Page 1

CENIK STORITVE - RAZVOZ KOSIL z veljavnostjo od 1.10.2011

Cena storitve razvoza kosil je sestavljena iz cene kosila in cene stroška prevoza kosil.

1. KOSILO a) navadno b) sladkorno c) ostale diete

cena od 1.10.2011 4,39 € 5,16 € 4,74 €

V ceno kosila je vključen 8,5 % DDV.

2. STROŠKI PREVOZA KOSILA a) cena prevoza kosila v coni A b) cena prevoza kosila v coni B

cena od 1.4.2011 1,44 € 1,80 €

V ceno prevoza kosila je vključen 20 % DDV. Cena prevoza kosil v coni A velja na območju Preddvora z okolico in sicer za vasi: Hrib, Potoče, Preddvor, Tupaliče, Hotemaže, Visoko, Breg, Mače, Nova vas, Bašelj, Zg. Bela, Sr. Bela, Sp. Bela, Hraše, Možjanca, Milje, Kokra - do prevoženih 10 km od DSO Preddvor. Cena prevoza kosil v coni B velja zunaj območja prevoženih 10 km, vendar najdlje do prevoženih 20 km od DSO Preddvor. Ceno kosila za zunanje uporabnike storitve "razvoz kosil" je sprejel svet Doma starejših občanov Preddvor na 16. seji dne 29.9.2011. . Stroški prevoza kosil izhajajo iz javnega naročila male vrednosti, za katerega je bil sklenjen okvirni sporazum št. JNMV-S-0002/2011-POG z dne 17.2.2011. Potoče, 12.9.2011

Direktorica ANDREJA VALANT

Cenik za razvoz kosil  

Cenik za razvoz kosil, veljaven z 1.3.2012 .

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you