Page 1

Poročilo trgovanja za julij 2010 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca julija 2010 dosegel 24.223 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 48,93 EUR/MWh in 55,94 EUR/MWh za Euro-peak. Vsi posli so bili sklenjeni na urni avkciji za slovenski borzni trg. Na srbskem borznem trgu v mesecu juliju ni bilo sklenjenih poslov. Ponudbe v skupni količini 233.925 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu juliju preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

80,00

1600

70,00

1400

60,00

1200

50,00

1000

40,00

800

30,00

600

20,00

400

10,00

200

0,00

0

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

Cena (€/MWh)

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.07.2010 - 31.07.2010


Poročilo trgovanja julij 2010  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec julij 2010