Page 1

MEMร’RIA DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA 2009-2010 Universitat Rovira i Virgili

Adreรงa:

Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona Tel. 977 55 87 51 Fax 977 55 83 86


2

Índex I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

Presentació Direcció estratègica i de govern Personal del departament Activitat docent i de formació Els estudiants i el seu rendiment La planificació de les tasques docents i els programes de mobilitat Projectes d’innovació docent Activitats de crèdits lliures Altres activitats de difusió dels ensenyaments i la recerca Seminaris i cursos impartits Participacions en màsters i postgraus Conferències impartides La recerca i la transferència de coneixements Els grups de recerca del departament i els seus resultats La recerca al Departament de Geografia Activitats de recerca Estades de recerca Projectes de recerca actius Comunicacions a congressos La publicació de la recerca Projectes de transferència de coneixements i activitats d’assessorament

XIV. Annex. Memòria de recerca del departament. Setembre 2009.


3 MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA Curs 2009/2010 Avinguda Catalunya, 35 (Campus Catalunya) 43002 Tarragona Tel. 977 558751 Fax 977 559597 Adreça electrònica: sdgeografia@urv.cat http://www.urv.cat/dgeo

Dra. Yolanda Pérez Albert, directora Dr. José Ignacio Muro Morales, secretari

I. Presentació

Un dels eixos estratègics del Departament de Geografia al llarg d’aquest curs consisteix en donar publicitat de les tasques i les activitats docents i de recerca dels seus membres. Per tant, les reflexions que venen a continuació volen ser el resultat d’aquest objectiu formulat ara fa un any. Una part d’aquesta memòria ha estat utilitzada per la pròpia universitat com annex a l’informe del rector d’enguany. Per adaptar-la al nou objectiu hem variat l’ordre i hem ampliat els apartats i els materials.

En aquest document hi trobareu informació organitzada sobre tres directrius: la política i direcció estratègica, les activitats de formació del primer, segon i tercer cicle, i les derivades de la recerca i transferència realitzada pels membres del departament.

Abans de desenvolupar aquests punts informarem de tres fets rellevants. En aquest bienni la Unitat Predepartamental de Geografia, creada el 19 d’abril 2006, ha canviat d’estatus administratiu. El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar la creació del Departament de Geografia en sessió de data 5 de novembre de 2009. Un altre fet destacat és que en aquest curs s’han implantat els nous graus de Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme a l’Escola Universitària de Turisme i Oci de Vila-seca. La creació del nou Grau de


4 Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme a Vila-seca implicarà el trasllat del Departament de Geografia a l’Escola Universitària de Turisme i Oci.

La Càtedra DOW Desenvolupament Sostenible té un nou coordinador, el professor del departament Dr. Enric Aguilar. També volem recordar que a primers de desembre de 2009 ens va deixar en Jordi Amorós i Ros, antic estudiant i professor de geografia d’aquesta universitat.

No volem acabar aquesta presentació sense agrair la col·laboració del professorat d’aquest departament, la del personal administratiu i becaris i estudiants, així com la del Servei Tècnic del rectorat i del Servei de la Recerca de la nostra universitat.


5

II. Direcció estratègica i de govern

La planificació estratègica del Departament de Geografia pel curs 2009-2010 vol desenvolupar quatre àmbits de millora: augmentar el nombre de projectes de recerca europeus i grans projectes coordinats i/o liderats per membres del departament, incrementar els recursos totals per convocatòries públiques competitives i per transferència de coneixement, i donar publicitat a la memòria anual d’activitats del departament.

El primer àmbit ha complert les expectatives. Un professor d’aquest departament lidera un projecte europeu ESPON I+D+I (European Spatial Planning Observation Network) fins l’any 2012, alhora que coordina diferents grups de recerca de diferents països. Per la seva banda, altres professors i investigadors continuen liderant projectes europeus sobre homogeneïtzació de dades climàtiques i reconstrucció de dades del clima a la mar Mediterrània.

Al llarg d’aquest curs s’ha produït un augment dels recursos derivats de la recerca en l’àmbit anomenat competitiu i el de transferència de coneixement. També en aquest apartat s’han assolit els objectiu plantejats, doncs continuen en vigència diversos projectes i se’n desenvolupen de nous. Tant els objectius com les línies d’acció de millora de la recerca resten exposats a la Memòria de la Recerca de la Unitat Predepartamental de Geografia, redactada pels professors Santiago Roquer i José Ignacio Muro i presentada el setembre de l’any passat.

Per donar a conèixer les activitats del Departament de Geografia i a banda de la plana web que ja és operativa, s’ha dissenyat un format de recollida de la informació i una proposta d’ordenació de la mateixa. Un dels resultats és aquesta memòria, mitjançant la qual aquest departament dóna extensa publicitat de les tasques docents i de recerca, així com de les activitats organitzades al llarg del curs.


6

III. Personal del departament

Els professors i investigadors assignats al departament imparteixen docència a diferents àmbits: Facultat de Lletres, Escola Universitària de Turisme i Oci (campus de Vila-seca) i campus de les Terres de l’Ebre (Tortosa). A la secretaria administrativa del campus Catalunya hi ha una responsable, una administrativa i un tècnic de suport. Al campus de Tortosa s’afegeix 1 administratiu i un tècnic informàtic. El nombre de docents i investigadors del Departament de Geografia és de 43, dels quals 28 tenen el títol de doctor. Dels docents i investigadors, 13 professors ho són a temps complet: 3 catedràtics, 3 titulars d’universitat, 1 titular d’escola universitària, 2 professors agregats, 2 lectors i 2 professors investigadors. La resta del professorat està format per 21 professors associats (3 d’aquests amb el títol de doctor), 1 becari post-doctoral, 7 becaris pre-doctorals i 1 professora visitant. A la Facultat de Lletres hi ha 2 tècnics de suport a la recerca, 1 de suport a la docència i 7 becaris col·laboradors. Una part important del personal docent i investigador del departament és el professorat a temps parcial amb diferents graus de dedicació docent.

En els diferents àmbits de docència i de recerca del departament, hi ha 3 administratius i 1 tècnic informàtic. En el seu conjunt, un total de 57 persones, repartides en diversos centres (37 a la Facultat de Lletres de Tarragona, 11 a l’Escola Universitària de Turisme i Oci de Vila-seca i 9 al Campus de les Terres de l’Ebre a Tortosa).


7

Plaça

Facultat de Lletres

Catedràtics

2

Titulars Universitat i d'Escola Universitària

4

Professors Agregats Professors Visitants Professors Lectors Professors Associats Professors Investigadors Becaris Post-doctoral Becaris Pre-doctoral Tècnics de Suport a la Recerca Tècnic de suport a la docència Becaris Col·laboradors

E.U. Turisme i Oci (Vila-seca)

E.U. Turisme i Oci (Tortosa) 1

2

4 1 2

3 1 3

4 2 1 2 21 2 1 7

2

2

1

1

7

7

Tècnics Informàtics Personal administratiu

3

2 1 2 14 1

Totals

2 Total 37 11 Quadre 1. Nombre de membres del Departament de Geografia.

1

1

1 9

3 57


8

Nom i cognoms Antón Clavé, Salvador Oliveras Samitier, Josep Roquer Soler, Santiago

Plaça Catedràtic Universitat Catedràtic Universitat Catedràtic Universitat

Brunet India, Manuela Catalina

Titular Universitat

Muro Morales, José Ignacio

Titular Universitat

Pérez Albert, Mª Yolanda

Titular Universitat

Blay Boqué, Jordi Nel·lo Andreu, Marta Gemma

Titular Escola Universitària Professora Agregada

Russo, Antonio Paolo

Professor Agregat

Demet Oruç, Gülden

Professora Visitant

Saladié Borraz, Òscar

Professor Lector

Sigró Rodríguez, Francisco Javier

Professor Lector

Centre E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona)

Correu electrònic salvador.anton@urv.cat josep.oliveras@urv.cat santiago.roquer@urv.cat manola.brunet@urv.cat joseignacio.muro@urv.cat myolanda.perez@urv.cat jordi.blay@urv.cat martagemma.nello@urv.cat antonio.russo@urv.cat gulden.demet@urv.cat oscar.saladie@urv.cat javier.sigro@urv.cat

Aloguin Pallach, Magí Nicolau

Professor Associat

Facultat de Lletres (Tarragona)

magi.aloguin@urv.cat

Alonso Cruelles, Miguel

Professor Associat

E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

miguel.alonso@urv.cat

Beas Secall, Lorena

Professora Associada

Cáceres Silva, Jordi

Professor Associat

Cadiach Ricomà, Oda

Professora Associada

Calabuig Tomàs, Jordi

Professor Associat

Casadevall Camps, Robert

Professor Associat

Francès Tudel, Joan Carles

Professor Associat

García Rodríguez, Alfonso

Professor Associat

García Ventura, Jordi

Professor Associat

García-Borès Comas, Iban

Professor Associat

Gimeno Subirana, Carmen

Professora Associada

Iniesta Girona, Joan Jaume

Professor Associat

López Monné, Rafael

Professor Associat

E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca)

López Roig, Jordi

Professor Associat

E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

lorena.beas@urv.cat jordi.caceres@urv.cat oda.cadiach@urv.cat jordi.calabuig@urv.cat robert.casadevall@urv.cat joancarles.frances@urv.cat alfonso.garcia@urv.cat jordi.garcia@urv.cat iban.garciabores@urv.cat carmen.gimeno@urv.cat jj.iniesta@urv.cat rafael.lopezmonne@urv.cat jordi.lopezr@urv.cat


9 Nom i cognoms Merseburger Canals, Mª Goretti

Plaça Professora Associada

Padrell Benet, Jordi

Professor Associat

Queralt Basterra, Joaquim

Professor Associat

Saladié Gil, Sergi

Professor Associat

Salvat Salvat, Jaume

Professor Associat

Soronellas Juncosa, Jordi

Professor Associat

Alberich González, Joan Domonkos, Peter Wilson, Julie

Professor Investigador Professor Investigador Becària Postdoctoral (Beatriu de Pinós)

Centre Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

Correu electrònic mgoretti.merseburger@urv.cat jordi.padrell@urv.cat joaquim.queralt@urv.cat sergi.saladie@urv.cat

Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona)

jordi.soronellas@urv.cat

E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

peter.domonkos@urv.cat

E.U. Turisme i Oci (Vilaseca)

julie.wilson@urv.cat

jaume.salvat@urv.cat

joan.alberich@urv.cat

Castellà Sánchez, Mercè

Becari Pre-doctoral

E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

merce.castella@urv.cat

Coll Benages, Joan Ramon

Becari Pre-doctoral

E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

joanramon.coll@urv.cat

Fortuny Asensio, Aleix

Becari Pre-doctoral

Mariné Roig, Estela

Becari Pre-doctoral

Poza Moreno, Rafael

Becari Pre-doctoral

Rovira Soto, Mª Trinitat

Becari Pre-doctoral

Tujaka, Dorota

Becari Pre-doctoral

Andreu Bertran, Jordi Bustos Hernández, Montserrat Maixé Vicens, José Corrales Delgado, Carlo García Carné, Natán Gilabert Gallart, Alba Mallol Maeso, David Nàgera Porres, Nilo Pàmies Sans, Magí Untura, Ecaterina Alegria Latorre, Olga

Tècnic de Suport a la Recerca Tècnica de Suport a la Recerca Tècnic de Suport a la Docència Becari Col·laborador Becari Col·laborador Becari Col·laboradora Becari Col·laborador Becari Col·laborador Becari Col·laborador Becària Col·laboradora (Càtedra Dow)

Facultat de Lletres (Tarragona) E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

aleix.fortuny@urv.cat estela.marine@urv.cat rafael.poza@urv.cat

E.U. Turisme i Oci (Vilaseca) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona) Facultat de Lletres (Tarragona)

carlo.corrales@estudiants.urv.cat

Facultat de Lletres (Tarragona)

ecaterina.untura@estudiants.urv.cat

Tècnica Informàtica E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

mtrinitat.rovira@urv.cat dorota.tujaka@urv.cat jordi.andreu@urv.cat montserrat.bustos@urv.cat jose.maixe@urv.cat

natan.garcia@estudiants.urv.cat alba.gilabert@estudiants.urv.cat david.mallol@estudiants.urv.cat nilo.nagera@estudiants.urv.cat magi.pamies@estudiants.urv.cat

olga.alegria@urv.cat


10 Nom i cognoms Also Prieto, Eloisa Marina

Fornós Español, Cristina

Gascó Sans, Juanjo

Lara Querol, Elisabet

Plaça

Centre

Correu electrònic

Administrativa

E.U. Turisme i Oci (Tortosa)

eloisa.also@urv.cat

Facultat de Lletres (Tarragona)

cristina.fornos@urv.cat

Facultat de Lletres (Tarragona)

juanjo.gasco@urv.cat

Facultat de Lletres (Tarragona)

elisabet.lara@urv.cat

Responsable Administrativa del Dep.de Geografia Ex-responsable Administratiu del Dep.de Geografia Administrativa

Quadre 2. Personal del Departament de Geografia.


11

IV. Activitat docent i de formació

Els nous ensenyaments de Grau en Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme han desenvolupat la docència del primer curs, amb un programa formatiu comú a la Escola de Turisme i Oci de Vila-seca. Durant aquest període s’han dissenyat les competències i els resultats d’aprenentatge dels ensenyaments de Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme, corresponents al segon curs d’aquests graus. Tanmateix, s’han implantat les tutories a tots dos graus.

Al llarg del curs 2009-2010, s’han dissenyat dos programes de màster, un per Geografia i un per Turisme. El març de 2010 fou aprovat per ANECA el màster de Planificació Territorial: Informació i Eines per la Planificació i el màster de Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística. El Grau en Geografia i Ordenació del Territori pretén formar, d’una forma generalista, professionals en els camps de la planificació i gestió territorial i del medi ambient, el desenvolupament socioeconòmic i territorial i les tecnologies de la informació geogràfica. El Màster de Planificació Territorial: Informació i Eines per la Planificació, té un caire més especialitzat en el camp de la planificació territorial. L’objectiu del programa és formar professionals i tècnics especialitzats en l’ordenació i planificació territorial, en els àmbits de les zones rurals, les ciutats mitjanes i petites i els espais de muntanya i litoral. Amb això, es pretén singularitzar el programa del conjunt de màster universitaris.


12

V. Els estudiants i el seu rendiment

El curs 2009-2010 s’iniciaren els primers cursos dels graus de geografia i de turisme, que comparteixen un programa formatiu comú. La major part dels estudiants matriculats ho són a temps complet. El nombre d’estudiants de nou accés en el Grau de Geografia i Ordenació del Territori arriba als trenta, sobre un total de 112 estudiants de nou ingrés en el conjunt de l’Escola Universitària de Turisme i Oci. Graus i centres

Matriculats

Estudiants temps complet 27

Crèdits matriculats ordinaris 1.590

Grau en Geografia i Ordenació del 30 Territori Escola de Turisme 327 258 15.484 Geografia (llicenciatura) 40 41 2.451 Facultat de Lletres 1.239 1.146 69.586 Universitat 11.344 9.758 651.808 Quadre 3. Nombre d’estudiants i crèdits matriculats Font: Universitat Rovira i Virgili. Informe anual del Rector al Claustre, 15 d’abril de 2010.

A la Facultat de Lletres (Campus Catalunya) es desenvolupa la Llicenciatura de Geografia (pla 2001), amb una quarantena d’estudiants que ultimen aquests estudis. En el seu conjunt representen 2400 crèdits matriculats.

La procedència de la gran part dels estudiants matriculats a la Llicenciatura i al Grau de Geografia és propera al Camp de Tarragona.


13

Barbastro (Osca): 1 Mungia (Biscaia): 1 Arbeca

Vilanova i la Geltrú

Estudiants 1

2

4

9

21

Destaca, com a fet excepcional, els estudiants procedents d’altres províncies.

El rendiment acadèmic d’aquests estudiants se situa en valor similars als de la universitat. La taxa de rendiment acadèmic és semblant a la de la mitjana de la pròpia universitat. La taxa d’èxit de la Llicenciatura de Geografia és propera a la de la mitjana de la Facultat de Lletres i una mica superior a la de la universitat.

Ensenyaments Geografia (Llicenciatura) Facultat de Lletres Universitat

Taxa de rendiment acadèmic 71.9 78.8 72.7

Taxa d'èxit 93.2 94.3 91.1

Quadre 4. Rendiment acadèmic dels estudiants de la Llicenciatura de Geografia (pla 2001). Les xifres indiquen percentatges de crèdits ordinaris pel curs 2008-2009. Font: Universitat Rovira i Virgili. Informe anual del Rector al Claustre, 15 d’abril de 2010.


14

VI. La planificació de les tasques docents i els programes de mobilitat

La planificació de les tasques docents i el seu seguiment a la llicenciatura i als nous graus ha permès detectar els problemes i coordinar el seu desenvolupament. Entre d’altres accions destaquem l’establiment de les tutories als nous graus, el disseny de les competències i resultats d’aprenentatge per als ensenyaments de grau de geografia i de turisme (segon curs), i les reunions informatives per a alumnes sobre els programes de mobilitat Erasmus i Sicue-Sèneca. Sobre aquest últim aspecte, el Departament de Geografia manté convenis amb les universitats d’Artois, Provence, Nàpols, Malta, Porto, Aegean, Patràs, València, Granada, Màlaga, País Basc, Lleida i Barcelona.

Les pràctiques externes a la Llicenciatura de Geografia permeten als estudiants aplicar els coneixements adquirits durant la carrera, així com prendre contacte amb el món laboral. Es tracta d’una assignatura optativa de segon cicle i, pel seu desenvolupament, s’han establert convenis amb empreses i institucions públiques sota la responsabilitat d`un professor i un tutor nomenat per aquestes institucions o empreses. Les principals institucions i empreses, ordenades per comarques, són les següents:

Tarragonès • • • • • • • • • • • •

Diputació de Tarragona: Servei de Medi Ambient Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona: Servei d'Estudis Consell Comarcal del Tarragonès Observatori Turístic de la Costa Daurada (Tarragona) Subdelegació del Govern: Unitat de Protecció Civil Ajuntament de Salou: Patronat Municipal de Turisme Ajuntament de Vila-seca: Servei de Medi Ambient Mare Nostrum, Consultoria i Enginyeria Mediambiental, SL Ajuntament de Tarragona:àrea d'urbanisme Ajuntament de Tarragona:àrea d'informàtica DEPANA: Projecte de gestió sostenible de la Punta de la Móra CENCAT-Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil


15 Baix Camp • • • • • • • • • •

Adhoc, sostenibilitat ambiental (Reus) Agro-3, Enginyeria del Medi Rural ( Reus) Ajuntament de Reus: Servei d'Emergències i Seguretat Civil Ajuntament de Reus: regidoria de medi ambient Consell Comarcal del Baix Camp (Reus) Gabinet GAUDI, S. L (Reus) Geomediterrània: Mediterrània de Geoserveis ( Cambrils) L’Alsina. Centre d’Educació socio-ambiental (Cambrils) Ajuntament de Vandellòs- L'Hospitalet APG Territorial(Assistència per a la Planificació i Gestió Territorial) (Reus)

Alt Camp • •

Ajuntament de Valls: Serveis d'Urbanisme Consell Comarcal de l’Alt Camp

Baix Penedès •

Ajuntament del Vendrell

Conca De Barberà • •

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Ajuntament de l'Espluga de Francolí: oficina de turisme

Priorat •

Consell Comarcal Priorat

Ribera d'Ebre • •

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre Consorci de la Serra de Llaberia (la Serra d'Almos)

Baix Ebre •

Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) (Tortosa)


16 • • •

Consell Comarcal del Baix Ebre (Tortosa) Observatori de l'Ebre (Roquetes) Parc Natural del Delta (Deltebre)

Montsià • •

Ajuntament d’Alcanar: Oficina Municipal de Turisme Ajuntament de Santa Bàrbara: Infocentre.

