Page 1

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN JUNI 2012

76


Colofon

Contactpersonen

Redactie-adres: Jellie Sinnema, van Sminiaweg 91 9064 KG Aldtsjerk 256 10 42 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: Margje Tjeerdsma 2562645 Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Sietse Kaastra 2563750 Feinteboun: Ysbrand Douma - Voorz. 0651881887 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Anneke de Vries 2561593 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Jettie Rauwerda 2563550 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Bea Flaton 2562590 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Niet bereikbaar? dan: 06-57164563 Boekingen (Dorien) 2562712 www.oerein.nl Kursuswurk: Anneke de Vries 2561593

Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Andries van der Meer correctie Jellie Sinnema verspreiding

256 20 31 256 15 26 256 10 42

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.

Buurtagent: Teake Hogendorp 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; overhangende tak: 0511-460990 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen


VOORWOORD De prachtige feestwagens waar zoveel tijd in is gestoken worden weer ontmanteld, evenals alle opgetuigde fietsen. Geleende spullen worden weer terug gebracht naar de eigenaar, recyclebare onderdelen worden opgeslagen en het stort doet ook weer goede zaken. De vlaggetjes die het dorp zo feestelijk versierden zijn al weer opgeruimd, maar hopelijk zien we de komende weken weer veel verse vlaggen met schooltassen eraan in het dorp. Het dorpsfeest is weer voorbij. Maar wat was het een fantastisch en gezellig feest! Het weer? ...nou ja, wie had daar nou last van?? In deze Bregebidler vindt u diverse foto’s en verslagen van het feest, zodat u er nog een keer van kan genieten. Na de gedane arbeid rond de feestwagens kunnen we nu weer plannen maken/uitvoeren voor de vakantieperiode. De redactie houdt zich natuurlijk aanbevolen voor een weergave van jullie vakantiebelevenissen, waardoor thuisblijvers ook de vakantiesfeer kunnen opsnuiven. Of je thuis blijft, in Nederland blijft of naar verdere oorden vertrekt, de redactie wenst jullie allen alvast een hele goede vakantieperiode toe!

de redactie 3


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


Verslag dorpsfeest 2012 De weersvoorspellingen voor dit jaar zagen er niet goed uit tijdens het dorpsfeest, maar hier gaven wij als nuchtere Friezen niks om dus kunnen wij terug zien op een geslaagd feest. De Feinteboun is maandag 4 juni begonnen met het versieren van het dorp, en voor de rest van de week hebben we de puntje op die i gezet voor het feest. Dit is ieder jaar weer een hele tour om het dorp versieren met vlaggetjes, feestwagen af maken en het terrein versieren en gereed te maken enz. Ik ben er dan ook trots op dat wij dit toch weer ieder jaar met 18 jonge enthousiaste Feinteboun leden voor elkaar krijgen, en natuurlijk de feestcommissie en Henk en Janny niet te vergeten. Donderdag werd het feest geopend om 18.00 uur startte de Mar tot Moark tocht, om door de sloten en door de bossen te zwoegen van Readtsjerk tot de Moark bij het café. Het was Thiald Pietersma die als eerste over de finish kwam bij de heren met een tijd van 18min en 25 seconden. De eerste vrouwelijke deelneemster, Loes Busscher kwam na 27 minuten en 51 seconden over de finish. Door hen werd het feest geopend doormiddel van de sleutel van het feest om te draaien.

Klaas Snoek viswedstrijd en het klaverjassen. Dit jaar werd de vis wedstrijd weer druk bezocht, 20 deelnemers stonden klaar met hun hengel. De winnaar werd uit eindelijk Jacob Broersma met 4 vissen. Ondertussen werd er ook in het café druk met de kaarten geschud, het was Auke Talsma die er met de eerste prijs van door ging. Klaas v/d Veen werd tweede en Jitske de Boer ging er met de derde prijs vandoor. Nadat de kaarten waren opgeruimd en de tafels en stoelen aan de kant waren geschoven konden de voetjes van de vloer met duo Dubbel Dyk in het café. Hier waren vele mensen op afgekomen en het was zeer gezellig. Op vrijdag morgen begonnen we de dag om 9.00 uur met de optocht, het thema van dit jaar was speelgoed. Dit was overigens uitgekozen door de kinderen van de basis school, de Feinteboun had de kinderen gevraagd hun ideeën voor het feest op papier te zetten. Dit jaar waren er bij de fietsploegen en feestwagen even veel als het jaar er voor, wat wij als Feinteboun natuurlijk prachtig vinden dat er iedere jaar weer zoveel opgaves en mooie versierde wagens/ fietsen zijn. De eerste prijs ging dit jaar bij de wagens naar de Krokodil met Kiespijn van de kleuters, dit was een zeer imponerende wagen die opviel en perfect was uitgevoerd. De tweede prijs van de wagens ging naar het Schaken en de derde prijs naar Duplo Blokjes.

Vervolgens gingen we verder met de

5


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Bij de fietsen ging de Poppenkast poppen er met de eerste prijs vandoor, het idee werd uitstekend uitgevoerd met prachtige kleding en bijpassende fietsen. De tweede prijs bij de fietsen ging naar Barbie en Ken en de derde prijs ging naar de Traplopers. De originaliteits prijzen gingen dit jaar bij de wagens naar de Verkleedkist en bij de fietsploegen naar Dr. Bibber. De optocht voorliep verder vlekkeloos en gelukkig zaten de weergoden ons mee, er was namelijk regen voorspeld maar op de vrijdag morgen kwam de zon zo nu en dan zelf nog even tussen de wolken door. Om 12.00 na de optocht werden spelletjes georganiseerd door de feestcommissie voor de basis schoolkinderen. Eerst werden de kinderen getrakteerd op een lekker bakje patat door Marten, Jeltsje en Ale van Kammen. Na dat de buikjes gevuld waren konden de kinderen beginnen met de spelletjes, voor de kinderen van groep 1 t/m 4 was er vossen jacht georganiseerd door het dorp en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 was er levend stratego in het bos. Het vossenspel werd gewonnen door het team van Jeldou v/d Meer en Marije de Vries met als groepsleden Eira, Ilse, Esmeralda, Piet Hein, Fardau en Pier. Het levend stratego in het bos werd gewonnen door de Eagles, zij vonden als eerste de vlag in het bos. Jammer genoeg zat het weer niet echt mee en soms kwam het water met bakken uit de hemel, maar dit mocht echter de pret niet drukken. Om 14.45 moest de Feinteboun zich melden op het feestterrein voor etentje bij de Trochreed, eerst werd er nog een groepsfoto gemaakt voor de zweef, de foto’s heb ik nog niet

gezien maar zullen ongetwijfeld goed gelukt zijn, Christina van Assen bedankt voor het maken van de foto! Vervolgens konden we onze fiets pakken richting Readtsjerk, dit was voor sommigen al een hele toer om de strijd ongeschonden te volbrengen. Maar we zijn aangekomen en hebben hier weer lekker ons buikje vol gegeten en de nodige dranken versnaperd, Gerard en Lia Jullens bedankt hier voor. Ondertussen was in de feesttent het programma voor het dorp al begonnen, dit jaar had de feestcommissie een bonte avond verzocht voor de mensen in het dorp. Nadat de bonte avond was afgelopen konden we verder met de muziek, BammBamm. Vele voetjes kwamen van de vloer en ook dit jaar was het weer een zeer gezellig en goed geslaagd feest georganiseerd door de feestcommissie. Op zaterdag moest de Feinteboun om 8.15 al weer aanwezig zijn op het feestterrein om de volleybal wedstrijd velden klaar te maken. Het werd uit eindelijk een regenachtig morgen maar dit mocht de sportieve mensen uit het dorp niet weerhouden om een balletje te slaan. De eerste prijs werd uit eindelijk gewonnen door het team LB dat de strijd in de finale won van de Droegkloaten, de strijd om de 3e en 4e plaats werd gewonnen door de Bargekop. 7


