Page 1

ALEKSANDRA RAKINIĆ

CV 2013


T +386 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com

ALEKSANDRA RAKINIĆ, m.i.a. Gradnikova cesta 21, 4240 Radovljica, Slovenija

PROFIL

ALEKSANDRA RAKINIĆ, rojena 11.09.1985, je študij arhitekture zaključila z odliko na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani ter za diplomsko delo »Idejna zasnova knjižnega parka na območju kopališča Ilirije – park Tivoli» pod menstorstvom prof. Miloša Florijančiča prejela mednarodno Trimovo raziskovalno nagrado. Pri diplomskem delu gre za inovativen pristop oblikovanja kulturnega stičišča v sklopu programa knjižnice z identiteto parkovne ureditve. Ideja je hkrati njena »formula« za sodobno oblikovanje prostora – prostor je sinergična tvorba poti uporabnikov. Na Univerzi Bauhaus v Weimarju se je spoznala s psihološko geografskim pristopom k oblikovanju prostora - metoda dérive. Metoda jo je še bolj spodbudila k pristopu do arhitekture skozi prostoročno skico. Vendar cilj skice ni ugajanje, temveč razumevanje in odkrivanje. Pri njenem delu ne gre za oblikovanje posameznih elementov, gre za oblikovanje odnosov med elementi. Arhitekturno prakso razvija skozi interpretacijo umetnosti; slikarstvo, film, poezijo in literaturo ter jo hkrati združuje s tehnologijo trajnostnih konceptov.

IZOBRAZBA

IZKUŠNJE

SPOSOBNOSTI

2011 Ljubljana, Slovenija

Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani m.i.a.

2010 Ljubljana, Slovenija

Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani u.d.i.a.

2008 Weimar, Nemčija

Bauhaus - Universität Weimar Poletna šola “In-transit” na univerzi Bauhaus v Weimarju

2012-2013 Ljubljana, Slovenija

STVAR Projektiranje projektantsko delo na projektu Nordijskega centra Planica - Ogrevalni objekt, objekt Kavka, Osrednji objekt za smučarske teke (IDZ, PGD, PZI)

2011-2012 Ljubljana, Slovenija

SCAPELAB projektantsko delo na projektu poslovnega kompleksa Eles (IDZ, PGD, PZI)

Od 2011 Ljubljana, Slovenija

Status Samozaposlene v kulturi - Arhitektka

2008-2013 Ljubljana, Slovenija

Kreativna šola Atelje 2050 in samostojno mentorsko delo - poučevanje risanja in priprava na sprejemne izpite na FA

2008-2009 Ljubljana, Slovenija

SADAR + VUGA projektantsko delo na projektu večnamenske športne dvorane v Stožicah (IDZ, PGD, PZI)

2007-2009 Ljubljana, Slovenija

RENDERSPACE svetovalka za arhitekturne rešitve na področju notranjega oblikovanja

Kreativna znanja 3D modeliranje in vizualizacije, prostoročno risanje, izdelava arhitekturnih ilustracij, izdelava maket Računalniška znanja AutoCAD, ArchiCAD, 3Dstudio MAX, Rhino, SketchUp, Photoshop, InDesign, MS Office

Druga znanja Ilustracija, spletna pismenost, zgodovina arhitekture, poučevanje risanja, skiciranja in osnov arhitekture

NAGRADE

2011 Ljubljana, Slovenija

Trimo Research Award 2011 Nagrada za diplomsko delo


DELO PO DIPLOMI

DELO PRED DIPLOMO

2013 Javni natečaj

Spomenik žrtvam vseh vojn (ožji izbor) Aleksandra Rakinić, Marko Smrekar, Aleš Vodopivec, Klemen Kušar, Carlos Cuenca Solana

2013 Naročilo

Rekonstrukcija in zunanja ureditev zasebne hiše v Lescah (projekt v delu) samostojni projekt

2012 Javni natečaj

Nova brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem (ožji izbor) Žiga Misjak, Aleksandra Rakinić, statična preveritev IKB, d.o.o.

