Page 1


FITXA DE TREBALL 1-Senderos de gloria és la personal visió del director Stanley Kubrick sobre un episodi real de la Primera Guerra Mundial. Què en saps d'aquest conflicte? Estudia i comenta el paper que hi van jugar França i Alemanya a partir del període conegut com "la guerra de trinxeres", moment en què està ambientat el film. Aquest conflicte es produeix del 1914 al 1918 la activitat mes important de la batalla es lliurava en les Trinxeres, Alemanya amb el seu desig d’expansió forma un grup de tres països amb (L’imperi alemany l’imperi austrohongarès i Itàlia) , contra a triple estesa formada per Rússia, França i el regne Unit. 2-Senderos de gloria es constitueix en una crítica brutal a la lògica implacable de la jerarquia militar i a l'horror de la guerra. Estudia i analitza el funcionament de l'exèrcit i els valors morals i ideològics que defensen els seus principals responsables. El consell de guerra que decideix la vida o la mort dels tres soldats acusats de covardia és just?Creus que fets similars als que relata la pel·lícula poden tenir lloc en l'actualitat? La lògica de la jerarquia militar es sobreviure, viure per si mateix i pujar d’estatus entre els buròcrates i militars. El consell de guerra no es mes que un formalisme polític inventat per fer parèixer que hi ha justícia en el judici. El jurat sap que fer i dictar abans de acabar el judici. Si, ja que aquesta pel·lícula esta basada en un fet històric i si apareix a aquesta pel·lícula vol dir que això tenia que ocórrer que aquella època. Però en l’actualitat en països desenvolupats es impossible que ocòrrega res paregut. 3-El títol original de la pel·lícula de Stanley Kubrick, així com també el de la novel·la de Humphrey Cobb en què es basa la història, prové d'un poema de l'escriptor Thomas Gray (17161771): "No permitáis que la ambición se burle del esfuerzo útil de ellos / De sus sencillas alegrías y oscuro destino; / Ni que la grandeza escuche, con desdeñosa sonrisa / los cortos y sencillos hechos de los pobres. / El alarde de la heráldica, la pompa del poder y todo el esplendor, toda la abundancia que da, / espera igual que lo hace hora inevitable. Los senderos de la gloria no conducen sino a la tumba".Valora i comenta aquesta cita en relació amb el desenvolupament de l'acció Defèn el dret i llibertat que te cada soldat per prendre la seva decisió en la guerra i que els comandants o superiors no tinguin el poder sobre la vida dels soldats, 4-L'ambició, la corrupció i la deshumanització dels oficials, que només pensen en guanyar batalles, celebrar balls i rebre medalles, contrasta amb les condicions de vida infrahumanes en què viuen els soldats, que no tenen ni veu ni vot en el desenvolupament del conflicte. Enumera i comenta les diferències més importants que s'estableixen entre els oficials i els soldats, relacionant els resultats obtinguts amb les teories marxistes sobre la divisió de la societat en classes socials riques i poderoses i pobres i desvalgudes. Creus que la societat es divideix en dirigents i dirigits? Per què?. Diferencies mes importants: L’habitatge, la situació diària de estar dintre de la guerra o mirar-la des de fora, la importància per la vida, el menjar, la vestimenta, la superioritat, la moral, etc. Crec que la societat es divideix en informats i sense informació ( Conegut com a poder). 5-Poc després de l'estrena del film, el director Stanley Kubrick va afirmar: "El soldat és un personatge interessant perquè totes les circumstàncies que l'envolten tenen una mena de càrrega d’histèria. Malgrat tot el seu horror, la guerra és drama pur, probablement perquè és una de les poques situacions en les que encara queden homes que defensen allò que consideren els seus principis". Valora aquest comentari en relació amb l'actitud que el Coronel Dax (Kirk Douglas) manté al llarg de la pel·lícula. L’actitud del coronel Dax es la d’un home intel·ligent, honest i amb principis. Es l’únic home amb alt càrrec amb decència. I al comentari Kubrick parla de la quantitat de historia que dona la guerra i perquè.


6-Fent un balanç del que passa a la pel·lícula de principi a final, arribes a alguna conclusió?, es tracta d'un final optimista o pessimista?, la lluita del coronel Dax ha servit per alguna cosa? La guerra la fa el que lluita i no es mes que odi acumulat i utilitzat per atacar. Es un final pessimista barrejat amb una situació possitiva.

Alejandro Martinez de Madrid Cristina Gomez Casandra Blanch Miguel Lara 4ESOC

Senderos de Gloria  

hola caracola