Terra Alta •

Consell Comarcal de la Terra Alta

Barcelonès • •

Servei Meteorològic de Catalunya GEOTEC Estudis i Projectes Geogràfics

Garraf •

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


17 La Universitat Rovira i Virgili ha establert un conveni amb la Universitat Itinerant del Mar (Astúries) participada, també, per les Universitat d’Oviedo i Universitat de Porto. L’esmentat conveni consisteix en la subvenció per part de la URV a dos alumnes de Geografia que desitgin participar en un viatge docent per mar juntament amb alumnes de les altres universitats. Aquest conveni existeix des de l’any 2009. Enguany, han assistit els estudiants Silvia Garcia López i Rafael Colom Alastruey.

Fotos 1 i 2: El vaixell “Creoula” i el grup d’estudiants participants del viatge.


18

VII. Projectes d’innovació docent

Al llarg d’aquest curs s’ha desenvolupat un projecte d’innovació docent titulat “Web col·laborativa de tècniques d’anàlisi espacial i cartogràfic. Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística”. L’objectiu d’aquest projecte ha estat la millora dels estudis presencials amb la generació d’una Web col·laborativa que facilités el treball autònom dels alumnes i la interacció amb els continguts de la matèria, els professors i el conjunt dels estudiants. La motivació general ha estat donar suport a l’aprenentatge de les assignatures pròpies de la matèria Tècniques d’Anàlisi Espacial i Cartogràfic (24 crèdits) i ha estat dirigit als estudiants del programa formatiu de Turisme i Geografia.

En aquest mateix període, uns professors de geografia han organitzat una activitat d’innovació, en aquest cas adreçada als estudiants de secundària, titulada “Estudi de la percepció urbana mitjançant Tecnologies de la Informació Geogràfica”. Aquest exercici ha volgut mostrar les diferents percepcions de la ciutat i s’ha desenvolupat amb la col·laboració dels propis estudiants de batxillerat.

El Departament de Geografia ha iniciat la selecció bibliogràfica dels materials dipositats al Centre de Recursos, per posar-los a disposició dels estudiants dels graus de Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme. A més d’aquestes tasques d’innovació docent, i com veurem a continuació, el departament ha organitzat altres activitats formatives que han comptat amb la participació dels estudiants.


19

VIII. Activitats de crèdits lliures

Amb la implantació dels nous graus desapareix aquesta tipologia de crèdits que han permès organitzar, sota diferents formats, tot un seguit d’activitats de formació i participació dels estudiants.

Els professors del Departament de Geografia han organitzat un ampli conjunt d’activitats de crèdits lliures. Entre les de caràcter essencialment pràctic, destaquen les jornades dedicades als Croquis i Esquemes Gràfics en el Treball de Camp del Geògraf. Les jornades de treball de camp dedicades enguany a les dinàmiques urbanes i territorials a Andalusia, que han comptat amb la col·laboració de professors d’altres universitats.

D’altra banda també hem de destacar els cursos d’estiu realitzats i coordinats per professors d’aquest departament: un de caràcter pràctic i experimental sobre qualitat ambiental a partir d’indicadors biològics i els altres dos dedicats al desenvolupament sostenible i al canvi climàtic i aigua. Per últim, les Jornades de Risc i Anàlisi del Territori que va desenvolupar el tema dels riscos naturals continua en aquesta sisena edició una llarga trajectòria.


20 Jornades de Treball de Camp sobre dinàmiques urbanes i territorials a Andalusia Occidental. Departament de Geografia (URV), 21 abril, 26-30 d’abril, i 12 de maig de 2010, en col·laboració amb els Departaments de Geografia de les Universitats de Sevilla, Còrdova i Cadis. Coordinadors Dr. Joan Alberich i Dr. J. Ignacio Muro.

Fotos 3 i 4: Foto de grup al Parc Nacional de Doñana i el professor Santiago Valle Buenestado de la Universitat de Córdova explicant el centre històric de la ciutat.

Croquis i esquemes gràfics en el treball de camp del geògraf/a. Departament de Geografia (URV). Jornades a càrrec del professor Roland Courtot, catedràtic de la Universitat d’Aix-en-Provence (França). Tarragona i Serra de Prades, 13 d’abril i 15-16 d’abril 2010. Coordinadors Dr. Josep Oliveras i Sr. Sergi Saladié.

Fotos 5 i 6: El professor Roland Courtot amb els estudiants i coordinadors del curs de Croquis en el treball de camp del geògraf/a. 15-16 d’abril 2010


21

VI Jornades Risc i anàlisi del territori: els riscos naturals II. Departament de Geografia URV i Ajuntament de Reus. Reus. 21 i 22 d’abril de 2010. Coordinadors Dr. Òscar Saladié, Dr. Jordi Blay i Sr. Jordi Andreu.

Iniciació a la diagnosi de la qualitat ambiental amb indicadors biològics en rius, Universitat d’Estiu, Departament de Geografia (URV), Tarragona, Facultat de Química, 2-5 de juliol de 2010. Coordinadora Dra. M. Goretti Merseburger.

Fotos 7, 8 i 9: Estudiants prenent mostres de l’aigua i analitzant-les, posteriorment, al laboratori.


22 Desenvolupament sostenible en el marc demogràfic actual: Malthus tenia raó. Universitat d’Estiu, Departament de Geografia (URV), Tarragona, Col·legi d’Arquitectes, 5-7 de juliol de 2010. Coordinador Dr. Joan Alberich.

Fotos 10 i 11: El Dr. Joan Alberich, coordinador del curs i el Dr. Enric Aguilar, Director de la Càtedra DOW/URV, donant els seus discursos inaugurals del curs. Públic assistent

Canvi climàtic i aigua a Catalunya. Universitat d’Estiu. Departament de Geografia (URV). Sant Carles de la Ràpita, 15-15 juliol 2010. Coordinador Dr. Javier Sigró.


23

IX. Altres activitats de difusió dels ensenyaments i la recerca

A més de les activitats amb crèdits lliures, diferents professors i investigadors han organitzat activitats i cursos, impartit conferències per ser aprofitades en la formació dels estudiants i per la difusió dels ensenyaments i la recerca. Enguany han continuat les sèries de conferències adreçades als estudiants de batxillerat sobre un tema geogràfic de rellevància. A l’inici del curs es va fer la presentació pública del C3 (Centre en Canvi Climàtic de la URV) a Tortosa. Amb motiu d’aquest acte se celebrà una activitat científica sota el lema “Entenent el Canvi Climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes”, que contà amb la participació de destacats investigadors internacionals en els diferents temes, així com representants d’organismes internacionals i nacionals implicats. Bona part de l’auditori estava format per estudiants de geografia.

En aquest apartat hem inclòs activitats com la Setmana de la Ciència i les conferències impartides per professors d’altres universitats i adreçades a estudiants de geografia de la URV. Per últim, volem destacar la jornada celebrada al Delta de l’Ebre amb una visita al Centre d’interpretació del Parc Natural i amb un recorregut per l’entorn del Delta realitzat pels estudiants de la Llicenciatura i del Grau de Geografia, amb una sessió final sobre les sortides professionals del geògrafs.

Com ja hem avançat a la presentació d’aquesta memòria, el professor Jordi Amorós i Ros va morir el 3 de desembre de 2009. Llavors, el Departament de Geografia va decidir organitzar un acte d’homenatge, celebrat el mes d’abril del 2010, amb parlaments d’estudiants i companys d’en Jordi Amorós.


24 Stand Fira de Mostres de R + D Setmana de la Ciència URV. Grups de Geografia i Laboratori de Cartografia i Sistemes d’Infomació Geogràfica. 18-20 novembre 2009. Tarragona. Campus Catalunya, Departament de Geografia (URV). Coordinadors Dr. Jordi Blay i Sr. Jordi Andreu.

Fotos 12, 13, 14 i 15: Fotografies dels tallers i activitats realitzades a la Setmana de la Ciència 2009 Campus Catalunya.

Jornada de Geografia al Delta de l’Ebre dirigit a estudiants de la llicenciatura i de grau. 12 de març 2010.

Foto 16 i 17: Vista panoràmica del Delta de l’Ebre i visita dels estudiants de Geografia de la URV a una àrea del Parc Natural.


25 Presentació pública del Centre en Canvi Climàtic (C3) de la Universitat Rovira i Virgili al Campus de les Terres de l’Ebre i activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.

Foto 18: Grup dels participants i organitzadors de la sessió científica en l’acta d’inauguració del Centre en Canvi Climàtic a Tortosa.

L’escalfament global: ¿què sabem i que requiria saber per adaptar millor als països als seus efectes més adversos?. Phil Jones. University of East Anglia, Norwich, Gran Bretanya. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.

Fotos 19 i 20: El professor Phil Jones en la seva conferència i una panoràmica de l’auditori Felip Pedrell de Tortosa.

El camí cap a Copenhaguen: una visió de les negociacions sobre canvi climàtic des del mitjans de comunicació. Tomàs Molina. Televisió de Catalunya. A


26 l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.

Els extrems climàtics: ¿com estan canviant i quins són els seus impactes en el socioecosistema?. Thomas Peterson. NOAA, Asheville, USA. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.

Resultats de la Tercera Conferència mundial del clima en el context d’un nou marc global de Serveis Climàtics. Dr. Omar Baddour, OMM, Ginebra, Suïssa. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.

Canvis en el clima i en els extrems climàtics: una perspectiva des de les Companyies de Reassegurances. Dr. Malcolm Haylock. Servei d’Estudis de ParnerRe, Zuric, Suïssa. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.

Escenaris climàtics a l’Holanda del 2050 i com poden ser usats en la definició de mesures d’adaptació pels usuaris. Dr. Aryan van Engelen. KNMI, De Bilt, Holanda. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell. Cuencas hidrográficas en América Latina: espacios para la prosperidad o el conflicto. David Barkin, professor d’Economia de la Universitat Autónoma Metropolitana, México. 26 de novembre 2009. Conferències de difusió de l’ensenyament de Geografia. Instituts de Secundària de la província de Tarragona. Curs 2009-2010.


27 Acte en record de Jordi Amorós. Parlaments de Natán García (estudiants), Robert Casadevall (Col·legi de Geògrafs), Jordi Blay, Yolanda Pérez i Santiago Roquer (professors URV). Tarragona, Campus Catalunya, 15 d’abril 2010.

Foto 21: Acte d’homenatge al professor Jordi Amorós.


28

X. Seminaris i cursos impartits

En aquest apartat hem inclòs els seminaris i cursos impartits per professors del departament i d’altres universitats dirigits a estudiants de geografia. Les temàtiques d’aquests cursos referents a qüestions com la mobilitat demogràfica, la immigració, el espais regionals, la porositat de les fronteres, la planificació urbana, els conflictes derivats de l’ús dels recursos hídrics, els paisatges fluvials, les destinacions turístiques i les sortides professionals dels geògrafs.

Les poblacions subsaharianes a Catalunya. Seminari a càrrec de Andreu Domingo i Albert Sabater (Centre d’Estudis Demogràfics. UAB). Màster Migracions i Mediació Social. URV, 4 de març 2010.

Europa i les migracions, una visió actual de les fronteres internes i externes de la Unió Europea i el seu paper en el moviment de les persones. François Moullé. Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Escola Universitària de Turisme i Oci, Vila-seca 6 d’abril de 2010.

L’Espai Montblanc, espais turístics a la recerca de territori. François Moullé. Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Escola Universitària de Turisme i Oci, Vila-seca 6 d’abril 2010.

La combinació d’escales rera la il·lusió de la porositat de les discontinuïtats. François Moullé. Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Tarragona 8 d’abril 2010.

La Unió Europea, espais fronterers que no s’assemblen.

François Moullé.

Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Tarragona 8 d’abril 2010.


29

La integració de la immigració a Catalunya: reflexions a partir d’una nova font estadística (L’Enquesta Nacional d’Immigrants). Miguel Solana. Universitat Autònoma de Barcelona. Jornada de Cloenda del curs 2009-2010. Màster en Migracions i Mediació Social. Contextos de la migració. URV. Divendres 11 de juny 2010. URV.

Curs sobre L’Espagne au XXè. siècle. Universitat d’Artois (Arras, França), Josep Oliveras, abril 2010.

Sortides professionals de la Geografia. Robert Casadevall (vice-president del Col·legi de Geògrafs). Tarragona (Facultat de Lletres) i Vila-seca (Escola Universitària de Turisme i Oci). 18 i 23 de març 2010.

Jornada sobre Els paisatges fluvials, patrocinada per la Xarxa Joan Lluís Vives. Sergi Saladié, Josep Oliveras. Tortosa, 17 i 18 de desembre 2009.

Seminari Tracking technologies and destination management, Universitat della Svizzera Italiana, (Lugano, Suïssa), Antonio Paolo Russo i N. Shoval, 10-13 de febrer de 2010.


30 Curs sobre Ciudad, planificación y desarrollo urbano. Organització a càrrec del Colegio de Planificadores del Desarrollo Urbano Sostenible de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas a Tampico (México), Josep Oliveras, 9 -14 de novembre de 2009.

Foto 22: El professor Josep Oliveras a la Universitat Autònoma de Tamaulipas (Tampico, México).


31

XI. Participació en màsters i postgraus

Els professors del departament participen en diversos programes de formació de tercer cicle de la URV i d’altres universitats: •

Màster en Direcció i Planificació del Turisme i l’Oci. Escola Universitària de Turisme i Oci. URV.

Màster en Intelligent Coast. Noves estratègies turístiques, noves estructures territorials, UPC.

Màster en Migracions i Mediació Social. URV.

Màster en Antropologia Urbana. URV.

Màster en Dret del Medi Ambient. URV.

Màster Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa. URV.

Màster Desenvolupament Regional i Local. Universitat de Sevilla.

Postgrau Especialista Universitari en Gestió Cultural. FURV

Després de l’aprovació de les respectives memòries per part de l’ANECA i de la Direcció General d’Universitats, el curs vinent 2010 – 2011 s’iniciarà el màster de Turisme, i el curs 2011 – 2012, el de Planificació Territorial, coordinats per professors del Departament de Geografia.

En relació a la formació de tercer cicle, i en concret amb la de doctors, en aquest curs hi ha nou tesis doctorals inscrites, dirigides per docents d’aquest departament.


32

XII. Conferències impartides

Les temàtiques de les conferències impartides pels professors del departament representen les diferents especialitats d’aquests. Del canvi climàtic i la homogeneïtzació de dades pel seu estudi i la seva influència en el turisme, la sostenibilitat en els referents demogràfics, el patrimoni paisatgístic, la història dels mapes i la geografia, l’organització territorial i l’urbanisme i el turisme, entre d’altres.

AGUILAR,

Enric.

Canvi

Climàtic.

Reptes

i

Oportunitats

per

un

Desenvolupament Sostenible, Jornada de l'Economista, Tortosa, octubre 2009.

AGUILAR, Enric. Data, metadata and homogeneity requirements for assessing climate extremes. Workshop Weather and Climate Extremes During the Past 100 years, (Diessenhofen, Schaffhausen, Suècia), 7-9 juny 2010.

AGUILAR, Enric. Rescat de dades, metadades i homogeneïtat de sèries termopluviomètriques.

Ponència invitada a

les Segones Jornades de

Metereologia i Climatologia de la Mediterrania Occidental, (València), març 2010.

ALBERICH, Joan. Demografía y pérdida de biodiversidad. VI Foro de Biodiversidad del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (Vitòria), 2009.

ANTÓN, Salvador. De los parques temáticos a la tematización del ocio. Tendencias e implicaciones. Congreso Internacional de Turismo. Universidad del Comahué, Neuquén (Argentina), 2009.

ANTÓN, Salvador. Développement touristique et questions immobilières en Espagne. Festival International de Géographie. Saint-Dié-des-Vosges (France), octubre 2009.


33 ANTÓN, Salvador. Dubai. La construcció de la ciutat temàtica. Turisme. Espais de Ficció. DHUB, Barcelona, 2009.

ANTÓN, Salvador. Global theme parks and tourism development: Principles and challenges. International School of Hotel and Tourism Management. Ben Gurion University at Eilat, Eilat (Israel), 2009.

ANTÓN, Salvador. Global theme parks: Origins, types and geographical prospects. Hebrew University of Jerusalem. Faculty of Social Sciences. Departament of Geography, Jerusalem (Israel), 2009.

ANTÓN, Salvador. Les parcs à theme. Facteurs d'évolution et renouvellement de l'offre. Une perspective europeénne. Institut de Recherche et d’Etudes Superieures du Tourisme (IREST). Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (Paris), 2010.

ANTÓN, Salvador. Perspectives de recherche à propos des parcs à theme. Du miroir de la globalisation a la reinvention des lieux. Equipe Interdisciplinaire de Recherche sur le Tourisme. Institut de Recherche et d’Etudes Superieures du Tourisme (IREST). Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (Paris), 2010.

BLAY, Jordi. L’espai rural de l’Alt camp: un patrimoni paisatgístic de gran interès. El patrimoni cultural desconegut de l’Alt Camp. Un llegat del passat com a estratègia de futur. URV i el Consorci Pro-Universitari Alt Camp-Conca de Barberà, (Valls), 2009.

BLAY, Jordi. Parlem de paisatge (favorit o no). IX Cicle de Xerrades a la Fresca. Associació Cultural l’Espona, (La Palma d’Ebre), 7 d’agost de 2009.

BRUNET, Manola. Climate Assessment and emerging data rescue, initiatives, a Technical Conference on Changing Climate and Demands for Climate Services, WMO/Commission for Climatology, (Antalya, Turquia), 16 febrer 2010.


34 BRUNET, Manola. What is in need for data coordination under EURO4M. al meeting of EURO4M, (De Bilt, Holanda), Manola Brunet, 15 d’abril 2010.

BRUNET,

Manola.

The

development

of

the

Spanish

Daily

Adjusted

Temperature series (SDATS): A case-study discussing from data rescue procedures to daily adjustments application, with a special emphasis on the “screen bias” minimisation. Second WMO/MEDARE International Workshop Addressing climate data sources and key records for the Mediterranean Basin in support of an enhanced detection, prediction and adaptation to climate change and its impacts, (Nicòsia), 10 de maig de 2010.

BRUNET, Manola. The WMO MEDARE Initiative: past activities, current status and prospects: identifying the workshop targets. Second WMO/MEDARE International Workshop Addressing climate data sources and key records for the Mediterranean Basin in support of an enhanced detection, prediction and adaptation to climate change and its impacts, (Nicòsia), 10 de maig de 2010.

MARINÉ, Estela. Narratives, images and identities on the move. Study of the Catalan coast through more than one century of tourist guidebooks. International Workshop Mobility and Creativity. Narrative, representation & performance. University of Surrey. Department of English, (Guildford, Regne Unit), 2009.

MURO, J. Ignacio. Los ingenieros del ejército y la planimetría de la ciudad de Barcelona en el siglo XIX. Jornades d’història de la cartografia de Barcelona. Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 19 de maig de 2010.

MURO, J. Ignacio. Los mapas sinópticos y las cartas de nubosidad del Servicio Meteorológico de las Fuerzas del Aire republicanas (1938). Col·loqui Mapes i cartògrafs en la Guerra Civil espanyola (1936-1939). La Jonquera divendres 5 de febrer de 2010.


35 OLIVERAS, Josep. Reflexions actuals sobre l’11 de setembre, Consell Comarcal del Baix Camp de la Diada Nacional de Catalunya, 10 de setembre de 2009.

OLIVERAS, Josep. El paper del Baix Penedès en l’Organització Territorial de Catalunya, El Vendrell, Conferència inaugural campus universitari, 1 de desembre de 2009 .

OLIVERAS, Josep. Un clar exponent de l’activitat industrial vendrellenca durant la 2ª meitat del segle XX: Indústria Miret, S.A. El Vendrell, Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. 27 de gener 2010.

OLIVERAS, Josep. La ville de Barcelone i Organisation et aménagement du territoire en Espagne, Josep Oliveras. Université d’Artois (Arras, França). 29 d’abril 2010.

OLIVERAS, Josep. El Passeig de Manresa. La seva urbanització. Museu de la Tècnica de Manresa, 20 de maig de 2010.

