Page 1

EL MAGNETISME I LA ELECTRICITAT. P ER

QU

AQ UÉ S ER VEI X?

Títol: febr. 21-11:03 AM (pàgina 1 de 15)

? S É E


EL MAGNETISME. El magnetisme atreu coses, com per exple el férro. Aquestes subtanciés es diuen imans. Poden ser de dos tipus: Els imants naturals: exeple , la magnetita. Els imants artificials:

Són els que es troben de la natura. Com per

naturals Estan fabricats per les persones.Molts dels

imants artificials es fabriquen a partir del ferro..

segueix

artificials

Títol: febr. 21-11:15 AM (pàgina 2 de 15)


Els imans tenen pols Els pols d'un iman són les zones on té el iman:

EX: Aixó són els pols d'un iman.

Els pols reben noms pol nord (N) i pol surd (S). Si ajuntam els dos imants, podem observar que: Si els pols que s'ajunten són distints, els imants s'acosten, és a dir, s'atruen. Si els pols s'ajunten són iguals, els dos imants se separen, és a dir , es repel.leixen.

Títol: febr. 21-11:33 AM (pàgina 3 de 15)


L'ELECTRICITAT La electricitat és una forma de energia. L'electricitat es pot transformar en llum, calor i fa funcionar les màquines, com la rentadora, els ordinadors...

·L'electricitat estàtica:

Té la capacitat de atreure trosos de paper o de

cabells .Deim que aquets objectes s'han electricitat o han adquerid càrrega elèctrica o electricitat estàtica.

El corrent elèctric:

És el moviment de càrrega elèctrica a traves del

objectes .

Títol: febr. 21-11:53 AM (pàgina 4 de 15)


Els circuits elèctrics

Títol: febr. 21-10:58 AM (pàgina 5 de 15)


Pas del corrent Poden pasar per: Conductors que són els que permeten que pasi la corrent solen ser de cobre.

Aillants que son els que no permeten que pasi la corrent electrica.

Títol: febr. 21-11:07 AM (pàgina 6 de 15)


Generam corrent

elèctric?

Piles són les que produeixen corrent amb una reaccio quimica per dos components que tenen.

Els alternadors son els que produeixen electricitat a les centrals elèctrica a traves de l´aigua,el vent...

Títol: febr. 21-11:15 AM (pàgina 7 de 15)


El circuit elèctric Un generador: Produeix el corrent elèctrica. ·Els cables conductors: Transportan la corrent elèctrica del generador als receptors del circuit, com ara les bombetes, batedores,ordinadors... ·L'interuptor: Interrop el pas elèctric. ·Els receptors: (bombetes, ordinadors...), reben i utilizen corrent elèctric. Utilizes circuit elèctic,exemple, quan ences la llum .

Títol: març 7-10:12 AM (pàgina 8 de 15)


LÈ E LS L E R A P A S L E

CS I R CT

Títol: febr. 21-10:06 AM (pàgina 9 de 15)


USOS DEL CORRENT ELÈCTRC I DEL MAGNETISME -Els aparells elèctrics transformen el corrent elèctric i el magnetisme amb altres formes de energia: tèrmica, lluminosa, de moviment...

Hi ha distins aparells que són aquets...

Aparells que ens ajuden en les feines quotidianes.

-Els forns microones ens ajuden a cuinar

-Les rentadores ens

més ràpidament.

ajuden a rentar la roba de forma més fàcil i ràpidament.

Aparells que faciliten el treball a la industria.

-Les formigoneres

-Els trepats ajuden

ajuden a mesclar

a fer forats.

els components per a fer formigó.

Aparells que faciliten les comunicacions. -La connexió a

-La televisió permet

Internet dels ordina

conèixer notícies i

permet la

fets que ocorren en

comunicacióors entre

uns altres llocs.

persones.

Aparells que faciliten la investigació científica

-Els audiòns ajuden les persones que tenen dificltats d'audició.

-Els ecògrafs permeten als metges diagnosticar malaties de manera més precisa i en menys temps.

Títol: febr. 21-10:19 AM (pàgina 10 de 15)


template.galleryite m

TĂ­tol: Untitled (pĂ gina 11 de 15)


template.galleryite m

TĂ­tol: Untitled (pĂ gina 12 de 15)


template.galleryite m

TĂ­tol: Untitled (pĂ gina 13 de 15)


template.galleryite m

TĂ­tol: Untitled (pĂ gina 14 de 15)


Títol: març 7-11:28 AM (pàgina 15 de 15)

ELECTRICITAT  

Exposici sobre l'electricitat i les seves aplicacions

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you