Page 1

Trajnostna mobilnost in priložnosti Koroške regije v EU finančni perspektivi 2014–2020 Dravograd, Dvorec Bukovje, 29. 3. 2013

Aleksandra Gantar dipl.ing.prom. Peš v šolo


Uvod in utemeljitev raziskave Raziskave kažejo, da otroci zelo radi hodijo peš (še raje s kolesom) v šolo in nazaj. Vsakodnevna migracija jim pomeni druženje, spoznavanje okolja v katerem živijo, naučijo se obnašanja v prometu, hkrati se razgibajo in za nekaj časa pozabijo na šolske obveznosti. Z vzpodbujanjem razvoja alternativnih načinov mobilnosti (hoje, kolesarjenja in uporabo javnih prevoznih sredstev), se bo hkrati razvijala varna in udobna cestna infrastruktura. Ker je človek, človek navad, želim vzpodbuditi starše, da svoje osnovnošolce navajajo na hojo ali kolesarjenje v šolo. Veliko staršev (starih staršev/sosedov) zaradi pomanjkanja časa, vremenskih razmer ali drugih razlogov vozi otroke v šolo in nazaj. Otrok, ki se vozi v šolo, si kot pešec ne pridobi znanja o varni vključitvi v cestni promet. Zaradi nezaupanja staršev do svojih otrok (nepripravljenost otroka na varno vključitev v promet, prometni kaos pred šolo) pa jih le-ti še nekaj let vozijo v šolo in nazaj. Tako se vrtimo v začaranem krogu, iz katrerega je potrebno iztirit. Na podlagi anket (N=244) je bila opravljena analiza o potovalnih navadah staršev in otrok do 6. razreda kateri so od šole oddaljeni manj kot 4 km in niso upravičeni do šolskega prevoza. V raziskavo sta bili vključeni Osnovna šola Neznanih talcev v Dravogradu ter Druga osnovna šola v Slovenj Gradcu.


Prihodi in odhodi otrok v OĹ Neznanih talcev v Dravogradu

N=119 starĹĄev


Izkoriščanje storitve „spremljevalec učencev“ v OŠ Neznanih talcev v Dravogradu


Mnenje o spremljevalcih v šolo in iz šole


Prihodi in odhodi otrok do 6. razreda na Drugo osnovno šolo v Slovenj Gradcu

N=125 staršev


Izkoriščanje storitve „spremljevalec“ učencev na Drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu


Mnenje o spremljevalcih v šolo in iz šole


Zaključek V raziskavo je bilo vključenih 367 staršev od tega je anketo izpolnilo 244 staršev ali 66% vseh, ki so oddaljeni od šole manj kot 4 km in niso upravičeni do šolskega prevoza. Trenutno hodi peš • v OŠ Neznanih talcev v Dravogradu 25% otrok. • na Drugo OŠ v Slovenj Gradcu 49% otrok. Z spremljevalcem bi hodilo peš v šolo: • v OŠ Neznanih talcev Dravograd 73% vseh vprašanih = 48 % (od vprašanih) več otrok bi hodilo peš v šolo • na Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec 74% vseh vprašanih = 25 % (od vprašanih) več otrok bi hodilo peš v šolo Naloga spremljevalca: odgovornost in uvajanje do 10 otrok v promet, sodelovanje s starši (občani), sodelovanje in podajanje mnenj odločevalcem-načrtovalcem prometne infrastrukture


Trajnostna mobilnost in vzpodbujanje hoje otrok v šolo Izboljšanje prometne varnosti pred šolami in obstoječe prometne infrastrukture za pešce. Upoštevanje pešcev in kolesarjev pri izgranji nove prometne infrastrukture. Vzpodbujanje uporabe alternativnih načinov mobilnosti (hoje, kolesarjenja in javnih prevoznih sredstev).

Trajnostna mobilnost in priložnosti koroške regije v eu finančni perspektivi 2014 2020  

Z vzpodbujanjem razvoja alternativnih načinov mobilnosti (hoje, kolesarjenja in uporabo javnih prevoznih sredstev), se bo hkrati razvijala v...

Trajnostna mobilnost in priložnosti koroške regije v eu finančni perspektivi 2014 2020  

Z vzpodbujanjem razvoja alternativnih načinov mobilnosti (hoje, kolesarjenja in uporabo javnih prevoznih sredstev), se bo hkrati razvijala v...

Advertisement