Page 7

LÆSERBREVE

Læserbreve sendes på mail til bladet@aeldresagen.dk eller Ældre Sagen, att.: Redaktionen, Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Læserbrev”. Vi bringer udvalgte – og aldrig anonyme – læserbreve.

Bedste læserbrev. Vinderen får en æske chokolade.

Stof til eftertanke KJELD DAHLS LÆSERBREV (i oktober, red.) gav stof til eftertanke. Hvor er det godt at vide, at man ikke står alene med usikkerhed og frygt for, hvordan livet udarter sig i de sidste leveår. Det er ikke angst for, at vi på et tidspunkt skal forlade denne jord, der er problemet. Det er mere måden, vi skal dø på – eller tiden inden vi dør – der er skræmmende. Det er, når den tid kommer, at man ikke længere kan klare den fornødne personlige pleje og er nødsaget til at være afhængig af andres hjælp, der kan ødelægge min nattesøvn. En hjertestarter er til gavn for mennesker i en alder, hvor det er sandsynligt, at de har mange år foran sig. Jeg vil foretrække at komme herfra med værdigheden og selvrespekten i behold. Tænk, hvis man – med lidt hjælp – kunne få lov til at sige farvel til sine kære og sove stille og roligt ind i døden. Skulle jeg falde om på gaden, er min bøn: Hjertestarter, nej tak. F L E M M I N G J Ø R G E N S E N , KØ B E N H AV N

Søndag på plejehjemmet DET ER SØNDAG MIDDAG, og spørgsmålet lyder: Sker der noget i dag? Ja, der er tv-gudstjeneste kl. 14.00. Nå nej, der er ferie. De tror, at vi gamle licensbetalere og Gud også holder ferie, men det passer jo ikke. Måske tror de, at vi bare render fra kørestolen hen i sognekirken? Genudsendelser kunne også være gudstjenester fra tidligere, som vi godt kunne tåle at høre igen. De stiller ikke store økonomiske krav i forhold til andre bekostelige udsendelser. E L L E N S A A BY, S PJA L D

Mangel på offentlige toiletter DET SKABER UNDREN på grænsen til frustration og vrede, når man ved selvsyn og i medierne kan læse, at offentlige toiletter ikke alene nedprioriteres, men decideret spares væk. Det er skammeligt, ikke mindst i lyset af, at Danmark har underskrevet FN’s Handicapkonvention. Manglen på ordentlige, offentlige toiletter er en hæmsko. Ikke mindst for ældre og handicappede, som begrænses i at færdes i det offentlige rum af skræk for, at der ikke vil være toilet­forhold tilgængelige. Det kan Danmark simpelthen ikke være bekendt. N I E L S BA N G I L D , VO R D I N G B O R G

Et lille hjerte TAK FOR JERES DEJLIGE BLAD. Med henvisning til læserbrev fra Kjeld Dahl i oktober er vi helt enige. Jeg har i mange år båret på et lille hjerte i mit nøglebundt, hvor der står: Må ikke genoplives. Dette lille hjerte koster ikke mange kroner og laves hos skomageren (ligesom hundeskilt). Desuden er jeg donor, og mine børn er selvfølgelig informeret om mit ønske.

SVAR: Det er et relevant og vigtigt emne, du peger på. Vi er opmærksomme på, at det er vigtigt med adgang til toiletter på flere stationer, herunder bevare adgang til toiletterne. Det vil vi tage med i vores videre arbejde vedr. bedre forhold for passagerer i den kollektive trafik. Vi har tidligere været i dialog med DSB med særligt fokus på, at toiletter bør være indrettet som handicaptoiletter og have en udvidet åbningstid.

I N G E P R I M D A H L , G LO S T R U P

M I R JA N A S A A BY E , C H E F KO N S U L E N T I Æ L D R E S AG E N

DECEMBER 2019

7

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019