Page 96

RÅDGIVNING

Transport – gratis eller med tilskud? Normalt skal du selv sørge for din transport, hvis du skal til læge eller til behandling på sygehuset. Du skal som udgangspunkt også selv betale for transporten Af Linda Nordahl Jakobsen

D

u kan søge om transport eller om tilskud til transport til læge, speciallæge, til sygehus og genoptræning, når du opfylder visse betingelser. ”Sundhedslovens regler om ”kørsels­godtgørelse” er meget svære at forstå. Det er ligesom at træde ind i en jungle,” siger rådgiver i Ældre Sagen, Käte Larsen. Men som en gylden regel gælder, at ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning skal du kontakte kommunen. Ved transport til sygehus skal du kontakte sygehuset. Hvis det er nødvendigt at have en ledsager med under transporten på grund af alder og helbredstilstand, så kan ledsageren også få transport/ godtgørelse. Men kun i de tilfælde, hvor personen, der skal ledsages, opfylder betingelserne for at få transport eller transportgodtgørelse. ”Vi anbefaler altid, at du er i god tid, inden du skal af sted til læge eller speciallæge, tager kontakt til din kommune om dine muligheder

for at få transport eller økonomisk tilskud til din transport. Det gælder også, hvis du har brug for at have en ledsager med,” siger Käte Larsen. ”Hvis du som patient ikke selv har den nødvendige ledsager, er det bopælsregionens eller kommunens ansvar at stille en ledsager til rådighed og at betale denne for at kunne leve op til krav om forsvarlig befordring. Et familiemedlem eller pårørende kan ikke pålægges denne opgave,” siger Käte Larsen. Hun tilføjer dog, at det kun sker i sjældne tilfælde, for de fleste kommuner/ regioner stiller ikke de nødvendige ressourcer til rådighed, og pårørende presses til at fungere som ledsager.

transport til læge, speciallæge og til genoptræning. I forhold til genoptræning gælder, at du skal have en genoptræningsplan i hånden ved udskrivelse fra hospital. Hvis du selv sørger for transport til sygehusbehandling eller genoptræning, skal du først aftale det med sygehuset/kommunen. Når du bagefter søger om at få udgift til billet eller få kilometer-penge refunderet, skal du huske at sende dokumentation med fra lægen, sygehuset eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

Kommunen, regionen og sygehuset Din bopælsregion afgør, om du får tilbud om transport eller får betalt udgifterne til transport til sygehusbehandling, imens din bopælskommune afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til

Dine udgifter Hvis du er pensionist, kan du få transportgodtgørelse, hvis din udgift overstiger 43 kr. Hvis du ikke er pensionist, kan du få godtgørelse, når udgiften overstiger 102 kr.

Dine rådgivere I Ældre Sagens medlemsrådgivning sidder jurister, økonomer, demens- og socialråd­ givere klar til at svare på dine spørgsmål. Her er billeder af nogle af dem. I næste blad bringer vi navn og titel på de andre rådgivere.

96

Joan Kelly Socialrådgiver

Jytte Hansen Demens­ rådgiver

Jytte Søndergaard Koordinator

Käte Larsen Socialrådgiver

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019