OLIVERAS, Josep. De quan mestre Vila conegué el patró Blanchard i de les coses que succeïren. Societat Catalana de Geografia, Barcelona, 15 de juny de 2010.

RUSSO, Antonio Paolo. Città studentesche e turismo. Tra tradizione e nuovi paesaggi

della

creatività

dins

el

Seminari

Internacional:

Popolazioni

Universitarie e Città: Effetti, Conflitti, Sfide e Opportunità. University of Sassari, (Alghero, Italia), 27-28 de novembre de 2009.

RUSSO, Antonio Paolo. Destination branding, collective intellectual property and cultural commons: a promising management tool with many open issues, Seminari Internacional: Cultural commons. University of Turin I Centre Studi Silvia Santagata (Turin, Itàlia), 30-31 de gener de 2010.


36 RUSSO, Antonio Paolo. La turistización de cascos antiguos en Latinoamérica: retos y soluciones sostenibles en la area del post-turismo. Soluciones Sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mundial. (Àvila), 2009.

RUSSO,

Antonio

Paolo.

The

tourismification

of

world

heritage:

misunderstandings and best practices. Simposi Internacional: Creative cities: which (historic) urban landscape? University of Nova Goriça, Venècia (Itàlia), 19-20 de febrer de 2010.

SALADIÉ, Òscar. Turisme i canvi climàtic: una relació en dues direccions. Món local i canvi climàtic: què podem fer? Diputació de Tarragona, Tarragona 7 d’octubre de 2009.

SALADIÉ, Òscar. Impactes presents i futurs del canvi climàtic sobre els socioecosistemes del Mediterrani Occidental. Jornada Tècnica i de Debats sobre el canvi climàtic. Institut de Ciències de l’Educació de la URV, Tarragona 24 de novembre de 2009.

SALADIÉ, Òscar. Observar el temps a la Ribera d’Ebre: història de les estacions meteorològiques. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Tivissa, 24 de gener de 2010; La Palma d’Ebre, 13 de març de 2010; Benissanet, 17 d’abril de 2010; Móra la Nova, 10 de juny de 2010.

SALADIÉ, Òscar. Turisme i desenvolupament sostenible. Aules de la Gent Gran de la URV, Tarragona, 10 de febrer de 2010; Falset, 12 de febrer de 2010; Constantí, 17 de març de 2010.

SALADIÉ, Òscar. Taula Rodona: Evitem la generació de residus a Jornades sobre química verda: evitem la generació de residus. Facultat de Química de la URV i Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, Tarragona 30 d’abril de 2010.


37 SALADIÉ, Òscar. Biodiversitat i turisme a les Terres de l’Ebre. Jornades de Portes Obertes, Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita – Delta de l’Ebre, Sant Carles de la Ràpita, 4 de juny de 2010.

SALADIÉ, Òscar. Fem sostenible el nostre desenvolupament. Curs d’estiu de la URV Desenvolupament sostenible en el marc demogràfic actual: Malthus tenia raó?, Tarragona, 5 de juliol de 2010.

SALADIÉ, Òscar. La precipitació a la Península Ibèrica: canvis observats. Curs d’estiu de la UETE/URV Canvi climàtic i aigua a Catalunya, Sant Carles de la Ràpita, 13 de juliol de 2010.

SIGRÓ, Javier. Canvi climàtic. Passat i futur. Instituts de Batxillerat Gaudí, Cambrils, Narcís Oller i Sant Josep de Reus. 19 de novembre de 2009, 14 de desembre de 2009, 5 de febrer de 2010 i 8 de març de 2010.

SIGRÓ, Javier. Una visión del cambio climático en España y un acercamiento al Mediterráneo, Seminario de la Fundación EuroArabe: Diálogo sobre cambio climático y gestión del agua: Cooperación Internacional y Capacitación en la región euroárabe, (Granada), 28-29 de gener de 2010.

Aquesta relació de conferències està estretament relacionada amb els resultats de la recerca dels dos grups del departament que comentarem a continuació.


38

XIII. La recerca i la transferència de coneixements

Aquest apartat relaciona les activitats i la visibilitat de la recerca produïda pels professors investigadors d’aquest departament. Un dels punts tractarà sobre els resultats obtinguts pels dos grups de recerca. A continuació, es relacionaran les

activitats

de

recerca

del

departament,

els

projectes

actius,

les

comunicacions a congressos i les publicacions en forma d’articles i llibres. Per últim, esmentarem els projectes de transferència i assessorament. Per finalitzar aquesta memòria, inclourem la Memòria de la Recerca de la Unitat Predepartamental de Geografia redactada al setembre de 2009 amb l’objectiu d’identificar i definir els objectius i línies d’acció de la recerca.

Els grups de recerca del departament i els seus resultats

El nombre de professors amb la condició d’investigadors actius són 12 (que representa el 92,3%), dividits en dos grups de recerca: •

Grup de recerca Centre en Canvi Climàtic

Grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics

Els professors i investigadors que formen part del grup de recerca Centre en Canvi Climàtic participen i lideren projectes de recerca internacionals i nacionals en els àmbits de les línies d’investigació pròpies, sobre les bases de dades, el rescat de dades climàtiques, homogeneïtzació de sèries climàtiques, desenvolupament de xarxes climatològiques de referència, riscos climàtics. Tanmateix el grup ha sol·licitat nous projectes, a l’actualitat en diferents fases de resolució. Els resultats de la seva recerca es manifesten en publicacions periòdiques i monografies d’abast nacional i internacional. El Centre en Canvi Climàtic també realitza activitats de transferència, assessoria científica i tècnica, així com activitats formatives i de divulgació.


39 L’activitat de recerca del grup d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics es fonamenta

en

l’anàlisi

territorial

i

l’estudi

de

les

dinàmiques

de

desenvolupament regional i l’aplicació d’instruments i tècniques d’anàlisi cartogràfica i SIG a l’estudi dels processo territorials. Els professors i investigadors d’aquest grup estudien com incideixen les activitats turístiques i recreatives en la transformació del paisatge, l’organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional a Catalunya, la Mediterrània, l’espai europeu i Amèrica Llatina. Entre les seves accions també s’inclou treballs de transferència de coneixements en matèries i qüestions ambientals, de mobilitat i de planificació i desenvolupament local i regional. El resultat d’aquesta tasca és visualitza en el lideratge i participació en projectes d’abast internacional i nacionals. Volem destacar un projecte europeu ESPON, atorgat enguany, amb coordinació amb diverses universitats europees i liderat per un membre d’aquest grup, així com una recerca que estudia el desenvolupament turístic sostenible a Cuba.

Aquest curs, tots dos grups de recerca han rebut la consideració per part de la Generalitat de Catalunya de Grups de Recerca Consolidats fins l’any 2012. El Centre en Canvi Climàtic (C3) és, a partir del 22 de desembre de 2009, un centre de recerca propi de la URV, ubicat al Campus de les Terres de l’Ebre. Com ja hem assenyalat, per donar a conèixer els seus objectius i les línies de recerca, es va celebrar un acte públic a Tortosa el 8 d’octubre de 2009 amb una sessió científica. A l’àmbit de la recerca sobre el turisme i l’oci, després de la posada en marxa del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, es continuen desenvolupant projectes on membres del nostre departament estan vinculats. L’acte d’inauguració oficial d’aquest parc es farà el 14 de juny de 2010 a Vila-seca.


40

La recerca al Departament de Geografia

Els resultats de la recerca recollides a la base de dades del GREC de la universitat per 2009 i 2010 mostren un creixement sostingut de les tendències dels últims anys, així com una consolidació dels recursos i dels resultats de la recerca realitzada pels grups i persones que els integren.

Projectes Ajuts a la recerca Grups consolidats Projectes europeus Projectes de recerca Resultats de la recerca Publicacions en revistes Tesis i treballs de recerca Contribucions a congressos Publicacions en llibres Publicacions en revistes indexades

Fins 2008 2009-2010 Totals 72 3 2 16

11 2 1 2

83 5 3 18

243 72 436 501 34

15 5 30 32 8

258 77 466 533 42

Quadre 5. Curs 2009-2010 Font: Dades de Gestió de la Recerca (URV). Resum per Departament de Geografia https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crcxl.cgi

Les xifres de projectes de recerca expliquen aquesta consolidació. En aquest període es mantenen 11 projectes de recerca, 1 projecte amb finançament europeu i dos projectes competitius. Podem comparar aquests resultats amb els dels anys anteriors, i es pot comprovar la continuïtat i el creixement d’aquesta tasca. Els treballs de recerca han donat

resultats en forma de

publicacions amb diversos graus de visibilitat científica. Així, els 8 articles científics publicats en revistes indexades mostren una important inserció en certs àmbits, si els comparem amb els 34 anteriors. Una part significativa d’aquests resultats provenen de les aportacions a congressos i les diferents modalitats de treballs de recerca desenvolupades.

Un efecte del creixement de l’activitat investigadora ha estat la consolidació dels 12 investigadors actius del departament. Aquesta figura ha generat un finançament associat i aquests recursos han estat destinats a contractar


41 investigadors en formació, professorat amb dedicació parcial i professors convidats.

Activitats de recerca

Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes. En el marc de la presentació pública del Centre en Canvi Climàtic C3. Tortosa. 10 Octubre 2009.

Detección e Índices de Cambio Climático en la República Mexicana, taller coorganitzat per l'Instituto Nacional de México, la Universidad Iberoamericana de Puebla i el Centre en Canvi Climàtic URV (Març 2009).

Second WMO/MEDARE International Workshop: Addressing climate data sources and key records for the Mediterranean Basin in support of an enhanced detection, prediction and adaptation to climate change and its impacts (Nicosia, Xipre, 10-12 Maig 210). Centre en Canvi Climàtic C3. URV.

I Congrés de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, Desarrollo (COODTUR).(coorganització) Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural de Lleida. La Pineda, Vila-Seca, Tarragona, 2009.

Intercambio y transferencia de resultados entre grupos mediterraneos españoles de investigacion turistica. Ministerio de Ciencia e Innovación. Grups de Recerca en Turisme de les Universitats de les Illes Balears, Alacant i Rovira i Virgili. Eivissa 26, 27 i 28 de maig de 2010.


42

Estades de recerca

Andreu, Jordi

Sessions de treball "Diagnóstico de la actividad turística en Viñales (Cuba) y tendencias de su desarrollo sostenible"

Mariné, Estela

Estada de recerca predoctoral per obtenir la menció europea de doctorat. University of Nottingham.

Nel·lo, Marta

Projecte de cooperació de la AECID al Parc Nacional del Valle de Viñales en colaboración con el Departamento de Geografía de la Universidad de La Habana.

Pérez, Yolanda

Projecte de cooperació de la AECID al Parc Nacional del Valle de Viñales en colaboración con el Departamento de Geografía de la Universidad de La Habana.

Russo, Antonio

Estada de recerca a la Universitat Federal de Rio de Janeiro subvencionat pel programa d'estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo".

Saladié, Òscar

Treball de camp al Parc Nacional de Viñales en el marc del projecte AECID.

Rovira, Trini

Urbanisme en nuclis turístics. Màlaga.

Quadre 6. Professors i investigadors amb una estada superior o igual a 15 dies.

Projectes de recerca actius

Innovación territorial y modelos de desarrollo en destinos turísticos litorales. Análisis a diferentes escalas espaciales. (INNOVATUR). Plan Nacional 20092011. Investigador principal: Salvador Antón.

Diagnóstico de la actividad turística en Viñales (Cuba) y tendencias de su desarrollo sostenible. Programa Nacional de Cooperación Interuniversitaria España y Iberoamérica. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 2009-2010. Investigadora principal: Marta Gemma Nel·lo.


43 The Attractiveness of European Cities and Regions for Residents and Visitors. ESPON (The European Spatial Planning Observatory Network) I+D+I. 20102012. Investigador principal Antonio Paolo Russo.

Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach, EU Action COST. Enric Aguilar. 2009-2010.

European Reanalysis and Observations for Monitoring (EURO4M). Projecte Integrat Europeu. (2010-2014). Investigadora principal: Manola Brunet.

La 'patrimonialización' de los conjuntos històricos coloniales de Lationamérica. Entre oportunidades de desarrollo turístico y reivindicación identitaria. Estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes doctores, 2010. Investigador principal: Antonio Paolo Russo.

La migració de dones estrangeres al medi rural català en el context de la transformació econòmica i social de les comunitats locals. Recerca aplicada en matèria d’immigració a Catalunya. Jordi Blay i Santiago Roquer. 2010-2011.

El desarrollo y mejora de una base de datos climáticos instrumental para calibrar registros ’proxy’ del clima y analizar la variabilidad climática de baja frecuencia en la Península Ibérica. Projecte coordinat. Centre en Canvi Climàtic. 2009.

Cambios en la Frecuencia, Intensidad y Duración de eventos Extremos en la Península Ibérica. Projecte coordinat amb EXPICA. Centre en Canvi Climàtic. 2010.

Los cambios climáticos abruptos y su impacto en los ecosistemas y las sociedades humanas en el Pirineo central y occidental. Centre en Canvi Climàtic, 2010.

La documentació cartogràfica de la Guerra Civil espanyola (1936-1939). AGAUR. Universitat de Barcelona. J. Ignacio Muro. 2009.


44 Cartografía y agrimensura en Cataluña y Baleares (1845-1895) I+D+i Plan Nacional. Ministerio de Ciencia e Innovación. Universitat de Barcelona. J. Ignacio Muro. 2009-2011.

¿Por qué vienen? La inmigración de mujeres extranjeras al medio rural español en el contexto de la transformación económica y social de las comunidades locales. I+D+i Plan Nacional. Ministerio de Ciencia e Innovación. URV. Santiago Roquer i Jordi Blay. 2011-2013. Las ciudades españolas en la etapa autonómica (1978 – 2008). Dinámicas, procesos y políticas. I+D+i Plan Nacional. Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidad Autónoma de Madrid. S. Roquer, 2009-2011.

Comunicacions a congressos

ALBERICH, Joan. La metropolitanización del territorio catalán: un análisis a partir de los espacios de vida de la población. XII Congreso de Población Española. Barcelona. Juliol de 2010.

ANDREU, Jordi. La Aplicación de la tecnología Sistema de Información Geográfica para la planificación y gestión del desarrollo turístico sostenible de la Isla parida y su influencia maritimo terrestre del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, Panamá. (pòster). VI Congreso de Areas Protegidas. La Habana (Cuba), 2009.

ANTÓN, Salvador i MARINÉ, Estela. The evolution of the image of Catalan coastal destinations. International Conference Researching Coastal and Resort Destination Management: Cultures and Histories of Tourism. Universitat de Girona, (Girona), 2009.


45 ANTÓN, Salvador. Dinámicas de restructuración de los desinos turísticos litorales del Mediterráneo. XIII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa. Renovación de destinos turísticos consolidados, (Castelló), 2010.

BLAY, Jordi. Consum urbà al Camp de Tarragona. Jornades XVII Curs científic Mediterrània_CIE: ‘Fets i futur de l’aigua’, 24 de març de 2009.

MARINÉ, Estela. Image and identity in coastal destinations. The evolution of top Catalan coastal destinations through more than one century of French and German guidebooks. International conference Resorting to the Coast: Tourism, Heritage and Cultures of the Seaside. Leeds Metropolitan University. Centre for Tourism and Cultural Change, (Blackpool, Regne Unit), 2009.

NEL·LO, Marta i PÉREZ, Yolanda Diagnóstico de la actividad turística del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí (Panamá). VI Congreso de Áreas Protegidas. La Habana (Cuba), julio de 2009.

OLIVERAS, Josep. Interessos locals i territorials en la creació de les noves vegueries,

Col·loqui

Internacional

Formes,

lògiques

i

reptes

de

les

transformacions territorials a França, Catalunya i Espanya. Institut d’Estudis Territorials (U.P.F.), Societat Catalana de Geografia (I.E.C.), Casa de Velázquez i Bio-Geophile. 19 d’abril de 2010.

Foto 23: El professor Josep Oliveras en el col·loqui sobre les transformacions territorials a França, Catalunya i Espanya. Societat Catalana de Geografia, 19 d’abril de 2010.

PÉREZ, Yolanda i NEL·LO, Marta. El papel de los SIG en la planificación del turismo en áreas protegidas: el caso del Parque Marino Golfo de Chiriquí


46 (Chiriquí, Panamà). VI Congreso de Áreas Protegidas. La Habana (Cuba), julio de 2009.

PÉREZ, Y. (2009): El turisme i els SIGs participatius en la cooperació al desenvolupament, Congrés COODTUR, Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i Desenvolupament. 16 d’octubre de 2009.

SALADIÉ, O. i COLL, J.R. (2009): “La generació de residus municipals i la seva recollida selectiva com a indicador de sostenibilitat: els casos de les comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta (Catalunya)”, II International Conference on Sustainability Measurement and Modeling, ICSMM, 11 pp, ISBN 978-84-96736-81-8.

La publicació de la recerca

Llibres

ANTÓN, Salvador (Ed.) (2010). Conocimiento, creatividad y tecnología para un turismo sostenible y competitivo. Madrid: AECIT, Madrid (en premsa)

ANTÓN, Salvador i DURO, J.A. Competitividad y sistemas de innovación territorial en turismo. Tarragona.

Càtedra Universidad Empresa para el

Fomento de la Innovación Empresarial. Universitat Rovira i Virgili.

BLAY, Jordi (2009). Les Terres del Gaià, un territori amb un ric patrimoni humà. La Reclosa.

BRUNET, Manola; MARTÍN-VIDE, J. i RIUS, A. 2010. Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. A E. Llebot (Ed.) Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans (en premsa).


47 SALADIÉ, Òscar i OLIVERAS, Josep. Desenvolupament sostenible. Tarragona, Publicacions URV, Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, 2010, 300 pàgs.

SALADIÉ, Òscar i GARCIA, Maria (2009). Observar el temps a la Ribera d’Ebre: Història de les estacions meteorològiques. Valls, Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre,124 pàgs.

Capítols de llibres i articles

AGUILAR, Enric i d’altres (2010).Changes in daily climate extremes in China and their connection to the large scale atmospheric circulation during 1961– 2003, Climate Dynamics (en premsa).

AGUILAR, Enric; BRUNET, Manola i d’altres (2010). Changes in Temperature and Precipitation Extremes in Western Central Africa, Guinea Conakry and Zimbabwe, 1955-2006, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 114 (en premsa).

AGUILAR, Enric; BRUNET, Manola i SIGRÓ, Javier (2010). The minimisation of the “screen bias” from western Mediterranean air temperature records: an exploratory statistical analysis. International Journal of Climatology. (en premsa)

ALBERICH, Joan (2010). L’ús de l’espai. Papers de la Regió Metropolitana de Barcelona, 51 (en premsa).

ALBERICH, Joan (2010).La metropolitanització del territori català: una anàlisi a partir dels espais de vida de la població. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 68 (en premsa).

ANTÓN, Salvador (2009). El consum d’experiències i emocions: perspectives per la innovació en turisme i oci Catalunya. Paradigmes: economia productiva i coneixement, 3, pàgs. 93-100.


48 ANTÓN, Salvador (2010). Leisure parks and destination redevelopment: the role of PortAventura, Catalonia. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events 2, pàgs. 67-79.

ANTÓN, Salvador; RUSSO, Antonio Paolo i SHOVAL, N. (2010). Advanced visitor tracking analysis in practice: explorations in the Port Aventura theme park and insights for a future research agenda. A Gretzel, U.; Law, R. i Fuchs, M. (Ed.). Information and communication Technologies in Tourism, Viena, Springer-Verlah, pàgs. 159-170.

BEAS, Lorena (2010). Los planes de excelencia turística como objeto de estudio. Una propuesta metodologica de evaluación. Estudios Turísticos (en premsa).

INIESTA, Joan Jaume (2009). El mapa mental, una visió qualitativa de l’espai urbà: L’exemple de Tarragona, Revista Tag, 53, pàgs. 16-17.

MURO, J. Ignacio; NADAL, F. i URTEAGA, L. (2008). Un geòmetra francès a Espanya: Jean Antoine Laur (1850-1860). Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 66, pàgs. 53 – 73.

