Page 1

Poročilo trgovanja za marec 2011 Celotni obseg sklenjenih poslov je meseca marca 2011 dosegel 102.354,763 MWh. Povprečna mesečna cena za Base je znašala 55,57 EUR/MWh in 60,21 EUR/MWh za Europeak. Vsi posli so bili sklenjeni na urni avkciji za slovenski borzni trg. Na srbskem borznem trgu v mesecu marcu ni bilo sklenjenih poslov. V okviru spajanja trgov na slovensko-italjanski meji je bilo v smeri SI-IT implicitno dodeljenih 83.397,534 MWh od 88.881 MWh ponujenih kar predstavlja 93,8 % izkoriščenost dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivostih. Ponudbe v skupni količini 295.463 MWh so bile vnesene na urni avkciji za slovenski borzni trg. V mesecu marcu preko trgovalne platforme ComXerv ni bilo posla posredovanega v kliring (OTC). Cene in količine na urni avkciji za slovenski borzni trg Datum dobave: 01.03.2011 - 31.03.2011 80,00

10000,000

70,00

9000,000

Cena (€/MWh)

7000,000

50,00

6000,000

40,00

5000,000

30,00

4000,000 3000,000

20,00

2000,000

10,00

1000,000

0,00

0,000

Volumen Trgovanja

Cena za BASE

Cena za EURO-PEAK

Volumen (MWh)

8000,000

60,00

Poročilo trgovanja marec 2011  
Poročilo trgovanja marec 2011  

Poročilo trgovanja na BSP Regionalni Energetski Borzi za mesec januar 2011

Advertisement