Page 8

ANNONCE

EKSPERTER EKSPERTER I AMD OG ANDRE I AMD OG ANDRE ALDERSRELATEREDE ALDERSRELATEREDE ØJENLIDELSER ØJENLIDELSER

AMD AMD F O RED F O RED RA RA G G

- BESØG OHD.DK - BESØG ELLER OHD.DK RING ELLER RING

71 70 00 00 71 70 00 00

EN EN MED MED

- HØR OM DINE NYE - HØR OM DINE NYE MULIGHEDER MULIGHEDER

LYSERE LYSERE FREMTID FREMTID AMD AMD ØJENSYGDOM ØJENSYGDOM

EN UBEHANDLET AMD MEDFØRER SYNSNEDSÆT TELSE EN UBEHANDLET AMD MEDFØRER SYNSNEDSÆT TELSE - V I K A N T I L BY D E E N N Y B E H A N D L I N G , S O M R E D D E R S Y N - V I K A N T I L BY D E E N N Y B E H A N D L I N G , S O M R E D D E R S Y N Mange ved ikke, at de lider af Mange ved ikke, at de lider af AMD (øjenforkalkning) før sent (øjenforkalkning) førvære sent iAMD forløbet, hvor synet kan i forløbet, hvor synet kanfolkevære uopretteligt. AMD er en uopretteligt. AMD er en folkesygdom og hovedårsagen til sygdom og blindhed oghovedårsagen svagsynethedtil i blindhed Danmark.og svagsynethed i Danmark. Følgende symptomer skal man Følgende symptomer lægge mærke til: sløretskal og man lægge mærke til: sløret og og nedsat syn, sorte plamager nedsat syn, sorte plamager forvrængninger af billedet. og forvrængninger af billedet.

Som den eneste klinik i landet SomØjenhospitalet den eneste klinik i landet kan Danmark kan Øjenhospitalet Danmark tilbyde nye behandlingsmuligtilbydetilnye behandlingsmuligheder personer med AMD. heder til personer med AMD. Tilstanden kan stabiliseres og en Tilstanden kan kan stabiliseres synsfremgang opnås. og en synsfremgang kan opnås. Vi tilbyder en grundig udredVi tilbyder en erfaren grundigøjenlæge udredning, hvor en ning, hvor en erfaren øjenlæge drøfter dine muligheder med drøfter dine muligheder med dig og din pårørende. Du/I kan dig og din pårørende. Du/I altid få en hurtig tid hos os.kan altid få en hurtig tid hos os.

T RYG H E D, K VA L I T E T O G N Y E S T E F O R S K N I N G E R I F O K US T RYG H E D, K VA L I T E T O G N Y E S T E F O R S K N I N G E R I F O K US

DATOER FOR AMD FOREDRAG: DATOER FOR AMD FOREDRAG: TIRSDAG 10. DECEMBER KL. 17:00 TIRSDAG 10. DECEMBER KL. 17:00 TIRSDAG 14. JANUAR KL. 17:00 TIRSDAG 14. JANUAR KL. 17:00 FOREDRAGET ER GRATIS, MEN FOREDRAGET ER GRATIS, MEN KRÆVER TILMELDING PÅ VORES KRÆVER TILMELDING PÅ VORES HJEMMESIDE: WWW.OHD.DK HJEMMESIDE: WWW.OHD.DK ELLER PÅ TELEFON 71 70 00 00 ELLER PÅ TELEFON 71 70 00 00 PÅ GENSYN I CHARLOTTENLUND. PÅ GENSYN I CHARLOTTENLUND.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019