nowa inspirująca dziedzina pomoże ci wytrwać w dążeniu do dobrze sprecyzowanych celów. Z pomocą coacha uświadomisz sobie, że masz ogromny potencjał. Rozwiniesz nowe strategie myślenia i zachowania. Będziesz kreatywny, zmotywowany. Nauczysz się jak żyć pełnią życia. Coaching Zycia

Helena Gemza

93 50 22

Czy wiesz, że

masz wszystko, żeby

odnieśc sukces?

Coaching pomoże Ci zn drogę do sukcesu!


‘ƒ…Š‹‰›…‹ƒ Coaching Życia Helena Gemza Helena Gemza

start

coaching

szkolenia i warsztaty

tel.: +48 503 107 473

o mnie

referencje

kontakt

Witaj! Non pari coriorem re none nem. Et expel ipicit accupis et volo to verum volorehenis doluptatis aut est, omnimin cus dolessi moluptae vollorem dem conecum ulparit int offictecero cupta cum expedi dolut intio esequi accabore incid que pa dia pereic testis molupta turepro et eaquis ne si dia quiduci aectem. Ut exces porepudit asimus raturibus.s ex et dolut accus rehenimagnim quas

‘ƒ…Š‹‰›…‹ƒ Helena Gemza ‘ƒ…Š‹‰›…‹ƒ

Helena Gemza

start

coaching

szkolenia i warsz

Witaj!

Witaj!

Non pari coriorem re none nem. Et expel ipicit

Non pari coriorem re none nem. doluptaEt expel accupis et volo to verum volorehenis

ipicit accupis et volo verum volorehen tis aut est, omnimin cus to dolessi moluptae doluptatis est, omnimin dolessi vollorem demaut conecum ulparit intcus offictecero

moluptae vollorem ulparit cupta cum expedi dolutdem intio conecum esequi accabore

int offictecero cuptatestis cummolupta expedi dolut incid que pa dia pereic tureproin

tio esequi accabore incid que pa dia pere testis molupta turepro et eaquis ne si di porepudit asimus raturibus.s ex et dolut accus quiduci aectem. Ut exces porepudit asirehenimagnim quas.Bea volore quasi vitem mus raturibus.s ex et dolut accus rehenent mil inullab oresti velenis non ea peditiis imagnim quas et eaquis ne si dia quiduci aectem. Ut exces

ipit preiur.

layout strony internetowej


ztaty

tel. +48 503 107 473 tel.: +48 503 107 473

o mnie

referencje

kontakt

l nis

t neic ia

s

-

21


73 żytku Publicznego

poradnik Pacjenta

chemioterapia

0 3200 0105 1888

FUNDACJA

DOBRZE ŻE JESTEŚ 63

! 32

., Czasem trudno mi uporać się z emocjami, które towarzyszą chorobie. Człowiek to jedność – nie da się oddzielić duszy od ciała. Naukowcy dowiedli, że emocje mają potężny wpływ na stan naszego organizmu, na przebieg choroby, na skuteczność leczenia. Twój stan psychiczny jest nie mniej ważny od stanu fizycznego. Mimo że chemioterapia bywa dokuczliwa, staraj się podejść do niej z ufnością: nie jest Twoim wrogiem, jest po to, by Ci pomóc. Powtarzaj jak mantrę zdrowe przekonanie:

„Chemia jest moim sprzymierzeńcem, pomaga mi w zdrowieniu i to jest dla mnie najważniejsze.”

zlecenie:

Jest Ci teraz niełatwo, a nym wyłącznie na choro jak wiele zależy od nas sa natomiast Ty sam może

Masz prawo do str nami w wyglądzie, nad swoim życiem osamotnieniem i śm

To naturalne, że towarzy stać się” – przez rozmow wane w chemioterapii m przegadać, każda dobra

Kup płyty z muzyką rela

Polecamy Ci zajęcia jog i obniżają poziom stres uczą kumulować energię być Twoim sojusznikiem się z chorobą.

Projekt poradnika dla pacjentów chemioterapii.

!!

