Page 54

PENSION

Betydning af ­Finansloven for 2019 Det var et historisk beløb, der blev afsat til at forbedre folkepensionen ved ­Finansloven for 2019. Til gavn for både nuværende og kommende pensionister

Af Anette Gudum, faglig koordinator i Ældre Sagen

I

finansloven for 2019 indgik den daværende regering og Dansk Folkeparti i slutningen af 2018 aftale om i alt fire initiativer, der forbedrer en række vilkår for folkepensionister. Det var blandt andet et resultat af Ældre Sagens arbejde for at få rettet op på nogle grundlæggende urimeligheder og gøre det mere attraktivt at arbejde ved siden af tilværelsen som folkepensionist.

INITIATIV 1: Folkepensionen stiger med lønningerne Et af de store problemer tidligere var, at folkepensionen ikke steg i takt med lønudviklingen. Hvert år blev der nemlig taget en lille del (0,3 procentpoint af lønreguleringen), som blev overført til den såkaldte satspulje. Selvom der kun var tale om en lille bid, blev det med tiden til en del penge. Det betød, at folkepensionen blev udhulet i forhold til det generelle lønniveau i samfundet. Ældre Sagen har i årevis kæmpet for at fjerne bidraget til satspuljen, og med finanslovsaftalen

54

lykkedes det endelig. Det betyder, at folkepensionen fremover reguleres fuldt ud i samme takt som lønudviklingen. Betydningen for folkepensionens størrelse er godt nok begrænset i de første år, men på længere sigt vil det kunne mærkes af de fleste folkepensionister. Faktisk betyder det, at flere får omkring 5.000 kr. mere om året efter skat om 15 år, end de ville have fået uden forbedringerne fra finansloven. Det sikrer, at man på en folkepension følger med lønningerne for de erhvervsaktive.

INITIATIV 2: Mere ud af egen pensionsopsparing Det andet store problem var det såkaldte ”samspilsproblem”. Mange pensionister bliver modregnet i deres folkepension, fordi de samtidig får udbetalt penge fra egne pensionsopsparinger. For nogle har modregningen været så stor, at det har været en decideret dårlig forretning at indbetale til pensionsopsparing. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt, og derfor har Ældre

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019