MURO, J. Ignacio (2010). Mediciones de fincas, planos geométricos y evaluación de la riqueza territorial en la provincia de Tarragona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 68 (en premsa).

MURO, J. Ignacio i CASALS, Vicenç (2010): Cartografía e ingeniería en el siglo XIX, a SILVA, M. (Ed.). Técnica e ingeniería en España. V. El Ochocientos. Lenguajes de la ingeniería, Zaragoza, Real Academia de la Ingeniería, Prensas Universitarias de Zaragoza, (en premsa).

QUAGLIERI DOMÍNGUEZ, A. i RUSSO, A.P. (2010), Paisajes urbanos en la época post-turística. Propuesta de un marco analítico. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de


49 Barcelona,

10

de

mayo

de

2010,

vol.

XIV,

323.

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-323.htm.

PÉREZ, Yolanda i altres (2010).

Propuesta de un modelo de evaluación

multicriterio para la incorporación de fangos de depuradora en suelos agrícolas, Geofocus (en premsa).

RUSSO, Antonio Paolo (2009). The spatial effects of heritage tourism. Paradoxes and critical issues. Progress in Tourism Studies. KU Leuven, Lovaina (Bèlgica).

RUSSO,

Antonio

Paolo

(2009).

Tra

hi-tech

e

hi-touch.

Il

Giornale

dell’Architettura. Rapporto Annuale Turismo, 73, 1.

RUSSO, Antonio Paolo i SEGRE, G. (2009). Destinations and property regimes: an exploration. Annals of Tourism Research, 36, pàgs. 587–606.

RUSSO, Antonio Paolo i ROMAGOSA, Francesc (2010). The Network of Spanish Jewries: in praise of connecting and sharing heritage. The journal of heritage tourism, 5, pàgs. 141 – 156.

SIGRÓ, Javier; BRUNET, Manola i AGUILAR, Enric i altres (2010). Little Ice Age and Industrial Era signals in a mountain lake (Lago Enol, Picos de Europa National Park, Northern Iberian Peninsula): climate versus anthropogenic signals. Global and Planetary Change (en premsa). SIGRÓ, Javier; BRUNET, Manola i AGUILAR, Enric (2010), El desarrollo de datos de calidad y el cambio térmico observado en España, Investigaciones Geograficas (en premsa). WILSON, Julie (2009). Tourism Geographies: Space and Lifestyle Mobilities. Tourism Geographies, 11, pàgs. 124-126.


50

Projectes de transferència d’assessorament

de

coneixements

i

activitats

Strengthening capacities for Climate Change Detection in Mexico. Strategic Fund Programme of the British Embassy - Cooperation Programme Mexico – UK. Anàlisi d’índexs climàtics extrems. Centre en Canvi Climàtic. 2010.

Programa de Assistència Municipal en Turisme. Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. S. Antón i J. Salvat. 1998-2010.

Pla de millora de la competitivitat del turisme i l’oci a les comarques de Tarragona. Convocatòria quadriennal FEDER Eix 1- Demarcació de Tarragona. Ajuntament de Vila-Seca. Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili. 2007-2010.

Avaluació del coneixement actual sobre el paper del canvi climàtic en el sistema turístic: vulnerabilitat, impactes i mesures d'adaptació i mitigació. Parc Científic de Turisme i Oci de la URV. 2009.

Projecte SIG Tur / e-Destinació, Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les Comarques de Tarragona, Parc Científic de Turisme, coord. Paolo Russo. 2010. Tracking i turisme, Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les Comarques de Tarragona, Parc Científic de Turisme, coord. Yolanda Pérez. 2010. Desenvolupament del producte enoturístic, Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les Comarques de Tarragona, Parc Científic de Turisme, coord. Jaume Salvat. 2010. Desenvolupament d’un sistema d’indicadors de l’estat de l’entorn turístic a les Terres de l’Ebre. Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre. Salvador Antón. 2009.


51 Curs Aplicacions del Sistemes d’Informació Geogràfica. Nivell 2 per a l’Ajuntament de Tarragona. Yolanda Pérez i Jordi Andreu. 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2009.

Elaboració del Pla d’Assistència i Suport de la comarca de la Terra Alta. Jordi Blay. Consell Comarcal de la Terra Alta. 2010.

Historia de Tarragona. Ajuntament de Tarragona. Elaboració i adequació de la cartografia. Laboratori de Cartografia i SIG del Departament de Geografia. J. Andreu i M. Bustos. 2009-2010.

Estudi dels aspectes demogràfics, l’estructura sociolaboral i la territorialització dels impactes socioeconòmics (Estudi complementari del Pla director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques al Penedès). Josep Oliveras i Joan Alberich. CIMALSA, Centres Logístics de Catalunya, 2010.

Assessorament demogràfic per a la planificació escolar i educativa. Tarragona, 2011-2015. Santiago Roquer Soler i Joan Alberich González. Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Ajuntament de Tarragona. 2009-2010.

Homogeneisation de données climatiques et indices de changement climatique, Projet adaptation au changement climatique dans les etats de la Commission de l’Ocean Indien (acclimate), Mauritius, Enric Aguilar, octubre 2009.

Relationships between Spanish summer daily maximum temperatures and atmospheric

variability,

ESF-MedCLIVAR

Workshop

Hydrological,

socioeconomic and ecological impacts of the North Atlantic Oscillation in the Mediterranean region (Zaragoza), Javier Sigró, Manola Brunet, Enric Aguilar, 24 de maig de 2010.


52

XIV. Annex. Memòria de recerca del departament. Setembre 2009.


MEMÒRIA DE LA RECERCA DE LA UNITAT PREDEPARTAMENTAL DE GEOGRAFIA (setembre 2009) Entre els criteris de millora assenyalats pel Pla Estratègic de la Unitat Predepartamental de Geografia d’enguany hi figura la realització d’una memòria que analitzi la productivitat científica, la seva rellevància i visibilitat, així com el plantejament de les línies actuals i futures de la recerca realitzada pels seus professors i investigadors. Aquesta memòria de la recerca que presentem té un caràcter forçosament descriptiu. Tot i això també pretén apuntar les línies de desenvolupament futures. El contingut consta de quatre apartats i uns annexos documentals. El primer dona les xifres globals dels investigadors del departament. El segon aporta informació sobre els projectes de recerca, les publicacions i la seva relació amb la tasca docent de tercer cicle. El tercer apartat descriu les característiques i les línies preferents de la recerca desenvolupada pels dos grups del departament. I, per últim, presentarem els objectius i les previsions futures de la recerca amb un resum dels seus perfils i les línies d’acció a desenvolupar.

1. El personal investigador La Unitat Predepartamental de Geografia està formada por 43 professors amb diferents graus de dedicació, xifra que inclou 3 professors investigadors i 6 becaris de doctorat en formació. En formen part de la mateixa unitat 2 tècnics de suport a la recerca i a la docència i 2 administratius. El professorat exerceix la seva tasca docent i investigadora principalment a la Facultat de Lletres, a la llicenciatura en Geografia i d’altres, i a les Escoles de Turisme i Oci de Vilaseca i de Tortosa. El nombre de doctors de la plantilla de la Unitat de Geografia és de 17: dos catedràtics de universitat, quatre titulars de universitat, dos titulars de escola universitària, dos agregats, dos lectors, tres becaris posdoctorals i dos professors associats a temps parcial. Així, doncs, un 40 % del professorat té el títol de doctor. Tots els professors doctors a temps complet (13) tenen la consideració d’investigadors actius de la URV. Entre el grup de docents existeix un important nombre de contractats, generalment associats a temps parcial, especialistes que col·laboren en apartats específics dels plans d’estudi de geografia i de turisme. Entre aquests, alguns estan elaborant la seva tesi doctoral.


2. L’evolució dels darrers anys: projectes, publicacions, docència de màster i postgrau En el moment de constitució dels grups de recerca, a la Unitat de Geografia se’n van formar tres: el d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics, el de Canvi Climàtic i el de Recerques Urbanes i Rurals. L’any 2009 el grup de Recerques Urbanes i Rurals s’ha integrat en el d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. D’acord amb les línies de recerca d’aquest grups i amb els resultats obtinguts es pot afirmar que el personal de la Unitat de Geografia ha desenvolupat una intensa activitat investigadora. La consolidació d’aquesta tasca queda reflectida a l’ aprovació de successius projectes competitius en diferents àmbits nacionals, autonòmics i internacionals (Direcció General de Ciencia y Tecnología, Agencia Española de Cooperación Internacional, Unió Europea, Generalitat de Catalunya), així com en la visibilitat de la seva producció científica (veure Annex I). Des de l’any 1999, els investigadors de la Unitat de Geografia han dirigit 14 projectes de recerca, un dels quals ha estat de caràcter internacional. Amb freqüència les recerques desenvolupades ho han estat en coordinació amb altres grups nacionals i estrangers. A més d’aquests projectes competitius, els professors de la Unitat Predepartamental de Geografia han coordinat un elevat nombre d’ajuts a la investigació i projectes de transferència del coneixement. Segons les dades del Servei de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili, aquests projectes pugen a 59 des de l’any 1999. Els resultats d’aquestes investigacions han donat lloc a una abundant producció científica. Les dades del currículum dels professors i investigadors des de l’any 1999 donen una xifra de 121 articles en publicacions periòdiques nacionals i internacionals, i 188 llibres i capítols de llibres. Des de la mateixa data, 23 aportacions a revistes han obtingut una elevada visibilitat en publicacions periòdiques indexades, amb importants factors d’impacte. Un fet remarcable és també el progressiu increment d’aquestes aportacions els darrers anys. Una part important d’aquesta producció és el resultat de contribucions a congressos nacionals e internacionals (veure Annex II). Aportacions destacades en publicacions periòdiques Anys Revista Nacionalitat 2001 Annals of Tourism Research Estats Units 2002 Bulletin of the American Society of Meteorology Estats Units Estats Units Tourism Management 2003 Annals of Tourism Research Estats Units 2005 Journal of Geophysical Research-Atmospheres Estats Units Estats Units Journal of Geophysical Research-Atmospheres Estats Units Annals of Tourism Research 2006 International Journal of Climatology Regne Unit Estats Units Journal of Climate Estats Units Journal of Geophysical Research-Atmospheres España Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Estats Units Climate Dynamics 2007 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles España Estats Units Journal of Planning Education and Research Estats Units Journal of Geophysical Research-Atmospheres 2008 Journal of Geophysical Research-Atmospheres Estats Units Estats Units Journal of Geophysical Research-Atmospheres España Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Regne Unit European Urban and Regional Studies Scripta Nova. Revista de Geografía y Ciencias Sociales España


Els professors de la Unitat Predepartamental de Geografia han dirigit un conjunt de 19 tesis doctorals fins el curs 2008-09. Una d’aquestes ha rebut el premi extraordinari de doctorat. També ha estat important la tasca de direcció i tutela d’investigacions en diferents programes de doctorat i màster per part de professors del departament. En concret, el nombre de tesines de llicenciatura ha estat de 14 i els treballs de recerca i de màster pugen a 30. La direcció d’aquests treballs d‘investigació està relacionada amb l’activitat docent dels professors de la Unitat de Geografia en diferents programes de grau, de llicenciatura, i, sobretot, de màster, de postgrau i de doctorat, de la pròpia universitat, i a altres universitats espanyoles i estrangeres. En concret, l’ Escola de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili organitza un màster oficial en Direcció i Planificació del Turisme, en coordinació amb la Universitat de Girona. En aquest màster la participació de professors del departament és rellevant, on a més, participen i organitzen el programa oficial de doctorat de Turisme i Oci. En el si de la mateixa Universitat Rovira i Virgili hi ha una remarcable presència de professors en programes oficials de màsters interdisciplinaris, com el de Migracions i Mediació Social, i d’altres especialitats, com és ara els d’Antropologia urbana, de Antropologia de la Medicina i Salut Internacional i de Dret ambiental. Tanmateix docents de la Unitat de Geografia participen en programes de tercer cicle relacionats amb la gestió i planificació del patrimoni, dels recursos i espais turístics a les Universitats de Barcelona, Girona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Alacant, Internacional d’ Andalucía, Deusto (Bilbao), Málaga, Zaragoza, Alcalá de Henares i València, i en el màster de Meteorologia de la Universitat de Barcelona. A nivell internacional, alguns professors han impartit docència en programes de màster i postgrau o equivalents de gestió del patrimoni cultural i natural en coordinació amb universitats de diferents països com Itàlia, Marroc, Malta, i en programes de planificació territorial i desenvolupament regional a universitats llatinoamericanes com les de Tamaulipas (Mèxic), San Salvador de Bahia (Brasil), Nicaragua y Costa Rica.


3. Els grups de recerca Els professors i el personal de suport a la recerca de la Unitat Predepartamental de Geografia formen part de dos grups de recerca, després de la inclusió del grup de Recerques Urbanes i Rurals en el Grup d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. A continuació comentarem a grans trets les línies preferents desenvolupades per cada grup. 3.1. El grup de recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics A l’actualitat aquest grup està format per 24 membres (dos dels quals pertanyen a altres universitats). Té tres grans línies de recerca, en la primera de les quals és un grup de referència, que són les següents (veure Annex III). a. Estudis Turístics Turisme i planificació del territori en espais litorals Turisme, desenvolupament local i sostenibilitat Turisme, cultura, creativitat i desenvolupament urbà Aplicacions dels Sistemes d’Informació Geogràfica a l’anàlisi territorial i ambiental del turisme b. Anàlisi i desenvolupament territorial Diagnosi i planificació territorial Desenvolupament regional Estudis geodemogràfics Història de l’anàlisi geogràfica i de l’ordenació i administració del territori c. Cartografia i SIG Aquest grup ha obtingut l’any 2009 el reconeixement de grup consolidat de la Generalitat de Catalunya (AGAUR), amb una dotació econòmica de 34.000 euros. En aquests moment manté tres projectes de I+D+I competitius: □

Innovación territorial y modelos de desarrollo en destinos turísticos litorales. análisis a diferentes escalas espaciales. (INNOVATUR), del Plan Nacional amb Salvador Anton com a investigador principal, amb una durada de 3 anys (2009-2011) i on hi participen 16 investigadors.

Aplicación de la tecnologia SIG para la planificación y gestión del desarrolloturístico sostenible de la isla Parida y su área de influencia marítimo terrestre. Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, amb Marta Nel·lo com a Investigador Principal, de 2 anys de durada (2008-09) i amb tres participants;

Un projecte de recerca lligat al programa Beatriu de Pinós de l’AGAUR.

Cinc projectes de transferència de tecnologia.

Alguns membres d’aquest grup participen, per la seva banda, en 5 projectes competitius de I+D+I, liderats per altres grups, entre ells l’altre grup de la Unitat de Geografia, el de Centre de Canvi Climàtic (C3). Això indica que tot i l’especificitat dels dos grups, també existeixen temes i camps de recerca que permeten la col·laboració interdisciplinària entre els dos grups.


Senyalem, per últim, que el grup està íntimament vinculat al Parc Científic i Tecnològic de Turisme, amb un membre del grup que n’és el director, Salvador Anton, i altres membres que hi treballen activament, i amb la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada. 3.2. El grup de recerca del Centre en Canvi Climàtic (C3). Dintre del àrea de coneixement de Geografia Física de la Unitat de Geografia es va crear el Grup de Canvi Climàtic. A partir d’aquest ha nascut el Centre de Canvi Climàtic (C3), que té la seu a Tortosa però en el que la majoria del seus membres són professors vinculats a la Unitat Predepartamental de Geografia. El formen en l’actualitat un titular de universitat, un titular d’escola universitària, un professor lector, un becari postdoctoral, tres becaris predoctorals i un professor associat. També pot comptar en un futur amb un investigador ICREA Sènior. Dintre de la línia de recerca que defineix aquest grup, on és un grup de referència internacional, aquest lidera un projecte europeu competitiu: □ □ □ □

EU Action. Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach (HOME, COST-ES0601). Manté col·laboracions en altres projectes internacionals. Cambios en la Frecuencia, Intensidad y Duración de eventos Extremos en la Península Ibérica, d’una durada de 3 anys (2007-2010). Plan Nacional. Amb Enric Aguilar d’Investigador Principal. El desarrollo y mejora de una base de datos climáticos instrumental para calibrar registros 'proxy' del clima y analizar la variabilidad climática de baja frecuencia en la Península Ibérica, de 3anys de durada (2006-09). El professor Javier Sigró és el Investigador Principal.

El grup Centre de Canvi Climàtic (C3) forma part de dues xarxes espanyoles d’investigació finançades per la CICYT: la Red Ibérica Mediterránea para el análisis de riesgos climáticos (RIMARC) i Red Española de Reconstrucción climática a partir de series documentales. A nivell internacional manté col·laboracions estables amb el centre de referència mundial Climatic Research Unit (School of Environmental Sciences. University of East Anglia, Norwich, Regne Unit de la Gran Bretanya). Pel que respecta a la transferència, el grup manté activitats d’assessoria internacional a diversos Serveis Meteorològics o similars de Mèxic, Congo, Portugal, Tibet, entre d’altres. També manté col·laboracions científiques en diversos projectes amb departaments i centres de recerca de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Universitat de Cádiz, i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (veure Annex IV).


4. Els objectius i les línies d’acció a desenvolupar Els grups de recerca del departament han definit els seus objectius i els projectes pel futur immediat, desenvolupats de manera detallada als annexos. El grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics senyala, per una banda, que per als propers 5 anys té com a objectius científics l’anàlisi de □ □ □ □

l’anàlisi de la relació entre les dinàmiques globals i les respostes locals i els seus efectes sobre la competitivitat territorial; l’estudi del paper de les noves activitats econòmiques en la reestructuració productiva i ambiental dels indrets, el debat sobre la incidència de l'ordenació del territori en la preservació i millora de les condicions ambientals dels indrets i el desenvolupament local, els efectes de la creixent mobilitat sobre la dinàmica social, la governança dels territoris i la competitivitat regional i local”.

L’objectiu general del grup pel període 2009-2014 és consolidar els diferents àmbits de treball del grup tant pel que fa a la seva visibilitat científica, a la captació de projectes competitius i a la dotació de recursos. Aquest objectiu genèric es desenvolupa en un total de 15 objectius operatius, que es concreten en l’augment del nombre de publicacions en revistes indexades i de prestigi, en la obtenció de suport per projectes competitius, (no menys de 4 amb un d’europeu com a mínim), en la elaboració i defensa de tesis doctorals, en l’organització de jornades, en la participació en xarxes científiques, en la col·laboració amb altres grups de recerca, en la visita d’investigadors de prestigi internacional, en la promoció i participació en màsters i doctorats, en l’increment de recursos personals (becaris i personal de suport) i materials, així com en la relació entre la recerca bàsica i els treballs de transferència. En el marc específic dels estudis de turisme, el grup pretén consolidar-se com un equip de referència internacional en l’àmbit de l’anàlisi de l’activitat turística, el seu desenvolupament, la seva planificació i els seus efectes. També en aquest camp específic, es pretén consolidar el seu pes en el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci i el Centre Tecnològic de Turisme de la URV. El grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics en té en marxa 7 projectes, cinc dels quals son projectes de I+D+I. En destaquem aquests: □ □

Integración del seguimiento telemático avanzado de visitantes en las operaciones de gestión de atracciones recreativas. Programa Nacional de I+D+I (TRACE). Projecte de recerca del programa Batiste i Roca, en col·laboració amb la Universitat de Notingham. AGAUR.

Pel que respecta al grup de recerca Centre en Canvi Climàtic, el primer objectiu en aquest moment és la consolidació del procés de creació del C3. Això comporta accions genèriques com elaborar el pla estratègic, el contracte programa, el reglament del centre, i altres de més concretes lligades a la contractació de personal investigador, de becaris de projecte i de personal de suport, administratiu i informàtic. També en relació amb la consolidació del Centre es preveu una primera reunió a Tortosa del Grup Científic d’Assessors del C3. En quant a projectes, el grup de Centre de Canvi Climàtic té sol·licitat i acceptat inicialment i en procés de negociació dels pressupost el següent projectes


EC-7 FP Programme Cooperation. Theme 9 Space. European Reanalysis and Observations for Monitoring (EURO4M).