0, Czy mam dostęp do Czy za moją terapię


Wybrane rozkĹ&#x201A;adĂłwki:

Fundacja Dobrze Ĺźe JesteĹ&#x203A; PoznaĹ&#x201E; 

$!  

â&#x20AC;&#x17E;ChoÄ&#x2021; w kaĹźdym z nas tkwi uĹ&#x203A;piony, potencjalny nowotwĂłr, kaĹźdy ma rĂłwnieĹź ciaĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;zaprojektowaneâ&#x20AC;? do walki z rozwojem guzĂłw. To od nas zaleĹźy, czy wykorzystamy naturalne systemy obronne organizmu.â&#x20AC;?

Co to jest nowotwĂłr?

0

9 W naszym ciele stale pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; obce komĂłrki, ktĂłre powstajÄ&#x2026; ze zdrowych pod wpĹ&#x201A;ywem wielu niekorzystnych czynnikĂłw: palenia papierosĂłw, niewĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe-  ( go odĹźywiania siÄ&#x2122;, stresu, zanieczyszczenia Ĺ&#x203A;rodowiska, kontaktu z toksycznymi substancjami (np. azbestem), nadmiernego opalania siÄ&#x2122;, niektĂłrych wirusĂłw. jest nowotwĂłr? Co to

Ogranicz sĂłl, odstaw wÄ&#x2122;dzonki, smaĹźone kotlety, tĹ&#x201A;uste sosy, majonez, frytki, sĹ&#x201A;odziki, barwione i gazowane napoje.

Podczas przyjmowania cytostatykĂłw jedz mniej, zwĹ&#x201A;aszcza, Ĺźe mogÄ&#x2026; pojawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; mdĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Za to w przerwach miÄ&#x2122;dzy kolejnymi cyklami, kiedy regenerujesz siÄ&#x2122;, siÄ&#x2122; jeĹ&#x203A;Ä&#x2021; posiĹ&#x201A;ki jak najbardziej urozmaicone i wartoĹ&#x203A;ciowe, Ĺźeby dostarczyÄ&#x2021; .- Czy staraj podczas chemioterapii niezbÄ&#x2122;dnych i soli mineralnych. powinienem siÄ&#x2122;witamin jakoĹ&#x203A; specjalnie odĹźywiaÄ&#x2021;?

Ĺ&#x203A;wieĹźogotuj wyciskane soki z warzyw i owocĂłw. Zupy na warzywach, z dodatkiem kasz, ziĂłĹ&#x201A;, oliwy, sosu sojowego i sojowej pasty miso; nie gotuj na koĹ&#x203A;ciach, ktĂłre zawierajÄ&#x2026; zwiÄ&#x2026;zki purynowe Ogranicz kawÄ&#x2122; i czarnÄ&#x2026; herbatÄ&#x2122;; w zamian sprĂłbuj naparĂłw z ziĂłĹ&#x201A; oraz obciÄ&#x2026;ĹźajÄ&#x2026;ce nerki. zielonej herbaty. UĹźywaj filtrĂłw do wody. SzczegĂłlnie bogate w cenne skĹ&#x201A;adniki sÄ&#x2026; kieĹ&#x201A;ki oraz Ĺ&#x203A;wieĹźo wyciskane soki z warzyw i owocĂłw.

Podczas ciaĹ&#x201A;o przyjmowania cytostatykĂłw jedzlekami, mniej, zwĹ&#x201A;aszcza, Ĺźe mogÄ&#x2026; pojawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; Twoje jest i tak obciÄ&#x2026;Ĺźone mdĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. to w go przerwach miÄ&#x2122;dzy ciÄ&#x2122;Ĺźkostrawnymi kolejnymi cyklami, kiedy regenerujesz siÄ&#x2122;, wiÄ&#x2122;c nieZamÄ&#x2122;cz dodatkowo potrawami. staraj siÄ&#x2122; jeĹ&#x203A;Ä&#x2021; posiĹ&#x201A;ki jak najbardziej urozmaicone i wartoĹ&#x203A;ciowe, Ĺźeby dostarczyÄ&#x2021; niezbÄ&#x2122;dnych witamin i soli mineralnych.

