Ældre Sagen MEDLEMSBLADET april 2022

Page 54

ALDER OG JOB

Drop fordommene Allerede efter de 45 år kan man være mindre attraktiv på jobmarkedet. Det skyldes alderisme, siger forsker

Af Irene Manteufel

H

istorierne om folk i 50’erne, der har mistet deres job og ikke kan finde et nyt, er talrige og enslydende: Ansøgninger bliver sprøjtet afsted, men i bedste fald får man standardafslag, og det er et udbredt indtryk, at cheferne hverken læser ansøgning eller CV. Statistikkerne viser da også, at jo flere fødselsdage man har på bagen, jo længere tid tager det at finde et nyt job. I 2019 viste tre undersøgelser, bl.a. fra Seniortænketanken, at når man har rundet de 50, tager det længere tid at få et nyt job, når man er blevet ledig, og at sværhedsgraden stiger med alderen. De fleste langtidsledige er over 50. I en analyse fra fagforbundet Djøf ser man, at hovedparten af de 55+-årige lønmodtagere, der fik et nyt arbejde i 2019, skiftede direkte fra én arbejdsplads til en anden. Kun 1 % af alle nyansatte over 55 kom direkte fra ledighed. Sidste efterår blev billedet – igen – bekræftet, da Arbejderbevægelsens Erhvervsråd undersøgte, hvem der hurtigst fik job igen efter de mange coronafyringer: Kun 49 % af de coronaledige på 60+ var tilbage i arbejde, mod 65 % i gennemsnit for alle danskere. Samtidig siger hver femte leder i en undersøgelse fra Ballisager, at de frasorterer ansøgere på grund af alder. I private virksomheder er det hver fjerde. Det virkelige tal kan dog være langt højere. Det mener Bo Sandberg, der i sit rekrutteringsbureau S1 Management hjælper arbejdsgivere med at finde nye folk.

54

”Det er ikke sikkert, at alle i Ballisagers undersøgelse svarer ærligt. Det tænker jeg, fordi ca. halvdelen af mine kunder specifikt har bedt om ansøgere mellem 30 og 45, og det samme hører jeg fra andre i min branche,” fortæller Bo Sandberg. Tag de bedste bananer i kassen Bo Sandberg regner ikke med at komme med til headhunternes sommerfest, siger han. For han har længe råbt op om aldersdiskrimination ved ansættelser, men han oplever, at det er en upopulær diskussion blandt kollegerne. ”De vil ikke tale om det, og de synes, jeg er et fjols,” siger han. ”De vil ikke direkte gå ud og sige, at man sorterer ansøgere efter alder, for det lyder jo ikke pænt. Men der er fokus på at efterkomme kundernes ønsker. Man vil ikke risikere, at man ikke får ordren, hvis man siger nej til det, kunden vil have." Hos Bo Sandberg får man et nej, hvis man beder om en medarbejder under en bestemt alder: ”Jeg prøver at flytte tankegangen, og jeg oplever tit, at folk lytter,” forklarer han. ”Hvis en kunde siger: Kandidaten skal være under 50, så siger jeg: Jeg skal altså bare komme med en under 50, og så er det ligegyldigt med kvalifikationerne? Men det synes de jo ikke! For nylig var jeg hos en kunde, der sagde: Jeg tror, kandidaten er omkring 35-45 år, for så har de erfaring, men der er også stadig noget engagement. Så sagde jeg: Jamen hvis engagement og drive er der, så er det vel ligegyldigt,