Page 1

Naselja gorskih krajeva

Lea Barbić i Klara Hreščić


Sela • Mala • Smještena uz glavne prometnice ili na rubovima polja. • Teški životni uvjeti • Neki zaselci Gorski kotar i Lika su iseljeni. • Kosi i limeni krovovi zbog lakšeg otapanja snijega


Gradovi • Mala gradska središta • Gradska središta Gorskog kotara su:Ogulin , Delnice , Čabar i Vrbovsko. • Gradska središta Like su:Otočac i Gospić. • Ostala važna naselja su: Skrad i Fužine te u Gorskom kotaru Gračac u Lici.


Gospić • Središte Ličko-senjske županije • Smjestio se na rubu Ličkog polja , uz željezničku prugu Zagreb-Split.


Vrbovsko • Važna gospodarska djelatnost turizam • Godine 1900. u Vrbovskom je sagrađen prvi goranski hotel,,Croatia” , u to vrijeme, najveći hotel na putu od Rijeke do Zagreba.


Ogulin • Najveći grad gorske Hrvatske , smjestio se podno Kleka , na rijeci Dobri. • Osnivač grada bio je Bernardin Frankopan koji je sagradio kaštel iznad samoga ponora rijeke Dobre.


Skrad • U blizini Skrada nalazi se poznato izletište Zeleni vir i Vražji prolaz.


Otočac • Industrijsko i prometno središte Gackog polja. • Ime je dobio po otočiću usred rijeke Gacke na kojem je nastao grad utvrđen kulama i zidinama do kojega se moglo doći samo čamcem.


Delnice • Važno prometno , industrijsko i turističko središte Gorskog kotara. • U blizini grada , uz rijeku Kupu , nalazi se čudesna dolina leptira .U njoj živi više od 100 danjih vrsta ili više od polovice zabilježenih vrsta u Hrvatskoj.


Fužine • Zahvaljujući dobrom prometnom položaju i prirodnim ljepotama , u Fužinama je razvijen turizam.


Čabar • Razvijena drvna industrija • U blizini naselja je Nacionalni park Risnjak i izvori nezagađenih rijeka Kupe i Čabranke pa je u čabarskom kraju razvijen turizam


Gračac • Najveće naselje južnog dijela Like • U blizini Gračaca nalaze se Cerovačke špilje bogate špiljskim nakitom. U njima su nekada živjeli špiljski medvjedi.


Naselja gorskih krajeva Klara H. i Lea B.  
Naselja gorskih krajeva Klara H. i Lea B.  
Advertisement