Twoje ciaĹ&#x201A;o jest i tak obciÄ&#x2026;Ĺźone lekami, wiÄ&#x2122;c nie mÄ&#x2122;cz go dodatkowo ciÄ&#x2122;Ĺźkostrawnymi potrawami.

54

Ogranicz kawÄ&#x2122; i czarnÄ&#x2026; herbatÄ&#x2122;; w zamian sprĂłbuj naparĂłw z ziĂłĹ&#x201A; oraz zielonej herbaty. UĹźywaj filtrĂłw do wody.

Goleman D. Red.

KĹąbler-Ross E.

UzdrawiajÄ&#x2026;ce emocje.

Rozmowy o Ĺ&#x203A;mierci i umieraniu

Wzajemne zaleĹźnoĹ&#x203A;ci pomiÄ&#x2122;dzy ludzkim umysĹ&#x201A;em a ciaĹ&#x201A;em omawiajÄ&#x2026; eksperci nauk o czĹ&#x201A;owieku, w dyskusji prowadzonej z DalajlamÄ&#x2026;. Rozmowy sÄ&#x2026; potwierD. Red. Goleman dzeniem tezy, Ĺźe stany emocjonalne i mentalne wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na zdrowie czĹ&#x201A;owieka. Redaktorememocje. ksiÄ&#x2026;Ĺźki jest Daniel Goleman, autor â&#x20AC;&#x17E;Inteligencji emocjonalnejâ&#x20AC;?. UzdrawiajÄ&#x2026;ce

UzdrawiajÄ&#x2026;ce emocje.

Wzajemne zaleĹźnoĹ&#x203A;ci pomiÄ&#x2122;dzy ludzkim umysĹ&#x201A;em a ciaĹ&#x201A;em omawiajÄ&#x2026; eksperci nauk o czĹ&#x201A;owieku, w dyskusji prowadzonej z DalajlamÄ&#x2026;. Rozmowy sÄ&#x2026; potwierKofta K. dzeniem tezy, Ĺźe stany emocjonalne i mentalne wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na zdrowie czĹ&#x201A;owieka. Lewa,Redaktorem wspomnienie prawej. Z dziennika. ksiÄ&#x2026;Ĺźki jest Daniel Goleman, autor â&#x20AC;&#x17E;Inteligencji emocjonalnejâ&#x20AC;?. Znana autorka prowadzi nas od momentu, gdy jej spokojne dotÄ&#x2026;d Ĺźycie zostaje nagle zakĹ&#x201A;Ăłcone jednoznacznÄ&#x2026; diagnozÄ&#x2026; aĹź po szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwie zakoĹ&#x201E;czone Kofta K.zmagania z rakiem. Krystyna Kofta pokazuje jak mimo cierpienia zmusiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do aktywnoĹ&#x203A;ci, jak nie poddaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bĂłlowi i depresji, jak przy caĹ&#x201A;ym zaangaĹźoLewa, waniu wspomnienie prawej. Z dziennika. w walkÄ&#x2122; z rakiem zdobyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na dystans, a nawet poczucie humoru. Ta ksiÄ&#x2026;Ĺźka jest nie prowadzi tylko ostrzeĹźeniem: pokazuje, ĹźyÄ&#x2021; dotÄ&#x2026;d twĂłrczo nawet Znana autorka nas od momentu, gdyjakjejmoĹźna spokojne Ĺźycie zow taknagle trudnej sytuacji,jednoznacznÄ&#x2026; jest takĹźe zapisem wewnÄ&#x2122;trznej przemiany - zmiany staje zakĹ&#x201A;Ăłcone diagnozÄ&#x2026; aĹź po szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwie zakoĹ&#x201E;czone hierarchii z ludĹşmi, stosunku jak do wĹ&#x201A;asnego Ĺźycia zmusiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; zmagania zwartoĹ&#x203A;ci, rakiem. relacji Krystyna Kofta pokazuje mimo cierpienia do aktywnoĹ&#x203A;ci, jak nie poddaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bĂłlowi i depresji, jak przy caĹ&#x201A;ym zaangaĹźowaniu w walkÄ&#x2122; z rakiem zdobyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na dystans, a nawet poczucie humoru. Ta ksiÄ&#x2026;Ĺźka jest nie tylko ostrzeĹźeniem: pokazuje, jak moĹźna ĹźyÄ&#x2021; twĂłrczo nawet w tak trudnej sytuacji, jest takĹźe zapisem wewnÄ&#x2122;trznej przemiany - zmiany hierarchii wartoĹ&#x203A;ci, relacji z ludĹşmi, stosunku do wĹ&#x201A;asnego Ĺźycia

