Page 1

FAKTURA VAT Nr: 01/07/2013

Oryginał

Sprzedający Data sprzedaży:

2013-07-26 2013-07-26

Sposób zapłaty: Termin zapłaty:

Przelew-14 dni 2013-08-09

Data wystawienia:

Nazwa:

Aleksandra Zalewska

Adres: ul. Rechniewskiego 11/65 03-980 Warszawa Numer NIP:

Nabywca Nazwa:

mLingua sp. z o.o.

Podstawa: zgodnie z umową

Adres: Stary Rynek 100 61-773 Poznań Numer NIP: 778 14 35 103

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

JM

Ilość

1

Tłumaczenie dokumentu "dziennik urzędowy.PDF " Pol ->AR

1800 znkaów

251

24,53 zł

6 157,03 zł 23%

1 416,12 zł

7 573,15 zł

1

Tłumaczenie dokumentu " traktat.doc " Pol ->AR

1800 znkaów

173

24,53 zł

4 243,69 zł 23%

976,05 zł

5 219,74 zł

1

Tłumaczenie dokumentu " prezntacja dokumntu.ppt" Pol ->AR

1800 znkaów

12

24,53 zł

284,55 zł 23%

65,45 zł

349,99 zł

Cena

Wartość netto

Razem: W tym: 23% 7% 0% ZW

VAT

kwota VAT

10 685,27 zł

xx

2 457,61 zł

13 142,88 zł

10 685,27 zł

23% 8% 0% ZW

2 457,61 zł

13 142,88 zł

Należność ogółem: 13 142,88 zł Słownie: trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote 88/100 Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT:

..................................................

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT:

..................................................

Podpis

Rachunek bankowy 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Wartość brutto

Faktura vat  

Jest to faktura VAT w której ilość wynika z podzielenia wszystkich znaków w tekście przez 1800 ustalone w umowie. Tym sposobem otrzybujemy i...