Page 1

Datum: 18.2.2011

CENIK STORITEV OSKRBE - DNEVNO VARSTVO OD 1.3.2011

Cena storitve dnevnega varstva je določena v skladu s 26. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/2009) v trajanju 8 ur dnevno in sicer v višini 70 % cene oskrbe I, oskrbe II, III/A ali III/B, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.

8 ur/dnevno v EUR

1 ura/dnevno v EUR

Oskrba I

12,30

1,54

Oskrba II

15,63

1,95

Oskrba III/A 18,94

2,37

Oskrba III/B 21,79

2,72

Cena oskrbe I je od 1.3.2011 dalje 17,57 EUR dnevno - od tega 70 % je 12,30 EUR za 8 ur dnevnega varstva. Dodatek za pomoč in postrežbo za dodatno oskrbo II = 4,75 EUR dnevno – od tega 70 % je 3,33 EUR za 8 ur dnevnega varstva. Dodatek za pomoč in postrežbo za dodatno oskrbo III/A = 9,49 EUR dnevno – od tega 70 % je 6,64 EUR za 8 ur dnevnega varstva. Dodatek za pomoč in postrežbo za dodatno oskrbo III/B = 13,56 EUR dnevno – od tega 70 % je 9,49 EUR za 8 ur dnevnega varstva. Cenik storitev oskrbe – dnevno varstvo od 1.3.2011 je potrjen na 13. seji sveta Doma starejših občanov Preddvor z dne 18.2.2011.

Direktorica ANDREJA VALANT

Cenik dnevnega varstva, enota Preddvor  

Cenik dnevnega varstva v Domu starejših občanov Preddvor, veljaven s 1.3.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you