Page 1

PRIRODNO-ZEMLJOPISNI UVJETI BREŽULJKASTIH KRAJEVA

Ana Cvetković 4.c OŠ Milana Langa Bregana


RELJEF U reljefu breĹžuljkastoga kraja prevladavaju breĹžuljci i gore.


BREŽULJKASTI DIO ČINE: Hrvatsko zagorje  Vukomeričke gorice  samoborski kraj  Prigorje  dio Međimurja  Moslavačka gora  Bilogora(najniža,ali prostorno jedna od najvećih naših gora) 


GORE BREŽULJKASTOG KRAJA SU: Ivančica( najviša gora sjeverozapadne Hrvatske)  Medvednica(park prirode)  Kalničko gorje  Samoborsko i Žumberačko gorje(park prirode)  Papuk(park prorode) zajedno čine  Krndija najstarije stijene  Psunj u Hrvatskoj  Zrinska gora(po njoj su dobili ime slavni hrvatski velikaši Zrinski koji su na njoj izgradili utvrdu Zrin)  Petrova gora(dobila ime po Petru Svačiću koji je na njoj poginuo) 


PODNEBLJE I BILJNI SVIJET zime hladne( pada kiša i snijeg)  ljeta topla( često pada kiša)  prevladavaju šume hrasta kitnjaka( narodni naziv brdnjak, gorun) i graba  gorama prevladavaju šume bukve  tlo je manje plodno zbog kiša koje ga ispiru 


RIJEKE BREŽULJKASTOG KRAJA Kupa  Bednja(najduža rijeka koja ima izvor i ušće u Hrvatskoj i cijelim svojim tokom teče unutar Hrvatske)  Sutla  Krapina  Korana  Dobra( rijeka ponornica,što znači da dijelom teče ispod zemlje)  Mrežnica  i dr. 


Ana C Prirodno - zemljopisni uvjeti brežuljkastih krajeva  
Ana C Prirodno - zemljopisni uvjeti brežuljkastih krajeva  

Prezentacija učenika o brežuljkastim krajevima RH

Advertisement