Page 97

Betingelser Du skal opfylde mindst et af kravene for at få transport eller godtgørelse: • du er pensionist (modtager pension efter de sociale pensionslove) • du har mere end 50 kilometer til læge eller speciallæge, sygehus eller genoptræningssted Desuden gælder: Ved transport til praktiserende læge eller speciallæge: Hvis du er i sikringsgruppe 1 • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling

Erstatningen kan være nedsat, bare fordi du er ældre

Du skal vælge den speciallæge, der er tættest på din bopæl, hvis du vil have transport dertil. Har denne ikke mulighed for at tage imod, kan du få transport eller godtgørelse til nærmeste anden speciallæge. Ved transport til sygehus: • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt • du skal til ambulant behandling på sygehuset Benytter du frit sygehusvalg ydes kun transport til nærmest mulige sygehus. Ved transport til genoptræning: • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler Læs mere på aeldresagen.dk/transport og borger.dk/transport-til-laegehjaelp

Kurt Petersen Socialrådgiver

Margrethe Martensen Jurist

Peter Skov Jurist

Nærlæs din ulykkes­ forsikring

Stine Nissen Socialrådgiver

Ældre Sagens rådgivning får en del henvendelser, hvor medlemmer undrer sig over, at deres forsikringsselskab ikke har gjort dem opmærksom på aldersbegrænsning, dengang ulykkesforsikringen blev tegnet. ”Vi opfordrer derfor til, at man nøje gennemlæser sine forsikringsbetingelser for at se, om der i ulykkesforsikringen – hvis man har en sådan – er indskrevet aldersbegrænsning i forhold til erstatning. Er der det, kan man jo overveje at skifte forsikringsselskab,” siger rådgiver i Ældre Sagen, Ditlev von Grumbkow. En del forsikringsselskaber opererer med nedsat erstatning til ældre i ulykkesforsikringen. Men der er også forsikringsselskaber, der ingen aldersgrænse har – uden at der i øvrigt er væsentlig præmieforhøjelse, og der er selskaber, som har særlige seniorforsikringer. På forsikringsguiden.dk, der er et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Forbrugerrådet Tænk, kan du sammenligne de forskellige forsikringsselskabers tilbud.

Susanne Bækgaard Holm Jurist

Torsten Lenstrup Jurist

Ulla Jarulf Kjærgaard Jurist

DECEMBER 2019

97

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019