Page 1

Poročilo trgovanja za december 2010 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca decembra 2010 dosegel 35.366 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 55,20 EUR/MWh in 64,98 EUR/MWh za Euro-peak. Vsi posli so bili sklenjeni na urni avkciji za slovenski borzni trg. Na srbskem borznem trgu v mesecu decembru ni bilo sklenjenih poslov. Ponudbe v skupni količini 208.625 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu decembru preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC).

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.12.2010 - 31.12.2010 100,00

1.600

90,00

1.400

80,00

Cena (EUR)

60,00

1.000

50,00

800

40,00

600

30,00

400

20,00

200

10,00 0,00

0

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

1.200

70,00

Poročilo trgovanja december 2010  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec december 2010

Poročilo trgovanja december 2010  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec december 2010

Advertisement