El desarrollo de bases de datos climáticos instrumentales controlados en su calidad y homogeneizados a escala diaria para su uso en una mejor detección del cambio y variabilidad climáticos y en una generación mejorada de escenarios regionalizados de cambio climático. Agencia Española de Meteorología.

En relació amb la docència de tercer cicle, el C3 té en marxa el procés cap a l’organització d’un programa de doctorat interuniversitari liderat pels directors del C3 i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3) i amb la participació dels departaments de Física i de Geografia Física i Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat de Barcelona, el Física de la de Girona, el de Geologia de la Autònoma de Barcelona, el Servei Meteorològic de Catalunya i d’altres institucions nacionals i europees Per altra banda, es preveu que professors lligats al Centre de Canvi Climàtic s’incorporen al programa oficial de postgrau d’Enginyeria Química, Ambiental i de Processos de la Universitat Rovira i Virgili. Per acabar aquesta memòria esmentarem les característiques fonamentals de la recerca al departament i el context en que es desenvolupa. Tant el volum com la qualitat reconeguda de la recerca realitzada pels professors de la Unitat de Geografia ha estat elevada. Podem destacar una sèrie de trets que la defineixen: □

El 40 % del professorat té el títol de doctor.

Tots el professors a temps complet són investigadors actius a la universitat.

Presència destacada en format formatius de tercer cicle.

Esforç de recerca rellevant, donat el nombre reduït d’investigadors, amb resultats de qualitat.

S’han desenvolupat projectes competitius a nivell internacional, nacional i autonòmic.

Recerca bàsica i desenvolupament de tècniques d’anàlisi a l’estudi del turisme i del canvi climàtic.

L’activitat de recerca ha generat una intensa productivitat científica amb notables factors d’impacte.

Entre els aspectes a millorar i aprofundir podem destacar aquests: □

La recerca geogràfica duta a terme en els últims anys ha generat una presència internacional dels investigadors de la unitat. Caldrà mantenir-la i augmentar-la.

Continuar amb l’estratègia de visualitzar la recerca en publicacions en revistes indexades i de referència en àmbits culturals i lingüístics diversos.

Aprofundir la participació en xarxes científiques de rellevància internacional.


Augmentar la relació temàtica i la col·laboració de la recerca entre els dos grups de recerca de la unitat.

Mantenir la recerca aplicada de fenòmens d’abast local.

Difondre els coneixements i el resultats de la recerca a l’àmbit docent i territorial proper.

Mantenir el compromís de transferència de coneixements.


Annex I. Informes inputs dels grups de Recerca Anàlisis Territorial i Estudis Turístics i Centre en Canvi Climàtic (C3). Servei de Gestió de la Recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Setembre 2009.


Informe Inputs

1 de 3

file:///c:/Documents%20and%20Settings/Ignacio.MURO/Escritorio/Re...

Dades generals Anàlisi Territorial i Estudis Turístics Grup de Recerca

TURISTIC - Anàlisi Territorial i Estudis Turístics

Responsable

ANTON CLAVÉ, SALVADOR

Àmbit

1020 - Història, Geografia i Antropologia

Adreça

Avda.Catalunya,35 (Campus Catalunya) 43002 - Tarragona

Telèfon

977558751

FAX

null

E-mail

salvador.anton@urv.cat

Equip investigador Investigador

Tipus

ANTON CLAVÉ, SALVADOR

1

Dedicació 100

GONZÀLEZ REVERTÉ, FRANCESC JOSEP

1

100

NEL·LO ANDREU, MARTA GEMMA

1

100

OLIVERAS SAMITIER, JOSEP

1

100

PEREZ ALBERT, MARIA YOLANDA

1

100

ANDREU BERTRAN, JORGE

1

100

SALVAT SALVAT, JAUME

1

100

SALADIE GIL, SERGI

1

100

CALABUIG TOMÀS, JORGE

1

100

GARCÍA VENTURA, JORDI

1

100

RUSSO -, ANTONIO

1

100

LOPEZ ROIG, JORDI

1

100

SALADIE BORRAZ, ÒSCAR

1

100

ALBERICH GONZÁLEZ, JOAN

1

100

MURO MORALES, JOSÉ IGNACIO

1

100

BLAY BOQUÉ, JORDI

1

100

ROQUER SOLER, SANTIAGO

1

100

BEAS SECALL, LORENA

2

100

ALONSO CRUELLES, MIGUEL

2

100

INIESTA GIRONA, JOAN JAUME

2

100

JULIAN BUJ, ANNA

2

100

ROVIRA SOTO, MARIA TRINITAT

2

100

MARINÉ ROIG, ESTELA

2

100

WILSON null, JULIE

5

100

Inputs vigents Tipus Codi Investigador

Títol

Final

Estat

La 'patrimonialización' de los conjuntos històricos coloniales de 2010-05-01 2010-08-31 Lationamérica. 1 00:00:00.0 00:00:00.0 Entre oportunidades de desarrollo turístico y reivindicación identitaria

Convocatòria

Programa

Observacions

Unitat de despesa

Codi Oficial

229 - CAST-Ajudes per a estades de mobilitat en l'estranger de joves doctors pertanyents al personal docent o investigador d'universitats. Programa José Castillejo. MICIN

JC2009-318

2008-10-01 2009-09-30 2 00:00:00.0 00:00:00.0

206 - PSR-Personal tècnic de suport a la recerca. Consolidació. UROV

2006PSR/C08

Noves tendencies en la producció i el consum d'espais ANTON 2009-05-01 2011-04-30 turístics al litoral 009392 CLAVÉ, 2 00:00:00.0 00:00:00.0 SALVADOR mediterrani espanyol Julie Wilson

200 - BP-Beques Beatriu de Pinós. Modalitat B1: ajuts a les universitats catalanes per a projectes de R+D i innovació que fomentin la contractació de personal investigador. DIUE

RUSSO -, ANTONIO

AJ

009925

AJ

ANTON 009250 CLAVÉ, Laboral grup I SALVADOR

AJ

Inici

SA040740

2008BP B 00185

07/09/2009 13:46


Informe Inputs

2 de 3

file:///c:/Documents%20and%20Settings/Ignacio.MURO/Escritorio/Re...

2009-01-15 2010-01-14 2 00:00:00.0 00:00:00.0

172 CIERVA-Programa Juan de la Cierva. MEDU

1

168 - PTA-Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport. Modalitat b) Tècnics de projectes d'I+D. MCYT/MEDU

SPTA0900I001856XV0

2009-01-01 2009-12-31 2 00:00:00.0 00:00:00.0

231 - FIB-Ajuts per contractar a personal investigador novell. Modalitat B. DIUE

2008FI_B 00401

I Congreso CODETUR (Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, Desarrollo)

2009-10-15 2009-10-16 1 00:00:00.0 00:00:00.0

032 ARCS-Organització de congressos. DIUE

1er Termini

2009ARCS100167

NEL·LO ANDREU, 009847 MARTA GEMMA

Congreso COODTUR turismo, cooperación y desarrollo

2009-05-01 2010-04-30 1 00:00:00.0 00:00:00.0

007 OCO-Organització de congressos. MEDU/MCYT

SACO0901X006290XV0 1er termini

Sense Codi

NEL·LO ANDREU, 009907 MARTA GEMMA

Desarrollo y consolidación de la Red Internacional de Investigadores 2009-06-15 2010-12-15 1 00:00:00.0 00:00:00.0 en Turismo, Cooperación y Desarrollo (COODTUR)

054 - Ajuts a la Cooperació Convocatòria Oberta i Permanent. AECI

I Congreso CODTUR. Red internacional de investigadores de turismo, cooperación y desarrollo

1

272 CITC-Subvencions destinades a la celebració de congressos, seminaris i altres activitats de promoció.MITC

1

GGC2009A Convocatòria d'ajuts per donar GRQ suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).

AJ

ANTON 009446 CLAVÉ, SEJ2005-05677 SALVADOR

AJ

Diplomat, Arquitecte tècnic o ANTON Enginyer Tècnic 009721 CLAVÉ, Ciències Socials SALVADOR Candidat proposat: Montserrat Bustos Hernández

AJ

ANTON Les ciutats turístiques, les 009775 CLAVÉ, SALVADOR noves ciutats

AJ

NEL·LO ANDREU, 009827 MARTA GEMMA

AJ

AJ

NEL·LO ANDREU, MARTA GEMMA

AJ

009945

GQ

Grup d'Anàlisi ANTON Territorial i Estudis 002848 CLAVÉ, Turístics SALVADOR (GRATET)

IF

IF

ANTON 002604 CLAVÉ, null SALVADOR

ANTON 002605 CLAVÉ, null SALVADOR

Profiling European regions and delivering tools for culture oriented european regionals policies - Towards a Proactive European Regional Cultural Development Policy.

2a anualitat

7300145 JDCI2007815

3800459 09-CAP1-0332

Sense Codi

SA042206

Sense Codi

2008-03-12 2010-03-12 2 00:00:00.0 00:00:00.0

IRV2007B Programa d'ajuts per a equipament i infraestructures destinats a la recerca (PEIR2007). Subvenció URV. Modalitat B

PEIR

PEIR2007-13

2008-03-12 2010-03-12 2 00:00:00.0 00:00:00.0

IGC2007B Programa d'ajuts per a equipament i infraestructures destinats a la PEIR recerca (PEIR2007). Subvenció AGAUR. Modalitat B

PEIR2007-13

PE

RUSSO -, 000234 ANTONIO

PJ

Innovación territorial y ANTON modelos de 2009-01-01 2011-12-31 003322 CLAVÉ, 2 desarrollo en 00:00:00.0 00:00:00.0 SALVADOR destinos turísticos litorales. Análisis a

1

RFP2009A Projectes d'R+D+T dins el VII EACE Programa Marc. 2007-2013

PPN2008A - Pla Nacional d'I+D+I. Programes Nacionals. Investigació fonamental no

ACSO

EACEA/2008/05. L'acrònim 'VENECIA' és provisional.

Sense Codi

Anualitat 1: CSO2008-01699 5300039

07/09/2009 13:46


Informe Inputs

3 de 3

file:///c:/Documents%20and%20Settings/Ignacio.MURO/Escritorio/Re...

diferentes escalas espaciales

PJ

PJ

orientada.

Integración del seguimiento telemático avanzado de ANTON visitantes -STAV (advanced visitor 003481 CLAVÉ, SALVADOR tracking) en las operaciones de gestión de atracciones recreativas

La gestió de les ANTON destinacions i les 003504 CLAVÉ, noves mobilitats SALVADOR turístiques

1

PPN2009B - Pla Nacional d'I+D+I. Programes Nacionals. Investigació 0000 fonamental orientada a la transmissió del coneixement a l'empresa (TRACE)

1

PBR2009A Projectes de recerca Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca 0000 que tinguin com a finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciencies socials i les humanitats.

STRA200901X000404IV0. Modalitat A: Transferencia de resultados de caracter restringido: a una empresa o institución

Sense Codi

2009PBR

Convenis vigents Codi 002124

Investigador ROQUER SOLER, SANTIAGO

Títol

Inici

Promoció de tesis doctorals i treballs d'investigació 2006-11-24 elaborats per personal de la URV. 13ª Renovació 00:00:00.0

Final 2009-11-12 00:00:00.0

Estat

Unitat de despesa

Organismes - Autoritat Portuària de Tarragona - Caixa Tarragona

A

Contractes vigents Investigador

Títol

Inici

Final

Estat Convocatòria Programa

Observacions

Unitat de despesa

Realització de 2 treballs d'assistència tècnica en ANTON CLAVÉ, desenvolupament turística la SALVADOR totalitat de la comarca del Solsonès.

1999-09-01 2050-01-01 2

FOT1999A

0ADC

La durada anirà fins a la finalització dels null treballs.

20 Anys d'Ajuntaments ANTON CLAVÉ, democràtics (1979-1999). SALVADOR Elements per a un balanç.

1999-05-18 2050-01-01 2

FOT1999A

0ADC

PENDENT DE SIGNATURES

null

GONZÀLEZ REVERTÉ, FRANCESC JOSEP

DOCENCIA UOC/ GONZALEZ REVERTE, FRANCESC

2003-03-19 2050-01-01 2

FOT2003C

0ALT

FACTURAT

null

NEL·LO ANDREU, MARTA GEMMA

DOCENCIA UOC

2004-10-20 2050-01-01 2

FOT2004C

0ALC

FACTURAT

null

SALADIE GIL, SERGI

DOCENCIA UOC - SERGI SALADIE GIL

2005-01-01 2010-12-30 2

FOT2005C

0ALC

FACTURAT

null

CALABUIG DOCENCIA UOC/ JORDI TOMÀS, JORGE CALABUIG

2005-03-31 2030-12-30 2

FOT2005C

0ALC

FACTURAT

null

BEAS SECALL, LORENA

2008-11-28 2030-12-31 2

FOT2008C

0ALC

null

null

DOCENCIA UOC - BEAS SECALL, LORENA

07/09/2009 13:46


Informe Inputs

1 de 2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ignacio.MURO/Escritorio/R...

Dades generals Centre en Canvi Climàtic (C3) Grup de Recerca

CLIMATE2 - Centre en Canvi Climàtic (C3)

Responsable

BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA

Àmbit

1020 - Història, Geografia i Antropologia

Adreça

Av. Catalunya, 35 43002 - Tarragona

Telèfon

977559583

FAX

977559597

E-mail

manola.brunet@urv.cat

Equip investigador Investigador

Tipus

Dedicació

BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA

1

100

AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO

1

100

SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER

1

100

GARCIA-BORES COMAS, IBAN

1

100

Inputs vigents Tipus Codi

Investigador

Títol

Inici

Final

Estat

Convocatòria

Programa

Observacions

Unitat de despesa

Codi Oficial

BRUNET INDIA, 008595 MANUELA CATALINA

VI Congreso internaciónal 2008-09-01 2009-08-31 de la 2 Asociación 00:00:00.0 00:00:00.0 Española de Climatología

007 OCO-Organització de congressos. MEDU/MCYT

AJ

BRUNET INDIA, 009902 MANUELA CATALINA

Detection and attribution of climate change studies Ricardo Machado Trigo

1

121 ICREA/SÈNIOR Investigador ICREA SÈNIOR. ICREA

GQ

BRUNET INDIA, 002855 MANUELA CATALINA

Centre en Canvi Climàtic

1

GGC2009A Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).

GRQ

MB042132

Sense Codi

PE

BRUNET INDIA, 000217 MANUELA CATALINA

European Reanalysis and Observations for Monitoring.

1

RFP2008A Projectes d'R+D+T dins el VII Programa Marc. 2007-2013

SPAC

FP7-SPACE-2009-1

Sense Codi

PJ

AGUILAR ANFRONS, 003140 ENRIQUE MODESTO

Cambios en la Frecuencia, Intensidad y 2007-10-01 2010-09-30 2 Duración de 00:00:00.0 00:00:00.0 eventos Extremos en la Península Ibérica

PPN2007A - Pla Nacional d'I+D+I. Programes Nacionals. NCTA Investigació orientada. Investigació no orientada.

61515

5300026 CGL2007-65546-C03-02

PJ

El desarrollo y mejora de una base de datos climáticos instrumental para calibrar SIGRÓ registros RODRÍGUEZ, 2006-10-01 2009-09-30 'proxy' del 003040 2 FRANCISCO 00:00:00.0 00:00:00.0 clima y JAVIER analizar la variabilidad climática de baja frecuencia en a Península

PPN2006A - Pla Nacional d'I+D+I. Programes Nacionals. NBCT Investigació orientada. Investigació no orientada.

13581

5300029 CGL2006-13327-C04-03

AJ

SACO0801X001746XV0 1r termini Import proposat per a concessió: 5.000 €

CGL2008-00925-E

2009ICREA

07/09/2009 13:43


Informe Inputs

2 de 2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ignacio.MURO/Escritorio/R...

Ibérica

Convenis vigents Codi

Investigador

Títol

Inici

Cooperació científica, tècnica, pedagògica i administrativa

Final

Estat

Unitat de despesa

Organismes

001355

AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO

2006-12-01 00:00:00.0

2100-12-31 00:00:00.0

A

- Centro para la Investigación del Fenómeno de El Niño

001919

Promoure, mitjançant programes comuns, la BRUNET INDIA, 2008-11-07 cooperació dins l'àmbit de la recerca científica MANUELA CATALINA 00:00:00.0 i tècnica

2009-11-06 00:00:00.0

A

- Agència Nacional de Meteorologia i Teledetecció per Satèl.lit

Contractes vigents Investigador

BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA

Títol Desarrollo de bases de datos climáticos instrumentales controlados en su calidad y homogeneizados a escala diaria para su uso en una mejor detección mejorada de escenarios regionalizados de cambio climático.

Inici Final Estat Convocatòria Programa

null null

1

FRV2007A

0ADE

Observacions

Unitat de despesa

Entrarà en vigor al dia següent de la null seva signatura.

07/09/2009 13:43


Annex II. Informe GREC. Resum per Departament. Unitat Predepartamental de Geografia. Resum per Grup. Anàlisi Territorial i Estudis Turístics; Resum per Grup. Centre en Canvi Climàtic (c3). Servei de Gestió de la Recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Setembre 2009.


GREC: Dades de Recerca (URV)

file:///F:/RecercaGeografia2009/crcx1.cgi.htm

Resum per Departament Dades dels Grups

Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat Consulta General

Resum per Centre

Resum per Departament

Resum per Àrea

Resum per Grup

------------ Trieu les opcions -----------Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social Departament de Bioquímica i Biotecnologia Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Lletra mitjana

Localitzador de Grups

Català

6

6

Fer la consulta Netejar el formulari

Unitat Predepartamental de Geografia 07/09/2009

Personal Docent en Actiu CU

TU

CEU

TEU

CON

Altres

Docents

PAS Inv.

Nivell actualització currículum

Inv. Ext.

Bec.

Total

C.V. GREC

EDP

C.V. WEB

Act.(2ANYS)

Al Departament

2

4

0

2

28

36

6

1

0

43

29,50

31

28

21

A la Universitat

68

267

7

119

1.038

1.499

876

1.997

1

58

1.742,00

1.473

1.305

925

Inputs

anteriors 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Accions Especials i Complementàries Ajuts a la Recerca

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3

22

8

8

2

4

3

3

5

8

6

2

71

Grups Consolidats

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

3

Infraestructures

2

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

5

Projectes Europeus

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Projectes de Recerca

3

1

2

1

0

0

1

1

6

1

1

17

Outputs

anteriors 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Publicacions en revistes

112

Tesis, tesines i treballs d'investigació

5

5

14

12

16

16

16

18

18

1

233

15

4

2

4

4

10

4

5

9

13

1

71

Contribucions a Congressos

156

33

34

14

12

33

33

32

39

43

8

437

Publicacions en llibres

206

30

32

22

41

37

25

30

33

37

1

494

Avaluació Qualitativa per CCEE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Publicacions en Revistes SCI

0

1

3

1

0

3

6

3

5

1

Σ Factor d'Impacte

--

--

4,630

0,555

--

0,630

9,095

3,874

0,558

0,541

19,883

23

Mitjana

--

--

1,543

0,555

--

0,210

1,516

1,291

0,112

0,541

0,864

Les dades de factors d'impacte referides als anys 2008-2009 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2007

1 de 1

08/09/2009 10:12


GREC: Dades de Recerca (URV)

file:///F:/RecercaGeografia2009/crcx1bis.cgi.htm

Resum per Grup Dades dels Grups

Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat Consulta General

Resum per Centre

Resum per Departament

Resum per Àrea

Resum per Grup

------------ Trieu les opcions -----------Aga, Anàlisi i Gestió Ambiental Algorithms Embedded In Physical Systems Algos. Recerca en Dolor

Localitzador de Grups

Lletra mitjana Català

6

6

Fer la consulta Netejar el formulari

Anàlisi Territorial i Estudis Turístics 07/09/2009 Membres de l'equip

Personal Docent en Actiu CU

TU

2

CEU

3

TEU

0

CON

1

Altres

Docents

12

Inputs

PAS Inv.

