Page 1

Poročilo trgovanja na slovenskem borznem trgu za mesec junij 2013 Trgovanje za dan vnaprej Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca junija 2013 dosegel 389.262,202 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 35,62 EUR/MWh in 39,99 EUR/MWh za Euro-peak. V okviru spajanja trgov na slovensko-italijanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 228.882,583 MWh od 255.737 MWh ponujenih kar predstavlja 89,5 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 1.179.102 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg.


Trgovanje znotraj dneva V mesecu juniju je bilo na trgovanju znotraj dneva sklenjeno 63 poslov v skupni koliÄ?ini 6.585,5 MWh. V istem obdobju je volumen trgovanja z blok produkti dosegel 5.142 MWh, z urnimi produkti 1.331 MWh ter z 15-minutnimi produkti 112,5 MWh. V mesecu juniju je bilo v finanÄ?no poravnavo preko trgovalne platforme ComXerv posredovano 28 poslov v skupni koliÄ?ini 5.854 MWh.

Poročilo trgovanja junij 2013  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec junij 2013.

Advertisement