Landgoed

Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor

n i e u we nb o u w onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


Voor de 55+’ers hadden we dit jaar vier op een rij onder het genot van een bakje koffie en oranjekoek werd dit gewonnen door Janke Fennema, op de tweede plaats eindigde Roel Jullens en derde werd Hennie Koopmans. Nadat de volleybal velden weer waren opgeruimd kon het matinee beginnen met natuurlijk ook dit jaar weer het Orkest Butterfly, vele mensen waren in de tent omdat het buiten regende en er waren velen verkleed. De prijs voor het verkleed matinee werd dit jaar bepaald door jury bestaand uit Gryt v/d Polder, Ankje Tjeerdsma en Dineke Lei, de winnaar werd uiteindelijk Pipo de Clown en Mamaloe, dit was leuk opgezet en de kinderen werden goed vermaakt met ballonnen en andere grappen. Ook dit jaar was het weer reuze gezellig op het matinee en dat vinden wij als Feinteboun altijd fantastisch, het hele dorp is aanwezig en drink gezellig een biertje met elkaar en danst op de muziek van Butterfly vrolijk rond, natuurlijk werd het roeien niet overgeslagen en was er ook nog een spetterend optreden van Leonard Tolsma en later samen met Ate Tjeerdsma. Dit jaar ook weer stoelendans, na een spannende strijd werd dit uiteindelijk gewonnen door Janke Hoekstra de beppe van Guido en Sander Bil. De optocht startte dit jaar driekwartier

later in tegenstelling tot andere jaren i.v.m. de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal, wat jammer genoeg op een drama uit liep er werd verloren met 0-1 van Denemarken. Om 20.00 vertrok dan eindelijk de optocht, jammer genoeg zat het weer hier niet echt mee en was het koud en regenachtig, ook dit jaar werd de publieksprijs weer bepaald op de zaterdagavond . Jeanette Geertsma en Willemien Tjeerdsma gingen bij de mensen langs, het publiek koos uiteindelijk voor De krokodil met kiespijn bij de feestwagens en bij de fietsploegen voor Barbie en Ken. Om 22.00 uur startte de muziek. Dit jaar hadden we de band Boulevard en natuurlijk was de dj ook weer aanwezig om het publiek in de pauzes te vermaken. Het feest werd goed bezocht: er waren toch weer z’n 1.100 man op af gekomen, er was een gezellig sfeer en de voetjes kwamen allemaal van de vloer, verder verliep het vlekkeloos en de security had weinig problemen, nadat de muziek was afgelopen 3.15 uur nuttigden de laatste mensen nog een drankje en hapje en gingen rustig aan huiswaarts. Doordat Oerein aan het verbouwen is werd de band ondergebracht bij Peter en Ytsje Busscher thuis, hier willen wij ze natuurlijk hartelijk voor bedanken. Op zondag moest de Feinteboun zich om 10.00 uur weer melden op het feestterrein om de boel op te ruimen, voor sommigen was deze tijd wel erg vroeg dus 9


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Uitslag klaverjassen

werden ze getrakteerd op een frisse duik in de Moark. Vervolgens konden de dranghekken en de vlagjes weer worden opgeruimd, nadat dit gereed was gingen we om 14.30 naar het feestterrein om het feest af te sluiten met Henk en Janny, de Feestcommissie en alle overige vrijwilligers die dit feest hebben geholpen, jullie dank hier voor. Wij als Feinteboun zijnde kijken terug op een zeer geslaagd feest, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt maar toch zijn er weer ieder jaar verbeter punten voor het jaar er op. Wij hopen natuurlijk dat wij iedereen volgend jaar in het tweede weekend van Juni op het feest mogen te begroeten.

1e Auke Talsma 2e Klaas v/d Veen 3e Jitske de Boer 4e Pieter Sikma 5e Akke Blauw 6e Jacob de Vries 7e Jan Zijlstra 8e Anne Tjeerdsma 9e Harrie v/d Mark 10e Kees Seinstra 11e Jan Kamminga Poedelprijs: Griet de Jong

4206 punten 4146 punten 3980 punten 3855 punten 3744 punten 3681 punten 3598 punten 3572 punten 3512 punten 3331 punten 3328 punten 2506 punten

Namens de Feinteboun, Wouter Hooghiemster - secretaris

B reg e pra at Zoals jullie ongetwijfeld gehoord en gezien hebben was op zaterdag 16 juni het spektakel Tryn’s Rock een groot succes. Een groot aantal Trynwaldsters gaven een prachtig optreden.

Het Krea Kafee in het BOB gebouw wordt druk bezocht en de deelnemers verbazen zichzelf over hun creaties. Wat een sportieve hoogstandjes weer in mei. Het tilde weer op van de activiteiten, er werd (11-steden) gewandeld, (11-steden) geroeid, paardgereden (dressuur en springen), statengelopen en (11-steden) gefietst. Tijdens de meeste evenementen konden de deelnemers en kijkers genieten van prachtig zonnig weer, waardoor in ieder geval de omgeving in Aldstjerk goed tot zijn recht kwam, wat de prestaties alleen maar ten goede kwam. Op www.trynwalden.nl zijn foto’s van de diverse activiteiten te zien.

Wist u dat 2 feintebounleden op zondagavond na t dorpsfeest op stap zijn geweest in Leeuwarden? En dat Leonard naar de Dikke van Dale heeft gebeld om te vragen hoe druk het was, omdat Andries wilde weten of Leonard nog capabel genoeg was om te informeren bij een horeca zaak (omdat ze beide totall-loss waren). 11


• maandag: streetdance/freestyle aerobics/battle • dinsdag: cycle • woensdagochtend: cycle en woensdagavond: cycle • donderdagochtend: groepsfitness en donderdagavond: cycle • vrijdagavond boksen Boerfinne 9 9064 DG Oudkerk Telefoon: 058-2561107 www.fitnesscentrumgetinshape.nl

Openingstijden: Ma t/m vr.: Ma t/m vr.: Zaterdag:

09.00 - 12.00 14.00 - 22.00 09.00 - 12.00

Get in shape is een natural fitnesscentrum dus zonder gebruik en gebruikers van anabole steroïden of andere stimulerende middelen.


13


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


15


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


Uitslag feestwagens 2012 1. 1e prijs: Krokodil met kiespijn (publieksprijs); Mooi afgewerkte wagen en veilig, kleuren passen perfect en de verhoudingen zijn goed. Een imponerende wagen als deze komt aanrijden. 2. 2e prijs: Schaken; Strakke afgewerkte wagen en goed overzichtelijke, kinderen in de bijpassende kleding als schaakstukken. 3. 3e prijs: Duplo blokjes; Afwerking super en de kraan gaf de doorslag, verhouding was perfect. 4. Feinteboun, Lego; Afwerking en idee is prachtig er is veel aandacht besteed aan de wagen. 5. De verkleedkist (originaliteitsprijs); Sfeer van een oude zolder was goed weergegeven o.a. met spinnenweb, kleding, kleuren, echt weer terug bij beppe op zolder. 6. Mens er je niet; Draaiende dobbelsteen er mooi, thema was goed te pakken. 7. Bellenblaas; Mooie wagen met mooi kleuren ‘’levendig’’, zijkant van de wagen waren goed afgewerkt met bellen. 8. Soldaatjes; Mooie wagen vol met actie, uitbeelding prachtig gedaan. Zichtbaarheid voor de chauffeur kan iets beter op de wagen. 9. Playmobil; Idee goed gevonden de kinderen speelden goed mee, schilderwerk was erg leuk. 10. Speelgoed eendfabriek; Leuk van opzet lopende band goed uit gevonden. 11. Teletubbies; Levende have op de wagen mooi gevonden, relatie met thema iets minder.

