Page 9

LÆSERBREVE

Læserbreve sendes på mail til bladet@aeldresagen.dk eller Ældre Sagen, att.: Redaktionen, Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Læserbrev”. Vi bringer udvalgte – og aldrig anonyme – læserbreve.

JEG FIK MIT KØREKORT FORLÆNGET i fire år, da jeg fyldte 70, det gjaldt indtil 2016. Orkede ikke at skulle til læge, da det udløb, så det fik lov til at ”løbe ud”. Jeg har en god chauffør i min mand, men vi kunne komme ud for noget, hvor det ville være godt, hvis jeg lystrede rattet, så jeg har bedt om fornyelse. Nu må jeg køre bil. Desværre har jeg glemt, hvordan man gør. Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg kan måske trænes op og få køretimer af min mand og en kørelærer. Det er noget, jeg bestemmer – ikke systemet/lov­en. Men jeg vil ikke drømme om at køre, før jeg føler mig tryg bag rattet. En ny teoriprøve ville jeg aldrig kunne bestå, men det er ”systemet” ligeglade med. Om jeg kan se, høre, eller dreje hovedet, bekymrer de nye regler sig ikke om. Om jeg er forvirret, begyndende dement eller værre, må trafikken leve med. Jeg er ansvarlig som evt. chauffør, men er alle det? Til andre ældre, som nu kan køre i 15 år uden fornyelse af kortet, siger jeg: ”Pas på jer selv, pas på i trafikken, pas på alle andre, pas på, at I ikke forårsager ulykker. Vær ansvarlige og selvkritiske. Lyt til jeres børn, læge eller andre, når de fortæller, at I ikke bør køre bil længere.” K A R E N S KO V G A A R D , F R E D E R I C I A

SVAR: Bilister kan forny kørekort uden at skulle have en lægeattest. Nye kørekort er gyldige i 15 år. Men det er en misforståelse at tro, at det betyder, man har ret til at køre bil de næste 15 år, uanset hvordan man har det. Har du problemer med dit helbred, kan gyldigheden være kortere, og du kan også blive bedt om lægeattest. Lægen har også pligt til at informere sin patient om ikke at køre bil ved bestemte helbreds­problemer. Vi er i Ældre Sagen 100 % enige i, at helbredet skal være i orden for at måtte køre bil – uanset alder. Og vi ønsker ikke at skrue tiden tilbage til daværende regler, for det aldersobligatoriske lægetjek betød ikke bedre trafiksikkerhed. Det er en god ide at tage en snak i god tid, inden det bliver aktuelt, at man selv eller én i familien skal lægge kørekortet fra sig. Husk: Uanset kørekortets gyldighed må man kun køre bil, når det er forsvarligt. M I R J A N A S A A BY E , C H E F KO N S U L E N T I Æ L D R E S AG E N

Peter Hauerbach/ Ritzau Scanpix

Ansvarlig bag rattet

LY K K E N B E H Ø V E R I K K E AT VÆ R E D E R H E L E T I D E N . FO R LY K K E N E R I K K E E N T I L S TA N D – LY K K E N E R E N GÆ S T, D E R KO M M E R EN GANG IMELLEM, OG MAN SKAL VÆ R E G L A D , N Å R D E N E R D E R ” Sigurd Barrett, entertainer, forfatter m.m., til magasinet Sundhed

Godt humør Har du tabt dit gode humør, er det svært at samle op? Var det malet i en smuk kulør, var motivet helt i top? Okay – prøv at finde det hele, prøv at samle det min ven, men hvis du tror, du kan alene, så må du tro om igen. Du har sikkert gode venner, der kan klinke dine skår. Der er sikkert varme hænder, der kan hele dine sår. Luk dem ind, de står derude, venter ved din hoveddør, når de banker på din rude, bli’r du glad – i godt humør. HAN S JØ R GEN BUC HBER G, K ALUN DBO R G

DECEMBER 2019

9

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019