23

Zapis rozmĂłw autorki â&#x20AC;&#x201C; lekarza psychiatry â&#x20AC;&#x201C; ze Ĺ&#x203A;miertelnie chorymi pacjentami jednego z chicagowskich szpitali. Chorzy zapraszajÄ&#x2026; jÄ&#x2026; do swojego Ĺ&#x203A;wiata â&#x20AC;&#x201C; dzielÄ&#x2026;E.siÄ&#x2122; troskami, obawami, nadziejami, o tym jak przeĹźywajÄ&#x2026; czas choroby KĹąbler-Ross w relacjioz Ĺ&#x203A;mierci rodzinÄ&#x2026;, personelem szpitalnym, duchownymi. Rozmowy i umieraniu Zapis rozmĂłw autorki â&#x20AC;&#x201C; lekarza psychiatry â&#x20AC;&#x201C; ze Ĺ&#x203A;miertelnie chorymi pacjentami jednego z chicagowskich szpitali. Chorzy zapraszajÄ&#x2026; jÄ&#x2026; do swojego Ĺ&#x203A;wiata Levine S. â&#x20AC;&#x201C; dzielÄ&#x2026; siÄ&#x2122; troskami, obawami, nadziejami, o tym jak przeĹźywajÄ&#x2026; czas choroby GdybyĹ&#x203A; miaĹ&#x201A;z rodzinÄ&#x2026;, przedpersonelem sobÄ&#x2026; rokszpitalnym, Ĺźycia. duchownymi. w relacji

Eksperyment na Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci

Co byĹ&#x203A; zrobiĹ&#x201A;, gdyby zostaĹ&#x201A; Ci rok Ĺźycia? WybraĹ&#x201A;byĹ&#x203A; siÄ&#x2122; wreszcie na szalone waS. ZabraĹ&#x201A;byĹ&#x203A; siÄ&#x2122; do pracy czy raczej jÄ&#x2026; rzuciĹ&#x201A;? ZmieniĹ&#x201A; religiÄ&#x2122;? Jak byĹ&#x203A; ĹźyĹ&#x201A;? Levinekacje? To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie do zaoferowania eksperyment na Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci: rok przeGdybyĹ&#x203A; miaĹ&#x201A; ma przed sobÄ&#x2026; rok ten Ĺźycia. Ĺźywany tak Ĺ&#x203A;wiadomie, jak to tylko jest moĹźliwe; rok na dogonienie Ĺźycia; na Eksperyment na Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci rozpoznanie wĹ&#x201A;asnego lÄ&#x2122;ku przed Ĺ&#x203A;mierciÄ&#x2026; i uporanie siÄ&#x2122; z nim; na odnalezienie prawdziwej mÄ&#x2026;droĹ&#x203A;ci i radoĹ&#x203A;ci. Co byĹ&#x203A; zrobiĹ&#x201A;, gdyby zostaĹ&#x201A; Ci rok Ĺźycia? WybraĹ&#x201A;byĹ&#x203A; siÄ&#x2122; wreszcie na szalone wakacje? ZabraĹ&#x201A;byĹ&#x203A; siÄ&#x2122; do pracy czy raczej jÄ&#x2026; rzuciĹ&#x201A;? ZmieniĹ&#x201A; religiÄ&#x2122;? Jak byĹ&#x203A; ĹźyĹ&#x201A;? To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie ma do zaoferowania ten eksperyment na Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci: rok przeĹźywany tak Ĺ&#x203A;wiadomie, jak to tylko jest moĹźliwe; rok na dogonienie Ĺźycia; na rozpoznanie wĹ&#x201A;asnego lÄ&#x2122;ku przed Ĺ&#x203A;mierciÄ&#x2026; i uporanie siÄ&#x2122; z nim; na odnalezienie prawdziwej mÄ&#x2026;droĹ&#x203A;ci i radoĹ&#x203A;ci.

