Page 1

Poročilo trgovanja na slovenskem borznem trgu za mesec september 2012 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca septembra 2012 dosegel 368.301,961 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 49,70 EUR/MWh in 56,11 EUR/MWh za Europeak. V okviru spajanja trgov na slovensko-italjanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 304.541,163 MWh od 306.800 MWh ponujenih kar predstavlja 99,26 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 1.129.553 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu septembru preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.09.2012 - 30.09.2012 80,00

18000

70,00

16000

Cena (€/MWh)

12000

50,00

10000 40,00 8000 30,00

6000

20,00

4000

10,00

2000

0,00

0

Datum

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

14000

60,00

Poročilo trgovanja september 2012  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec september 2012

Advertisement