12. Visvangspel; Mooi knipwerk, verder eenvoudig van opzet. 13. Strandspel; Inderdaad dit was niet jullie jaar! Uitslag fietsploegen 2012 1. 1e prijs: Poppenkast poppen; Idee uitstekend uitgevoerd zowel de poppen als de poppenkast heel leuk uitgewerkt. Kostuums zelf gemaakt en bijpassende fietsen uit die tijd, heel compleet lied gaf sfeer en maakte het helemaal af. 2. 2e prijs: Barbie en Ken (publieksprijs); Aansprekend geheel met mooie kleuren, echt speelgoed en een geheel met elkaar. 3. 3e prijs: Traplopers; Trap op de fiets goed gemaakt, leuk idee om een vergeten spel als thema te gebruiken, eenvoudig maar wel aansprekend. 4. Dr. Bibber (originaliteitprijs); Thema goed gevolgd en zeer origineel uitgevoerd, onderdelen goed met een mooie pop met leuke details o.a. haar onder de oksels en baarmoeder, heel grappig. 5. Pumba; Zelf gemaakte kleding en masker goed, meer bekend van tv. 6. Babyborn; Geweldig dat jullie in de luiers waren, stoer. 7. My little pony; Voor publiek leuk om te zien en verzorgd. 8. Boer en de boerderij dieren; Trekker en idee was prachtig en dat op de fiets. 9. Knuffelbeer; We hebben lekker geknuffeld 10. 4 op een rij; Leuk gedaan met de schmink het spel was duidelijk. 11. Aquarium; Leuk ouderwets spel. 17


19


Ut ’e skoalle klapt . . . . . Maartje uit groep 6 Aldtsjerk Aldtsjerk is een klein dorpje in Fryslân. In Aldtsjerk staat een klein schooltje (O.B.S Sinnehonk ) van 4 klassen. Ook staat er een dorpshuis en een heel mooi bos. In het bos is een hele laan bomen gekapt. Die bomen hebben ze in stukken gezaagd en zijn ze nu aan het verkopen. Met dat geld wat ze aan de bomen hebben verdiend gaan ze het dorpshuis vernieuwen. ( Daar zijn ze nu mee bezig. ) Ik zelf vind het niet goed dat die bomen zijn omgehakt. Wil je weten waarom? Nou ik heb 3 redens:1 = Die bomen zorgen voor een klein beetje zuurstof. 2 = De laan is nu zo kaal. En 3 = Er komen op die laan alleen maar eikenbomen. Dat betekent meer eikenprocessierupsen. Verder gebeuren er nog veel meer dingen in Aldtsjerk maar die dingen ga ik nu even niet vertellen. Maar eehhhhhh………………… Kom dat dorpje zien mensen!!!!! Kom dat dorpje zien!!!

Tamar. Wij hadden het snelste bootje, daarmee hebben wij de eerste prijs gewonnen. Dat was een zonne energiebloem. Er was ook een originaliteitprijs. Die had Heddy zijn groepje gewonnen. Er was ook een bal op het water zo kon je op het water lopen zonder nat te worden. Er waren ook bestuurbare bootjes daar heb ik ook mee gespeeld en Griet had weer het tentje staan. Aldstjerk! Aldstjerk is een klein dorpje waar je toch veel kunt doen. Zoals: vissen, spelen en nog veel meer. In Aldtsjerk staat maar een school die heet O .B .S. Sinnehonk. Het is hier in Aldstjerk heel rustig en mooi schoon. Hier in Aldstjerk zwemmen veel vissen zoals snoeken en snoekbaarsen en andere vissen. Dus wees op je hoede want er kan van alles gebeuren. Van Fokko uit groep 5 Henk Jan uit groep 5 Sinnehonk Op de basisschool Sinnehonk zitten ongeveer 63 kinderen. Maar er komen bijna geen mensen meer. Daarom moet juf Lydewij weg en komt groep 3,4,en5 bij elkaar en 6,7,8. Maar er zijn ook leuke dingen op Sinnehonk bij voorbeeld het doe circuit enzovoort. Op Sinnehonk is een paar dagen geleden een korfbalpaal geplaatst. Met drie korven: een lage, een middel en een hoge. De kinderen zijn er heel blij mee. Dat vind ik ook.

Herre uit groep 6 Aldtsjerk Ik vind Aldtsjerk een heel mooi dorp. Je kunt er ook leuke dingen doen zoals:voetballen,crossen,in het bos,spelen. Er is een haven geopend in Aldtsjerk. We hebben een boot gebouwd op school van zonne- energie. Toen gingen we naar de haven een race doen, wie het snelste bootje had, had dan gewonnen en dat was mijn groepje Herre, Friso, Nalissa en 21


Sigrid uit Gr. 6 Sinnehonk Er is een nieuw ding op het schoolplein. Het is een korfbalnet. Op die dag gingen alle kinderen er mee spelen. Op dat plekje was het erg vol. Het doecircuit is ook al ook alweer afgelopen. Alle kinderen van gr: 5,6,7 en 8 kunnen nog maar 1 keer iets doen. Het schoolvoetbal toernooi komt er ook weer aan. Veel kinderen doen mee. Maar niet alle kinderen van school Sinnehonk. Het schoolzwemmen is ook alweer afgelopen. De laatste keer dat we gingen waren er allemaal dingen zoals: Twee reuzen ratten, twee buizen, een glijbaan en een soort van knakworst leek het wel. Het was super leuk.

Douwe, ik, Piet – Hein, Nynke, Klaartje en Gido en Ninthe mochten op tv. Ik vond het heel leuk! Lotte groep 5 Guus Koetsier uit groep 5 Opening van de haven Er was van de week 21 april een opening van de haven. En kinderen van Sinnehonk hadden bootjes op zonne energie gemaakt. En groep één, twee, drie en vier hadden ook bootjes maar niet op zonne energie. Ook waren er mensen met bestuurbare bootjes. En er waren ook echte grote zonne boten. Han Palma uit groep 5 Opening van de haven Ik was bij de opening van de haven Daar waren veel mensen en met onze zonne energie bootjes gingen wij groep 5 tot 8 gingen we racen maar Herre zijn boot heeft gewonnen . Je kon ook op het water lopen niet echt maar in een bal . Die bal werd vol geblazen met lucht en dat was een herrie! Ik heb wel 2 uur in de rij gestaan. Je kon ook naar de molen daar ben ik met Guus en Jacob. En we mochten helemaal naar boven maar er moest wel een vrouw mee En toen we boven waren ging de molen draaien en dat was vet En waren ook bestuurbare boten en die mogen we besturen en dat ging niet makkelijk.