2012 Naročilo

Turistični zemljevid Ljubljane, Ljubljana, Slovenija Ilustracije za oblikovalski studio PANGRAM

2010-2013 Naročilo

Rekonstrukcija zasebne hiše v Radovljici (dokumentacija PGD, projekt izveden) samostojni projekt

2012 Javni natečaj

Športni objekti za potrebe Srednje zdravstvene šole Murska Sobota in Biotehniške šole Rakičan, Murska Sobota, Slovenija Jana Petković, Uroš Jovičić, Aleksandra Rakinić

2011 Javni natečaj

Urbanistični načrt Celovške ceste, Ljubljana, Slovenija (3. nagrada) v arhitekturnem biroju SCAPELAB

2011 Javni natečaj

Islamic Religion Centre in Ljubljana, Slovenija (priznanje) v arhitekturnem biroju SCAPELAB

2011 Javni natečaj

Večnamenska športna dvorana Portoval, Novo Mesto, Slovenija (priznanje) v arhitekturnem biroju SCAPELAB

2011 Javni natečaj

“Oistat Theatre” in Church of St. Anna, Praga, Češka republika (ožji izbor) Žiga Misjak, Jana Petković, Vesna Lenart, Aleksandra Rakinić

2010 Javni natečaj

Večnamenska športna dvorana v Stožicah, Ljubljana, Slovenija (1. nagrada, izvedeno) v arhitekturnem biroju SADAR + VUGA

2009 Mednarodni natečaj

Student Housing in Athens, Grčija Jose Ramon Velazquez, Uroš Jovičić, Aleksandra Rakinić

2009 Mednarodni natečaj

Urban Sector Towards Darsena Norte in Buenos Aires, Argentina Jose Ramon Velazquez, Juan Malbran, Sven Kalim, Aleksandra Rakinić

2008-2009 Javni natečaj

Osnovna šola Litija, Slovenija mag. Peter Gabrijelčič, Jana Petković, Jelena Trajković, Uroš Jovičić, Aleksandra Rakinić

2008 Vabljeni natečaj

Poslovni in stanovanjski kompleks, Sežana, Slovenija sodelovanje s podjetjem MM Consulting

2006 Študentski natečaj

Saint Gobain Isover Passive House Tomaž Perdan, Aleksandra Rakinić


ALEKSANDRA RAKINIĆ

IZBRANA DELA 2010 – 2013


V arhitekturnem biroju SADAR + VUGA

Nogometni stadion in večnamenska športna dvorana Stožice Mednarodni javni natečaj (1. nagrada) Ljubljana, Slovenija, 2008-2009 - faze IDZ, PGD, PZI

Avtorji Sadar Vuga – Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Miha Čebulj, Goran Golubič, Nataša Mrkonjić, Vanja Bazdulj, Bine Tekavec, Samuel Gnatovich, Nivia Pimentel, Ognen Arsov, Aleksandra Rakinić

O projektu Mednarodni javni natečaj izveden leta 1997. Športni park vsebuje nogometni stadion in večnamensko športno dvorano z velikim nakupovalnim centrom v kletnih etažah. Nad nakupovalnim središčem in garažami je zasnovan rekreacijski park. Kot rezultat je s 182,000 kvadratnimi metri uporabne površine Športni park Stožice novo športno stičišče ter hkrati kulturno urbano središče, saj je s hibridnim značajem zasnove na voljo vsem vrstam uporabnikov ter hrati omogoča vsestranskost programov. Pri projektu sem sodelovala na objektu Arena Stožice predvsem v fazah IDZ in PGD. Zaradi obsežnosti projekta je vredno omeniti, da sem k projektu pristopila še v fazi idejne zasnove arene in stadiona, kjer sem zato imela tudi možnost sodelovati pri sami zasnovi idejne rešitve. Projekt je bil delno realiziran 2010, kar zadeva vse športne objekte. Izvedba krajinske zasnove celotnega zunanjega dela športnega parka pa je še v delu.

ODNOS MED TLEMI IN STRUKTURO PRI STADIONU IN DVORANI

TLA STRUKTURA MEDIATOR

STREHA KOT STATIČNI ELEMENT KOMPLEKSA

MEDIATOR KOT ODNOS OBJEKTOV DO PARKA

DVORANA

1 REAGIRA NA 3

STADION KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


Diplomsko delo

Idejna zasnova knjižnega parka na območju kopališča Ilirija, park Tivoli, Ljubljana Ljubljana, Slovenija, 2010

Avtor Aleksandra Rakinić Mentor Miloš Florjančič

O projektu Pri diplomski nalogi gre za arhitekturen eksperiment v prostoru – za zasnovo objekta z identiteto kulturnega stičišča, saj je že del okolice nosilec kulturnega značaja. Trenutna namenbnost olimpijskega bazena dandanes več ne funkcionira. Območju posebno identiteto daje predvsem prehod iz grajenega mestnega tkiva v zeleno parkovno ureditev. Gre torej za knjižni park – knjižnico z elementi parkovne ureditve. Lokacija namreč nudi tudi rešitev trenutni prostorski in programski stiski obstoječe splošne osrednje knjižnice Otona Župančiča. Stavba kopališča Ilirija razpade – ostane element bazena. Ideja parka je integrirana v zasnovo knjižnice, odraža pa se v oblikovanju poti in programov. Pot, kot ključen element parka, je gradnik programa. Arhitekturna zasnova knjižnega parka je zato podrejena percepciji uporabnika.

