Page 1

Poročilo trgovanja za oktober 2009 Celoten volumen sklenjenih poslov na BSP Regionalni Energetski Borzi je v oktobru dosegel 704 MWh. Na slovenskem borznem trgu je bilo v tem obdobju sklenjenih 14 poslov, 11 s produktom Euro-peak, 2 s produktom Base in 1 s produktom Euro-off-peak2. Povprečna cena za produkt Base je znašala 52,13 EUR/MWh, za produkt Euro-peak pa 62,16 EUR/MWh. Na srbskem borznem trgu v mesecu oktobru ni bilo sklenjenih poslov. Na slovenskem in srbskem borznem trgu je bilo v mesecu oktobru vnesenih 317 ponudb v skupni količini 28.750 MWh. Na slovenskem borznem trgu je bilo vnesenih 273 ponudb, največ (123) s produktom Euro-peak. Na srbskem borznem trgu je bilo v enakem obdobju vnesenih 39 ponudb, največ (35) s produktom Base. V oktobru preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

200

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

180 160

120 100 80 60 40 20 0 1.10.2009 2.10.2009 3.10.2009 4.10.2009 5.10.2009 6.10.2009 7.10.2009 8.10.2009 9.10.2009 10.10.2009 11.10.2009 12.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 17.10.2009 18.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 24.10.2009 25.10.2009 26.10.2009 27.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 31.10.2009

Volumen (MWh)

140

Datum dobave Celotni volumen trgovanja

Povprečna cena*

Povprečna cena za Base

*Povprečna cena je izračunana kot tehtana aritmetična sredina vseh sklenjenih poslov na borznem trgu

Cena (EUR/MWh)

Volumen trgovanja, povprečna cena in povprečna cena za produkt Base na slovenskem borznem trgu za 2009


Volumen vnesenih ponudb na slovenskem borznem trgu za oktober 2009 1.600 1.400

Volumen (MWh)

1.200 1.000 800 600 400 200 0

Datum dobave

Nakup

Prodaja

Volumen vnesenih ponudb na srbskem borznem trgu za oktober 2009 1.800 1.600

Volumen (MWh)

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Datum dobave

Nakup

Prodaja

Poročilo trgovanja oktober 2009  

Mesečno poročilo o trgovanju na slovenskem trgu v mesecu oktobru 2009.