De haven ! Zaterdag was de opening van de haven. Eerst was er een verhaal van de havenmeester. Daarna gingen we in de wc kijken. Later was er een wedstrijd. Want groep 5/6 en 7/8 moesten toen een zonnebootje maken. Het was de bedoeling dat het bootje op zonne-energie moest varen. Ons bootje voer achteruit! Meester Richard keek hoe mooi de bootjes waren en juf Klaske las wie tegen wie moest. Wij hadden geen prijs gewonnen. Na de wedstrijd ging ik in een opblaasbal zitten en zo kon je over het water lopen. Ik vond het en heel leuk feest. Later ging ik naar huis. Daarna ging ik naar het café want daar kon je barbecuen. Klaartje, Nynke en ik zagen Piet Paulusma. Bert, Jacob, Nalyssa, Maartje,

Harmina uit groep 5 Doe circuit Op school krijg je doe circuit. Alleen als je in groep 5\6 of in 7\8 zit .Want het is op vrijdag middag en groep 3\4 en groep 1\2 zijn dan 23


vrij .Het is heel leuk. Er zijn allerlei dingen die je kunt doen bijvoorbeeld .Met verf of stof. Het is nu afgelopen dat is jammer maar in de klas is het ook gezellig in de klas. Er zijn wel vaders en moeders nodig met doe circuit. Elke keer krijgt een vader of moeder een ander groepje .De groepjes worden ingedeeld door de meesters of juffen. Ik heb zin in volgend jaar met doe circuit.

was erg leuk. Je kon ook over het waterlopen maar het duurde heel lang voordat je aan de beurt kwam, maar het was wel heel erg leuk. Je kon ook met een afstandsbediening een elektrisch bootje besturen. Er waren drie verschillende bootjes: twee politie en ĂŠĂŠn brandweer. De koek en sopie was er ook. Dat was lekker. Je kon ook eendenkoeren kopen. Het was heel erg leuk. Joran uit groep 5 Sinnehonk Hier op Sinnehonk gebeurt heel veel. Zo als werken dat is natuurlijk want op school leer je en je hebt ook vrienden en vriendinnen. Daar kan je in de pauze leuk mee spelen op het plein. Of als het regent spelen we in de school met speelgoed. We hebben ook een speeltuin en een pannakooi. Die staat op het schoolland. Daar hebben we een groot voetbalveld. Op koninginnedag hebben we een Vlooienmarkt. Dat is heel leuk als je zelf ook iets mag verkopen.

Heddy uit groep 6 Opening van de haven. Op zaterdag middag tussen 13:30 en 16:30 uur, gingen we een bootjes wedstrijd doen. Het was erg leuk. In mijn team zaten Heddy, Femke, Hiske en Myriam. Wij hadden de originaliteitsprijs gewonnen. Herres team had de snelste prijs gewonnen. Je kan ook in een bal die op het water drijft. Op het laatst waren 2 van de 3 ballen kapot gegaan. Je kon ook elektrische bootjes besturen. Het was wel leuk maar je mocht niet botsen. Van school kreeg je een consumptiebon. En kon je bij koek en sopie chocolademelk en koek krijgen. Er kwamen ook grote zonne energie boten. Sommige bootjes deden het niet en bij andere waren er onderdelen weg. Sommige bootjes gingen achteruit. Het was heel leuk. !!

Melissa uit groep 6 Het doecircuit van Sinnehonk De kinderen van Sinnehonk doen op vrijdag het doecircuit. In het doecircuit doen de kinderen elke vrijdag een leuk knutselwerkje. Ze worden verdeeld in 6 groepjes waar kinderen van groep 5,6,7,8 in zitten. Ze maken een sleutelhanger, ze gaan ook figuurzagen. Bij juf Greetje gaan ze kleien. Ze moeten een vogel maken. Bij juf Klaske maken ze een soort tekening met zijdevloei. Daar doe je water over en dan gaat het uitlek-

Jens uit groep 6 21 april de opening van haven In de haven was het op 21 april erg leuk. Er waren veel mensen. De kinderen van groep 5,6,7,8 hadden bootjes op zonne energie gemaakt en dan moest de snelste winnen en dat 24


ken. Dan komt er een heel mooi resultaat. Ze gaan ook verven. Met een spijker maak je stipjes op het papier. Alles moet je met stipjes doen. Als het werkje klaar is mag hij mee naar huis. Ik vind het doecircuit geweldig!

school land. In de speeltuin zijn leuke toestellen zoals de schommels en de brug die wiebelt. Op Sinnehonk moeten wij ook werken. Wij hebben een nieuwe rekenmethode. Femke Rauwerda uit groep 5

Obs Sinnehonk Je leert de dingen heel goed. De juffen en meesters zijn ook heel aardig. In groep 1 en 2 heet de juf Martha. In groep 3en 4 is juf Lydewij. En in groep 5 en 6 is juf Klaske. En in groep 7 en 8 is de meester Folkert Op maandag zit groep 3 en 4 en 5 bij juf Lydewij. En op maandag zit groep 6 en 7 en 8 bij meester Folkert. Dinsdag hebben groep 3 4 5 6 7 8 muziek van meester Aalze. Op vrijdag middag heeft groep 5 6 7 8 doe circuit Met doe circuit is het heel leuk. Je doet dingen zo als: In groep 1/ 2 is de moeder van Reinder We maken van een blikje een mooi bloemetje en een lampje. In groep 3/ 4 is de moeder van Hiske, daar maak je een sleutel hanger. In groep 5 /6 is juf Klaske en daar ga je verven met vloei papier. Bij groep 7/ 8 is juf Greetje en daar maak je een vogeltje. Bij groep 7 8 is ook pake Westerhof en daar ga je figuur zagen. In het speellokaal is de moeder van Harmina en daar ga je verven.

Opening van de haven . Ik was bij de opening van de haven. Daar waren veel mensen . Met onze zonne energie boten gingen wij groep 5 tot 8 wedstrijdje varen. Herre zijn groep heeft gewonnen .Je kon ook over het water lopen, dat kwam doordat je in een bal zat, die werd opgepomt en dat was een herrie.,Je kon ook naar de molen. Ik ben met Han en Guus er naar toe geweest. We mochten er ook in .We mochten helemaal naar boven. Toen we boven waren deed die de molen aan en toen we onder waren deed die hem nog een keer aan . Je kon ook met bestuurbare bootjes varen. Dat heb ik niet gedaan. Het was heel leuk. Jacob Broersma groep6. Reinder uit groep 5 Haven De kinderen van Sinnehonk hebben zonne energie bootjes gemaakt. Ze deden een tegen een. Het snelste bootje was het groepje van Herre. En het mooiste bootje was het groepje van Heddy. Je kon ook over het water lopen in een bal. Je kon ook een bootje besturen. Er was ook een koek en sopie. En er waren ook echte zonne energie boten.

Op Sinnehonk beleef je veel. Het is ook heel leuk. We hebben een nieuwe korfbal paal. Wij mogen bijna altijd naar buiten . Als het gras droog is mogen we in de speeltuin en op het 25


26


27


Sinnehonk Sinnehonk is een leuke school. Met niet veel kinderen. Het ligt in het dorp Oudkerk. Dat is een onbekend dorp. Maar voor een onbekend dorp gebeurt er heel veel. Ik verveel me eigenlijk helemaal nooit. Er zijn heel veel activiteiten op Sinnehonk. Je kunt knutselen, tekenen, buiten spelen en nog veel meer. We doen ook mee aan het voetbaltoernooi en ik doe voor de eerste keer mee. We doen ook mee aan het korfbaltoernooi. Daar doe ik voor de tweede keer aan mee. Dus nu weet je meer over Sinnehonk. Hester Hoogcarspel groep 5

Boltjes. Zij heeft ons geholpen met de bootjes maken. We kregen allemaal een zonnepaneel. Mevrouw zei ook dat als je een eigen vlaggetje naast het zonnepaneel zette, dan belemmert het een kwart van het zonnepaneel. En dan gaat het bootje minder snel. En dat wil je natuurlijk niet want je kon een prijs winnen. En ook de origineelste prijs was er. De prijs was eerst geheim maar toen het afgelopen was werd het bekend gemaakt. Het was een bloem die op zonne-energie ging. De snelste prijs had Herre en de origineelste prijs had Heddy. Toen was de wedstrijd afgelopen.