29

)%$

 

barwione karmelem i tylko udaje razowe), peĹ&#x201A;ny ryĹź, chudy nabiaĹ&#x201A;, jajka, wszelkie Zamiast tradycyjnych ciast warto sprĂłbowaÄ&#x2021; ciast na bazie pĹ&#x201A;atkĂłw owsianych, orzechy (bez soli), a zamiast margaryny i masĹ&#x201A;a uĹźywaj oliwy. mÄ&#x2026;ki orkiszowej, bakalii, oleju i owocĂłw. Zupy gotuj na warzywach, z dodatkiem kasz, ziĂłĹ&#x201A;, oliwy, sosu sojowego i sojowej Przestaw siÄ&#x2122; na gotowane warzywa, pieczone (nie smaĹźone) ryby i chude miÄ&#x2122;so, pasty miso; nie gotuj na koĹ&#x203A;ciach, ktĂłre zawierajÄ&#x2026; zwiÄ&#x2026;zki purynowe kasze, razowy wieloziarnisty chleb (uwaĹźnie czytaj etykiety; bywa, Ĺźe pieczywo jest obciÄ&#x2026;ĹźajÄ&#x2026;ce nerki. barwione karmelem i tylko udaje razowe), peĹ&#x201A;ny ryĹź, chudy nabiaĹ&#x201A;, jajka, wszelkie orzechy (bez soli), a zamiast margaryny i masĹ&#x201A;a uĹźywaj oliwy. SzczegĂłlnie bogate w cenne skĹ&#x201A;adniki sÄ&#x2026; kieĹ&#x201A;ki oraz

29 )%$

 

   

Warto wykluczyÄ&#x2021; biaĹ&#x201A;y cukier i biaĹ&#x201A;Ä&#x2026; mÄ&#x2026;kÄ&#x2122;, a sĹ&#x201A;odycze zastÄ&#x2026;piÄ&#x2021; gorzkÄ&#x2026; czekoladÄ&#x2026; i bakaliami, najlepiej namoczonymi w gorÄ&#x2026;cej wodzie. Ogranicz sĂłl, odstaw wÄ&#x2122;dzonki, smaĹźone kotlety, tĹ&#x201A;uste sosy, majonez, frytki, Zamiast ciast warto sprĂłbowaÄ&#x2021; ciast na bazie pĹ&#x201A;atkĂłw owsianych, sĹ&#x201A;odziki, tradycyjnych barwione i gazowane napoje. mÄ&#x2026;ki orkiszowej, bakalii, oleju i owocĂłw. Warto wykluczyÄ&#x2021; biaĹ&#x201A;y cukier i biaĹ&#x201A;Ä&#x2026; mÄ&#x2026;kÄ&#x2122;, a sĹ&#x201A;odycze zastÄ&#x2026;piÄ&#x2021; gorzkÄ&#x2026; czekoladÄ&#x2026; Przestaw siÄ&#x2122; na gotowane warzywa, pieczone (nie smaĹźone) ryby i chude miÄ&#x2122;so, i bakaliami, najlepiej namoczonymi w gorÄ&#x2026;cej wodzie. kasze, razowy wieloziarnisty chleb (uwaĹźnie czytaj etykiety; bywa, Ĺźe pieczywo jest

 

55 !,)

55

!,)

  

