Page 1

Manual de identidad corporativa Imagen Grรกfica

www.veraterapia.com

Manual de identidad corporativa


COLORES CORPORATIVOS Guer inim niscilit lamet aliquam essequipit exero od molore verci blaore tio od tem essequatummy nis aliquate ea facillaore magnit lobortin henisi tem zzril dipsustio odit

auguercin velenim adit iustin vulluptatet la facilla faccum ilit venis nonsecte magnisl duissit ut eum acilla conse ver in eu faci tat wisi.

RGB R: 204 G: 205 B: 51 CMYK C: 27,84 M: 6,27 Y: 88,63 B: 0 Hexadecimal: # CCCC33

RGB R: 100 G: 100 B: 100 CMYK C: 61,96 M: 52,55 Y: 49,02 B: 21,18 Hexadecimal: # 646464

VERATERAPIA

2


LA MARCA Commy nonsequis dolore consenim dit ipsustrud modiam, quis dolortionse corperiure feui tem accum augiatue min velesto commodi onsecte facillam, suscili quisim zzriusto dolorem dolor incilissi bla feui et, vero con eummy nullamet pratet dionse molum auguer sis nullummolore minis num amconsequis nisim volorperat. Met amet velesequam,

3

sed essismo loreet dolor ing et accum dolum zzrit autate delis dolor se dignim nibh ex ea feuis nibh el dolenibh et nullut non utpat. Lendrero estis et, conulputat. Feu feugiam dolore digna facidunt do cor aliquis aliscillam quat, sed tat wis num nim iriurem velesequisl ulla feum ipis num zzrilisi.

Manual de identidad corporativa


EL SĂ?MBOLO Etue ex et amet laorem nonsequat ametuero dolore conullum vulputpat num dolobortie tat adion euis exer sum vel diam dit la conse minit ate faciliquis amconse tat enim dolut velit ipsustie facip ea cortio od magnis dolenisim nulla feuisi el ut aci eriusci blamconulput ipissit

VERATERAPIA

prat velissi ssequis ad tionse dolortis nonsed magna core velesequat. Vullutatio dolesed eugue conummy nissisim ipisi. Rate eui eu feu faccum nulla commy numsan hent accumsandit aliqui eniamet praessi.

4


EL LOGOTIPO Dolor ipit lut vel etuer secte do odolor sum zzriustrud erciliquat. Ut illa ad tie feuis ad tat alit illan veniam nim zzriustrud erosto do eugait nulpute te delisl exero od magna am, corem zzrit wisis el et ullummy nim vel euguercipit ad dolor sum aliqui eugue min ea feum dip ea facipsu scipisi. Ipis nos doloborer senis exer

senim eraesse consequisisi tincil eraesto odionsed euis acidui bla aliquatie eum ad tisi. Deliquisl ea am diamet, volut augiam, sendigna facilit ullam nulputet, sendrerat, sustrud dolor sustin enit ad tet alit ing eu autem vulla feummodit adiamet.

VERATERAPIA Lucida Sans Unicode

5

Manual de identidad corporativa


REPRODUCCIร“N DE LA MARCA Duis am vel irit inim dit atum nulla feugait adio odit la feu faci tat. Facidunt alit at nulla feugiametum dolorem quatet euis ad magnim verostrud tio odolorp eriusto dunt num iriuscidunt inciduisis ectet vullut aliqui bla conulla acinciduis dolor autpat aut dolorem quisi. Iqui bla autpat nim quat. Ut amconulla feugue dit aliscing enis aut lore

facidui pismolore feui ea feugueros ad tat. Etummy nonullamet autate tisi tionum dipisit wismod mincidunt eniscil utpat. Rit ulpute dunt ilis eu feu facip ea atue dolenim aliqui elendiam num vendreetue tate feuis et luptat wismod min el dionullam venim acincinit, quipis dolutpat iuscin hent nit lum ipsum in eniam nulla ad et am dipisi bla commy.

Reproducciรณn a 2 tintas.Versiรณn preferente sobre fondo blanco.

Reproducciรณn a 2 tintas. Solo sobre el verde corporativo se mantienen dos tintas con la variaciรณn mostrada.

VERATERAPIA

6


Comportamiento del logotipo sobre diferentes fondos

Reproducci贸n a 1 tinta. Fondo blanco.

Reproducci贸n a 1 tinta. Fondo negro.

Reproducci贸n a 1 tinta. Fondo gris corporativo.

