Page 1

Poročilo trgovanja za december 2010 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca decembra 2010 dosegel 35.366 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 55,20 EUR/MWh in 64,98 EUR/MWh za Euro-peak. Vsi posli so bili sklenjeni na urni avkciji za slovenski borzni trg. Na srbskem borznem trgu v mesecu decembru ni bilo sklenjenih poslov. Ponudbe v skupni količini 208.625 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu decembru preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.12.2010 - 31.12.2010 100,00

1.600

90,00

1.400

80,00

Cena (EUR)

60,00

1.000

50,00

800

40,00

600

30,00

400

20,00

200

10,00 0,00

0

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

1.200

70,00

Poročilo trgovanja december 2010  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec december 2010

Advertisement