Van Nalyssa hebben jullie nog een stukje tekst tegoed, dat was niet goed geknipt en geplakt... volgende keer beter!

Harmina uit groep 5 Kickstart 6 juni gingen we met kickstart naar de Heineken Musicalhal in Amsterdam. Maxima was er ook en haar man prins Willem Alexander . We gingen er met een dubbeldekker heen .Ik zat boven op de achterbank met Jacob Kim Fokko. Soms moesten kinderen naar beneden komen om te zingen .Het was heel gezellig in de bus. En toen kwamen we aan in Amsterdam. Alles was daar groter. We waren nog niet in de Heineken musicalhal. De Heineken musicalhal lag vlak bij de arena. We liepen er heen en we maakten ons klaar voor het optreden en we gingen nog een keer repeteren . Toen was het zo ver. We gingen optreden . Maxima vond het geweldig. En ze wil kickstart 3 jaar door laten gaan, misschien nog wel langer.

Wessel uit groep 6 De opening van de haven 21 april 2012. De opening van de haven was een succes. Bijna iedereen was er. Maar het was geen leuk weer want het regende heel vaak. Maar dat maakte niet uit iedereen had plezier. Zelfs mensen die er niet kwamen of konden wist dat de opening van de haven er was. Ik had zelfs gehoord dat er iemand uit Gelderland kwam. In het begin was het wel een beetje saai want er was een meneer die alleen maar praatte met een microfoon. Maar voor de rest was het heel leuk. We gingen ook om half drie met de bootjes wedstrijden doen. En die bootjes waren op zonne-energie gemaakt met behulp van mevrouw 28


Kickstart Ik ben 6 juni met kickstart naar de Heineken Musicalhal geweest. De prins, prinses en de drie prinsesjes. We zijn er heen gegaan met een dubbeldekker. Ik zat boven op de achterbank naast Harmina en Jacob daarbij zaten nog Fokko en Kim. Het was een vrolijke boel met veel muziek we gingen allemaal mee zingen er werden kinderen naar beneden geroepen. Toen kwamen we op een parkeerplaats we haalden onze instrumenten op en toen gingen we naar de Heineken Musichal. !Van Henk Jan uit groep 5 kickstart! Woensdag 6 juni gingen we met kickstart naar de Heineken Musicalhal. We gingen er met een dubbeldekker heen. Ik en Maartje gingen op de bovenste verdieping zitten, bijna vooraan. We moesten ongeveer een anderhalf uur in de bus zitten. Onderweg gingen we liedjes luisteren en sommige kinderen mochten in de microfoon meezingen, en die kinderen zongen mooi of heel lelijk. We kwamen daar en we moesten 10 minuten lopen. Toen moesten we naar binnen in de Heineken Musicalhal en moesten we onze instrument uitpakken. We gingen naar de hal toe en dat was groot! We zetten onze instrument op de goede plek en we keken naar het scherm hoe Maxima en prins Willem Alexander naar ons toe gingen. Ze kwamen daar en we gingen allemaal liedjes spelen. Het ging goed. Later zei Maxima nog wat en we gingen weg. De terugreis gingen we nog naar de Macdonald toe en dat was erg lekker. Lotte groep 5

Schoolreisje naar Emmen We gingen naar het schoolreisje met de bus. We moesten ongeveer ander half uur rijden in de bus. Ik zat naast Heddy. Jens en Jacob zaten naast ons. We deden best vaak steen, papier, schaar. We gingen ook een keer stoppen. Toen kwamen we bij de dierentuin aan. We werden in groepjes gedeeld. En ik zat bij Reinder, Koos, Bert, Nalyssa, Harmina, Nalyssa,Koen en Eline was de begeleider. We gingen eerst de dieren bekijken. Toen het twaalf uur was moesten we ons verzamelen. Toen kregen we daar patat. Als iedereen het op had mochten we spelen in het speeltuin. Daarna gingen we weer dieren bekijken. En we gingen ook naar de vlindertuin. Iedereen viel neer van de hitte. Dus we gingen er snel uit. Daarna was het weer lekker fris. Toen ging iedereen op de stenen lopen En dat was best leuk. Daarna was het weer tijd we moesten weer naar huis. Toen we er weer bijna waren gingen we ons verstoppen. Zoals altijd. Toen we weer bij onze papa en mama waren. Moesten we nog even naar school daar mochten we wat drinken en een snoepje. Naam;Wessel Groep;6

29


J VAN DER MEER TIMMERWERKEN

ONDERHOUD RESTAURATIE

VERBOUW KOZIJNEN

DOUWELAAN 86 OENTSJERK

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL

GLASZETTEN BADKAMERS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: [06] 46 218 460


Opening haven Zaterdag 21 april is de haven feestelijk geopend. De kinderen hebben onder begeleiding van Marja en Esther de With en Elise Boltjes zonnebootjes en ballonbootjes gemaakt. Met medewerking van Machiel en Jens Westerhof hebben de kinderen een wedstrijd gehouden met hun zonne-energie bootjes. Uiteindelijk was de boot van Heddy, Myriam, Hiske en Femke de meest creatieve boot en de boot van Herre, Tamar, Friso en Nalyssa het snelst. De foto’s staan op de site.

Fryske sporten Op Sinnehonk leren de kinderen verschillende Fryske sporten. Niet alleen omdat het goed is om te sporten, maar ook omdat we het belangrijk vinden dat de Fryske sporten blijven bestaan. De kinderen van gr. 5/6 krijgen les in Fries dammen. Het Fries dammen tussen de middag is gestopt. De kinderen leren dat je bij het Fries dammen in alle acht richtingen mag slaan. Je mag behalve schuin ook horizontaal en verticaal slaan. Na een kwartier les gaan de kinderen een partij Fries dammen. De kinderen vinden het Fries dammen erg leuk. “Je leert om niet te snel te zetten, goede beslissingen te nemen en geduldig te zijn’. De meeste kinderen hadden nog nooit eerder aan Fries dammen gedaan of er zelfs van gehoord. Alleen Wessel heeft al eerder Fries gedamd en Wessel wint al met het haakzetje! In het jeugdblad S-cool, dat 4 keer per jaar aan de groepen 7/8 wordt verspreid, heeft in april een artikel gestaan over het Fries dammen op Sinnehonk. 31


Afscheid Op donderdag 19 juli nemen we afscheid van groep 8 en helaas moeten we ook afscheid nemen van juf Lydewij. ’s Morgens hebben de kinderen een vossenjacht. ’s Middags om 16.00 uur nemen we afscheid van juf Lydewij. ’s Avonds is het afscheid van groep 8.

Schoolkeuze groep 8 Onderstaande kinderen hebben samen met de groep 7-ers het afgelopen jaar de Bregebidler weer bij u bezorgd. Als dank voor hun inzet krijgen de kinderen van groep 7/8 ergens in juni een verrassing van de Bregebidler.

