Page 1

Datum: 25.2.2014

CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR - enota Naklo OD 1.3.2014 Cene storitev oskrbe so določene s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 90/08 in 5/09) in po sklepu sveta Doma starejših občanov Preddvor. na dan €

Vrsta storitve

za 30 dni €

STANDARDNE STORITVE OSKRBA I

24,57

737,10

OSKRBA II

29,37

881,10

OSKRBA III/A

34,17

1.025,10

OSKRBA III/B

38,34

1.150,20

+10 %

2,46

73,80

lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) v enoposteljni sobi

+10 %

2,46

73,80

lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) v dvoposteljni sobi

+5 %

1,23

36,90

balkon ali terasa pri enoposteljni sobi

+5 %

1,23

36,90

dodatek za enoposteljno sobo

NADSTANDARDNE STORITVE povečanje stroškov od najnižje cene standardne storitve


0,61

balkon ali terasa pri dvoposteljni sobi +2,5 % Po 33. čl. Pravilnika se zaradi podstandardnega bivalnega prostora znižajo stroški oskrbe za: triposteljno sobo

-5 %

18,30

-

1,23

-

36,90

-

3,00

-

90,00

REZERVACIJA NA DAN od oskrbe I se odšteje strošek živil

Rezervacija se zaračuna pred vselitvijo v Dom v skladu z dogovorom.

Rok plačila stroškov oskrbe je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru lahko zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

Opomba: OSKRBA I OSKRBA II

-

OSKRBA III/A OSKRBA III/B

-

za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne pomoči za stanovalce z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami za stanovalce z najtežjimi starostnimi in zdravstvenimi težavami

Cene storitev oskrbe II, III/A in III/B upoštevajo višine dodatkov za pomoč in postrežbo po objavljenem SKLEPU o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.1. 2013 (Ur. l. RS št. 9/2013). CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR - enota Naklo od 1.3.2014 je potrjen na 4. seji sveta Doma starejših občanov Preddvor z dne 25.2.2014.

Direktorica ANDREJA VALANT

Cenik oskrbe za enoto Naklo  

Cenik oskrbe za enoto Naklo od 1.3.2014

Cenik oskrbe za enoto Naklo  

Cenik oskrbe za enoto Naklo od 1.3.2014

Advertisement