MoĹźesz sprĂłbowaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;domowychâ&#x20AC;? sposobĂłw, ktĂłre polecajÄ&#x2026; pacjenci: niektĂłrym z nich pomaga przy nudnoĹ&#x203A;ciach ssanie landrynek albo kawaĹ&#x201A;ka korzenia imbiru (jest stosowany w preparatach przeciw chorobie lokomocyjnej), popijanie wywaru z imbiru (kawaĹ&#x201A;ki imbiru krĂłtko gotujemy, odcedzamy, moĹźemy dodaÄ&#x2021; soku z cytryny i miodu; to takĹźe dobry Ĺ&#x203A;rodek na przeziÄ&#x2122;bienie), jedzenie krakersĂłw rano na czczo,sprĂłbowaÄ&#x2021; jedzenie maĹ&#x201A;ych kawaĹ&#x201A;kĂłwsposobĂłw, schĹ&#x201A;odzonego lodĂłwce pacjenci: chleba czyniektĂłrym sera. MoĹźesz â&#x20AC;&#x17E;domowychâ&#x20AC;? ktĂłrew polecajÄ&#x2026; z nich pomaga przy nudnoĹ&#x203A;ciach ssanie landrynek albo kawaĹ&#x201A;ka korzenia imbiru (jest stosowany w preparatach przeciw chorobie lokomocyjnej), popijanie wywaru z imbiru (kawaĹ&#x201A;ki imbiru krĂłtko gotujemy, odcedzamy, moĹźemy dodaÄ&#x2021; soku z cytryny i miodu; to takĹźe dobry Ĺ&#x203A;rodek na przeziÄ&#x2122;bienie), jedzenie krakersĂłw rano czczo, jedzenie maĹ&#x201A;ych kawaĹ&#x201A;kĂłw schĹ&#x201A;odzonego w lodĂłwce chleba czy sera. .- Czyna podczas chemioterapii

powinienem siÄ&#x2122; jakoĹ&#x203A; specjalnie odĹźywiaÄ&#x2021;?

54

 

 

    

28

 

  

IstotnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122;ciele odgrywajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź siÄ&#x2122; predyspozycje genetyczne. Zmienione (zmutowaW naszym stale pojawiajÄ&#x2026; obce komĂłrki, ktĂłre powstajÄ&#x2026; ze zdrowych ne) komĂłrki usuwa nasz system odpornoĹ&#x203A;ciowy, ktĂłry pilnuje rĂłwnopod wpĹ&#x201A;ywemregularnie wielu niekorzystnych czynnikĂłw: palenia papierosĂłw, niewĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwewagi w organizmie. JeĹ&#x203A;li jednak dojdzie do Ĺ&#x203A;rodowiska, jej zaburzenia, â&#x20AC;&#x17E;zĹ&#x201A;e" komĂłrki zaczygo odĹźywiania siÄ&#x2122;, stresu, zanieczyszczenia kontaktu z toksycznymi najÄ&#x2026; mnoĹźyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w azbestem), sposĂłb niekontrolowany. Tak tworzy guz, a jeĹ&#x203A;li komĂłrki substancjami (np. nadmiernego opalania siÄ&#x2122;, siÄ&#x2122; niektĂłrych wirusĂłw. wydostanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z niego i z krwiÄ&#x2026; dotrÄ&#x2026; do innych miejsc â&#x20AC;&#x201C; powstajÄ&#x2026; przerzuty. IstotnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; odgrywajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź predyspozycje genetyczne. Zmienione (zmutowane) komĂłrki regularnie usuwa nasz system odpornoĹ&#x203A;ciowy, ktĂłry pilnuje rĂłwnowagi w organizmie. JeĹ&#x203A;li jednak dojdzie do jej zaburzenia, â&#x20AC;&#x17E;zĹ&#x201A;e" komĂłrki zaczynajÄ&#x2026; mnoĹźyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w sposĂłb niekontrolowany. Tak tworzy siÄ&#x2122; guz, a jeĹ&#x203A;li komĂłrki wydostanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z niego i z krwiÄ&#x2026; dotrÄ&#x2026; do innych miejsc â&#x20AC;&#x201C; powstajÄ&#x2026; przerzuty.

 

0

David Servan-Schreiber â&#x20AC;&#x17E;Antyrak. Nowy styl Ĺźyciaâ&#x20AC;?

