Page 56

PENSION

Det betyder de fire initiativer for økonomien Ældre Sagen har beregnet, hvad de fire initiativer tilsammen betyder for folkepensionisters indkomst efter skat. Vi har regnet på ni forskellige eksempler (heraf seks eksempler, hvor pensionisten ikke har arbejds-

indkomst og tre eksempler, hvor pensionisten har en arbejdsindkomst på 100.000 kr./året.). Der indgår ikke eksempler på folkepensionister med ikke-pensioneret ægtefælle/samlever i beregningerne.

Enlig folkepensionist, der ikke har nogen arbejdsindkomst, og som har:

Ekstra indkomst efter skat, Kr./året* 2019

2034

1.  Meget lav indkomst og uden formue ATP på 15.000 kr. Meget lav likvid formue, som giver ret til fuld ældrecheck

248

4.930

2. Meget lav indkomst med nogen formue ATP på 15.000 kr. men med likvid formue og dermed ingen ældrecheck

186

4.403

3.386

5.311

186

4.403

3.097

5.286

89

2.042

3. Lav indkomst og uden formue ATP på 15.000 kr. + 30.000 i arbejdsmarkedspension. Meget lav likvid formue og dermed ret til en nedsat ældrecheck 4. Lav indkomst med nogen formue ATP på 15.000 kr. + 30.000 i arbejdsmarkedspension 5. Mellemindkomst ATP på 15.000 kr. + 100.000 kr. i arbejdsmarkedspension 6. Høj indkomst ATP på 15.000 kr. og 400.000 kr. i arbejdsmarkedspension

Enlig folkepensionist, der har en arbejdsindkomst på 100.000 kr. om året og derudover har: 3.a. Lav indkomst uden formue ATP på 15.000 kr. + 30.000 i arbejdsmarkedspension. Meget lav likvid ­formue og dermed ret til en nedsat ældrecheck 4.a. Lav indkomst med nogen formue ATP på 15.000 kr. + 30.000 i arbejdsmarkedspension 5.a. Mellemindkomst ATP på 15.000 kr. + 100.000 kr. i arbejdsmarkedspension

Ekstra indkomst efter skat. Kr./året* 2019

2034

11.628

10.250

2.565

10.250

10.766

10.245

*Alle beløb er regnet i 2019-niveau. Det faktiske antal kr. i 2034 vil være højere på grund af inflationen. Note: Egne beregninger på Økonomiministeriets familietypemodel version 2019_02_15 med enkelte rettelser. For 2034 er satserne før FL-aftale nedreguleret, svarende til, at der tidligere kun skete satsregulering.

I ovenstående eksempler er det antaget, at pensionisten bor i ejerbolig og dermed ikke får boligydelse. Folkepensionister, der bor til leje og får boligydelse, vil typisk opleve, at boligydelsen reduceres, når deres pensionstillæg stiger, mens ældrechecken ikke modregnes i boligy-

56

delsen. Boligydelsen er en social ydelse, der er målrettet pensionister, der har en høj husleje i forhold til deres indkomst. Alle former for skattepligtig indkomst indgår i indkomstmodregningen ved beregning af boligydelsen, bortset fra ældrecheck og mediecheck.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019