Hiske Admiraal

VWO

P.J. Sted. Gymn.

Leeuwarden

Olaf Atema

HAVO

Dockinga

Dokkum

Iris Bouma

HAVO

Dockinga

Dokkum

Kars Busscher Loes Busscher

HAVO-VWO

P. Jelles

Leeuwarden

VMBO-T

P. Jelles

Leeuwarden

Willem-Douwe Gommans VMBO-K (LWOO) Dockinga Friso Hellinga VWO P. Jelles

Dokkum

Anja Kaastra

HAVO

P. Jelles

Leeuwarden

Jorrit Rauwerda

VMBO-T

Dockinga

Dokkum

Rianne Sieswerda

VMBO-T

Singelland

Burgum

Michiel Spies

VMBO-K(LWOO) Dockinga

Dokkum

Tamar Visser

VWO

P.J. Sted. Gymn.

Leeuwarden

Anke Westra

HAVO

Dockinga

Dokkum

Myriam de With

HAVO-VWO

Dockinga

Dokkum

Leeuwarden

Schoolreis groep 1&2 Op dinsdag 21 mei is groep 1&2 op schoolreis geweest naar de zeehondencrèche Lenie ’t Hart en Sanjesfertier.

33


De klok

Wel is de gemeente bezig dat alle speeltuinen op een hoger veiligheidniveau komen, en inspectie punten ook opgelost worden. Het blijkt dat er nogal wat speeltuinen verwaarloosd worden in de gemeente. Groet Sytze

Zoals de kritische tijdvolgers in het dorp (terecht) hebben opgemerkt hebben de aanpassing van het uurwerk de nodige storingen opgeleverd. Echter, de laatste weken loopt het uurwerk gesmeerd. Wat hakende relais en schakelaars zorgden voor de storingen. Maar ja, hoe meer techniek hoe meer kans op storingen. Laten we hopen dat het nu goed blijft gaan. De enige keren dat we nu in de toren komen is om de vlag uit te steken of een rondleiding voor vrienden en bekenden te geven. Theo, Theo en Sytze

Tsjerkepaad 2012 Dit jaar is de kerk in Aldtsjerk voor het derde jaar deelnemer aan het zogenaamde Tsjerkepaad. Circa 250 kerken in Friesland zijn in de periode 7 juli tot en met 8 september (open monumentenweekend) iedere zaterdagmiddag voor belangstellenden geopend van13.30 17.00 uur. Afwisselend zijn in Aldtsjerk vier vrijwilligers aanwezig om een rondleiding in de kerk te geven. Dit jaar wordt er weer een Tsjerkepaad-Alvestêdenrûte georganiseerd waarbij in kerken die op de route liggen een gevarieerd aanbod van activiteiten wordt aangeboden, maar waarbij helaas in onze kerk slechts alleen een stempel te halen valt. (Het vertonen van de film “het laatste traject” was een mooie optie geweest, als het Oerein klaar zou zijn geweest). De deelnemende kerken zijn herkenbaar aan de speciale Tsjerkepaadvlag. Bij de VVV's en de deelnemende kerken is de Tsjerkepaadgids 2012 verkrijgbaar met daarin een korte beschrijving van de kerken. Verdere informatie kunt u vinden op website www.tsjerkepaad.nl P.S. Het Roodkerkje doet ook mee en is dus op dezelfde data en tijd geopend.

Speeltuinnieuws Zoals jullie wellicht gezien hebben is de panna kooi weg. Het werd te gevaarlijk met de losse delen en scherpe punten. We hebben de kooi met palen en beton verkocht aan een Zorgboerderij in donkerbroek, www.adaliahoeve.nl Hier wordt de kooi dus een tweede leven gegund. Onze subsidioloog is druk bezig om de nodige fondsen los te weken voor de nieuwe pannakooi. Hopelijk lukt het dit jaar nog om een nieuwe pannakooi te kunnen laten bouwen. De jaarlijkse inspectie van de speeltuinen is ook weer geweest. Maar dat leverde geen schokkende punten op.

Coby Holtkamp, coördinatrice 35


De man en syn motor Yn Aldtsjerk en Readtsjerk binne forskate minsken dy’t in motor hawwe. Alle jierren ha wy twa kear in rit mei in part fan dizze groep minsken en sy hawwe in tige gesellich “clubhûs”foun by de motorherberch fan Henkie en Ludo. Om no de oare ynwenners ek ris wat oer dizze minsken to fortellen is dit artikeltsje betocht.

Namme: Ald: Hushalding:

Sytze Kaastra, Krekt 40 west. Joukje en bern Anja en Henk Jan. Wurk: Liftmonteur. Hobbys: Hurdrinne, motorride en tefolle oare dingen. Motor1: Kawasaki Type: LTD1100. Cil. Inhâld: 1100 ks. Motor2: BMW. Type: K1100LT. Cil. Ynhâld: 1100 ks. Brûkt foar: Toere. Km yn ‘t jier: 4.000. Moaiste motor: Norton. Moaiste auto: Landrover 110. Moaiste frou: Myn eigen. Lekkerste iten: In frisse salade . Fakansje nei: Sinne, wetter, bergen. Riden op: Moto Guzzi V45 legerútfiering Bier as wyn: Herfstbockbier. Yn ‘t leger Tusken Stienwyk sitten: en Havelte 1991 Ik bin hikke en tein yn Hurdegaryp, wêr’t ik mei in acht jier âldere broer, dy al gau in âld brommer hie, en mei de lucht van bensine en oalje opgroeid bin. Wy riden as maten fan in jier as 10 al mei brommerkes sa as mobyletsjes troch de bourren en it Bûtenfjild. Letter kamen de echte brommers. Ik ha noch in Honda 4 takt hân, sa’n SS50. sterk as in dyk, en o sa súnich. En altiten mar sleutelje om se noch better, moaier en sneller te meit-

sjen. Nei de Honda in Yamaha FS1 en letter in Puch Grand Prix. Nei myn 18e jierdei earst dochs mar it autofoech helle, mar dêrnei sa gau mooglik it motorfoech. Ik siet doe noch op skoalle en moast noch ûnder tsjinst. Sadwaande koe ik der neist de âld Opel Kadett - kinst him noch Tonny - noch krekt in motor op ‘e dyk byhâlde. Under tsjinst kaam ik telâne by it Motors Peleton, in oplieding ta motorordenans. Siz mar in boadskiprider op ‘e motor. Der wienen in dy tiid noch gjin mobyltsjes. In seis wiken waarden wy klear stome ta militêr mei it foech om motor te riden. Dêr ha ik it motorriden echt leare. Troch it fjild, de bosk, de blubber, it grint moasten wy allegearre behendighydsproefkes dwaan. Ik kaam letter yn Stjinwijk te lizzen, krekt oan it begjin fan de earste Irakkriich. Dêr ha ik yn de winter van 90-91 in protte riden om frachtbrieven fan de munysjetransporten rûn te bringen. Letter waard it wat rêstiger en wienen der ,,spoedtransporten’’ fan de dokter fan de kazerne. It wie in moai putsje om wat ôftappe bloed nei Amsterdam te bringen. Daliks ferdwaald fansels, wy hienen noch gjin Tomtom. In motorplysje hat my de earste kear dwers troch Amsterdam brocht. Ik ha net mear dan syn achterljocht sjoen, sa hurd gie dat doe. Achternei wist ik noch net wêr’t ik wie, mar ik bin wer yn Stienwyk telâne kaam. Ut tsjinst al gau oan’t wurk, wat mear sinten om hannen, dus myn earste eigen moter kocht fan in kollega dy’t der wat yn hannele. In Suzuki GSX 750 mei 16 kleppen. In tige rap ding allinich begûn er te skodzjen by 140 km / oere mar nei de 160 fernaamst der neat mear fan.

