Page 1

Poročilo trgovanja za november 2009 Celoten volumen sklenjenih poslov na BSP Regionalni Energetski Borzi je v novembru dosegel 1.140 MWh, od katerih je bilo 60 MWh sklenjenih na slovenskem borznem trgu in 1.080 MWh na srbskem borznem trgu. Na slovenskem borznem trgu je bil v omenjenem obdobju sklenjen 1 posel, in sicer s produktom Euro-peak po ceni 60,00 EUR/MWh. Na srbskem borznem trgu so bili v tem obdobju sklenjeni 4 posli s produktom Base. Povprečna cena za produkt Base je na srbskem borznem trgu znašala 28,33 EUR/MWh. Na slovenskem in srbskem borznem trgu je bilo v mesecu novembru vnesenih 172 ponudb v skupni količini 22.800 MWh. Na slovenskem borznem trgu je bilo vnesenih 105 ponudb, največ (44) s produktom Base. Na srbskem borznem trgu je bilo v enakem obdobju vnesenih 67 ponudb, največ (66) s produktom Base. V novembru preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo nobenega posla posredovanega v kliring (OTC).

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

Cena (EUR/MWh)

Volumen (MWh)

Volumen trgovanja in povprečna cena za produkt Base na slovenskem in srbskem borznem trgu za november 2009

0

Datum dobave Volumen trgovanja - Slovenski borzni trg

Volumen trgovanja - Srbski borzni trg

Povprečna cena za Base - Slovenski borzni trg

Povprečna cena za Base - Srbski borzni trg


Volumen vnesenih ponudb na slovenskem borznem trgu za november 2009 800 700

Volumen (MWh)

600 500 400 300 200 100 0

Datum dobave

Nakup

Prodaja

Volumen vnesenih ponudb na srbskem borznem trgu za november 2009 1.600 1.400

Volumen (MWh)

1.200 1.000 800 600 400 200 0

Datum dobave

Nakup

Prodaja

Poročilo trgovanja november 2009  

Mesečno poročilo o trgovanju na slovenskem trgu v mesecu novembru 2009.