18

Nivell actualització currículum

Inv. Ext. 6

Bec. 0

Total

0

24

EDP

C.V. CUDG

19,5

C.V. WEB

23

Act.(2ANYS)

23

anteriors 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Accions Especials i Complementàries

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Ajuts a la Recerca

12

5

8

1

4

3

3

5

5

2

2

50

Grups Consolidats

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

Infraestructures

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

Projectes de Recerca

2

0

2

0

0

0

1

0

4

1

1

11

Outputs

anteriors 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Publicacions en revistes

90

Tesis, tesines i treballs d'investigació

5

5

13

11

15

14

14

18

14

1

200

13

3

1

4

4

9

4

5

7

12

1

63

Contribucions a Congressos

102

23

28

14

10

23

26

26

25

21

1

299

Publicacions en llibres

156

29

28

19

37

36

21

23

28

25

1

403

Avaluació Qualitativa per CCEE

18

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Publicacions en Revistes SCI

0

1

2

1

0

1

4

3

2

1

Total

Σ Factor d'Impacte

--

--

0,830

0,555

--

0,630

5,751

3,874

0,558

0,541

12,739

Mitjana

--

--

0,415

0,555

--

0,630

1,438

1,291

0,279

0,541

0,849

15

Les dades de factors d'impacte referides als anys 2008-2009 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2007

1 de 1

08/09/2009 10:13


GREC: Dades de Recerca (URV)

file:///F:/RecercaGeografia2009/crcx1tris.cgi.htm

Resum per Grup Dades dels Grups

Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat Consulta General

Resum per Centre

Resum per Departament

Resum per Àrea

Resum per Grup

------------ Trieu les opcions -----------Aga, Anàlisi i Gestió Ambiental Algorithms Embedded In Physical Systems Algos. Recerca en Dolor

Localitzador de Grups

Lletra mitjana Català

6

6

Fer la consulta Netejar el formulari

Centre en Canvi Climàtic (c3) 07/09/2009 Membres de l'equip

Personal Docent en Actiu CU 0

TU

CEU

1

TEU

0

CON

1

Altres

Docents

2

Inputs

PAS Inv. 4

Nivell actualització currículum

Inv. Ext. 0

Bec. 0

Total

0

4

EDP

C.V. CUDG

3,5

C.V. WEB 4

Act.(2ANYS) 4

anteriors 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Accions Especials i Complementàries

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Ajuts a la Recerca

6

0

0

1

0

0

0

0

2

Grups Consolidats

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

12

0

1

1

Projectes Europeus

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Projectes de Recerca

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

4

Outputs

anteriors 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Publicacions en revistes

8

Tesis, tesines i treballs d'investigació

0

0

2

1

0

2

5

2

5

0

25

0

1

1

0

0

1

0

0

2

1

0

6

Contribucions a Congressos

10

9

5

3

2

13

11

6

14

23

7

103

Publicacions en llibres

19

2

7

4

3

4

5

9

6

13

0

72

Avaluació Qualitativa per CCEE

4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Publicacions en Revistes SCI

0

0

1

0

0

2

5

1

3

0

Total 12

Σ Factor d'Impacte

--

--

3,800

--

--

--

9,095

2,953

--

--

15,848

Mitjana

--

--

3,800

--

--

--

1,819

2,953

--

--

1,321

Les dades de factors d'impacte referides als anys 2008-2009 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2007

1 de 1

08/09/2009 10:13


Annex III. Grup de Recerca AnĂ lisi i Desenvolupament Territorial i Estudis TurĂ­stics. Febrer 2009.


GRUP DE RECERCA Anàlisi i Desenvolupament Territorial i Estudis Turístics Dades de febrer de 2009

1.- Composició i estructura: 1.1.- Composició: El Grup consta de 24 membres: • •

• • • • •

1 Investigador Principal: Dr. S. Anton Clavé (TU, TC) 9 Investigadors doctors a temps complet: Dr. J. Oliveras Samitier (CU, TC), Dr. S. Roquer Soler (CU, TC), Dra. Y. Pérez Albert (TU, TC), Dr. I. Muro Morales (TU, TC), Dr. J. Blay Boqué (TEU, TC), Dra. M. Nel·lo Andreu (Agregada, TC), Dr. O. Saladié Borraz (Lector, TC), Dr. A. Paolo Russo (Agregat, TC), Dr. J. Alberich González (Juan de la Cierva, TC) 2 Investigadors doctors d’altres universitats: Dr. F. González Reverté (UOC), Dra. Julie Wilson (University of the West of England) 1 professora associada a temps parcial amb el títol de doctor, ), L. Beas Secall (Associat, TP) 3 Professors associats a temps parcial en fase d’execució de la tesi doctoral:J. Salvat Salvat (Associat, TP), S. Saladié Gil (Associat, TP1 Personal Tècnic de Suport a la Recerca: J. Andreu Bertran 5 Professors associats no doctors amb activitat docent: J. Calabuig Tomas, J. Garcia Ventura, J. López Roig, M. Alonso Cruelles, JJ. Iniesta Girona 3 Becaris Predoctorals: A. Julian Buj, M.T. Rovira Soto, E. Mariné Roig

1.2.- Estructura: L'activitat de recerca del grup se centra en l'anàlisi territorial, l'estudi de les dinàmiques de desenvolupament regional i l'aplicació d'instruments i tècniques d'anàlisi cartogràfica i SIG a l'estudi dels processos territorials. En aquest context, el grup presta especial atenció a l'anàlisi de la incidència de les activitats turístiques i recreatives en la transformació del paisatge, l'organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament econòmic a escala local i regional. Les investigacions realitzades fins al moment s'han produït prenent com a objectes d'estudi Catalunya, el Mediterrani i, més recentment, Amèrica Llatina. El grup realitza també treballs de recerca bàsica en matèria d'anàlisi territorial i de transferència en qüestions ambientals, de mobilitat i de planificació i desenvolupament local i regional. 1.2.1.- Línies de Recerca Les investigacions que realitza el Grup aborden alguns dels principals temes d’interès acadèmic i social en l’àmbit de la Geografia i les Ciències Socials en la actualitat. En concret, les activitats de recerca que es proposa dur a terme el grup per als propers 5 anys té com a objectius científics l’anàlisi de (1) la relació entre les dinàmiques globals i les respostes locals i els seus efectes sobre la competitivitat territorial; (2) el paper de les noves activitats econòmiques en la reestructuració productiva i ambiental dels indrets, (3) el debat sobre la incidència de l'ordenació del territori en la preservació i millora de les condicions ambientals dels indrets i el desenvolupament local, i (4) els


efectes de la creixent mobilitat sobre la dinàmica social, la governança dels territoris i la competitivitat regional i local. Val a dir, a més, que l'actualitat d'aquestes qüestions dóna al Grup una clara component d’aplicabilitat que fins al moment s'ha traduït en la seva participació habitual en projectes de transferència de coneixement a diferents escales territorials. Els diferents membres del Grup s'adscriuen a cinc grans àmbits de treball mitjançant els quals s'organitzen les activitats investigadores. 1. Estudis Turístics Línia 1.1. Turisme i planificació del territori en espais litorals Línia 1.2. Turisme, desenvolupament local i sostenibilitat Línia 1.3. Turisme, cultura, creativitat i desenvolupament urbà Línia 1.4. Aplicacions SIG a l’anàlisi territorial i ambiental del turisme 2. Anàlisi i desenvolupament territorial Línia 2.1. Diagnosi i planificació territorial Línia 2.2. Desenvolupament regional Línia 2.3. Estudis geodemogràfics Línia 2.4. Història de l’anàlisi geogràfica i de l’ordenació i administració del territori 3. Cartografia i SIG 1.2.2.- Objectes de Recerca: 1. Estudis Turístics El principal objecte de recerca del grup és l’anàlisi de la incidència del turisme en la transformació del paisatge, l’organització del territori i el desenvolupament a escala local i regional. Les línies de recerca específiques que s’articulen en el grup, amb indicació dels investigadors que hi participen són: • • • •

Línia 1.1. Turisme i planificació del territori en espais litorals (Dr. S. Anton, Dr. F. González Reverté, Dr. J. Oliveras, Dr. J. Alberich, Lorena Beas, Trini Rovira i E. Mariné) Línia 1.2. Turisme, desenvolupament local i sostenibilitat (Dra. M. Nel·lo, J. Salvat, Dr. S. Anton) Línia 1.3. Turisme, cultura, creativitat i desenvolupament urbà (Dr. A.P. Russo, Dr. J. Oliveras, Dr. S. Anton Dra. J. Wilson) Línia 1.4. Aplicacions SIG a l’anàlisi territorial i ambiental del turisme (Dra. Y. Pérez, J. Andreu, O. Saladié, A. Julián)

2. Anàlisi Territorial Diferents aspectes de l’anàlisi territorial són objecte d’interès de la recerca del Grup, en particular des de la perspectiva regional. Els membres del grup, participen, a més, de manera habitual, en projectes aplicats. De manera específica, s’aborden qüestions relatives a les següents línies de treball: •

Línia 2.1. Diagnosi i planificació territorial (Dr. J. Oliveras, Dr. J. Blay, Dr. S. Roquer) - Anàlisi del paisatge (S. Saladié) - Estudis d’impacte ambiental (O. Saladié) - Indicadors de sostenibilitat (O. Saladié)


• •

Línia 2.2. Desenvolupament regional (Dr. S. Roquer, Dr. J. Blay, J, Salvat) Línia 2.3. Estudis geodemogràfics(Dr. J. Alberich, Dr. S.. Roquer) - Estudis de mobilitat (Dr. J. Alberich, Dr. A. Russo, Dra. Y. Pérez, Dr. S. Roquer, J. Andreu) Línia 2.4. Història de l’anàlisi geogràfica i de l’ordenació i administració del territori (Dr. Oliveras i Dr. Muro)

3. Cartografia i SIG El desenvolupament de Sistemes d’Informació Geogràfica i la seva aplicació transversal als diferents objectes d’estudi d’interès per al grup porta a considerar com una línia de recerca específica, la cartografia i el SIG. Bona part de les activitats relacionades amb aquest àmbit de treball es realitzen al Laboratori de Cartografia i SIG, del qual és responsable J. Andreu el tècnic PSR que forma part del Grup. Aquesta línia de recerca està coordinada per la Dra. Y. Pérez. Complementàriament, el Dr. I. Muro i el Dr. J. Oliveras realitzen també recerca en els àmbits de la història de la cartografia.

2.- Objectius (2009-2014)

1. Consolidar els diferents àmbits de treball del grup tant pel que fa a la seva visibilitat científica, a la captació de projectes competitius i a la dotació de recursos materials i humans (CONTINUÏTAT I MILLORA) 2. Consolidar el Grup com un equip de referència internacional en l’àmbit de l’anàlisi de l’activitat turística, el seu desenvolupament, la seva planificació i els seus efectes (CONTINUÏTAT I MILLORA) 3. Obtenir finançament competitiu per a un mínim de 4 nous projectes de recerca entre els quals el projecte I+D ja sol·licitat i concedit enguany pel MICINN a més de com a mínim un projecte europeu. (CONTINUÏTAT I MILLORA) 4. Difondre els resultats de la investigació en un número de publicacions científiques indexades no inferior a 20 a més d’un mínim de 30 d’articles en altres revistes de primer nivell, 5 llibres i 30 capítols de llibre de qualitat acadèmica superior a la mitjana del nostre àmbit científic, amb especial incidència en publicacions a escala internacional. (CONTINUÏTAT I MILLORA). 5. Potenciar la capacitat formativa del Grup amb la incorporació d’un mínim de 3 nous investigadors predoctorals i la contractació de nou personal de recerca en el marc dels projectes d’I+D+I i de transferència a desenvolupar (MILLORA). 6. Presentar un mínim de 6 tesis doctorals llegides per membres del grup com a resultat de la seva actual activitat formativa (CONTINUÏTAT I MILLORA). 7. Promoure i/o participar en l’organització de jornades científiques en col·laboració amb organismes i institucions acadèmiques i socials en l’àmbit del turisme, la innovació i el desenvolupament local i regional i amb participació i projecció internacional (INICI) 8. Consolidar les col·laboracions científiques i de difusió de resultats amb altres grups de recerca de l’àmbit internacional, espanyol i català (CONTINUÏTAT I MILLORA). 9. Promoure i participar en la creació de xarxes acadèmiques (INICI)


10. Rebre la visita d’un mínim de 3 investigadors de prestigi reconegut com a via per a la captació de nou talent, el desenvolupament de noves iniciatives i la captació de nous projectes. (CONTINUÏTAT I MILLORA). 11. Consolidar la relació entre la investigació bàsica i la transferència de coneixement a la societat, les seves empreses i les seves institucions a través de la contractació de projectes amb empreses i institucions. (CONTINUÏTAT I MILLORA). 12. Vincular el Grup a les estructures de recerca en curs de desenvolupament per part de la URV en l’àmbit del turisme i oci, en particular, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci i el Centre Tecnològic de Turisme (actualment Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada) dirigits, en aquest moment, per l’investigador principal del Grup. (MILLORA) 13. Dirigir el Programa Oficial de Postgrau en Turisme i Oci i el Programa de Doctorat en Turisme i promoure i participar en altres programes formatius i en especial en un Màster Oficial en l’àmbit de la Geografia i l’Ordenació del Territori. (CONTINUÏTAT I MILLORA). 14. Fomentar l’apropament de la recerca a la societat. Donar a conèixer l’anàlisi geogràfica i el turisme i, en particular, la recerca pròpia del grup al conjunt de la societat. Es pretén divulgar resultats científics a la societat a través d’articles divulgatius en premsa, participació en jornades de portes obertes de la Universitat i sessions divulgatives així com a través de la pàgina web del grup (CONTINUÏTAT I MILLORA). 15. Millorar els recursos materials per a la recerca a disposició del grup amb la sol·licitud de material inventariable i amb la disponibilitat de fons per a fer treball de camp (MILLORA).

3.- Projectes i activitats previstes 2009

A) Projectes propis en curs Títol Innovación territorial y modelos de desarrollo en destinos turísticos litorales. análisis a diferentes escalas espaciales. (INNOVATUR) PANAMÀ

Tipus I+D+i Plan Nacional.

Línia 1.1

Durada 2009-11

Investigadors S. Anton (IP), J. Oliveras, F. González, Y Pérez, P. Russo, M. Nel.lo, T. Rovira, A. Julián, E. Mariné, JJ Iniesta, J. Andreu, L. Beas, S. Saladié, O. Saladié, J. López, J. Salvat

1.2

2008-09

SAM

I+D+i AECID Transferència

1.2

2009

BAIX GAIÀ

Transferència

1.2

2008-09

M. Nel.lo (IP), Y. Pérez, Jordi Andreu S. Anton, J. Salvat (Coord), Personal contractat S. Anton, J. Salvat (Coord), Personal contractat


FALSET

Transferència

1.2

2009

INDICADORS Transferència 2 TERRES DE L’EBRE Transferència 2.3 Assessorament demogràfic per a la planificació escolar i educativa de la ciutat de Tarragona INNOVACIÓ I+D+i 1 AGAUR (Beatriu de Pinós)

2009

S. Anton, J. Salvat (Coord), Personal contractat S. Anton, O. Saladié (Coord), L. Beas, Becaris de projecte S. Roquer, J. Alberich

2009-10

J. Wilson, S. Anton

2008-09

B) Projectes propis sol·licitats Títol GRUP RECONEGUT

Tipus I+D+i AGAUR (Consolidats)

Línia 1

Durada 2009-14

Reponsable sol.licitud S. Anton (IP)

C) Projectes propis en preparació Títol

Tipus

Línia

Durada

ANGLOCAT

I+D+i AGAUR (Batista i Roca) I+D+i SARDENYA I+D+i AECID/ACCD Transferència I+D+I UE (Espon)

1.1

2009

1.1

2009-10

1.2

2009

A.P. Russo (amb coord Univ de Sàsser) M. Nel·lo

1.2 1.3

2009-10 2009-11

J. Salvat, J. Blay A. P. Russo

I+D+i Plan Nacional (TRACE)

1.4/2

2009-10

S. Anton, A. P. Russo

Programa d'Ajuts

1.4

2009-10

O. Saladié

SARDENYA COOPERACIÓ URV Solidaria ENOTURISME CULTURA

Integración del seguimiento telemático avanzado de visitantes en las operaciones de gestión de atracciones recreativas Evolució i situació actual de la generació

Responsable preparació S. Anton (amb la Univ. de Nottingham)


i la gestió dels residus d'abast local i municipals a la comarcal comarca de la Ribera AGAUR d'Ebre D) Participació en projectes coordinats per altres grups de recerca Títol COST Action ES0601 Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach (HOME) El desarrollo y mejora de una base de datos climáticos para calibrar registros proxy del clima y analizar la variabilidad climática de baja frecuencia sobre la Península Ibérica (CLICAL) Avaluació del coneixement actual i la recerca sobre la resposta dels models turístics consolidats davant del canvi global: Agenda de R+D+I Desarrollo de un modelo de evaluación de exposición y riesgo por la aplicación de fangos de depuradoras en suelo agrícola, basado en un sistema experto (NeuroFuzzy) integrado en SIG Serveis avançats per a turistes en funció de la seva localització i/o seguiment.

Cartografía y agrimensura en Cataluña y Baleares (1845-1895) La documentació cartogràfica de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) Els esdeveniments de turisme cultural com a producte turístic. Recomanacions de polítiques d'actuació per a

Tipus I+D+i

Grup Canvi Climàtic (URV)

Durada 2010

Participant O. Saladié

I+D+i Plan Nacional

Canvi Climàtic (URV)

2009

O. Saladié

PCT TO

O. Saladié

I+D+i Plan Nacional

Gratet + Canvi 2009 Climàtic + Factor humà, organitzacions i mercats (FHOM). (URV) Anàlisi i Gestió 2009 Ambiental (AGA). (URV)

PCT TO

2009

Y. Pérez

2011

I. Muro

2009

I. Muro

2009

F. González

Gratet + Tecnologies Intel·ligents Avançades per a la Gestió del Coneixement (ITAKA). (URV) I+D+i Grup d’estudis Plan d’història de la Nacional cartografia. (UB) AGAUR Grup d’estudis d’història de la cartografia. (UB) Transferènci UOC-PTCBG a

Y. Pérez


l'administració local de les comarques gironines. Jean Monnet (UE): HGIS- UE Europe, a Platform for the Analysis of European Integration. I+D+i Por qué vienen? La inmigración de mujeres Plan extranjeras al medio rural Nacional español en el contexto de la transformación económica y social de las comunidades locales Las ciudades españolas en I+D+i Plan la etapa autonómica (1978 – Nacional 2008). Dinámicas, procesos y políticas.

UdL+UOC+Uni 2009 v.ParisVII+CNR S+Lancaster University+UCL M Grup 2011 d'Investigacions en Antropologia (URV)

Universidad 2011 Autónoma de Madrid (UAM)

F. González

S. Roquer i J. Blay

S. Roquer

E) Altres activitats Títol XARXA COOPERACIÓ

Tipus Congrés

Any 2009

Estat Preparaci ó

Responsable M. Nel·lo

F) Altres previsions •

Incorporació d’un Tècnic PSR (Diplomat) concedit pel MICINN associat al projecte INNOVATUR i a cofinançar.

Millora i renovació de la plana web.

Tesis doctorals Lorena Beas. Les polítiques turístiques en el marc de la reestructuració de les destinacions litorals. Avaluació dels plans d`excel·lencia turística al litoral català, dirigida pel doctor Salvador Antón Clavé, el dijous 30 d’abril 2009 a l’Escola Universitària de Turisme i Oci (Campus Vila-seca).

CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES. ANTON CLAVÉ, S. The role of leisure parks in the redevelopment of mass coastal tourism destinations. Attractions and events as catalysts for regeneration and social change. Christel DeHann Tourism and Travel Research Institute, University of


Nottingham and The Centre for Tourism and Cultural Change. Nottingham (Reino Unido), 2008 ANTON CLAVÉ, S. Cambios en la gestión de destinos turísticos: planificación, investigación y tecnología. XI Congreso de Turismo, Universidad y Empresa. Innovación, creatividad y nuevos modelos de gestión del turismo. Fundación Universidad Empresa, Castellón de la Plana (España), 2008 ROVIRA SOTO, Mª T. Formas urbanas y espacios turísticos. Modelos de desarrollo en el litoral mediterráneo. XIII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. Asociación de Geógrafos Españoles. Las Palmas de Gran Canaria (España), 2008. ROVIRA SOTO, Mª T. Propuesta de metodología de análisis para el estudio de los nuevos procesos territoriales y turísticos en destinos litorales consolidados. XI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación. Espacios turísticos: mercantilización, paisaje e identidad. Alicante (España), 2008. PÉREZ ALBERT, Y.; NEL•LO ANDREU, M.; ANDREU BERTRAN, J. La cartografia turística de la Costa Daurada accesible a través de internet (Tarragona). XII congreso AECIT. Conocimiento, creatividad y tecnología para un turismo sostenible y competitivo, Vila-Seca (España), 2007.

CONFERÈNCIES AGUILAR, E. Canvi Climàtic. Conceptes generals, canvi observat i previsions. VIII Jornades d’Actualització en Viticultura i Enologia. Organitza Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (Vilafranca del Penedès, Maig 2009) AGUILAR, E. i SIGRÓ, J. El Canvi Climàtic, xarxa de Biblioteques de la Generalitat a la província de Tarragona. ALBERICH, J. Com comprendre i estudiar un barri, un poble, un municipi, Escola d'Estiu de Tarragona, organitzada per la URV (juliol 2009). ALBERICH, J. Drets Humans i desenvolupament sostenible, Càtedra DOW de Desenvolupament Sostenible de la URV i la xarxa de biblioteques de la Diputació de Tarragona. Deu conferències en biblioteques municipals i instituts de secundària. ALBERICH, J. Equitat i sostenibilitat. Perspectives humanístiques, científiques i educatives, er Càtedra DOW de Desenvolupament Sostenible de la URV (desembre de 2008). BLAY, J. Molins fariners i paperers a les comarques de Tarragona. Constantí, 2008. BRUNET, M. Canvi climàtic i mitjans de comunicació a Jornades de Formació adreçada als periodistes. Organitza Ajuntament de Tarragona (URV, Maig 2009) BRUNET, M. Canvi climàtic observat a l’espanya mediterrània: escenaris per les nostres contrades, Vespres de Ciencia, Fundació La Caixa, Tarragona, 2008.


BRUNET, M. De l'escalfament global al local: canvi observat i previst de les temperatures a casa nostra a Seminari El canvi climàtic de cada dia organitzat en el marc dels Estius Universitaris de la Universitat de Sabadell, Sabadell Juliol 2008. BRUNET, M. Executive overview of MEDARE activities a Meeting of the WMO/CCl Expert Team on the Rescue, Preservation and Digitization of Climate Records (Bamako, Mali, Maig 2008) MURO, J.I. La cartografia marítima a l’època moderna. Escola d'Estiu de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili. 2009. MURO, J.I. Mediciones de fincas, planos geométricos y evaluación de la riqueza territorial en la provincia de Tarragona (1846-1892). Societat Catalana de Geografia. Barcelona 17 de març de 2009. OLIVERAS, J. Els estudis universitaris avui. Conferència inaugural del Curs Acadèmic 2008-2009 dels Centres Universitaris de Manresa. UPC, UOC, CUB. Octubre 2008 OLIVERAS, J. Pau Vila, el pas de la Pedagogia a la Geografia. Conferència dins el cicle Pau Vila al Museu d'Història de Sabadell. Març 2009. SALADIÉ, O. Drets humans i desenvolupament sostenible, Càtedra DOW/URV de desenvolupament sostenible i Xarxa de Biblioteques del Camp de Tarragona. Sis conferències. SALADIÉ, O. El cambio climático y la actividad turística”, Día Mundial del Turismo: El turismo afronta el reto del cambio climático, Videoconferència. Escuela de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Universidad Iberoamericana Santo Domingo (República Dominicana). Setembre 2008. SALADIÉ, O. El temps està boig o una història de tornados i esclafits, Reunió anual dels observadors meteorològics de l’Alt Camp, Centre Meteorològic de l’Alt Camp, Valls (15 de novembre de 2008). SALADIÉ, O. Els riscos naturals: la Terra està viva a les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran (URV). Cinc conferències. SIGRÓ, J. La Reconstrucció del Clima Passat en base a les Dades Instrumentals, a Canvi Climàtic més que un problema ambiental, 3 de Març 2008, Mediterranea. SIGRÓ, J. Recuperació de les dades meteorològiques antigues, segle XIX”, Tarragona, 2008 . SIGRÓ, J. Passat i Futur del Canvi Climàtic: una aproximació als impactes a les Terres de l'Ebre, Setmana del Medi Ambient, Sant Carles de la Ràpita-Delta de l'Ebre, 5 de juny de 2009. LLIBRES I ARTICLES (2008-2009) ALBERICH, J. (2008). La mobilitat quotidiana al camp de Tarragona. Papers de la Regió Metropolitana de Barcelona, 48, p. 46-63.


ALBERICH, J. (2008). Reformulando la relación entre población y territorio: el espacio de vida en Catalunya según el censo de población de 2001. Actas del XI Congreso de la población española. León. 11 p. ALBERICH, J. (2009). La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001. Tesis doctoral. 425 pàgs. ANTÓN, S. (2009). Paisajes temáticos. A Jaume Busquets y Albert Cortina (coords.). Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona, Ariel, pàgs. 97-108. ANTÓN, S.; BLAY, J. i SALVAT, J. (2008). Turismo, actividades recreativas y uso público en espacios de interés natural. Propuesta para la conservación de los valores ambientales y el desarrollo productivo local. Boletín de la Asociación de Geógrafos Espanoles, 48, pàgs. 5-38. ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (2008). A propósito del turismo. La construcción social del espacio turístico, Barcelona, Editorial UOC, 346 pàgs. JANSEN-VERBEKE, M.; PRIESTLEY, G. i RUSSO, A.P. (eds.) (2008). Cultural Resources for Tourism: Patterns, Processes and Policies. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge. MURO, J.I. (2008). La estadística territorial del distrito de Tortosa de Medín Sabater y Palet (1868). CT Catastro. Madrid, 63, IV època, agost, pàgs. 61-80. MURO, J.I. (2008). Los mapas de la Guerra Civil española (1936-1939). Una exposición itinerante. Estudios Geográficos, Madrid, LXIX, 264, enero-junio, pàgs. 281-293. MURO, J.I.; NADAL, F. y URTEAGA, L. (2008) El plànol geomètric de Vic de JeanAntoine Laur (1852). Barcelona, ICC, Col·lecció Ciutats Catalanes, 10. NEL.LO, M. i PÉREZ,Y. (2008). Los mapas turísticos disponibles a través de Internet: el caso de la Costa Dorada. Tarragona. España. Revista Ar@cne: revista electrónica de recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. NEL.LO, M.; MOLNE, N.; SANCHEZ, V. (2008). La empresa turística simulada Vila Daurada Resort. Instrumento de aprendizaje en la enseñanza de Turismo de la Universidad Rovira i Virgili. Cuadernos de Turismo, 22, pàgs. 165-185. NEL·LO, M. (2008). La intensidad de la gestión. La clave para un desarrollo turístico sostenible en áreas protegidas. Diagnistico de las áreas protegidas en América Central. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 47, pàgs. 333-354. NEL·LO, M.; PÉREZ, Y. i ANDREU, J. (2009) Aplicación de la tecnología S.I.G. para la planificación y gestión del desarrollo turístico sostenible en el P.N.M.G.CH. Tarragona, Publicacions URV, 23, Format CD. OLIVERAS, J. (2008), Pla geomètric de la molt noble i molt lleial ciutat de Manresa (1847), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pàg. 5-37.


OLIVERAS, J. (2008). Perspectives de present i de futur sobre el fet metropolità a Catalunya. A Tort, j.; Paül, V. I Maluquer, J. L’organització del territori: un repte per al segle XXI?. Barcelona, Fundació Universitat Catalana Estiu, pàgs. 315-352. OLIVERAS, J. (2009), Xarxes de ciutats a Catalunya, Barcelona, Diputació de Barcelona, membre de l'equip de recerca coordinat per Pilar Riera i Joan Ganau, 222 pp. OLIVERAS, J.; CASTAÑER, M. i altres (2009), "Las redes de ciudades: gobiernos emergentes en las ciudades intermedias catalanas", en Ciudades, culturas y fronteras en un mundo en cambio, Sevilla, Consejeria de Obras Públicas y Transportes, pp. 5666. ROQUER, S. i BLAY, J. (2008). Del éxodo rural a la inmigración extranjera: el papel de la población extranjera en la recuperación demográfica de las zonas rurales españolas (1996-2006). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. XII, 170. RUSSO A.P. (2008), “centros y periferias en las ciudades de partimonio: el caso de la region turística de venecia”. A S. Antón y F. González (Eds.) A propósito del turismo. la construcción social del espacio turístico, Barcelona, Editorial UOC, Barcelona, pp. 260272. RUSSO, A.P. (2008). Las regiones europeas y su capital cultural. Aproximación al estudio de los efectos territoriales del patrimonio. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Socials. Universidad de Barcelona. Vol. XII, N. 270 (139).


Annex IV. Centre on Climate Change C3. Memòria-Resum d’activitats en el últim any (maig 2008 a abril 2009).


Memòria-Resum d’activitats en el últim any (Maig 2008 a Abril 2009)

1. Activitats vinculades al procés de creació del Centre en Canvi Climàtic (C3) 1.1.

Realitzades

1.1.1.

Elaboració de la Memòria Justificativa de Creació del C3

1.1.2.

Aprovació del procés de creació per part del Consell de Govern (30-10-2008)

1.2.

En vies de realització

1.2.1.

Elaboració Pla Estratègic del C3

1.2.2.

Elaboració del Contracte Programa

1.2.3.

Elaboració Reglament de Funcionament

1.2.4.

Organització primera reunió del Scientific Advisory Body del C3 (Tortosa, Octubre 2009)

1.3.

Contractació personal investigador

1.3.1.

Contractació d’un post-doc (Peter Domonkos: incorporació 1/06/2009)

1.3.2.

Submissió de l’expressió d’interès per a la incorporació d’un ICREA Senior (Ricardo Machado Trigo) al C3. Solta avaluació

1.4. 1.4.1. 1.5.

Contractació de becaris URV pre-doctorals Convocatòria de 3 becaris predoctorals URV (Convocatòria ordinària URV. Començament: 01/09/2009) Contractació de becaris de projecte

1.5.1.

Previsió (2on semestre 2009) de contractació de 4 becaris de projecte per tasques de rescat de dades associades als projectes CAFIDEXPI i CLICAL

1.5.2.

Previsió (2on semestre 2009) de contractació d'un becari pel manteniment de la pàgina web de l'acció COST-HOME

1.6.

Contractació de personal de suport

1.6.1.

Contractació a mitja jornada d’un administratiu (6 mesos en 2008)

1.6.2.

Contractació d’un tècnic informàtic de suport finançat amb fons d’Investigador Actiu URV generats (6 mesos en 2008)


1.6.3.

Contractació C3 a mitja jornada d’un administratiu (Setembre 2009)

1.6.4.

Convocatòria per a la contractació d’un tècnic informàtic de suport al C3 (setembre 2009)

1.7.

Organització docència reglada (màster i programa de doctorat interuniversitari)

1.7.1.

Col·laboració entre el Dept. de Física de la UB i el C3, que es materialitzarà amb la signatura d’un Conveni de Mobilitat URV/UB

1.7.2.

Participació docent en el màster oficial de Meteorologia de la UB, proposant l'assignatura “Métodos de homogeneidad y homogeneización de registros climáticos”

1.7.3.

Procés cap a l’organització d’un programa de doctorat interuniversitari liderat pels directors del C3 i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3) i amb la participació de la UB (Dept. Física, Dept. Geografia), Universitat de Girona (Dept. de Física), UAB (Dept. Geologia), Servei Meteorològic de Catalunya i d’altres institucions nacionals, europees encara no implicades

1.7.4.

Incorporació dels professors del C3 al POP d’Enginyeria Química, Ambiental i de Processos de la URV

1.8.

Docència reglada al ensenyament del grau de Geografia per part dels tres membres del C3

1.8.1.

1.9.

Projecte de desenvolupament docent “Introducció continuada de material multimedia en les assignatures impartides” de la Unitat Predepartamental de Geografia Convenis de Col·laboració C3-URV / altres institucions signats i en vies de definició o signatura:

1.9.1.

Conveni marc de col·laboració entre URV/Mettelsat Servei Meteorològic de la República Democràtica del Congo. Signat

1.9.2.

Conveni de Mobilitat C3-URV/IC3-UB. En procés de discussió

1.9.3.

Conveni de Mobilitat C3-URV/Dept. Físiques UB. En procés de discussió

1.9.4.

Conveni Marc entre C3-URV/Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra. En procés de discussió

1.9.5.

Conveni Marc entre C3-URV/Servicio Meteorológico Nacional de la República Mexicana (CONAGUA). En procés de discussió

1.10. Mobilitat i intercanvi de professorat amb altres centres i al C3 1.10.1.

Estada de recerca de la professora Nina Nikolova, Department of Climatology, Hydrology and Geomorphology, Faculty of Geology and Geography, "St. Kliment Ohridski" University of Sofia, Bulgària al C3 (Novembre 2009) amb la finalitat de definir un


programa d’intercanvi i formació entre els docents i alumnes de l’anterior institució. 1.10.2.

Estades de recerca i col·laboració científica anuals a la Climatic Research Unit, School of Environmental Sciences, University of East Anglia (Norwich, UK) relacionades amb les responsabilitats associades a la categoria de Visiting Fellow de M. Brunet concedida per aquesta institució.

1.11. Gestió i manteniment de planes web: 1.11.1.

Plana web del WMO/CCl Expert Team 2.2 on Climate Monitoring including use of Satellite & Marine Data & Products (http://www.omm.urv.cat/index.html)

1.11.2.

Plana web del WMO/CCl Mediterranean Data Rescue Initiative (MEDARE: http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html)

1.11.3.

Plana web de l’Action COST HOME: “Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach” (http://www.homogenisation.org/index.php)

1.11.4.

Definició i implementació de la plana web del C3. En vies de realització

1.12. Elaboració d’aquesta memoria d’activitats ☺

2.

Activitats de transferència/assessoria científic/tècnica del C3

2.1.

Internacionals:

2.1.1.

Assessorament al Servicio Meteorológico Nacional de la República Mexicana (SMN-CONAGUA), rera signatura de convenis, en:

2.1.1.1.

El desenvolupament de la xarxa climatològica de referència de la República Mexicana

2.1.1.2.

Tècniques de control de qualitat i de homogenització de series temporals del clima

2.1.2.

Assessorament a l’Instituto Geofísico do Infante D. Luís, Universidad de Lisboa en el control de qualitat i homogeneïtat de series de pressió històriques de Portugal.

2.1.3.

Assessorament Universitat de Universidad de històriques de Portugal)

a l’Instituto Geofísico do Infante D. Luís de la Lisboa i el Departamento de Física, de la Extremadura en el solapament de les series precipitació de la Peninsula Ibèrica (España i


2.1.4.

Assessorament a l'Institute of Tibetan Plateau Research Chinese Academy of Sciences en control de qualitat, homogeneitat i anàlisi d'índex d'extrems

2.1.5.

Assessorament a la xarxa de científics d'Àfrica Occidental establerta durant el Workshop sobre extrems climàtics realitzat a Brazzaville 2007

2.1.6.

Assessorament a científics de la Universitat de Torino a partir d'una Short Term Scientific Mission (Febrer 2009) finaçada per la xarxa COST en temes de control de qualitat, homogeneitat i anàlisi d'índex d'extrems

2.1.7.

Assessorament al Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra per l'homogenització de series de temperatura i precipitació per la producció de l'Atles Digital d'Andorra

2.2.

Nacionals

2.2.1.

Curs de formació “Homogenització de Series Climatològiques” (20 hores) adreçat al personal de la Branca de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya (Juliol, 2009)

2.2.2.

Col·laboració amb el Departamento de Sistemas y Recursos Forestales del CIFOR-INIA en l’estudi de la influència climàtica sobre el creixement del Pinus nigra.

2.2.3.

Col·laboracions amb diferents línies de recerca de l’Instituto Pirenaico de Ecología (Saragossa- Jaca) en:

2.2.3.1.

Cal·libració de dades limnològiques de l’estany de Estanya

2.2.3.2.

Cal·libració de dades dendroclimatològiques de la Vall de l’Ebre

2.2.3.3.

Anàlisi i cal·libració de dades limnològiques de l’estany de Montcortes.

2.2.3.4.

Anàlisi de dades paleoclimàtiques del llac d’Enol, Astúries.

2.2.3.5.

Anàlisi i cal·libració de dades limnològiques de l’estany d’Arreo, Euskadi.

2.2.4.

Col·laboració amb el Departamento de Ciencias de la Tierra (CASEM) de la Universidad de Cádiz) en la cal·libració i anàlisi de dades limnològiques de la Laguna del Zoñar.

2.2.5.

Assessorament i col·laboració amb el Centre De Recerca Ecològica I Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona en la caracterització climàtica de les conques del Fluvià, la Tordera i el Ciurana.

2.2.6.

Anàlisi conjunt de la evolució de la nebulositat i temperatura a la Península Ibérica en coordinació amb el Grup de Climatologia, Universitat de Barcelona, el Grup de Física Ambiental del Dept. de Física i Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i l’Institute of Atmospheric Sciences and Climate, Bologna.

2.2.7.

Anàlisi conjunt de la influència de les variables climàtiques i la variabilitat atmosfèrica de baixa freqüència a les concentracions de nitrats del riu Llobregat amb el Departament de Ecologia de la


Universitat de Barcelona i Dep. Sedimentary Geology de l’Institut de Ciències de la terra “Jaume Almera” (CSIC), Barcelona 3.

Activitats de recerca:

3.1.

Projectes de recerca internacionals actius i tipus participació:

3.1.1.

WMO: Mediterranean Data Rescue Initiative (MEDARE, WMO No. 821/EC-LX/APP-WP 3.5.3.3). Lideratge

3.1.2.

Strategic Fund Programme of the British Embassy - Cooperation Programme Mexico – UK: “Strengthening capacities for Climate Change Detection in Mexico”. Assessors científics de la proposta i instructors experts en desenvolupament i anàlisi d’index climàtics extrems

3.1.3.

Australia/UK: Atmospheric Circulation Reconstructions over the Earth (ACRE). Contribuïdors

3.2. 3.2.1.

3.3. 3.3.1.

3.4.

Projectes de recerca Europeus actius i tipus de participació: EU Action COST: “Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach” (HOME, COST-ES0601). Management Committee i Lideratge del Grup de Treball I Projectes de recerca Europeus sol·licitats, status i tipus participació: EC-7 FP Programme Cooperation Theme 9 “Space”: European Reanalysis and Observations for Monitoring (EURO4M). Acceptat i en procés de negociació del pressupost. Lideratge WG 1.3 “Data coordination”. Projectes de recerca espanyols actius i tipus de participació:

3.4.1.

CICYT: El desarrollo y mejora de una base de datos climáticos instrumental para calibrar registros ’proxy’ del clima y analizar la variabilidad climática de baja frecuencia en la Península Ibérica (CLICAL, CGL2006-13327-C04-03). Lideratge. Projecte coordinat amb CALIBRE (CGL2006-13327-C04)

3.4.2.

CICYT: Cambios en la Frecuencia, Intensidad y Duración de eventos Extremos en la Península Ibérica (CAFIDEXPI, CGL200765546-C03-02-CLI) Lideratge. Projecte coordinat amb EXPICA (CGL2007-65546-C03-CLI).

