Page 1

Poročilo trgovanja na slovenskem borznem trgu za mesec april 2014 Trgovanje za dan vnaprej Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca aprila 2014 dosegel 429.259,2 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 40,45 EUR/MWh in 43,23 EUR/MWh za Euro-peak. V okviru spajanja trgov na slovensko-italijanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 202.936,553 MWh od 302.463 MWh ponujenih kar predstavlja 67,09 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 1.564.751 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg.

Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01. 04. 2014 - 30. 04. 2014 120,00

24000 22000

100,00

20000

16000 14000

60,00

12000 10000

40,00

8000 6000

20,00

4000 2000

0,00

0

Datum Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

Cena (€/MWh)

18000 80,00


Trgovanje znotraj dneva V mesecu aprilu je bilo na sklenjeno 48 poslov v skupni koliÄ?ini 11.928 MWh. V istem obdobju je volumen trgovanja z blok produkti dosegel 10.734 MWh, z urnimi produkti 934 MWh ter z 15-minutnimi produkti 260 MWh. V mesecu aprilu je volumen vnesenih ponudb dosegel 67.562 MWh.

Poročilo trgovanja april 2014  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec april 2014

Poročilo trgovanja april 2014  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec april 2014

Advertisement