Page 63

BJARNES KLUMME

Af Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen Foto Ulrik Jantzen

Vi er stærke sammen V

i elsker fortællinger, hvor den lille kæmper mod den store. Hyrdedrengen Davids kamp mod kæmpen Goliat. Det danske fodboldlandshold, der vinder EM for næsen af Tyskland i 1992. Og senest en 16-årig klimaaktivist, der sætter FN stolen for døren. I dagligdagen kan man som ældre hurtigt føle sig lille og magtesløs, når man forgæves venter på hjemmeplejen, når man ikke kan få en plejebolig, eller når pengene ikke længere rækker til uforudsete udgifter. I dette nummer af medlemsbladet kan du læse om, hvordan ældre beboere på et plejecenter i Nordjylland følte sig totalt hjælpeløse, da BJ A R N E H A S T R U P, A D M . kommunen besluttede at lukke det plejecenter, de bor på. I den situation er det rart for dem at vide, at der er pårørende, der tager kampen op. At der er lokale aktive i Ældre Sagen, der kæmper på deres side. Og at det er muligt at få viden og rådgivning i Ældre Sagens sekretariat. Ellers kunne afmagten nemt tage over. 94-årige Poul er en af de 23 beboere, der har fastholdt sin ret til at blive boende. ”Min kone og jeg har boet her længe. Nu hvor hun er gået bort, betyder det alt for mig, at jeg kan blive her til mine dages ende. Vil du hjælpe mig med det,” hviskede han stilfærdigt til mig, da jeg fik mulighed for at besøge ham.

Og ja, naturligvis vil jeg hjælpe. For ingen af Ældre Sagens næsten 900.000 medlemmer skal nogensinde føle, at de står alene tilbage, når de kæmper mod en magt, der kan synes for stor. Det var lige præcis derfor, at Ældre Sagen blev stiftet for 33 år siden. Vi er her for at sikre ældre medindflydelse i samfundet og medbestemmelse på egne vilkår. Vi rådgiver ældre om muligheder og rettigheder. Og vi taler ældres sag overfor både kommuner, regioner, Folketinget og regeringen. Vi kunne ikke gøre det, hvis vi ikke alle stod sammen. Det kan måske lade sig gøre at overhøre 94-årige Poul. Men når Ældre Sagens lokale bestyrelse stiller sig op side om side med D I R E K TØ R I Æ L D R E S AG E N Poul, tvinger det lokale politikere til at forklare og begrunde, hvorfor de mener, at økonomi skal gå forud for svækkede ældres rettigheder og behov. Og når en lokal sag kommer frem i lyset, kan Ældre Sagens direktion og sekretariat rejse de generelle spørgsmål og konkrete forslag til lovændringer over for ministerier og folketing. På den måde viser vi gang på gang, at vi er stærkest sammen. Alle kan sætte sig ned og lytte til, hvad svækkede ældre har brug for. Alle kan være ældrepolitiske vagthunde over hele landet. Og alle kan få rådgivning om handlemuligheder i Ældre Sagen.

Ingen af Ældre Sagens næsten 900.000 medlemmer skal nogensinde føle, at de står alene tilbage

DECEMBER 2019

63

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019