Page 1

FRANQUISME 1959-1975


1959-1975

ÍNDEX

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA -Planificació del desenvolupament i el creixement econòmic -Canvis socials i la nova mentalitat -Immobilisme polític -Relacions exteriors -Oposició al règim CRISI FINAL -Final de Franco i decadència del règim -Dificultats exteriors -Crisi econòmica CULTURA DURANT EL FRANQUISME -Cultura d’exili -Cultura oficial -Cultura tradicional liberal -Cultura d’oposició i protesta CONCLUSIONS


1957

NOU GOBERN

DOS MEMBRES OPUS DEI

PLA ESTABILITZACIÓ DE 1959 LLIBERALITZAR ECONOMIA I ACABAR UTARQUIA I INTERVENSIONALISME DE L’ESTAT DISMINUCIÓ SALARIS

AUGMENT EMPRESES NO RENTABLES

AUGMENT ATURS

MILLORAR L’ECONOMIA

INSUFICIENT

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Planificació del desenvolupament i el creixement econòmic


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Planificació del desenvolupament i el creixement econòmic

MODEL FRANCÉS NOU IMPULS

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA INDICATIVA

3

EQUILIBRI DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

DISTRIBUSIÓ RIQUESA PEL PAÍS

POLS DE DESENVOLUPAMENT

1960 1973

POSITIU AUGMENT ECONÒMIC

NEGATIU


AUGMENT RENTA PER CÀPITA

-PRIMARI ES VA PARALITZAR -SECUNDARI VA MILLORAR -TERCIARI VA MILLORAR

DESEQUILIBRIS REGIONALS DESAPROFITAMENT MÀ D’OBRA BALANÇA COMERCIAL DEFICITARIA

MILLORA

MODERNITZACIÓ TOTS ELS SECTORS

PROBLEMA

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Planificació del desenvolupament i el creixement econòmic


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Planificació del desenvolupament i el creixement econòmic

MILLORA

SECTORS ESPANYOLS

INVERSIÓ CAPITAL EXTRANGER

OBTENCIÓ DIVISES DE FAMILIES EXTRANGERES ENTRADA SENSE CONTROL DE DIVISES

TURISME

POSITIU

NEGATIU


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Canvis socials i la nova mentalitat

GRANS MOVIMENTS MIGRATORS ÈXODE RURAL

MIGRACIÓ INTERIOR

ATRACCIÓ PER ELS SECTORS EN CREIXEMENT

EMIGRACIÓ EXTERIOR

EUROPA OCCIDENTAL EN EXPANSIÓ ECONÒMICA

VITAL PER A L’ECONOMIA I ESTABILITAT SOCIAL DEL RÈGIM


SECTOR SECUNDARI SECTOR TERCIARI SECTOR PRIMARI

ESTRUCTURA SOCIAL

CAP A LA SOCIETAT DE CONSUM

CONSUM

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Canvis socials i la nova mentalitat

RURAL I POLARITZADA

RENTA PER CÀPITA

=

+ URBANA NIVELL DE VIDA + CANVIS EN EL CONSUM


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Canvis socials i la nova mentalitat

DEMOCRACIA

NOMBRE DE TURISTES

EMIGRANS D’EUROPA

COSTUMS

70’ MODA

NOVA MENTALITAT GUSTOS

LLIBERTAT


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Immobilisme polític

ATRINXERAMENT TRADICIONALS PLANTEJAMENTS DEL RÈGIM LA ERA DELS TECNÒCRATES

OPUS DEI

RECORDATORI 1957

INICI OPUS DEI

1969

11/18 MINISTRES AL GOVERN

GOVERN MONOCOLOR

LIBERALITZACIÓ 1966 CREIXENT OPOSICIÓ

MESURES LIBERALITZACIÓ

LLEI DE PREMSA I IMPRENTA

LLEI DE LLIBERTAT RELIGIOSA

NO VA SER BEN ACOLLIDA 1967


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Immobilisme polític

1967

LLEI ORGÀNICA DE L’ESTAT ÚLTIMA

FI DEL PROGRÉS INSTITUCIONAL

1938

DESPEJAR EL CAMÍ PER A LA DEFINITIVA INTEGRACIÓ D’ESPANYA EN ELS ORGANISMES INTERNACIONALS

ESTABLIA FUNCIONS + ORGANITZ. ESTAT OTORGAVA AL CAP DE L’ESTAT TOT EL PODER

PRERROGATIVES NOMBRAR PRESI. GOVERN SANCIONAR/PROMULGAR LLEIS ...


