Page 1

Florida SECUNDÀRIA Alejandra Obando Miquel García Cristina Chacón Mario Peris 4ºB

1

CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Departament de Socials 1r Trimestre. Curs 2011-2012 Qüestionari sobre EL MUVIM


L’AVENTURA DEL PENSAMENT Florida CES VISITA EL MUVIM Octubre 2012

Contesta les preguntes amb la informació que t’han proporcionat alguns dels espais visitats: 1r.- PRESENTACIÓ. MUVIM significa:….. MUVIM significa Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.

2n.- ESPAI: “Els Monestirs Medievals” - Quina importància tenien els monjos copistes en la cultura de l’època medieval? Els monjos copistes tenien una gran importància, perquè com no existia la impremta havien de copiar, traduir i dibuixar a ma. 2


- Estava permès als monjos dubtar de les veritats que copiaven? Per què és important aquesta nova actitud a les acaballes de l’època medieval? - Els monjos tenien prohibit contradir el que escrivien. Si es negaven podien matar-los. -Perquè això va ajudar a sorgir l’ idealisme.

3r.- ESPAI: “La impremta” - Quina importància va tindre la impremta en la història de la Humanitat? La impremta va un instrument rellevant perquè va substituir als monjos copistes i va crear la primera revolució cultural. Els textos es copiaven molt més ràpid i va poder ser possible que la gent no privilegiada poguera aprendre a llegir.

4t.- ESPAI: “La revolució cosmològica” - Per què el model teocèntric cristià xocava amb els descobriments sobre astronomia? El teocentrisme deia que Déu era el centre de l’univers. A la astronomia Copérnico i Galilei van poder demostrar científicament que tot estava al voltant del sol. Això va suposar una gran revolució.

3


- Van tenir alguna classe de problemes els científics i filòsofs per defensar les seues idees? Descriu quins i amb qui. Feu especial menció a Galileo Galilei. Si. Tots en científics o filòsofs que deien alguna cosa en contra del teocentrisme eren obligats a retirar-ho o si no els executaven, com: Nicolas Copérnico, Giordano que va ser dut a la foguera o Galileo Galilei que va demostrar la teoria de Copérnico amb la ajuda del telescopi.

5é.- ESPAI: “L’home màquina” - Al segle XVII es desenvolupa una Nova Ciència de la mà de Descartes. La seua afirmació, “Pense aleshores sóc” és considera tota una revolució, per què? Pense aleshores sóc (cogito ergo sum), el fer coses significa la pròpia existència d’un mateix.

- Què representa la plataforma mòbil? A qui fa referència aquesta màquina perfecta? Creguem que la “plataforma mòbil” fa referència a l’home, perquè creien que l’home era una maquina perfecta - Quina implicació va tenir Newton i els seus descobriments en el pensament de l’època? Isaac Newton va desenvolupar la llei de la gravitació universal i va ser el primer en demostrar que les lleis que governen el moviment de la Terra i el moviment dels cosos celestes són els mateixos. La seua obra és la culminació de la revolució científica. 4


6é.- ESPAI: “L’enciclopèdia” - Què pretenen Diderot i d’Alembert confeccionant l’Enciclopèdia? Diderot i d’ Alembert pretenen recollir tot el coneixement huma.

7é.- ESPAI: “La Il·lustració espanyola i valenciana” - Hi havia il·lustrats espanyols i fins i tot valencians? Posa 3 exemples. El rei Carles III: Seguint la línia política de l’època, va realitzar importants reformes sense trencar l’ordre social, polític i econòmic, amb l’ajuda d’uns ministres i col·laboradors il·lustrats .

Gaspar Melchor de Jovellanos: Va ser l’impulsor d’una sèrie de millores a la seua ciutat natal, com la carretera Xicón – Lleó, va impulsar tota mena de reformes nacionals, va ser un il·lustrat molt important en eixa època.

Antonio José de Cavanilles: Va ser una figura clau de la botànica espanyola. 5


- Anomena alguns científics del segle XVIII i XIX que apareixen en l’escena del balcó. Quina va ser la seua rellevància? - Descriu el saló burges. Era una sala ambientada al s. XIII plena de taules i quadres coneguts a les parets on la noia que ens guiava ens don un caramel a cadascun.

8é.- ESPAI: “Les millors i les pitjors creacions de la Humanitat” - Explica alguns aspectes positius de la ciència al llarg del s. XIX i s.XX Els S XIX i XX varen despertar les innovacions de la ciència i la tecnologia, també canviaren la vida de la gent amb el descobriment de la vacuna i els avanços en medicina.

- Ara comenta alguns aspectes negatius de la utilització de la ciència al s. XX Les guerres fomentaren la creació de armes de tot tipus, com el gas verinós i les bombes nuclears que varen afavorir a les guerres i a la mort de molts innocents. 6

Treball del MUVIM  

Treball on expliquem l'excursió al MUVIM.