36


Op dat ding ha ik mei Joukje noch in reis troch België, Frankryk, Luxemburg en Dútslân makke. Trije wiken mei in lyts tentsje sliepe, op kempings mei oare motorriders. Foaral in Luxemburg hawwe wy in protte wille hân. Wy hienen in plakje oan ‘e oare kant fan de rivier in Vianden. Dêrst allinich oer in smelle brêge fan 50 meter lang komme koest. Earst hiel fersichtig fuotsje foar fuotsje, letter fol gas. Mei myn maat wienen wy in lang wykein yn Luxenmburg. Moarns it bier yn it wetter oan ‘e oever fan in lyts rivierke lein. It wetter wie iiskâld, dus middeis wachte der in lekkere kâlden op ús. No hie it wat reint dus middeis kamen wy oan op ‘e kemping en wie it rivierke trije kear sa breed wurden. Myn maat woe om bier, mar ik ha de klean út dien en it op helle. Selden sa’n lekkere kâlden hân. ,, Mar in swiere is de wiere … ‘’ sizze se. By de stoomfyts in Drachtster Kompenije stie myn Kawasaki LTD1100. Ik ha him yn augustus 1994 kocht en ha’m no dus al 18 jier. It is er oant ferline jier noait fan kaam wat oars te keapjen. Trouwe, in hús keapje en dan bern. Mar de motor hat my ek altiten goed foldien, en onderhâld hat er hast net nedich. Ik kaam ris bij Bernard Motors yn Dokkum, en sei: ,,Myn bân wurdt ek wat minder.” Dat hy der eefkes nei sjen. Seit er: ,, Ast die tridsjes sjochst binst eins al in bytsje let.” Ik ried al op it kanfas, noait wat yn ‘e gaten hân! Mei de KAWA ha ik/wy ferskate reiskes makke. Ek ha ik in pear jier alle dagen mei de motor nei it wurk west. Mei –15 graden nei Ljouwert, tongerbuien, mist en iizel, hoe minder waar hoe moaier ik it fûn. Dan moast echt wurkje om de moter feilich dêr te krijen wêrsto ‘m ha wolst. Yn 2004 ha’k in span oan de Kawa setten. Koe ús jeugd ek mei no. As wy te riden gienen sliepte Henk Jan al by it Healjelburd. Mar eins hawwe wy der net iens in protte mei fuort west. Wol fyn ik moai om te riden

mei in span der oan fest. Sels Sinterklaas hat ris in kear mei my mei west. It is ’t span fan in Djepper. In Russyske BMW. Doe’t ik him kocht kaam er sa út Tsjechië. Strie en mûzenesten sieten der noch yn. Ik ha wat ophingpunten oan de Kawa makke. In kwast ferve der op en ride. Letter ha ‘k it speaktsjil ferfong troch in autotsjil, mei de as fan in VW Golf, oars skodde it span te folle. Ferline jier pakte ik yn maart de Kawa út de garaazje en doe die bliken dat er nochal wat oalje fuortlekke. Der moast úteinlik dochs ris in kear wat oan de âlde barre. Mar ik woe al riden bliuwe, dus ha ik sjoen nei in betrouber goed ridende motor. En doe ha’k in donkergrize BMW K1100LT kocht. De BMW ried als in grutten. Moai skerp troch de bochten. Kinst der moai mei syn beiden op fuort. Ik ryd mear dan eartiids. Ek omdast moai achter de kûpe sitst. De bern binne der slocht op om mei. Iisko helje yn Makkum, faak efkes nei Bakkefean. Yn koarten sille wy mei syn beiden in reiske nei Winterberg meitsje. Yntusken have Jesmer en ik de hiele Kawaski út elkoar hân. It hiele blok is út inoar west. Nije pakkings der yn, remmen skjin makke, rustige ûnderdelen spuitsje. Wy binne him no yn in wat oare foarm oan it op bouwen en binne sa stadichoan oan de lêste puntsjes ta. De motor rint wer as in klokje en de earste proefritsjes binne west. Mei in pear iepen útlaten fan freon Jeroen, wit elts yn’t doarp dat ik in blokje om bin. Ik hoop dat it moai waar wurdt, sadat ik nei in goed jier sleuteljen wer folop ride kin. No ha’k ansen de lúkse dat ik kieze kin hokker motor ik hjoeddedei pakke sil. As de KAWA klear is, wit ik noch net of dat sa bliuwt. Hjirby jou ik it stokje troch oan Jeroen Suurhof. Ik tink dat hy ek wol in aardig ferhaaltsje delsette kin. Sytze Kaastra.

37


Auto- en motortechniek APK keuringsstation Jonge gebruikte auto's

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 aircotech@hetnet.nl www.aircotechalgra.nl


Opening Oerein Op vrijdagavond 21 september vieren we de (her)opening van Oerein. In verband met de verwachte drukte hebben we het programma in tweeĂŤn gesplitst.

Vanaf 21.00 uur kan iedereen die het eindresultaat wil bewonderen het vernieuwde dorpshuis bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Tot vrijdag 21 september! Bestuur Oerein

We beginnen de avond om 20.00 uur voor de vaste gebruikers en genodigden.

39


Jan Hooghiemster Bouw- en onderhoudsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


42


43


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: h.dijkstra31@chello.nl


Wielrennen leeft in de Trynwâlden ! ! ! ! ! ! ! ! ! Op zaterdag 1 september organiseert Stichting Wielerpromotie Trynwâlden voor de tiende keer de inmiddels traditionele Omloop van Trynwâlden. Aan de wedstrijd, waarvan de afstand ongeveer 100 km bedraagt, doen renners van de categorieën Amateurs A, Beloften en Elite mee.

Doordat de wedstrijd op de openbare weg gehouden wordt, zullen tijdens deze koers de wegen op bepaalde plaatsen voor korte tijd afgesloten worden door het begeleidende politiekorps en /of verkeersregelaars. Het verkeer zal daar hinder van ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

De 100 km zal worden afgelegd in 9 omlopen van ieder ongeveer 11 km. De route voert het peloton door de diverse dorpen en omstreken van ons mooie Trynwâlden. We rekenen vanzelfsprekend weer op een groot deelnemersveld. De start vindt plaats om 15.00 uur aan de Van Haersmasingel in Oentsjerk en daar zal tevens de finish zijn rond de tijd van 17.30 uur.