MESTO

PARK

PARK + MESTO

POLNO + PRAZNO

PREHODNOST + FORMA KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


5m


Natečajni elaborat

“Oistat Theatre Competition” v Pragi, cerkev Sv. Anna Mednarodni javni natečaj Praga, Češka, 2011 Avtorji Žiga Misjak, Jana Petković, Vesna Lenart, Aleksandra Rakinić O projektu Gotska cerkev je že v osnovi močno definirana z njeno dolžino in višino, zao gre pri natečajni rešitvi za zgolj eno močno arhitekturno intervencijo – organsko leseno lupino, ki zaobjame celoten prostor. Dve krili ponazarjata sredinsko umestitev odra, struktura iz lesenih lamel pa usmerja pozornost občinstva proti samemu odru. Organska forma lepljenega temnega lesa poudari kontrast med staro cerkvijo in novim gledališčem. To je doseženo prav z efektom nižje forme lesene lupine ob vhodu ter višjih kril ob samem odru – središču samega dogajanja. Sleherno udobno sedišče je osvetljeno z visečo lučjo, kar pa dodatno poudari tudi vidik intime in individualnosti.

Zgradba postane del predstave - oder privablja

Lesena školjka objame in usmerja zvočne ter vizualne učinke proti enemu samemu viru predstave

KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


V arhitekturnem biroju SCAPELAB

Islamski verski kulturni center v Ljubljani Mednarodni javni natečaj Ljubljana, Slovenija, 2012

Avtorji Scapelab – Marko Studen, Miha Dobrin, Jure Balentin, Miha Brezavšček, Matic Blatnik, Jernej Šipoš, Boris Matić, Aleksandra Rakinić

O projektu Stavba IVKC skupaj z urbanim javnim prostorom deluje kot urbani konektor, ki programsko in prostorsko povezuje skozi čas spreminjajoče se urbane kontekste. Namesto tradicionalnega introvertiranega modela se stavbo zasnuje kot odprto polje javnih programov. Javni prostor, ki ga vzpostavimo na parterju, steče fluidno skozi stavbo. Ustvarja se mehak, permeabilni rob, ki ima potencial zamejevanja ali povezovanja s sosednjimi konteksti. Kot je zasnovan, bo IVKC generativno vplival na urbani kontekst v sedanjem trenutku, v vmesnih situacijah ter v končni fazi razvoja urbanega tkiva. Kot fasadni ovoj je izbran tradicionalen bosanski kamen »hreša«, kar med drugim zasnovo objekta umešča v balkanski prostor.

KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


Natečajni elaborat

Športni objekti za potrebe Srednje zdravstvene šole Murska Sobota ter Biotehniške šole Rakičan Javni natečaj Ljubljana, Slovenija, 2012

Avtorji Aleksandra Rakinić, Jana Petković, Uroš Jovičić

O projektu Namen natečajne naloge je zasnova nove športne dvorane tako za potrebe srednje zdravstvene šole Murska Sobota, kot za potrebe Biotehniške šole Rakičan ter energetska sanacija fasade zdravstvene šole. Nova športna dvorana je z zdravstveno šolo povezana z zahtevanim ogrevanim hodnikom, kateri je zasnovan kot močna arhitekturna poteza. Ob stiku novega hodnika in obstoječe šole predlagamo nov glavni vhod, saj tako hodnik dobi še dodatno funkcionalno dimenzijo. Obstoječi šoli se doda tudi nova jedilnica v ritmu obstoječe strukture. Vhodi so zasnovani znotraj enega dostopnega polja, vendar tako, da se poti uporabnikov medsebojno ne prekrivajo. Športna dvorana je zasnovana s trajnostnimi koncepti – konstrukcija so KLH plošče (plošče iz križno lepljenega lesa), v del fasade pa so integrirani tudi sprejemniki sončne energije.

KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


V arhitekturnem biroju SCAPELAB

Poslovna stavba Eles Javni natečaj (1. nagrada) Ljubljana, Slovenija, 2011-2012, faze IDP, PGD, PZI

Avtorji Scapelab – Marko Studen, Miha Dobrin, Boris Matić, Miha Brezavšček, Jernej Šipoš, Rebeka Bučinel, Alexander Nino Ruiz, Mojca Gašperšič, Eva Matjašič, Matic Blatnik, Aleksandra Rakinić

O projektu

PRIKAZ ZUNANJOSTI POSLOVNE STAVBE

PRIKAZ NOTRANJOSTI POSLOVNE STAVBE

Poslovni in skladiščni kompleks v Beričevem za podjetje Eles. Sedež nacionalnega distributerja električne energije je natančen in premišljen tehnološki objekt, ki se iz krajine dviga kot prepoznaven element identitete podjetja. Različne funkcije novega središča – od parkiranja in skladiščenja do proizvodnje in uprave - obdaja transparenten ovoj, ki različne volumne povezuje v enoten objekt in jih hkrati ščiti pred pregrevanjem. Proces priprave projektne dokumentacije se je pričel februarja 2011 in zaključil februarja 2012. Sodelovala sem pri vseh fazah izdelave projektne dokumentacije. Moja odgovornost je bil predvsem skladiščni kompleks in celoten koncept varovanja tako v poslovni stavbi kot v skladiščnem objektu. Pripravljala sem tudi dokumentacijo za prvo fazo – adaptacijo obstoječega stanja, saj gre v prvi fazi za proces preselitve zaposlenih v začasni objekt, ki se kasneje z gradnjo nove poslovne stavbe, demolira. Projekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje.

KONTAKT 1m

T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


Ilustracije za oblikovalski studio PANGRAM

Turistični zemljevid Ljubljane Naročilo Ljubljana, Slovenija, 2012

Avtor Aleksandra Rakinić

O projektu Projekt novega zemljevida Ljubljane je bil izdelan za leto 2012. Kot avtorica ilustracij, sem predstavila glavne trge v mestu Ljubljana. Zgoraj je prikazan Prešernov trg, spodaj pa Kongresni trg. Vse ilustracije so izdelane popolnoma prostoročno. Projekt je realiziran v sodelovanju z manjšo skupino oblikovalcev in umetnikov.

KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


Natečajni elaborat

Nova brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem Javni natečaj Ljubljana, Slovenija, 2012

Avtorji Aleksandra Rakinić, Žiga Misjak, statična preveritev IKB, d.o.o

O projektu Brv je oblikovana kot prostorski prostoležeči palični nosilec z enakomerno napeto spodnjo in zgornjo osjo. Napetosti osi v vertikalni smeri sledi tudi napetost v horizontalni smeri. Ta oblikovna lastnost povezuje brv z ukrivljenostjo nabrežij Ljubljanice in značilnimi ločnimi potezami Plečnikove arhitekture, hkrati pa jo doživljajsko naveže na Fabianijevo os. Horizontalna napetost ustvari razširjen prostor v sredini brvi, kjer se ljudje na poti preko brvi lahko ustavljajo in uživajo v vedutah. Tako je brv lahko kljub svojemu preprostemu namenu tudi javni prostor, kar je na tako centralni in eminentni lokaciji nujno. Mostovi so elementi, ki združujejo in povezujejo. Vertikalna napetost brvi se smiselno nanaša na pestrost višinskih razlik, ki zaznamujejo Fabianijevo os med Kongresnim trgom in Magistratom. Poudarja tudi dejstvo, da je sredinski del brvi najbolj dragocena točka za vedutne razglede, h kateri se človek dvigne in se z nje spusti. S svojo lahkotnostjo brv dopolnjuje ansambel mostov in brvi v ožjem mestnem središču.

PROSTOLEŽEČI NOSILEC

DEMATERIALIZACIJA NOSILCA

ENAKOMERNOST LOČNE ZASNOVE

RAZŠIRITEV TLORISNE ZASNOVE KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


+1,50 +1,00

291,37m n.v.

±0,00

290,37m n.v.

+0,40 ±0,00

290,37m n.v.

-4,77

285,60m n.v.

-0,72

PLEČNIKOV PRISTAN (MAKALONCA)

-3,47

286,90m n.v.

-4,77

285,60m n.v.