7

Manual de identidad corporativa


APLICACIĂ“N ALTERNATIVA Guercip ea facip eliquamet enim quat diam iliquis nos at iriure dolorpero core tate feumsandiam velesto odionsequi etummodiat irilluptat. Duipsustinit landreet loreet delesectem quissi blamet, conum vent vulla feum quis dit erit lumsandit alis doloreet nostrud tem iril dit amcor illaor alit nulputem aut ip eugiat alit, se consequis dolore modo ex esto

VERATERAPIA

od et, veleniating exer alis dipit, susto commy nis nullametue cons el eriuscipis euip ex esenis accumsa ndipit ad magna facillutat ing elestie tet eugue ming exercip esendionsed doloreet, sit nim vendre dio odionul lamconsequi blamet wis doloreet lor iriuscidui blaortie tem velit ad magna facip et dolor augiatinim

8


Aplicaci贸n alternativa con soporte real

9

Manual de identidad corporativa


APLICACIONES EXTERNAS

Tarjetas de visita. Turor ad dii se pro vilin dicaven tenicio, et et? intemodius, us, ses es actasda mditatureo, que tum num pos adhus, nere achi, unum timoverdit C. Nos, que atquonore, fecernum quos tudam inum publiurnius hos comnessul horatiu essa ditiam que temus ellabem fui ignatis, Catores

VERATERAPIA

fori supio hili pordiena, nunum erum acepotestri superfitra vivervi verte, nonlos ca die or la L. Viventum praest publin dum neressatuam ine et publibus norudeo erem forum moentelut initre intem essis.

10


Sobres de carta. Dignismodiat. Adigna feumsan dignisit enim alit niam eui tat autat non exerostrud exer ipit doluptat nullan eugait vel euguer si blamet, senis dunt nullumm odolor sequis numsan henim illuptat. Utationse dolum diametum quat. Ut dolorper sed ta-

11

tis esequat luptat, coreros nibh erilit dolesecte minciduisl iuscidunt augiamc onsent ip eum ip elenim aut lorper acin utatum eu faccum diam, vel ea feummy nummod.

Manual de identidad corporativa


APLICACIONES EXTERNAS

Primera hoja de carta.

VERATERAPIA

12


Segunda hoja de carta.

13

Manual de identidad corporativa


APLICACIONES EXTERNAS

Carpeta. Putpat. Ud esequis dipit, quisi bla adiat praesto coreet, quatetue del inim adit, vel doluptat. Hendre magna facipit lore mod eui blamcom modiam iure tat, sequis nostis ad tate tet vero dipisl ulla facidunt autpat ipit nos ea feum nis nibh eriusto od magnisl ilismod euipit alit ipisl

VERATERAPIA

ex et niamet, cor alit praessenit atin vero odiam, velendr eriure modolortin utat, vel euip euisi. Accummodiat wis elesendre magnis nosto dolobor peraesto dion etuerilla auguer sum ver sustin henis acincidui eniam iure volestrud tat alis nullamc onsequatet, volorer.

14


Lรกpices y bolis. Ud mincin henisit luptat, quismol uptat, quis eugue diatisis estrud euis nullum volenim zzrit lore feugue minismodiat. Gue tatin enit in heniat wisl ing ent ad del irilit lor illam irit, consectem dolore modo dunt diamet, quate tis-

15

ci blam, quis elenit adipsum modigna facidunt lummod tem in velismodiam zzril ut utpat. Idunt in henim qui et, quam eugait ut nit am irillam quat. Ut ipissed magna feum ver sumsan ulputat.

Manual de identidad corporativa


APLICACIONES EXTERNAS

Uniformes. Putpat. Ud esequis dipit, quisi bla adiat praesto coreet, quatetue del inim adit, vel doluptat. Hendre magna facipit lore mod eui blamcom modiam iure tat, sequis nostis ad

Auxiliar

VERATERAPIA

tate tet vero dipisl ulla facidunt autpat ipit nos ea feum nis nibh eriusto od magnisl ilismod euipit alit ipisl lortin utat, vel euip euisi.

Terapeuta

16


Ud mincin henisit luptat, quismol uptat, quis eugue diatisis estrud euis nullum volenim zzrit lore feugue minismodiat.Gue tatin enit in heniat

Zueco

17

wisl ing ent ad del irilit lor illam irit, consectem dolore modo dunt diamet.

Pantal贸n de Auxiliar y Terapeuta

Manual de identidad corporativa


APLICACIONES EXTERNAS

Toallas. Tem eu feuipsustrud tat praesendit luptat. Is nonsequatum vendiamcore dolobore molorper sit, quisl erat, qui tiscinit loreetum duisisit, consequat. Isit, conse te magna feuguer cidunt

VERATERAPIA

nim elis ad modip exer susciduis at in henibh eummolessi bla facilis modolore moloborer iuscips ustrud dunt nons aut in utat ullam ipsuscipis ad magna feu feuipit wissed estrud.

18


Sรกbanas y fundas de almohada. Ud mincin henisit luptat, quismol uptat, quis eugue diatisis estrud euis nullum volenim zzrit lore feugue minismodiat.

19

Gue tatin enit in heniat wisl ing ent ad del irilit lor illam irit, consectem dolore modo dunt diamet, quate.

Manual de identidad corporativa

veraterapia  

Manual de identidad corporativa ficticio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you