Page 1

Poročilo trgovanja na slovenskem borznem trgu za mesec september 2012 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca septembra 2012 dosegel 368.301,961 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 49,70 EUR/MWh in 56,11 EUR/MWh za Europeak. V okviru spajanja trgov na slovensko-italjanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 304.541,163 MWh od 306.800 MWh ponujenih kar predstavlja 99,26 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 1.129.553 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu septembru preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.09.2012 - 30.09.2012 80,00

18000

70,00

16000

Cena (€/MWh)

12000

50,00

10000 40,00 8000 30,00

6000

20,00

4000

10,00

2000

0,00

0

Datum

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

14000

60,00

Poročilo trgovanja september 2012  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec september 2012

Poročilo trgovanja september 2012  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec september 2012

Advertisement