HRIBARJEVO NABREŽJE

-4,77

LJUBLJANICA

CANKARJEVO NABREŽJE

KONTAKT

DETAJL POMIČNEGA LEŽIŠČA OB MAKALONCI 1:10

T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


V arhitekturnem biroju STVAR

Nordijski center Planica Javni natečaj (enakovredna 1.nagrada) Ljubljana, Slovenija, 2012-2013, faze IDZ, PGD, PZI

Avtorji Marko Smrekar, Aleš Vodopivec, Marko Smrekar ml., Jan Trošt, Nejc Trošt, Aleksandra Rakinić, Uroš Jovičić

O projektu

PRIKAZ PLANICE Z OSREDNJIM OBJEKTOM ZA SMUČARSKE TEKE V OSPREDJU

PRIKAZ OBJEKTA KAVKA OB DOSKOČIŠČU LETALNICE HS225

Javni arhitekturni in krajinsko-arhitekturni natečaj izveden leta 2009. Natečaj za Nordijski center Planica predstavlja simbolno dejanje, ki bo končno vodilo do prenove svetovno znane arene za Nordijske discipline. Zmagovalni projekt vključuje prenovo dveh skakalnic, gradnjo petih novih, gradnjo novih servisnih objektov, sodniških centrov in arhitekturno zasnovo za nov osrednji informacijski center. V arhitekturnem biroju Stvar so prevzeli projektiranje vseh servisnih objektov. Moje delo je bilo na fazah 1d in 1ab, natančneje PGD dokumentacija za Ogrevalni objekt ob zaletišču letalnice HS225, IDZ, PGD in PZI dokumentacija za objekt Kavka ob doskočišču letalnice HS225 ter PGD in PZI dokumentacija za Osrednji objekt za smučarske teke (OOST). Odgovornost sem prevzela predvsem pri vseh fazah priprave projektne dokumentacije za objekt Kavka - vključno z vsemi izvedbenimi detajli.

KONTAKT T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com


Natečajni elaborat

Spomenik žrtvam vseh vojn Javni natečaj Ljubljana, Slovenija, 2013

Avtorji Aleksandra Rakinić, Marko Smrekar, Aleš Vodopivec, Klemen Kušar, Carlos Cuenca Solana

O projektu Nova kompozicija tvori severno fasado parka Zvezda. S tem pa tudi konceptualni filter med urejeno širino in bučnostjo parka Zvezda s Kongresnim trgom ter heterogenostjo in intimo kareja t.i. Južnega trga. Konceptualno ploskvi izhajata iz bočnih členitev, ki posebljajo ljudi, njihove ideje in lahko tudi žrtve slednjih. Poosebljajo vsakega izmed nas kot soodgovornega za zavest družbe, posledice njenih ideoloških dejanj, preteklih, sedanjih in prihodnjih. Ploskvi, vsaka posebej, predstavljata dvoje enakovrednih, vendar različnih družbenih idej, ki v stični točki namesto konflikta uspeta najti skupen imenovalec, na podlagi katerega lahko optimistično zreta v prihodnost. Stično točko interpretira svetla vertikala, ki kulminira v nebu. Vanjo je vtkana energija ideje razumevanja in miru, ki se v človeškem merilu strni v srčiki kompozicije. Slednjo predstavlja analogija nedoločljive povezovalne figure. Povezovalnega mediatorja togih družbenih konceptov. Možnosti osebnih interpretacij so neskončne in nedoločljive, saj je figura osvobojena vsega ideološkega, političnega, verskega in drugega simbolizma. Spomenik torej ni žrtvenik ob katerem malikujemo vojne, vzroke zanje, njihove posledice, častimo Ideologije. Vsem vojnim Žrtvam se poklonimo, ker prav vsaka od njih v vsakem od nas sproža premislek o smiselnostih konfliktnih dejanj. Premislek, ki nas mogoče uspe usmeriti k osebni pomiritvi za dosego trajnega družbenega konsenza.

KIPARSKA SKULPTURA

ZALEDJE (NOVI JUŽNI TRG)

NAVEZAVA NA SOSEDNJI OBJEKT

NAVEZAVA NA SOSEDNJI OBJEKT

KONTAKT

OS ZVEZDA (PIETETNI DEL)

ČLENITEV

T +386 (0) 40 531 278 E aleksandra.rakinic@gmail.com

Aleksandra Rakinić  

CV_PORTFOLIO

Aleksandra Rakinić  

CV_PORTFOLIO

Advertisement