Page 55

Sagen i længere tid arbejdet for, at modregningen blev reduceret. Politikerne forsøgte at løse sampilsproblemet ved at indføre mere gunstige regler for pensionsindbetalinger, herunder øget skattemæssigt fradrag. Men det kom ikke de nuværende pensionister, der allerede havde sparet op og forladt arbejdsmarkedet, til gavn. Derfor vedtog politikerne – efter forslag fra Ældre Sagen – midlertidig at forhøje indkomstgrænsen for, hvornår man bliver modregnet i pensionstillægget og ældrechecken. På den måde bliver modregningen mildere. Forhøjelsen af fradraget, der er på 15.000 kr. i 2019, udfases gradvis over 15 år, idet de nye pensionister til den tid har haft mulighed for at udnytte det skattemæssige fradrag på pensionsindbetalinger. Forhøjelsen af fradraget har betydning for alle dem, der får nedsat ældrecheck eller pensionstillæg, fordi de har supplerende indkomst fra egne pensionsopsparinger m.v. For en enlig, der kan udnytte fradraget fuldt ud, stiger pensionstillægget med knap 5.000 kr. om året, og for par er den samlede stigning den dobbelte.

INITIATIV 3: Pensionister får flere penge ud af at arbejde Mange folkepensionister både kan og vil gerne fortsætte med at arbejde i pensionisttilværelsen. Og mange steder er der mangel på arbejdskraft. Derfor besluttede politikerne, i overensstemmelse med Ældre Sagens anbefaling, at hæve bundfradraget for indtægt ved personligt arbejde med 40.000 kr. Det betyder, at man nu skal tjene over 100.000 kr., før det vil få indflydelse på størrelsen på ens pensionstillæg eller ældrecheck. Det forventes, at politikerne i løbet af i år hæver beløbet yderligere. Forhøjelsen betyder, at en folkepensionist med arbejdsindkomst nu kan få knap 13.000 kr. ekstra i folkepension om året før skat.

INITIATIV 4: Ægtefælles indkomst får mindre betydning For en folkepensionist, der er gift eller samlevende med en ikke-pensionist, bliver pensionstillæg og ældrecheck aftrappet som følge af ægtefælle/ samlevers indkomst. Men der gives et fradrag i det indkomstgrundlag, der indgår i beregningen af folkepensionens størrelse. Med finansloven blev det maksimale fradrag hævet med 40.000 kr. Dermed har ægtefælle/samlevers indkomst nu mindre betydning for ens folkepension. For en folkepensionist, som tidligere fik reduceret sin folkepension på grund af ikke-pensioneret ægtefælles/samlevers indkomst, betyder det, at folkepensionen før skat stiger med op til ca. 13.000 kr. før skat om året.

Historisk løft De fire initiativer giver ifølge Finansministeriets beregninger samlet set et løft til folkepensionisternes indkomst på ca. 1½ mia. kr. efter skat. Beløbet vil stige de kommende år og være på ca. 2,7 mia. kr. i 2025. De første år går pengene især til folkepensionister, som tidligere oplevede stor modregning i pensionstillæg eller ældrecheck på grund af indtægter fra egne pensionsopsparinger m.v. eller fra arbejde. Også pensionister, der fik lavere folkepension på grund af ikke-pensioneret ægtefælles/ samlevers indkomst har fået flere penge. Med tiden vil indførelsen af fuld lønregulering af folkepensionen slå mere igennem, og betyde, at alle folkepensionister vil få del i gevinsterne af finanslovens initiativer.

DECEMBER 2019

55

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019