3.4.3.

Diputación General de Aragón: “Los cambios climáticos abruptos y su impacto en los ecosistemas y las sociedades humanas en el Pirineo central y occidental”. Participants

3.4.4.

Parc Científic de Turisme i Oci de la URV: Avaluació del coneixement actual sobre el paper del canvi climàtic en el sistema turístic: vulnerabilitat, impactes i mesures d'adaptació i mitigació. Lideratge.

3.5.

Participació amb xarxes espanyoles de recerca finançades:


3.5.1.

CICYT: Red Ibérica Mediterránea para el análisis de riesgos climáticos (RIMARC). Participants

3.5.2.

CICYT: Red Española de Reconstrucción climática a partir de series documentales (RECLIDO). Participants

3.6.

Propostes de recerca sol·licitades i en vies de resolució o no concedides:

3.6.1.

MICIN Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático: “Desarrollo de datos climáticos de alta calidad y largo recorrido temporal para su uso en una mejorada detección y modelización de la variabilidad y cambio climático en España (CLIDAC, Ref.: 4361). Proposta no finançada

3.6.2.

AEMET: “El desarrollo de bases de datos climáticos instrumentales controlados en su calidad y homogeneizados a escala diaria para su uso en una mejor detección del cambio y variabilidad climáticos y en una generación mejorada de escenarios regionalizados de cambio climático”. A la espera signatura “Encomienda de Gestión”

3.6.3.

AGAUR: Proposta per a ser el C3 reconegut com Grup de Recerca Singular del programa Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR 2009). Pendent de resolució

3.7.

Publicacions:

3.7.1.

Publicacions peer-reviewed i internacionals:

3.7.1.1.

Aguilar, E., A. Barry, M. Brunet, L. Ekang, A. Fernandes, M. Massoukina, J. Mbah, A. Mhanda, D. J. do Nascimento, T. C. Peterson, O. Thamba, M. Tomou, X. Zhang. 2009. Changes in Temperature and Precipitation Extremes in Western Central Africa, Guinea Conakry and Zimbabwe, 1955-2006, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 114, 2008JD011010R (en premsa).

3.7.1.2.

Peterson Thomas C., Xuebin Zhang, Manola Brunet India, Jorge Luis Vázquez Aguirre. 2008. Changes in North American extremes derived from daily weather data. Journal of Geophysical Research – Atmospheres, 113, D07113, doi:10.1029/2007JD009453

3.7.1.3.

Qinglong You, Shichang Kang, Enric Aguilar, Yuping Yan. 2008. Changes in daily climate extremes in the eastern and central Tibetan Plateau during 1961–2005. Journal of Geophysical ResearchAtmospheres 113, D07101, doi:10.1029/2007JD009389

3.7.1.4.

Brunet M., O. Saladié, P. Jones, J. Sigró, E. Aguilar, A. Moberg, D. Lister, A. Walther and C. Almarza. 2008. A casestudy/guidance on the development of long-term daily adjusted temperature datasets. World Meteorological Organization, WMO-TD-1425/ WCDMP-66, Geneva, 43 pp.


3.7.1.5.

Brunet, M. y F. G. Kuglitsch (Eds.) 2008. Proceedings of the International Workshop on Rescue and Digitization of Climate Records in the Mediterranean Basin. World Meteorological Organization, WMO-TD-1432/WCDMP n. 67, Geneva: XXIII + 219 pp

3.7.1.6.

Xiaolan L. Wang, Thomas C. Peterson, Jay Lawrimore, Manola Brunet-India, Randall Cerveny, Craig Donlon, Fatima Driouech, Wan A. Wan Hassan, Rainer Hollmann, Mark D. Schwartz, Zuqiang Zhang, (2008): Monitoring the Earth’s climate, WMO Bulletin, 57 (2), pp.75-79.

3.7.1.7.

Brunet, M. 2008. Introduction to the MEDARE Workshop Proceedings. En Brunet, M. y F. G. Kuglitsch (Eds.) 2008. Proceedings of the International Workshop on Rescue and Digitization of Climate Records in the Mediterranean Basin, WCDMP No. 67/WMO-TD No. 1432, XXI-XXII.

3.7.1.8.

Brunet, M. 2008. The need of a historical climate data and metadata rescue project for the Mediterranean: the GCOS MedMEDARE project. En Brunet, M. y F. G. Kuglitsch (Eds.) 2008. Proceedings of the Inrternational Workshop on Rescue and Digitization of Climate Records in the Mediterranean Basin, WCDMP No. 67/WMO-TD No. 1432, pp. 25-32

3.7.2.

Publicacions internacionals en preparació:

3.7.2.1.

Brunet M., J. Asin, J. Sigró, M. Bañón, F. García, J. E. Palenzuela, TC. Peterson. The minimisation of bias” from western Mediterranean air temperature exploratory statistical analysis. International Climatology. (en preparació)

E. Aguilar, the “screen records: an Journal of

3.7.2.2.

Gallego M. C., R. M. Trigo, J. M. Vaquero, M. Brunet, J. A. García, J. Sigró, and M. A. Valente. 2009. Trends in frequency indices of daily precipitation over the Iberian Peninsula during the last century. Journal of Geophysical Research-Atmosphere. (en preparació)

3.7.2.3.

Compo, G.P., X. Yin, N. Matsui, R.J. Allan, B.E. Gleason, R.S. Vose, J.S.Whitaker, P. Bessemoulin, T. Brandsma, P. Brohan, M. Brunet, J. Comeaux, P.Y.Groisman, P.D. Jones, A.C. Kruger, G. Lentini, D.H. Levinson, N. Lott, S.J. Lubker, G.J. Marshall, H.Y. Mok, Ø. Nordli, M.J. Rodwell, T.F. Ross, L. Srnec, M.A. Valente, X.L. Wang, G. Willetts, J.S. Woollen, 2009: The International Surface Pressure Databank. Bull. Amer. Met. Soc., (acceptada la submissió)

3.7.2.4.

Compo, G.P., J.S. Whitaker, P.D. Sardeshmukh, N. Matsui, R.J. Allan, X. Yin, B.E. Gleason, R.S. Vose, G. Rutledge, P. Bessemoulin, S. Brönnimann, M. Brunet, R.I. Crouthamel, A.N. Grant, P.Y. Groisman, P.D. Jones, M. Kruk, A.C. Kruger, G.J. Marshall, M. Maugeri, H.Y. Mok, Ø. Nordli, T.F. Ross, R.M. Trigo, X. Wang, S.D. Woodruff, S.J. Worley, 2009: The


Twentieth Century Reanalysis Project. Bull. Amer. Met. Soc., (acceptada la submissió) 3.7.2.5.

Vegas Vilarrúbia, T., J. Sigró, S. Giralt, 2009. El Niño Southern Oscillation remote teleconnection affects nitrogen in mediterranean river. Global Change Biology (en revisió)

3.7.2.6.

Vegas Vilarrúbia T and J. Sigró, 2009. Factors driving long term nitrate concentration variability in a mediterranean river, Global Ecology and Biogeography. (en revisió).

3.7.2.7.

Corella, J. P., A. El Anjoumi El Amrani, B. L. Valero-Garcés, E. Rico, M. Morellón, J. Sigró, D. Engstrom, 2009, Limnological and climatic factors affecting the sedimentation in Arreo lake (N. Spain) during the last 50 years, (en preparació)

3.7.3.

Altres publicacions nacionals

3.7.3.1.

Bañón M, Brunet M, Sigró J, Aguilar E, García F, Palenzuela JE, Asín J. 2008. Comparación de las temperaturas obtenidas en las garitas Montsouri y Stevenson. Resultados provisionales del proyecto SCREEN. En Agua y cambio climático XXX Jornadas de la Asociación Española de Meteorología, IX Encuentro hispano-luso de Meteorología, XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología, Zaragoza, 5-7 Mayo 2008, Publicaciones de la Asociación Española de Meteorología, Zaragoza: 13 pp.

3.7.3.2.

Martín-Puertas, C., Valero-Garcés, B.L., Mata, M.P, Moreno, A. J. Sigro y M. Brunet. 2008. Procesos de erosión en la cuenca de la Laguna de Zoñar (Córdoba) durante los últimos 50 años, en Actas X Reunión Nacional de Geomorfología, Trabajos de Geomorfología en España, 2006 – 2008.

3.7.3.3.

Sánchez-Lorenzo, A., J. Sigró, J. Calbó, J. Martin-Vide, M. Brunet, E. Aguilar, M. Brunetti, 2008. Efectos de la nubosidad e insolación en las temperaturas recientes de España, en Cambio Climático Regional y sus Impactos AEC Vol 6, 273-284.

3.7.3.4.

Sigró, J., M. Brunet, E. Aguilar, 2008. Evolución de la temperatura máxima estival en España. Parte I: Tendencias y patrones espaciales, en Cambio Climático Regional y sus Impactos AEC Vol 6, 307-318

3.7.3.5.

Sigró, J., M. Brunet, E. Aguilar, 2008, Evolución de la temperatura máxima estival en España. Parte II: Relación con la circulación atmosférica y la temperatura superficial del mar, en Cambio Climático Regional y sus Impactos AEC Vol 6, 319332

3.7.3.6.

Sigró Rodríguez, J., M. Brunet India, E. Aguilar Anfrons (eds.) Cambio Climático Regional y sus Impactos, Publicaciones de la Asociación Española de Climatología, Serie A, nº 6, ISBN: 978-84-612-6051-5


3.7.3.7.

Vazquez-Aguirre JL., M. Brunet, P.D. Jones, 2008. Cambios observados en los extremos climáticos de temperatura y precipitación en el Estado de Veracruz, México, a partir de datos diarios. en Cambio Climático Regional y sus Impactos AEC Vol 6, 447-456.

3.7.3.8.

Brunet M., Sigró J., Aguilar (Eds.) 2009. Observed and modelled regional climate change. Solicited talks given at the 6th International Congress of the AEC. Publicaciones de la AEC, Serie B nº 6, Tarrragona: ISBN: 978-84-691-9794-3

3.7.3.9.

Sigró, J., Brunet, M., Aguilar, E. y Saladié, O. 2008. Variaciones temporales en los índices de extremos térmicos en el patrón SEES (South-Eastern and Eastern Spain) de la red SDATS (Spanish Daily Adjusted Temperatura Series). En M. J. Estrela Navarro (eds) Riesgos climáticos y cambio global en el Mediterráneo español. ¿Hacia un clima de extremos?, UNED, Col. Interciencias 34: 77-95, Valencia.

3.7.4.

Altres publicacions espanyoles en preparació:

3.7.4.1.

3.8.

Martin Vide J., M. Brunet, A. Rius. 2009. Canvi observat del clima a Catalunya. Segon Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya. Generalitat de Catalunya

Revisors, nombre de revisions i nom de revistes per a les que s’han fet reviews:

3.8.1.

Climate Research (Manola Brunet: 1)

3.8.2.

Climatic Change (Enric Aguilar: 1)

3.8.3.

Global Planetary Change (Enric Aguilar: 1, Manola Brunet: 1)

3.8.4.

International Journal of Climatology (Enric Aguilar: 3, Manola Brunet: 2)

3.8.5.

Journal of Applied Meteorology and Climatology (Enric Aguilar: 1; Javier Sigró: 2)

3.8.6.

Journal of Environmental Management (Javier Sigró: 1)

3.8.7.

Journal of Geophysical Research (Enric Aguilar: 1, Manola Brunet: 2)

3.8.8.

Meteorologische Zeitschrift (Manola Brunet: 1)

3.8.9.

Open Atmospheric Science (Manola Brunet: 1)

3.8.10.

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (Enric Aguilar: 1)

3.8.11.

Studia Geophysica et Geodaetica (Enric Aguilar: 2)

4. 4.1.

Organització i participació en activitats (congressos, cursos, seminaris, conferències) Organització:

científiques


4.1.1.

VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología: CAMBIO CLIMÁTICO REGIONAL Y SUS IMPACTOS, Tarragona, Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, 9 - 11 d’octubre del 2008.

4.1.2.

Workshop Generación de Escenarios de Extremos Climáticos, Rectorat URV, 8 d’octubre del 2008

4.1.3.

Convenor sessió Climate Data Homogenization and Climate Trend/Variability Assessment (2008 i 2009) de la European Geophysical Society General Assembly

4.1.4.

Convenor sessió UC3: Climate monitoring, mapping and data management de la European Meteorological Society/ European Conference on Aplied Climatology (Amsterdam, Setembre 2008)

4.1.5.

Organitzadors científics del Taller de Detección e Índices de Cambio Climático en la República Mexicana”, co-organitzat per l'Instituto Nacional de México, la Universidad Iberoamericana de Puebla i la URV

4.1.6.

Organitzadors científics del Second WMO/MEDARE International Workshop: Addressing climate data sources and key records for the Mediterranean Basin in support of an enhanced detection, prediction and adaptation to climate change and its impacts (Valetta, Malta, Novembre 2009)

4.1.7.

Reunió dels Grups de Treball 2,3 i 4 de l’Action COST HOME a Tarragona, Març de 2009

4.1.8.

Direcció científica de les III Jornades de Debat sobre Canvi Climàtic. Apropant la ciència del canvi climàtic a la societat: Efectes socials i econòmics, Castell d’Escornalbou, Riudecanyes, Maig 2008

4.1.9.

Co-direcció del curs Canvi Climàtic més que un problema ambiental, 3-6 Març 2008. Aula Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques. Organitza: Mediterranea

4.1.10.

Co-direcció del curs Fets i futur de l’aigua 23-26 Març 2009, Edifici de l’Autoritat Portuaria de Tarragona. Organitza: Mediterranea

4.1.11.

Seminari “Introduction to statistics for Climate”, per estudiants de la llicenciatura de Geografia, amb la col·laboració d’en Olivier Mestre (Météo-France, Tolouse)

4.1.12.

Curs d’Estiu UETE (2008), “Els impactes del canvi climàtic sobre el turisme

4.1.13.

Curs d’Estiu UETE (2009), “El Canvi Climàtic a la Península Ibèrica. Conceptes, formes i productes pels educadors en general”

4.1.14.

Curs d'Estiu URV (2009) Turisme i Canvi Global

4.1.15.

Cicle de Conferències sobre Canvi Climàtic patrocinat per la Central de Biblioteques de Tarragona. Conferències realitzades a les biblioteques de Torredembarra, Riudoms, Vandellòs, Sarral, El Vendrell i Cunit per J. Sigró.


4.2.

Participació:

4.2.1.

Una contribució oral al 31st International Congres of International Geographycal Union (Tunisia, Agost 2008)

4.2.2.

Tres contribucions (2 oral i un pòster) a European Meteorological Society/ European Conference on Aplied Climatology (Amsterdam, Setembre 2008)

4.2.3.

Deu contribucions (oral i pòsters) a la European Geophysical Society General Assembly (2008 i 2009)

4.2.4.

European Climate Support Network (Tolouse, Setembre 2009): Presentada una comunicació en col·laboració amb Météo-France, Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya (Andorra) i Servei Meteorològic de Catalunya (Barcelona)

4.2.5.

Participació com a membre del Management Committee de la Action COST HOME

4.2.6.

Assistència reunions grups de Treball 2, 3 i 4 de l’Action COST HOME celebrada a Vienna (2009)

4.2.7.

Assistència a les reunions de treball del projecte Los Cambios Climáticos Abruptos y su Impacto en los Ecosistemas Y las Sociedades Humanas en el Pirineo Central Y Occidental, realitzada a l’Instituto Pirenaico de Ecologia de Zaragoza el 21 de gener de 2009

4.2.8.

Participació en la Setmana de la Ciència 2008 i 2009 amb el Taller Trivial del Canvi Climàtic.

4.2.9.

Participació a la segona reunió del WMO/CCl Expert Team 2.2 on Climate Monitoring including use of Satellite & Marine Data & Products a celebrar a Offenback (Alemanya) en Octubre 2009

4.3.

Conferències invitades:

4.3.1.

E. Aguilar: Canvi Climàtic. Conceptes generals, canvi observat i previsions. VIII Jornades d’Actualització en Viticultura i Enologia. Organitza Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (Vilafranca del Penedès, Maig 2009)

4.3.2.

M. Brunet: A DARE portal for the Mediterranean a Meeting of the WMO/CCl Expert Team on the Rescue, Preservation and Digitization of Climate Records (Bamako, Mali, Maig 2008)

4.3.3.

M. Brunet: Executive overview of MEDARE activities a Meeting of the WMO/CCl Expert Team on the Rescue, Preservation and Digitization of Climate Records (Bamako, Mali, Maig 2008)

4.3.4.

M. Brunet: De l'escalfament global al local: canvi observat i previst de les temperatures a casa nostra a Seminari El canvi climàtic de cada dia organitzat en el marc dels Estius Universitaris de la Universitat de Sabadell, Sabadell Juliol 2008

4.3.5.

M. Brunet: ¿Qué es el cambio climático? A X Congreso ALASA Panamá 2008 Cambio Climático y los seguros agropecuarios (Ciudad de Panamá, Panamá, Novembre 2008)


4.3.6.

M. Brunet: La reconstrucción del clima extremo en el s. XIX: un análisis de sesgos en los datos y de evolución comparada con el presente en el Mediterráneo español a Catastrofe e historia: reflexiones metodológicas y propuestas temáticas (Universidad de Alicante/ICE, Alicante, Mayo 2009)

4.3.7.

M. Brunet: Canvi climàtic i mitjans de comunicació a Jornades de Formació adreçada als periodistes. Organitza Ajuntament de Tarragona (URV, Maig 2009)

4.3.8.

M. Brunet: The WMO MEDARE Initiative a ACRE WG1 Data & Data Visualisation Planning Meeting, Bologna, Italy, 27th – 29th May 2009

4.3.9.

M. Brunet: Ebro Observatory and Jesuit holdings a ACRE WG1 Data & Data Visualisation Planning Meeting, Bologna, Italy, 27th – 29th May 2009

4.3.10.

J. Sigró: La Reconstrucció del Clima Passat en base a les Dades Instrumentals, a Canvi Climàtic més que un problema ambiental, 3 de Març 2008, Mediterranea

4.3.11.

J. Sigró: Passat i Futur del Canvi Climàtic: una aproximació als impactes a les Terres de l'Ebre, Setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita-Delta de l'Ebre, 5 de juny de 2009.

4.3.12.

J. Sigró: Homogenización de series climáticas. Estudios de caso en España, al Taller “Detección e Índices de Cambio Climático en la República Mexicana”, Instituto Nacional de Ecologia y Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla, 25 de Març de 2009

4.3.13.

J. Sigró: Conferències sobre Canvi Climàtic als IES Marti l’Humà i IES El Morell.

4.3.14.

J. Sigró i Enric Aguilar: Cicle de Conferències “El Canvi Climàtic”, xarxa de Biblioteques de la Generalitat a la província de Tarragona (primer semestre 2008)

4.3.15.

E. Aguilar: Dia del Medi Ambient 2008: Presentació de la película “Una veritat Incòmoda” (Al Gore) i debat sobre el Canvi Climàtic. Antena del Coneixement de la URV (Salou), Juny 2008.

5.

Altres

5.1.

M. Brunet ha estat una dels tres científics oficialment nomenats per Espanya (punt focal del IPCC: Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) per a participar com autor contribuïdor de la Avaluació Cinquena del Intergovernamental Panel on Climate Change, Working Group 1, Assessment Report 5th (IPCC/WG1/AR5), la qual arrancarà amb la reunió AR5 Scoping meeting (13-17 Juliol 2009, Venècia – Itàlia) a on es definiran els continguts de la propera avaluació deguda pel 2013.

5.2.

M. Brunet participa regularment (2-3 reunions anys) a les reunions d’assessorament del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya


5.3.

M. Brunet participa com a membre electe a les reunions (3 reunions a l’últim any) de la Junta Directiva de la Asociación Española de Climatología (AEC)

5.4.

Participació a les reunions del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) del Consell Assessor en Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya

Memòria  

Memòria definitiva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you