28

9

 (

Wyd. Wyd. Szafa, Szafa,Warszawa WarszawaWyd. 2001 2001Szafa, Warszawa Media Media2001 Rodzina, Rodzina, PoznaĹ&#x201E; PoznaĹ&#x201E; Media 1998 1998Rodzina, PoznaĹ&#x201E; 1998

8$!  

David Servan-Schreiber â&#x20AC;&#x17E;Antyrak. Nowy styl Ĺźyciaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x17E;ChoÄ&#x2021; w kaĹźdym z nas tkwi uĹ&#x203A;piony, potencjalny nowotwĂłr, kaĹźdy ma rĂłwnieĹź ciaĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;zaprojektowaneâ&#x20AC;? do walki z rozwojem guzĂłw. To od nas zaleĹźy, czy wykorzystamy naturalne systemy obronne organizmu.â&#x20AC;?

Wydawnictwo WydawnictwoW.A.B., W.A.B.,Wydawnictwo Warszawa Warszawa 2003 2003 W.A.B., Warszawa 2003 Zysk Zysk ii S-ka S-ka Wyd. Wyd. ,, PoznaĹ&#x201E; PoznaĹ&#x201E; Zysk 1999 i1999 S-ka Wyd. , PoznaĹ&#x201E; 1999

8

 

 


zadanie

Projekty kartek świątecznych dla ASP w Katowicach.


Pracownia Projektowania Kolorystyki prow. Anna Kmita

25


Konkurs ESK dla kreatywnych

(c) aleksandra harazin

konkurs

Kreatywne wykorzystanie logo ESK â&#x20AC;&#x201C; projekt wzorĂłw.


ESK Katowice

27


konkurs

Kreatywne wykorzystanie logo ESK – projekt wzorów.


ESK Katowice

29


konkurs

Kreatywne wykorzystanie logo ESK – projekt wzorów.


ESK Katowice

31


PROJEKT ZNAKU GRAFICZNEGO W DWÓCH SKALACH

Ręcznie wykonany projekt znaku w skali 1:1

1. Fotografie scen:

Różnicę pomiędzy poszczególnymi etapami pracy - decyzje projektowe:

2. Projekt znaków graficznych wykonanych z taśmy na podstawie fotografii (wymiar 50x50cm):

-rezygnacja z rekwizytów (reklamówka) -przedstawienie postaci bokiem -dodanie tła (pokazanie ruchu)

3. Projekt znaków graficznych wykonanych wektorowo (wymiar 5x5cm):

zadanie

Projekt znaku graficznego w dwóch skalach (50cm2 i 5cm2)

1. Starsza pani wychodzi ze sklepu.

2. Dziewczyna wyrzuca skórkę od banana.

3. Starsza pani następuje na skórkę I traci równowagę.

4. Dziewczyna przejmuje się upadkiem starszej pani.

5. Dziewczyna pomaga wstac starszej pani.

6. Dziewczyna odprowadza starszą panią.

-uproszczenie tła -uproszczenie sylwetek -wyróżnienie głównej postaci historyjki


Pracownia Projektowania Systemów 2. Projekt znaków graficznych wykonanych z taśmy na podstawie fotografii (wymiarWizualnych 50x50cm): prow. dr Justyna Kucharczyk, mgr Agnieszka Stawarczyk

2. Projekt znaków graficznych wykonanych z taśmy na podstawie fotografii (wymiar 50x50cm):

50cm):

x50cm):

ę

3. Projekt znaków graficznych wykonanych wektorowo (wymiar 5x5cm):

3. Projekt znaków graficznych wykonanych wektorowo (wymiar 5x5cm):

1. Starsza pani wychodzi ze sklepu.

2. Dziewczyna wyrzuca skórkę od banana.

3. Starsza pani następuje na skórkę I traci równowagę.

4. Dziew przejmu starszej

1. Starsza pani wychodzi ze sklepu.

2. Dziewczyna wyrzuca skórkę od banana.

3. Starsza pani następuje na skórkę I traci równowagę.

4. Dziew przejmu starszej

Autor: Aleksandra Harazin Prowadzący: st. wykł. Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka 4. Dziewczyna 5. Dziewczyna 6.mgr. Dziewczyna przejmuje się upadkiem odprowadza starszą panią. pomaga wstac starszej pani. starszej pani.

