Page 1

Poročilo trgovanja za Avgust 2011 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca avgusta 2011 dosegel 150.935,724 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 52,92 EUR/MWh in 58,99 EUR/MWh za Europeak. Vsi posli so bili sklenjeni na urni avkciji za slovenski borzni trg. Na srbskem borznem trgu v mesecu avgustu ni bilo sklenjenih poslov. V okviru spajanja trgov na slovensko-italjanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 119.327,866 MWh od 122.660 MWh ponujenih kar predstavlja 97,3 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 532.084 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu avgustu preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

7000

100,00

6000 5000

80,00

4000 60,00 3000 40,00

2000

20,00

1000

0,00

0

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

120,00

1.8.2011 2.8.2011 3.8.2011 4.8.2011 5.8.2011 6.8.2011 7.8.2011 8.8.2011 9.8.2011 10.8.2011 11.8.2011 12.8.2011 13.8.2011 14.8.2011 15.8.2011 16.8.2011 17.8.2011 18.8.2011 19.8.2011 20.8.2011 21.8.2011 22.8.2011 23.8.2011 24.8.2011 25.8.2011 26.8.2011 27.8.2011 28.8.2011 29.8.2011 30.8.2011 31.8.2011

Cena (€/MWh)

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.08.2011 - 31.08.2011

Poročilo trgovanja avgust 2011  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec avgust 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you