Page 1

VABILO za maj 2013 - DSO Preddvor o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze, Nageljni torek ob 10.15 uri Sončnice – sreda ob 10.30 uri o MOLITVENA URA petek ob 10.30 uri v pritličju gradu o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA ponedeljek in petek ob 7.30 uri v pritličju gradu o JUTRANJA TELOVADBA torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu o DRUŽABNA URICA s harmonikarjem Janezom Požarom petek ob 15. uri 1. nadstropju gradu ------------------------------------------------------------------PRVOMAJSKI KRES s harmonikarjem Janezom Požarom torek, 30. april ob 18.15 uri na terasi __________________________________________________ PEVSKA VAJA ZA UDELEŽENCE REVIJE PEVSKIH ZBOROV ponedeljek, 6. maj ob 10. uri v Domu upokojencev Kranj __________________________________________________ ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom ponedeljek, 6. maj ob 13.30 uri v mali jedilnici __________________________________________________ IZLET na BREZJE z obiskom sv. maše torek, 7. maj dopoldne __________________________________________________ BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi sreda, 8. maj ob 10. uri v mali jedilnici TERAPIJA in AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI (društvo Ambasadorji nasmeha) četrtek, 9. maj ob 9.15 uri v prvem nadstropju gradu četrtek, 23. maj ob 9.15 uri v pritličju gradu __________________________________________________ MAŠA petek, 10. maj ob 10.30 uri v dnev. prost. v pritličju gradu


__________________________________________________ Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak sreda, 15. maj ob 10. uri v mali jedilnici __________________________________________________ KVIZ z Olgo Kepic četrtek, 16. maj ob 10.30 uri v mali jedilnici __________________________________________________ REVIJA PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE v Domžalah petek, 24. maj dopoldne __________________________________________________ IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – voden ogled čebelarsko-kmečkega muzeja na Sp. Brniku sreda, 29. maj dopoldne __________________________________________________ PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 30. maj ob 13. uri __________________________________________________ PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 30. maj od 14.00 do 15.00 ure v gradu __________________________________________________ V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

KLAS  

K L A S, Glasilo Doma starejših občanov Preddvor in enote Naklo, letnik 24, št. 197, maj 2013 Velika travna mokrota, mali srpan suhota.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you