Graag nodigen we hierbij alle inwoners van de Trynwâlden en omstreken en andere belangstellenden uit om langs de route de renners aan te moedigen. Wielrennen leeft immers in de Trynwâlden! Namens de Stichting Wielerpromotie Trynwâlden. 45


Muziek voor Maxima Woensdag 7 juni 2012 reed een grote dubbeldekker voor om 26 kinderen uit de Trynwâlden op te halen en samen met nog 154 andere kinderen uit de gemeente naar Amsterdam te gaan. Er gaan ook nog eens 15 begeleiders/ouders mee. In het kader van het Kinderen maken Muziek project van het Oranjefonds zullen in de Heineken Music Hall 3000 kinderen muziek maken voor prinses Maxima. Wekenlang hebben de kinderen, in het kader van wat men hier het project Kickstart noemt, geoefend. Dit project is opgepakt en uitgevoerd door Kiehool en muziekschool de Wâldsang. De bedoeling is om kinderen met muziek in aanraking te brengen. En daar was enorm veel animo voor! Dit is de eerste afsluiting, eind juni is er nog een concert in De Pleats te Burgum. Voor het volgende seizoen probeert men de financiële middelen bij elkaar te halen. Muziek project van het Oranjefonds zullen in de Heineken Music Hall 3000 kinderen muziek maken voor prinses Maxima. Wekenlang hebben de kinderen, in het kader van wat men hier het project Kickstart noemt, geoefend. Dit project is opgepakt en uitgevoerd door Kiehool en muziekschool de Wâldsang. De bedoeling is om kinderen met muziek in aanraking te brengen. En daar was enorm veel animo voor! Dit is de eerste afsluiting, eind juni is er nog een concert in De Pleats te Burgum. Voor het volgende seizoen probeert men de financiële middelen bij elkaar te halen.

Bre g ep ra at De kinderen die met het Maximamuziekproject zijn meegereisd naar Amsterdam, kwamen vol verhalen thuis. Alleen de reis in een dubbeldekker was al een belevenis, terwijl er in Amsterdam politiebegeleiding stond te wachten om de “diva’s” veilig naar de zaal te brengen. Prinses Maxima schudde alle kinderen persoonlijk de hand. Als klap op de vuurpijl waren de drie prinsesjes ook aanwezig bij het spektakel (gelukkig hoefden die niet naar school, het was immers woensdagmiddag merkte 1 van de kinderen op). De kinderen hadden contact met de prinsesjes, er werd heen en weer gezwaaid, waarbij een aantal kinderen ‘speciale aandacht’ kregen (volgens mij zwaaide ze steeds naar mij...). 47


Kippenbouten uit de oven Lekker gemakkelijk recept met een korte voorbereidingstijd.... dus gezellig bij elkaar zitten en wachten tot het eten uit de oven komt, want het duurt wel anderhalf uur voordat het helemaal lekker gaar is. Wat heb je nodig voor 4 personen: • 4 kippenbouten • Zout en zwarte peper uit de molen (oftewel knuppel bij ons) • Een bos basilicum (lekker veel, ik gebruik bijna de hele plant), blaadjes apart en de steeltjes heel fijngesneden • 2 handen vol gehalveerde Cherry tomaten • Handjevol rijpe pruimtomaten in vieren gesneden • 1 hele bol knoflook de tenen losgehaald • 1 rode chilipeper heel fijn gehakt (wil je het iets minder pittig haal dan de zaadjes eruit - denk erom wrijf niet in je ogen!!) • Olijfolie Begin met de oven voorverwarmen op 180 graden. Wrijf de kippenbouten (rondom) in met zout en peper en leg ze in een schaal waarin ze precies plat kunnen liggen. Doe alle basilicumblaadjes ( en steeltjes) en tomaten erbij. Knoflook gewoon in teentjes erbij en meng het gehakte pepertje met olijfolie in en giet dat er ook in. Lekker alles met je handen husselen en stopt de tomaten zoveel mogelijk onder de kip. Zet het hele spul anderhalf uur in de oven en schep na 3 kwartier de tomaten om. Na anderhalf uur is velletje van de kip lekker krokant en de kip heerlijk gaar. De tenen knoflook zijn om te zuigen, als je eerst het velletje er even afknijpt. Zelf doe ik direct bij het begin ook krielaardappeltjes in de schaal zodat ik echt in 1 keer klaar ben, maar je kunt er ook pasta bij eten. Het is het lekkerst als je het direct warm vanuit de schaal eet. Opwarmen was bij mij geen succes, maar misschien gaat het bij jullie anders. En na het eten ruik je gelukkig allemaal naar knoflook dus … geen haan die er naar kraait. Ineke Brouwer De pollepel geef ik door aan Ruth Klompmaker 49


Schoolreisje !!! Het was heel leuk in dierentuin Emmen. Er waren olifanten en leeuwen, geiten en nog heel veel anderen dieren ook gingen we frietjes eten. En toen moesten we weer naar huis. Guus koetsier groep 5.

waren. We hebben ook een pauze gehad. Toen heb ik daar ook gevoetbald met Remko,Joran,Guus,Han en ik. Piet-Hein zijn jas was weg. We gingen weer weg met de bus. Het duurde weer een uur voor dat we bij Emmen waren. Nu pas waren we bij Emmen. In de dierentuin was het heel leuk. Er waren heel veel dieren in de dierentuin. We mochten toen ook eerst in de speeltuin spelen. En daarna gingen we patat eten. Toen we het op hadden werden we in groepjes verdeeld ik was groepje 4 We gingen als eerste naar de olifanten er was ook een jonkie geboren die was heel schattig. Er waren ook bavianen,doodshoofdaapjes,stokstaartjes,ringstaart-jes, panters, leeuwen, tijgers, haaien, brilberen en nog heel veel andere dieren. De terugreis stonden we in de file bij Burgum. We moesten ook ons verstoppen in de bus alle gordijntjes moesten dicht en wij onder de banken. Toen we er waren sprongen we uit de bus. Herre Attema Gr.6

Reinder Schoolreisje Dinsdag ochtend gingen groep 3/6 naar dierenpark Emmen. We gingen met een bus er naar toe ik zat naast Joran. We hadden pauze in een bos. Toen we er waren gingen we in groepjes en ik zat bij Koos en Bert en Wessel en Koen en Harmina en Nalyssa in het groepje. Toen gingen we de dierentuin in en om twaalf uur gingen we patat eten en toen mochten we spelen in de speeltuin. en daar na gingen we weer beesten bekijken. Op Schoolreisje Emmen Het was heel erg leuk op schoolreisje. We gingen in de bus dat duurde wel een uur lang voordat we bij het bos

50


JUNI 15, 16, 19, 20, 23 en 26 Iepenloftspul Burgum spilet : ”PEER GYNT Oanfang : 21.15 oere (om 20.15 oere is de hikke los), Plak : Partycentrum ”de Pleats” Burgum 16 Tryn’s rock Gytsjerk 23 40 jarig jubileum concert Joy for People (www.joyforpeople.nl) JULI t/m 4 juli – schoolreisje groep 7/8 juli – oud papier juli – Gigantenfestival juli t/m 8 september – Tsjerkepaed (za.mid.) 19 juli – afscheid groep 8 Sinnehonk 20 juli – start zomervakantie (t/m 3 september)

2 7 7 7

AU G U S T U S augustus – wandelmaand? Zie routes in Bregebidler 72 augustus – Tsjerkepaed (zaterdagmiddag)

SEPTEMBER 1 september – Wielerronde Trynwalden – start 15.00 uur 1 september – (waarschijnlijk) oud papier 1 en 8 september – Tsjerkepaed (zaterdagmiddag) 3 september – eerste schooldag Sinnehonk 16 september a.s. Motortoertocht foar Aldtsjerkster manlju en froulju. Beschrijving volgt. 21 september – opening vernieuwd Oerein 29 september – klaverjassen Oerein, aanvang 20.00 uur 27 oktober – klaverjassen Oerein, aanvang 20.00 uur 24 november – klaverjassen Oerein, aanvang 20.00 uur

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer

kopij 6 sept. kopij 6 juni

uit 20 sept. uit 20 juni


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

Tot ziens bij: Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 76 - juni 2012  

76 BB 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you