Page 1

Poročilo trgovanja na slovenskem borznem trgu za mesec oktober 2012 Trgovanje za dan vnaprej Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca oktobra 2012 dosegel 474.827 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 47,66 EUR/MWh in 56,00 EUR/MWh za Euro-peak. V okviru spajanja trgov na slovensko-italjanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 409.808,867 MWh od 414.016 MWh ponujenih kar predstavlja 98,98 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 1.267.862 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg.

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.10.2012 - 31.10.2012 80,00

18000

70,00

16000

Cena (€/MWh)

12000

50,00

10000 40,00 8000 30,00

6000

20,00

4000

10,00

2000

0,00

0

Datum Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

14000

60,00


Trgovanje znotraj dneva V mesecu oktobru je bilo na sklenjeno 48 poslov v skupni koliÄ?ini 3.408 MWh. V istem obdobju je volumen trgovanja z blok produkti dosegel 2.442 MWh, z urnimi produkti 961 MWh ter z 15-minutnimi produkti 5 MWh. V mesecu oktobru je volumen vnesenih ponudb dosegel 61.229,5 MWh.

Poročilo trgovanja oktober 2012  
Poročilo trgovanja oktober 2012  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec oktober 2012

Advertisement