Page 1

Poro ilo trgovanja za november 2008 BSP Regionalna Energetska Borza je 11.11. 2008 uspe no pri ela z borznim trgovanjem na slovenskem in srbskem trgu z elektri no energijo. lani so vna ali ponudbe za obdobje od 12.11.2008 do 30.11.2008 za slovenski in srbski borzni trg. Na slovenskem borznem trgu je bilo v tem obdobju sklenjenih 16 poslov, in sicer 13 s produktom Off-peak1 in 3 s produktom Base. Celotni volumen trgovanja je dosegel 1.440 MWh. Povpre na cena za produkt Base je zna ala 60,67 EUR/MWh, za produkt Off-peak1 pa 40,04 EUR/MWh. Povpre na cena na slovenskem borznem trgu za mesec november je zna ala 44,69 EUR/MWh. Na srbskem borznem trgu v mesecu novembru ni bilo sklenjenih poslov.

Celotni volumen trgovanja, povpre na cena in povpre na cena za produkt BASE v obdobju med 12.11.2008 in 30.11.2008 na slovenskem borznem trgu. 80

300

70

250

200

40

150

30

100

20 50

10

0

0

Datum dobave Celotni volumen trgovanja

Povpre na cena

Povpre na cena za BASE

Cena (EUR)

50

12 .11 .20 08 13 .11 .20 08 14 .11 .20 08 15 .11 .20 08 16 .11 .20 08 17 .11 .20 08 18 .11 .20 08 19 .11 .20 08 20 .11 .20 08 21 .11 .20 08 22 .11 .20 08 23 .11 .20 08 24 .11 .20 08 25 .11 .20 08 26 .11 .20 08 27 .11 .20 08 28 .11 .20 08 29 .11 .20 08 30 .11 .20 08

Volumen (EUR/MWh)

60


102

32

96

30

90

28

84

26

78

24

72

22

66

20

60

18

54

16

48

14

42

12

36

10

30

8

24

6

18

4

12

2

6

0

0

Celotno tevilo ponudb

Povpre na prodajna cena za BASE Povpre na cena za BASE Povpre na nakupna cena za BASE

Cena (EUR)

34

12 .11 .20 08 13 .11 .20 08 14 .11 .20 08 15 .11 .2 00 8 16 .11 .20 08 17 .11 .20 08 18 .11 . 20 08 19 .11 .2 00 8 20 .11 .20 08 21 .11 .20 08 22 .11 .2 00 8 23 .11 .20 08 24 .11 .20 08 25 .11 . 20 08 26 .11 .2 00 8 27 .11 .20 08 28 .11 .20 08 29 .11 . 20 08 30 .11 .2 00 8

tevilo ponudb

Ponudbe na slovenskem borznem trgu v obdobju od 12.11.2008 do 30.11.2008

Poročilo trgovanja november 2008  

Mesečno poročilo o trgovanju na slovenskem trgu za november 2008.