Page 1

CENIK DODATNIH STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR od 1.10.2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27.

Vrsta storitev dodatek za sladkorno dieto na dan dodatek za sondno hrano na dan - 100 % preparati (cena odvisna od nabavne cene preparata) dodatek za sondno hrano - delni preparati (nabavna cena) dodatek za drugo dieto na dan dodatek za vitaminske preparate (po dogovoru) priprava in serviranje napitka dodatek za postrežbo v sobo na obrok dodatni obrok hrane po dogovoru spremstvo na preglede v zdravstveni dom in bolnišnico na uro prevoz stanovalca na lastno željo na uro selitev stanovalca v drugo sobo na lastno željo pomoč pri kopanju urejanje pričeske striženje nohtov britje - po računu frizerke pomoč pri oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju na dan ureditev postelje (postiljanje) menjava posteljnega perila več kot 1x na 14 dni dodatno čiščenje sobe in sanitarij nad normativom *dvoposteljna in večposteljna soba *enoposteljna soba anogenitalna nega pomoč pri umivanju telefonski impulzi neto cena 0,0696 +DDV 0,0139 večja poraba plenic, materiala in pripomočkov kot jo prizna ZZZS (po nabavnih cenah) Povijanje nog z elastičnim povojem in nameščanje kompresijskih nogavic - 1 NOGA Povijanje nog z elastičnim povojem in nameščanje kompresijskih nogavic - 2 NOGI Praznenje urinske steklenice Praznenje sobnega WC

cena z DDV v EUR 1,01 0,73 0,64 0,76 9,08 9,08 + kilometrina 20,87 5,89 2,36 1,57 1,18 0,59 4,29 0,98 1,76 1,97 2,36 0,08 0,64 1,29 1,40 0,84

Storitve navedene pod zaporedno številko 7., 8., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 24., 25., 26., 27. se zaračunavajo stanovalcem v osnovni oskrbi (oskrba I). DDV za storitve od zaporedne številke 1. - 21. in od 24.- do 27. ni obračunan po 6. točki 1. odstavka 42.člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS št. 10/2010). Rok plačila je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru lahko zaračunamo zakonske zamudne obresti. Od 1.10.2004 dalje se cena dodatka za sondno hrano na dan - delni preparati (tč.3) ravna po nabavnih cenah preparatov brez potrditve na seji sveta (sklep 1. seje sveta Doma starejših občanov Preddvor dne 19.10.2004). Cene dodatnih storitev se oblikujejo na osnovi 28. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06) in so usklajene za + 3,99 % z rastjo kalkulativnih elementov cene standardne storitve institucionalnega varstva v letu 2009. Cenik dodatnih storitev institucionalnega varstva je potrdil svet Doma starejših občanov Preddvor na 12. seji dne 27.9.2010. Cene veljajo od 1.10.2010 dalje. Potoče, 27.9.2010 Direktorica ANDREJA VALANT Stran 1

Cenik dodatnih storitev - DSO Preddvor  

Cenik dodatnih storitev v okviru DSO Preddvor, veljaven z oktobrom 2010