Page 96

RÅDGIVNING

Hvad betyder det egentlig at sidde i uskiftet bo, og er det altid den rigtige løsning? Hvad er et ægtefælleudlæg og et boudlæg, og hvad er mest optimalt for dig og dine nærmeste?

Når døden jer skiller Af Freia Dam

Uskiftet bo

Boudlæg

Du har ret til at sidde i uskiftet bo, hvis jeres børneflok kun tæller fællesbørn. Er der derimod særbørn, skal de give samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan blive siddende i uskiftet bo. Fordelen ved uskiftet bo er, at man udskyder delingen af boet med ægtefællens børn, indtil den længstlevende ægtefælle dør eller bliver gift igen. Med et testamente kan I på forhånd sikre jer, at særbørn giver tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Nægter særbørn at give tilladelse, kan I oprette et testamente, der på anden vis sikrer jer, at den længstlevende ægtefælle bliver sikret økonomisk. Husk, at det kun er muligt at sidde i uskiftet bo, hvis I har fælleseje. Derudover er det vigtigt at nævne, at du ved uskiftet bo overtager din ægtefælles gæld, du kan ikke indgå nyt ægteskab og hvis der er særbørn involveret, har du ikke ubegrænset råderet over boets økonomi. Dog er normalt forbrug helt tilladt.

Overstiger formuen i boet ikke 43.000 kroner (2017) efter udgifter til begravelse og dækning af gæld, som er sikret ved pant, kan boet overtages af den person, som skifteretten anser som den nærmeste pårørende. Boudlæg forudsætter, at den, der får boet udlagt, hæfter for udgifterne til begravelsen. Det behøver med andre ord ikke at være de retmæssige arvinger, der får boudlægget, men kan fx være en god ven eller nabo, der stod afdøde nær. Det kan også ske, selv om afdøde har testamenteret til andre end den person, skifteretten anser for nærmeste pårørende. Som modtager af boudlæg er du ikke forpligtet til at betale afdødes gæld. Derimod kan skifteretten kræve, at du sørger for at rydde afdødes bolig, men du hæfter ikke for istandsættelse eller leje.

- fordele og ulemper

til de små dødsboer

Dine rådgivere I Ældre Sagens medlemsrådgivning sidder jurister, økonomer og socialrådgivere klar til at svare på dine spørgsmål. Her er billeder af nogle af dem. I næste blad bringer vi navn og titel på de andre rådgivere.

96

Anne Birgitte Sindahl Socialrådgiver

Birgit Folkersen Socialrådgiver

Bjørn Sørensen Socialrådgiver

Ditlev von Grumbkow Jurist

Profile for Ældre Sagen

MEDLEMSBLADET ÆLDRE SAGEN OKTOBER 2017  

Journalist Gert Smistrup elsker at klippe gode sætninger ud af avisen || To generationer mødes i en snak om at være frivillig på forskellig...

MEDLEMSBLADET ÆLDRE SAGEN OKTOBER 2017  

Journalist Gert Smistrup elsker at klippe gode sætninger ud af avisen || To generationer mødes i en snak om at være frivillig på forskellig...