Page 11

ZONES HUMIDES

MEDI FÍSIC: Les zones humides són espais on l’aigua és el factor principal regulador del medi i de la flora i la fauna relacionades amb ell. Són els ecosistemes més amenaçats a tot el món, per la continua dessecació, conversió i contaminació, així com per l’excessiva explotació dels seus recursos. La temperatures són baixes.

FLORA La vegetació de s'Albufera està determinada per dos elements decisius: l'aigua i la sal, factors ecològics la importància dels quals sobre la vida de les plantes tots coneixem molt bé.

FAUNA A s'albufera hi ha molts de animals com les gavines, els ànecs, o els conills, molt abundants en els turons o el malecons.

La fauna de Rates pinyades és abundant i diversa, el rèptil més amenaçat de s'Albufera és la Tortuga d'aigua, n'hi ha que s'assolellen sobre l'herba o als marges dels canals. Els peixos són un element important en quasi tots els ecosistemes aquàtics. Els peixos dels estuaris i les llacunes litorals són el fruit de la intersecció d'espècies d'origen marí i d'aigua dolça,.

Profile for ALejandro Sánchez Berzosa

Zapping 2016  

Zapping 2016  

Advertisement