Autor: Aleksandra Harazin Prowadzący: st. wykł. 33Justyna Kucharczyk, mgr. Agnieszka Nawrocka 4. Dziewczyna 5. Dziewczyna 6. Dziewczyna przejmuje się upadkiem odprowadza starszą panią. pomaga wstac starszej pani.


zadanie

Projekt mapy Katowic dla zagranicznych studentów ASP w Katowicach. współpraca: Agnieszka Mika, Michał Kozłowski


Pracownia Projektowania System贸w Wizualnych prow. dr Justyna Kucharczyk, mgr Agnieszka Stawarczyk

35


37


39


zadanie


Pracownia Projektowania System贸w Informacji Wizualnej

41


Kino Kosmos (CSF)

 

'#

 23.11.2010

! 18:30 6ulgowe 8 

-%

zĹ&#x201A; 

zĹ&#x201A; "$

,#

$

bilety:Jean-Luc

Godard

(&

+ wstÄ&#x2122;p filmoznawcy

reĹź.

+ pokaz filmu z muzykÄ&#x2026; na Ĺźywo:

Ballada o morderstwie reĹź. Ewelina Nakielska i anna66

%

.

&

%

Kobieta jKobietÄ&#x2026;

"

reĹźyseria: JiĹ&#x2122;Ă­ MenzeliĹ&#x2122;Ă­ Menzel

  

PociÄ&#x2026;gi pod specjalnym nadzorem + dyskusja po seansie

partnerzy:

organizatorzy:

WstÄ&#x2122;p i dyskusja po seansie:Natalia Mieszczanin

zadanie

Projekty plakatĂłw filmowych dla Dyskusyjnego Klubu Ambasada.


43


Projekt rozmieszczenia informacji na plakacie:

  

       

 

KOĹ&#x192;CĂ&#x201C;WKA Samuel Barclay Beckett reĹźyseria: Arkadiusz Klucznik

konkurs

TEATR IM. H. CH. ANDERSENA www.teatrandersena.pl

ul. DominikaĹ&#x201E;ska 1, 20-111 Lublin tel. 81 532 32 25, info@teatrandersena.pl

Plakat promujÄ&#x2026;cy spektakl â&#x20AC;&#x17E;KoĹ&#x201E;cĂłwkaâ&#x20AC;? S. B. Beckett`a.


45


kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobietakobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta

k ko k k kob

kk kk

ta aata ieta a a ta a eta ta ieta

kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta obieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta

kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta

9 czerwiec 2013r. Kino Kosmos (CSF) godz. 18:30

zadanie

re

yseria:Jean-Luc

Godard

obsada: Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Jean-Clude Briany

Plakat do filmu â&#x20AC;&#x17E;Kobieta jest KobietÄ&#x2026;â&#x20AC;? Godarda.


47

kobieta

kobieta kobieta

kobieta kobieta kobieta obieta obieta kobi ieta kobieta obieta kobieta kobiet kobieta eta kobie bieta kobi kobiet kobie ko kobiet kobie kobiet bieta kobieta kobieta kobiet obieta ieta a eta ieta ieta kobiet kobie kobiet kobi ieta kobie ieta kobi kob eta kobiet ko bieta ieta ieta kobieta ieta

kobieta kobieta kobieta kobieta ko kobieta kobi kobieta kobieta kobieta kobie ko k kobie kobieta kobieta kobie

kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobiet obieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobieta kobie kobieta kobieta kobieta bietakobieta kobiet kobie


Dziękuję za uwagę!

49


Zapraszam do współpracy!

aleksandraharazin@gmail.com

502938055

Projekty 2d  

Wybrane projekty z obszaru projektowania komunikacji wizualnej. (2010-2012)

Projekty 2d  

Wybrane projekty z obszaru projektowania komunikacji wizualnej. (2010-2012)

Advertisement