Page 1

Datum: 22.2.2011

CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR - ENOTA NAKLO OD 1.3.2011 Cene storitev oskrbe so določene s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 90/08 in 5/09) in po sklepu sveta Doma starejših občanov Preddvor. na dan €

Vrsta storitve

za 30 dni €

STANDARDNE STORITVE OSKRBA I

24,64

739,20

OSKRBA II

29,39

881,70

OSKRBA III/A

34,13

1.023,90

OSKRBA III/B

38,20

1.146,00

+10 %

2,46

73,80

lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) v enoposteljni sobi

+10 %

2,46

73,80

lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) v dvoposteljni sobi

+5 %

1,23

36,90

balkon ali terasa pri enoposteljni sobi

+5 %

1,23

36,90

balkon ali terasa pri dvoposteljni sobi

+2,5 %

0,62

18,60

dodatek za enoposteljno sobo

NADSTANDARDNE STORITVE povečanje stroškov od najnižje cene standardne storitve


Po 33. čl. Pravilnika se zaradi podstandardnega bivalnega prostora znižajo stroški oskrbe za: triposteljno sobo

-5 %

-

1,23

-

3,00

-

36,90

REZERVACIJA NA DAN od oskrbe I se odšteje strošek živil

Rezervacija se zaračuna pred vselitvijo v Dom v skladu z dogovorom.

Rok plačila stroškov oskrbe je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru lahko zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

Opomba: OSKRBA I OSKRBA II

-

OSKRBA III/A OSKRBA III/B

-

za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne pomoči za stanovalce z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami za stanovalce z najtežjimi starostnimi in zdravstvenimi težavami

CENIK STORITEV OSKRBE DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR - ENOTA NAKLO OD 1.3.2011 je potrjen na 13. seji sveta Doma starejših občanov Preddvor z dne 18.2.2011.

Direktorica ANDREJA VALANT

Cenik oskrbe, enota Naklo  

Cenik Naklo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you