1969: JUAN CARLOS COM A SUCCESSOR DE FRANCO REI JUAN CARLOS

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Immobilisme polític

GARANTIA CONTINUÏTAT DEL RÈGIM INSTAURAVA UNA NOVA MONARQUIA EXCP

Relacions exteriors

1958 INTENSA LLAVOR DIPLOMÀTICA

INTEGRAR ESPANYA EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

OTAN CEE

CONSELL D’EUROPA


ADOPCIÓ D’INICIATIVES EN POLÍTICA EXTERIOR

CONSOLIDACIÓ POLÍTICA

PROTAGONISME

FETS VISITA A ESPANYA DE INTENT DE RECUPERACIÓ DE GIBRALTAR RECONEIXEMENT INDEPENDÈNCIA MARROC I GUINEA EQUATORIAL

CENSURA DE IFMI I LA QÜESTIÓ DEL SAHARA

IKE EISENHOWE

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Relacions exteriors


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TECNÒCRATA

Oposició al règim

60’ CANVIS

CONFLICTE LABORAL

FRONT OPOSICIÓ

AGITACIÓ UNIVERSAL

GRUPS I PARTITS ILEGALS

OPOSICIÓ UN SECTOR DE L’ESGLÈSIA

COMISSIONS OBRERES PARTIT DE CARÀCTER NACIONALISTA ESQUERRA DEMOCRÀTICA PARTIT EXTREMA ESQUERRA

PCE PARTIT DE CARÀCTER MODERAT PSOE


Final de Franco i decadència del règim

SIS MESOS DESPRÉS

CARRERO BLANCO

CARRERO BLANCO

CAP DEL NOU GOVERN

ATENTAT ETA RIP

NOU CAP DE GOVERN

ARIAS NAVARRO

LIBERALITZACIÓ RÈGIM

APERTURISTES “ESPIRITU 12 DE FEBRERO” BUNQUER

ARIAS NAVARRO

CRISI FINAL

1973


1974

FRANCO

Final de Franco i decadència del règim

CRISI FINAL

HOSPITALITZACIÓ FRANCO FORCES ESQUERRES EXCP. PSOE

JUNTA DEMOCRÀTICA

ASSENTAR BASES VERTADER SISTEMA DEMOCRÀTIC

GOVERN ARIAS NAVARRO

PRIMER INTENTE DERROCAR RÈGIM

LLEI D’ASSOCIASIONS POLÍTIQUES

INESTABILITAT POLÍTICA

PROMULGACIÓ LLEI ANTIRRERISTA

FRANCO FIRMA 5 PENES DE MORT


Dificultats exteriors

CRISI FINAL

RELACIONS EXTERIORS

DIFICULTATS

PER QUÈ??

1974: “REVOLUCIÓN CLAVELES”

FI DICTADURA PORTUGAL I LA DE CORONELS DE GRECIA

DICTADURA ESPANYA

SENTENCIA PENA DE MORT

PROTESTES VATICÀ INTERNES + CONFLICTES DIPLOMÀTICS

PROBLEMA SAHARA

AGUDITZADA CRISI POLÍTICA EXT. ESPANYOLA

ACORD DE MADRID SEDIR ZONA

“MARCHA VERDE”


Crisi econòmica

CRISI FINAL

1973

PREU PETROLI

FI ETAPA EXPANSIÓ ECONÒMICA D’EUROPA

CRISI INTERNACIONAL

ESCONOMIA ESPANYOLA DEPRESSI Ó

RETORN EMMIGRANTS INFLACCIÓ

ATUR


Cultura d’exili

CULTURA DURANT EL FRANQUISME

EXILI

LATINOAMERICA EXPLANDOR

INTEL·LECTUALS

MÈXIC

QÜESTIONS POLÍTIQUES

POBLE

QÜESTIONS ECONÒMIQUES

ESPANYA

POBLACIÓ


Cultura oficial

CONTROL I CENSURA DE MANIFESTACIONS CULTURALS EXTERIORS AL RÈGIM

CULTURA DURANT EL FRANQUISME

FRANQUISME

MÉS INTERÉS

CREACIÓ CULTURA PROPIA MENYS INTERÉS PERÒ...

50’

CULTURA OFICIAL

QUÉ RESALTAVA??

RESULTAT

INTEL·LECTUALS CATÒLICS I FALANGISTES

VALORS ESSENCIALS

MEDIOCRE

GLORIFICACIÓ VENCEDORS DE LA G.CIVIL


Cultura de tradició liberal

CULTURA DURANT EL FRANQUISME

BUIT PRODUÏT CULTURA OFICIAL

SUSTITUCIÓ

CULTURA DE TRADICIÓ LIBERAL FINS A FINAL DEL RÈGIM

IMPORTÀNCIA

Cultura d’oposició i protesta

40’

PERÒ...

LITERATURA CARÀCTER SOCIAL GENERACIÓ REALISTA DE LA POSTGUERRA

MISSATGE DE PROTESTA

NO VERDADERA CULTURA D’OPOSICIÓ

INTEGRADA PER AUTORS PARTIDARIS DEL “REALISME SOCIAL”


CULTURA DURANT EL FRANQUISME

Cultura de tradició liberal

FINALS 60’

CANVI

ESCRITA MAJOR LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

PUBLICACIONS MARXISTES

REALISME SOCIAL

LITERATURA

CONCLUSIÓ

MANIFESTACIONS EVIDENTS

CRISI SOCIAL

ENTRAVA EN LA CORRENT CONTEMPORÀNEA RÈGIM AL MARGE DE LA CULTURA REAL

PER QUÈ??

AQUESTA VIVIA D’ESQUENES AL FRANQUISME


Conclusions

CONCLUSIONS

ENORME I FAVORABLE TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA

CANVIS SOCIALS, CULTURALS I POLÍTICS

ES VA PASSAR D’UNA SOCIETAT RURAL A UNA SOCIETAT URBANITZADA

ES VA LIBERALITZAR L'ECONOMIA


Conclusions

CONCLUSIONS

AQUEST PERÍODE ES VA CARACTERITZAR PER LA FAM I LA MISÈRIA DE LA MAJORIA DE LA POBLACIÓ

MINORIA ES BENEFICIA DE LA POLÍTICA ECONÒMICA INTERVENCIONISTA DEL RÈGIM

ES VA VEURE AFECTADA PER L’AÏLLAMENT QUE LI VAN IMPOSAR AL RÈGIM ALGUNES NACIONS

QUE NO VEIEN AMB BONS ULLS LA PERVIVÈNCIA D'UN RÈGIM FEIXISTA A EUROPA


ESPEREM QUE US HAJA AGRADAT!

ESPERANZA ÁLVAREZ

INMA REQUENA

PAULA LÓPEZ

ALEJANDRA ESCRIBÁ

ALBA BAYONA

Presentación  
Presentación  
Advertisement