Page 1

VABILO za maj 2013 - DSO Preddvor o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze, Nageljni torek ob 10.15 uri Sončnice – sreda ob 10.30 uri o MOLITVENA URA petek ob 10.30 uri v pritličju gradu o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA ponedeljek in petek ob 7.30 uri v pritličju gradu o JUTRANJA TELOVADBA torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu o DRUŽABNA URICA s harmonikarjem Janezom Požarom petek ob 15. uri 1. nadstropju gradu ------------------------------------------------------------------PRVOMAJSKI KRES s harmonikarjem Janezom Požarom torek, 30. april ob 18.15 uri na terasi __________________________________________________ PEVSKA VAJA ZA UDELEŽENCE REVIJE PEVSKIH ZBOROV ponedeljek, 6. maj ob 10. uri v Domu upokojencev Kranj __________________________________________________ ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom ponedeljek, 6. maj ob 13.30 uri v mali jedilnici __________________________________________________ IZLET na BREZJE z obiskom sv. maše torek, 7. maj dopoldne __________________________________________________ BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi sreda, 8. maj ob 10. uri v mali jedilnici TERAPIJA in AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI (društvo Ambasadorji nasmeha) četrtek, 9. maj ob 9.15 uri v prvem nadstropju gradu četrtek, 23. maj ob 9.15 uri v pritličju gradu __________________________________________________ MAŠA petek, 10. maj ob 10.30 uri v dnev. prost. v pritličju gradu


__________________________________________________ Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak sreda, 15. maj ob 10. uri v mali jedilnici __________________________________________________ KVIZ z Olgo Kepic četrtek, 16. maj ob 10.30 uri v mali jedilnici __________________________________________________ REVIJA PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE v Domžalah petek, 24. maj dopoldne __________________________________________________ IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – voden ogled čebelarsko-kmečkega muzeja na Sp. Brniku sreda, 29. maj dopoldne __________________________________________________ PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 30. maj ob 13. uri __________________________________________________ PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 30. maj od 14.00 do 15.00 ure v gradu __________________________________________________ V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

KLAS  
KLAS  

K L A S, Glasilo Doma starejših občanov Preddvor in enote Naklo, letnik 24, št. 197, maj 2013 Velika travna mokrota, mali srpan suhota.

Advertisement